Zelfstandigen zonder personeel; persoonskenmerken 1996-2014

Zelfstandigen zonder personeel; persoonskenmerken 1996-2014

Persoonskenmerken Perioden Totaal werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werknemers (x 1 000) Zelfstandigen Totaal zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandigen Zelfstandigen zonder personeel Totaal zelfstandigen zonder personeel (x 1 000) Zelfstandigen Zelfstandigen zonder personeel Zzp’ers die eigen diensten aanbieden (x 1 000) Zelfstandigen Zelfstandigen zonder personeel Overige zzp’ers die producten verkopen (x 1 000)
Totaal 2014 4e kwartaal 7.243 6.082 1.161 829 637 192
Totaal 2014 7.215 6.063 1.152 808 624 185
Geslacht: mannen 2014 4e kwartaal 3.990 3.220 770 532 403 129
Geslacht: mannen 2014 3.981 3.215 766 519 392 128
Geslacht: vrouwen 2014 4e kwartaal 3.253 2.862 391 296 234 63
Geslacht: vrouwen 2014 3.233 2.848 386 289 232 57
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 4e kwartaal 689 651 38 33 30 3
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 695 657 38 33 29 4
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2014 4e kwartaal 1.628 1.448 179 140 111 29
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2014 1.615 1.442 173 134 106 28
Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2014 4e kwartaal 1.740 1.434 306 213 173 41
Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2014 1.748 1.438 310 214 173 41
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2014 4e kwartaal 1.951 1.564 387 263 196 67
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2014 1.940 1.558 382 254 192 62
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2014 4e kwartaal 1.235 985 251 179 126 52
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2014 1.217 968 249 174 124 50
Herkomst: autochtoon 2014 4e kwartaal 5.841 4.894 947 669 504 165
Herkomst: autochtoon 2014 5.829 4.890 939 653 495 158
Herkomst: allochtoon 2014 4e kwartaal 1.391 1.179 212 159 132 27
Herkomst: allochtoon 2014 1.375 1.164 212 154 128 26
Herkomst: westerse allochtoon 2014 4e kwartaal 710 594 117 89 75 14
Herkomst: westerse allochtoon 2014 700 580 119 90 75 14
Herkomst: niet-westerse allochtoon 2014 4e kwartaal 680 585 95 70 57 13
Herkomst: niet-westerse allochtoon 2014 676 584 92 65 53 12
Herkomst: onbekend 2014 4e kwartaal 11 . . . . .
Herkomst: onbekend 2014 10 . . . . .
Positie in huishouden: alleenstaande 2014 4e kwartaal 1.125 960 165 137 110 27
Positie in huishouden: alleenstaande 2014 1.115 952 163 138 112 26
Positie in huishouden: éénouder 2014 4e kwartaal 259 224 35 28 24 4
Positie in huishouden: éénouder 2014 264 227 37 28 24 4
Positie in huishouden: lid van ouderpaar 2014 4e kwartaal 3.250 2.647 603 392 295 97
Positie in huishouden: lid van ouderpaar 2014 3.227 2.633 595 378 284 95
Positie in huish.: lid paar geen ouder 2014 4e kwartaal 1.883 1.581 302 224 169 55
Positie in huish.: lid paar geen ouder 2014 1.885 1.583 302 217 166 51
Positie in huishouden: overig lid 2014 4e kwartaal 727 670 56 48 39 9
Positie in huishouden: overig lid 2014 724 668 56 47 37 10
Onderwijsniveau: laag 2014 4e kwartaal 1.335 1.143 192 132 94 38
Onderwijsniveau: laag 2014 1.342 1.147 195 134 96 37
Onderwijsniveau: middelbaar 2014 4e kwartaal 3.096 2.622 475 329 236 94
Onderwijsniveau: middelbaar 2014 3.103 2.626 477 324 230 94
Onderwijsniveau: hoog 2014 4e kwartaal 2.751 2.269 481 358 300 58
Onderwijsniveau: hoog 2014 2.698 2.231 467 341 291 51
Onderwijsniveau: onbekend 2014 4e kwartaal 61 48 13 9 7 3
Onderwijsniveau: onbekend 2014 71 58 14 9 6 3
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2014 4e kwartaal 645 581 64 57 49 9
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2014 639 578 61 53 45 8
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2014 4e kwartaal 2.377 2.116 262 214 178 36
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2014 2.361 2.095 267 222 186 36
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2014 4e kwartaal 4.221 3.386 835 557 410 148
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2014 4.214 3.390 824 533 393 140
Arbeidsduur: onbekend 2014 4e kwartaal . . . . . .
Arbeidsduur: onbekend 2014 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over zelfstandigen en werknemers naar verschillende achtergrondkenmerken. De zelfstandigen zijn hierbij verbijzonderd naar twee verschillende groepen namelijk zelfstandigen zonder personeel en zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden. De groep zelfstandigen zonder personeel is daarnaast nog verbijzonderd naar zelfstandigen zonder personeel die hun eigen diensten aanbieden en de zelfstandigen zonder personeel die hoofdzakelijk producten verkopen of grondstoffen aanbieden. De gegevens hebben betrekking op de werkzame beroepsbevolking, dat wil zeggen op personen die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 februari 2015:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal 2014 en het jaarcijfer 2014 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2014:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2014 zijn toegevoegd.
Het aantal zelfstandigen met meerdere banen kan vanaf 2013 niet meer worden afgeleid. Het is voor deze groep namelijk niet meer mogelijk om zelfstandigen met één bedrijf en meerdere opdrachtgevers van zelfstandigen met meerdere bedrijven (en opdrachtgevers) te onderscheiden. De jaar- en kwartaalcijfers 2013 en 2014 over het hebben van meerdere banen bij verschillende typen zelfstandigen en de werkzame beroepsbevolking die al gepubliceerd waren, zijn daarom verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 13 februari 2015 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Werknemers
Een persoon (werkzaam voor 12 uur of meer per week) die in een
arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid
te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of
de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
Als zelfstandige worden aangemerkt:
- zelfstandige eigen bedrijf,
- meewerkend gezinslid,
- overige zelfstandige.
Totaal zelfstandigen
Zelfstandigen zonder personeel
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in een
zelfstandig uitgeoefend beroep en die daarbij geen personeel in dienst
heeft.
Totaal zelfstandigen zonder personeel
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in een
zelfstandig uitgeoefend beroep en die daarbij geen personeel in dienst
heeft.
Zzp’ers die eigen diensten aanbieden
Zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden.
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in een
zelfstandig uitgeoefend beroep, die daarbij geen personeel in dienst
heeft en waarbij het belangrijkste doel van het bedrijf het aanbieden van eigen arbeid of diensten is.
---
In 2011 is een vraag aan de Enquête beroepsbevolking (EBB) toegevoegd waarmee binnen de zelfstandigen zonder personeel onderscheid gemaakt kan worden tussen degenen die eigen arbeid aanbieden (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger) en degenen die producten verkopen of grondstoffen aanbieden (bijvoorbeeld iemand met een winkel). Op basis van deze informatie is het mogelijk om vanaf het eerste kwartaal van 2012 stand- en stroomcijfers te maken over deze specifieke groepen.
Overige zzp’ers die producten verkopen
Overige zelfstandigen zonder personeel die producten verkopen.
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in een
zelfstandig uitgeoefend beroep, die daarbij geen personeel in dienst
heeft en waarbij het belangrijkste doel van het bedrijf het verkopen van producten of het aanbieden van grondstoffen is.
---
In 2011 is een vraag aan de Enquête beroepsbevolking (EBB) toegevoegd waarmee binnen de zelfstandigen zonder personeel onderscheid gemaakt kan worden tussen degenen die eigen arbeid aanbieden (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger) en degenen die producten verkopen of grondstoffen aanbieden (bijvoorbeeld iemand met een winkel). Op basis van deze informatie is het mogelijk om vanaf het eerste kwartaal van 2012 stand- en stroomcijfers te maken over deze specifieke groepen.