Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2009-2050

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2009-2050

Leeftijd referentiepersoon Perioden Referentiepersonen met kinderen (aantal) Leeftijd jongste thuiswonend kind 0 tot 3 jaar (aantal) Leeftijd jongste thuiswonend kind 3 tot 6 jaar (aantal) Leeftijd jongste thuiswonend kind 6 tot 12 jaar (aantal) Leeftijd jongste thuiswonend kind 12 tot 18 jaar (aantal) Leeftijd jongste thuiswonend kind 18 jaar of ouder (aantal)
Totaal over alle leeftijden 2009 2.526.374 489.581 338.104 575.453 531.241 591.995
Totaal over alle leeftijden 2010 2.527.636 482.496 327.975 587.217 529.135 600.813
Totaal over alle leeftijden 2015 2.512.747 469.066 297.722 562.331 558.437 625.191
Totaal over alle leeftijden 2020 2.492.864 476.163 293.059 513.727 560.065 649.850
Totaal over alle leeftijden 2025 2.480.285 491.857 300.940 507.809 507.303 672.376
Totaal over alle leeftijden 2030 2.478.739 503.940 312.134 523.557 501.490 637.618
Totaal over alle leeftijden 2035 2.490.496 504.328 316.778 540.405 510.840 618.145
Totaal over alle leeftijden 2040 2.504.011 495.253 315.582 547.392 527.372 618.412
Totaal over alle leeftijden 2045 2.510.558 489.955 309.700 544.895 535.178 630.830
Totaal over alle leeftijden 2050 2.508.768 493.112 306.436 534.384 534.459 640.377
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal personen naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 - 2050.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Referentiepersonen met kinderen
Referentiepersoon met thuiswonende kinderen.
Referentiepersoon
Lid van het huishouden ten opzichte van wie de posities van de andere
leden worden bepaald en van wie de kenmerken eventueel ook aan het
huishouden worden toegekend.
Thuiswonend kind:
Persoon die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het
huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden
ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Er worden geen beperkingen opgelegd wat betreft leeftijd of burgerlijke
staat om als kind te worden geclassificeerd.
Leeftijd jongste thuiswonend kind
Thuiswonend kind:
Persoon die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het
huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden
ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Er worden geen beperkingen opgelegd wat betreft leeftijd of burgerlijke
staat om als kind te worden geclassificeerd.
0 tot 3 jaar
Huishoudens waarvan het jongste kind 0 tot 3 jaar oud is.
3 tot 6 jaar
Huishoudens waarvan het jongste kind 3 tot 6 jaar oud is.
6 tot 12 jaar
Huishoudens waarvan het jongste kind 6 tot 12 jaar oud is.
12 tot 18 jaar
Huishoudens waarvan het jongste kind 12 tot 18 jaar oud is.
18 jaar of ouder
Huishoudens waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder is.