Paren en eenouders naar kindertal, 2009-2050

Paren en eenouders naar kindertal, 2009-2050

Leeftijd Perioden Kindertal van paren Totaal paren (aantal) Kindertal van paren Geen kinderen (aantal) Kindertal van paren 1 kind (aantal) Kindertal van paren 2 kinderen (aantal) Kindertal van paren 3 of meer kinderen (aantal) Kindertal van eenouderhuishoudens Totaal eenouderhuishoudens (aantal) Kindertal van eenouderhuishoudens 1 kind (aantal) Kindertal van eenouderhuishoudens 2 kinderen (aantal) Kindertal van eenouderhuishoudens 3 of meer kinderen (aantal)
Totaal over alle leeftijden 2009 4.171.137 2.118.386 740.309 931.874 380.568 473.623 281.876 145.666 46.081
Totaal over alle leeftijden 2010 4.183.981 2.137.135 739.199 931.135 376.512 480.789 285.705 148.728 46.356
Totaal over alle leeftijden 2015 4.238.465 2.231.576 743.727 914.533 348.629 505.858 299.718 159.565 46.575
Totaal over alle leeftijden 2020 4.279.708 2.303.706 759.441 896.514 320.047 516.861 307.052 164.446 45.363
Totaal over alle leeftijden 2025 4.298.620 2.336.787 768.997 884.569 308.267 518.454 309.207 164.513 44.734
Totaal over alle leeftijden 2030 4.280.708 2.319.361 757.806 894.188 309.353 517.394 307.208 165.565 44.621
Totaal over alle leeftijden 2035 4.225.734 2.253.898 746.024 911.380 314.432 518.657 306.455 167.299 44.903
Totaal over alle leeftijden 2040 4.153.848 2.172.259 742.989 920.952 317.648 522.425 308.103 169.093 45.229
Totaal over alle leeftijden 2045 4.086.271 2.101.294 750.646 918.636 315.695 525.585 310.481 169.904 45.200
Totaal over alle leeftijden 2050 4.035.041 2.051.543 760.297 911.903 311.298 525.271 311.200 169.259 44.812
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal huishoudens naar huishoudensgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 - 2050.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 mei 2018.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kindertal van paren
Kindertal van paren
Paren bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Het gaat hierbij om thuiswonende kinderen.
Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
Geen kinderen
Paren zonder thuiswonende kinderen.
1 kind
Paren met 1 thuiswonend kind.
2 kinderen
Paren met 2 thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Paren met 3 of meer thuiswonende kinderen.
Totaal paren
Geen kinderen
Paren zonder kinderen.
1 kind
Paren met 1 kind.
2 kinderen
Paren met 2 kinderen.
3 of meer kinderen
Paren met 3 of meer kinderen.
Kindertal van eenouderhuishoudens
Kindertal van eenouderhuishoudens
Eenouderhuishoudens vormen een huishoudens met één ouder tezamen
met een of meer thuiswonende kinderen.
Thuiswonend kind:
1 kind
Eenouderhuishoudens met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Eenouderhuishoudens met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Eenouderhuishoudens met drie of meer thuiswonende kinderen.
Totaal eenouderhuishoudens
1 kind
Eenouderhuishoudens met één kind.
2 kinderen
Eenouderhuishoudens met twee kinderen.
3 of meer kinderen
Eenouderhuishoudens met drie of meer kinderen.