Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio


Deze tabel bevat cijfers over overledenen naar onderliggende doodsoorzaak per regio. De doodsoorzaken zijn onderverdeeld in vier hoofdgroepen: nieuwvormingen, ziekten van hart en vaatstelsel, ziekten van ademhalingsstelsel en uitwendige doodsoorzaken (niet-natuurlijke doodsoorzaken). De cijfers worden getoond naar de gemeente van inschrijving. De regio's worden samengesteld uit gemeenten. Naast gemeenten zijn van de volgende regio's gegevens beschikbaar: provincie, landsdeel en geheel Nederland.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2019:
De voorlopige cijfers over het jaar 2018 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal 2020 verschijnen er voorlopige cijfers over 2019.

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Perioden Regio's Nieuwvormingen (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van ademhalingsstelsel (aantal) Uitwendige doodsoorzaken (aantal) Overige doodsoorzaken (aantal)
1996 Noord-Nederland (LD) 4.381 6.098 1.428 559 3.361
2005 Noord-Nederland (LD) 4.600 4.987 1.504 590 3.490
2016 Noord-Nederland (LD) 5.354 4.633 1.269 811 4.886
2017 Noord-Nederland (LD) 5.288 4.538 1.447 830 5.027
2018 Noord-Nederland (LD) 5.315 4.595 1.552 819 5.135
1996 Oost-Nederland (LD) 7.632 10.480 2.756 1.005 5.747
2005 Oost-Nederland (LD) 8.330 9.010 3.125 1.114 6.462
2016 Oost-Nederland (LD) 9.683 8.073 2.638 1.629 8.612
2017 Oost-Nederland (LD) 9.732 8.054 2.752 1.660 8.955
2018 Oost-Nederland (LD) 9.758 8.050 3.068 1.738 9.399
1996 West-Nederland (LD) 18.193 23.836 6.153 2.574 14.717
2005 West-Nederland (LD) 18.508 19.772 6.409 2.510 16.184
2016 West-Nederland (LD) 21.124 17.032 5.275 3.583 20.501
2017 West-Nederland (LD) 20.896 16.569 5.692 3.692 20.535
2018 West-Nederland (LD) 20.810 16.367 6.010 4.178 21.503
1996 Zuid-Nederland (LD) 8.065 10.899 2.718 1.171 5.788
2005 Zuid-Nederland (LD) 8.935 9.581 3.277 1.129 6.885
2016 Zuid-Nederland (LD) 10.815 8.909 2.802 1.691 9.677
2017 Zuid-Nederland (LD) 10.640 8.992 3.074 1.789 10.052
2018 Zuid-Nederland (LD) 10.774 8.783 3.414 1.896 10.199
1996 Amsterdam 1.841 2.376 689 320 1.925
2005 Amsterdam 1.635 1.849 606 303 1.567
2016 Amsterdam 1.666 1.294 438 369 1.750
2017 Amsterdam 1.553 1.206 424 359 1.627
2018 Amsterdam 1.614 1.175 477 367 1.741
1996 Arnhem 334 548 137 51 308
2005 Arnhem 346 407 149 59 321
2016 Arnhem 356 303 115 76 376
2017 Arnhem 367 311 117 72 415
2018 Arnhem 413 316 135 72 435
1996 Ermelo 67 112 32 7 57
2005 Ermelo 77 76 30 5 77
2016 Ermelo 80 72 27 9 75
2017 Ermelo 79 72 25 15 82
2018 Ermelo 90 83 33 13 107
1996 Groningen (gemeente) 447 560 144 74 393
2005 Groningen (gemeente) 414 420 126 53 341
2016 Groningen (gemeente) 425 339 90 69 396
2017 Groningen (gemeente) 459 361 107 67 403
2018 Groningen (gemeente) 445 341 105 74 380
1996 Leeuwarden 251 380 90 31 193
2005 Leeuwarden 241 274 80 44 232
2016 Leeuwarden 303 255 54 56 280
2017 Leeuwarden 324 257 74 60 300
2018 Leeuwarden 305 247 105 54 339
1996 Roosendaal
2005 Roosendaal 215 195 65 26 153
2016 Roosendaal 244 195 69 28 205
2017 Roosendaal 215 191 78 49 256
2018 Roosendaal 226 163 91 39 270
1996 Venlo 176 274 66 20 108
2005 Venlo 257 300 95 46 181
2016 Venlo 313 233 68 50 289
2017 Venlo 345 231 87 53 279
2018 Venlo 318 238 89 66 259
1996 Woerden 69 90 27 10 65
2005 Woerden 86 105 41 8 95
2016 Woerden 130 75 38 22 115
2017 Woerden 120 89 31 30 116
2018 Woerden 108 89 32 22 125
1996 Zwolle 279 331 71 31 210
2005 Zwolle 243 287 96 51 264
2016 Zwolle 270 233 70 64 276
2017 Zwolle 315 216 87 56 303
2018 Zwolle 287 266 74 54 307
Bron: CBS.
Verklaring van tekens