Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Regio's Perioden Totaal alle onderliggende doodsoorzaken (aantal) Nieuwvormingen (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van ademhalingsstelsel (aantal) Uitwendige doodsoorzaken (aantal) Overige doodsoorzaken (aantal)
Nederland 2017 150.214 46.556 38.153 12.965 7.971 44.569
Nederland 2018 153.363 46.657 37.795 14.044 8.631 46.236
Nederland 2019 151.885 46.990 37.541 12.624 8.674 46.056
Noord-Nederland (LD) 2017 17.130 5.288 4.538 1.447 830 5.027
Noord-Nederland (LD) 2018 17.416 5.315 4.595 1.552 819 5.135
Noord-Nederland (LD) 2019 16.899 5.368 4.416 1.327 871 4.917
Groningen (PV) 2017 5.664 1.742 1.501 492 247 1.682
Groningen (PV) 2018 5.650 1.756 1.472 480 253 1.689
Groningen (PV) 2019 5.500 1.800 1.370 473 255 1.602
Appingedam 2017 152 46 40 8 7 51
Appingedam 2018 143 45 35 13 6 44
Appingedam 2019 157 56 41 12 4 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over overledenen naar onderliggende doodsoorzaak per regio. De doodsoorzaken zijn onderverdeeld in vier hoofdgroepen: nieuwvormingen, ziekten van hart en vaatstelsel, ziekten van ademhalingsstelsel en uitwendige doodsoorzaken (niet-natuurlijke doodsoorzaken). De cijfers worden getoond naar de gemeente van inschrijving. De regio's worden samengesteld uit gemeenten. Naast gemeenten zijn van de volgende regio's gegevens beschikbaar: provincie, landsdeel en geheel Nederland.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
De voorlopige cijfers over 2019 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopige cijfers over 2020 in het derde kwartaal van 2021.

Toelichting onderwerpen

Totaal alle onderliggende doodsoorzaken
Alle onderliggende doodsoorzaken tezamen.
Volgens classificatielijst ICD-10: codes A00-Y89.
Nieuwvormingen
Ziekelijke weefselontaarding. Er worden zowel goedaardige als kwaadaardige gezwellen (kanker), inclusief kwaadaardige bloedziekten onder verstaan (ICD-10 codes C00-D48).
Ziekten van hart en vaatstelsel
Ziekten van hart en vaatstelsel.
Volgens classificatielijst ICD-10: codes I00-I99.
Ziekten van ademhalingsstelsel
Ziekten van ademhalingsstelsel.
Volgens classificatielijst ICD-10: codes J00-J99.
Uitwendige doodsoorzaken
Niet-natuurlijke doodsoorzaken: ongevallen, zelfdoding, moord en
doodslag, gebeurtenissen waarvan opzet onbekend is en overige uitwendige oorzaken van sterfte.
Volgens classificatielijst ICD-10: codes V01-Y89.
Overige doodsoorzaken
Overige doodsoorzaken (alle doodsoorzaken met uitzondering van
nieuwvormingen, ziekten van hart en vaatstelsel, ziekten van ademhalingsstelsel en uitwendige doodsoorzaken).
Volgens classificatielijst ICD-10: codes A00-Y89 met uitzondering van
codes C00-D48, I00-I99, J00-J99 en V01-Y89.