Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio


Deze tabel bevat cijfers over overledenen naar onderliggende doodsoorzaak per regio. De doodsoorzaken zijn onderverdeeld in vier hoofdgroepen: nieuwvormingen, ziekten van hart en vaatstelsel, ziekten van ademhalingsstelsel en uitwendige doodsoorzaken (niet-natuurlijke doodsoorzaken). De cijfers worden getoond naar de gemeente van inschrijving. De regio's worden samengesteld uit gemeenten. Naast gemeenten zijn van de volgende regio's gegevens beschikbaar: provincie, landsdeel en geheel Nederland.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2018 zijn definitief, cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juli 2020:
De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 19 december 2019:
De voorlopige cijfers over het jaar 2018 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2020 verschijnen er definitieve cijfers over 2019.

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Regio's Perioden Totaal alle onderliggende doodsoorzaken (aantal) Nieuwvormingen (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van ademhalingsstelsel (aantal) Uitwendige doodsoorzaken (aantal) Overige doodsoorzaken (aantal)
Nederland 2017 150.214 46.556 38.153 12.965 7.971 44.569
Nederland 2018 153.363 46.657 37.795 14.044 8.631 46.236
Nederland 2019* 151.885 46.864 37.433 12.607 8.671 46.310
Noord-Nederland (LD) 2017 17.130 5.288 4.538 1.447 830 5.027
Noord-Nederland (LD) 2018 17.416 5.315 4.595 1.552 819 5.135
Noord-Nederland (LD) 2019* 16.899 5.360 4.415 1.330 871 4.923
Groningen (PV) 2017 5.664 1.742 1.501 492 247 1.682
Groningen (PV) 2018 5.650 1.756 1.472 480 253 1.689
Groningen (PV) 2019* 5.500 1.798 1.370 474 255 1.603
Appingedam 2017 152 46 40 8 7 51
Appingedam 2018 143 45 35 13 6 44
Appingedam 2019* 157 56 41 12 4 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens