Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Regio's Perioden Totaal alle onderliggende doodsoorzaken (aantal) Nieuwvormingen (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van ademhalingsstelsel (aantal) Uitwendige doodsoorzaken (aantal) Overige doodsoorzaken (aantal)
Nederland 2018 153.363 46.657 37.795 14.044 8.631 46.236
Nederland 2019 151.885 46.990 37.541 12.624 8.674 46.056
Nederland 2020 168.678 47.089 36.622 10.503 9.030 65.434
Noord-Nederland (LD) 2018 17.416 5.315 4.595 1.552 819 5.135
Noord-Nederland (LD) 2019 16.899 5.368 4.416 1.327 871 4.917
Noord-Nederland (LD) 2020 17.720 5.444 4.424 1.158 954 5.740
Groningen (PV) 2018 5.650 1.756 1.472 480 253 1.689
Groningen (PV) 2019 5.500 1.800 1.370 473 255 1.602
Groningen (PV) 2020 5.716 1.748 1.409 398 299 1.862
Appingedam 2018 143 45 35 13 6 44
Appingedam 2019 157 56 41 12 4 44
Appingedam 2020 157 61 39 8 5 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over overledenen naar onderliggende doodsoorzaak per regio. De doodsoorzaken zijn onderverdeeld in vier hoofdgroepen: nieuwvormingen, ziekten van hart en vaatstelsel, ziekten van ademhalingsstelsel en uitwendige doodsoorzaken (niet-natuurlijke doodsoorzaken). De cijfers worden getoond naar de gemeente van inschrijving. De regio's worden samengesteld uit gemeenten. Naast gemeenten zijn van de volgende regio's gegevens beschikbaar: provincie, landsdeel en geheel Nederland.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2021:
- De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopig cijfers over 2021 in het derde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Totaal alle onderliggende doodsoorzaken
Alle onderliggende doodsoorzaken tezamen.
Volgens classificatielijst ICD-10: codes A00-Y89.
Nieuwvormingen
Ziekelijke weefselontaarding. Er worden zowel goedaardige als kwaadaardige gezwellen (kanker), inclusief kwaadaardige bloedziekten onder verstaan (ICD-10 codes C00-D48).
Ziekten van hart en vaatstelsel
Ziekten van hart en vaatstelsel.
Volgens classificatielijst ICD-10: codes I00-I99.
Ziekten van ademhalingsstelsel
Ziekten van ademhalingsstelsel.
Volgens classificatielijst ICD-10: codes J00-J99.
Uitwendige doodsoorzaken
Niet-natuurlijke doodsoorzaken: ongevallen, zelfdoding, moord en
doodslag, gebeurtenissen waarvan opzet onbekend is en overige uitwendige oorzaken van sterfte.
Volgens classificatielijst ICD-10: codes V01-Y89.
Overige doodsoorzaken
Overige doodsoorzaken (alle doodsoorzaken met uitzondering van
nieuwvormingen, ziekten van hart en vaatstelsel, ziekten van ademhalingsstelsel en uitwendige doodsoorzaken).
Volgens classificatielijst ICD-10: codes A00-Y89 met uitzondering van
codes C00-D48, I00-I99, J00-J99 en V01-Y89.