Landbouw; bedrijven met verbreding, hoofdbedrijfstype, regio, 1998-2009

Aantal bedrijven met verbreding en opbrengst uit verbreding,
naar hoofdbedrijfstype, regio.
1998, 1999, 2003, 2005, 2007 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landbouw; bedrijven met verbreding, hoofdbedrijfstype, regio, 1998-2009

Bedrijfstypen Regio's Perioden Totaal aantal landbouwbedrijven (aantal) VerbredingsactiviteitVerkoop aan huis (aantal) VerbredingsactiviteitStalling van goederen of dieren (aantal) VerbredingsactiviteitAgrotoerisme (aantal) VerbredingsactiviteitVerwerking landbouwproducten. (aantal) VerbredingsactiviteitZorglandbouw (aantal) VerbredingsactiviteitAquacultuur (aantal) VerbredingsactiviteitLoonwerk voor derden (aantal) VerbredingsactiviteitAgrarisch natuur- en landschapsbeheer (aantal) VerbredingsactiviteitAgrarische kinderopvang (aantal) VerbredingsactiviteitBoerderij educatie (aantal) Opbrengst uit verbredingOpbrengst minder dan 10% (in % van bedrijven met verbreding) Opbrengst uit verbredingOpbrengst 10 - 50 % (in % van bedrijven met verbreding) Opbrengst uit verbredingOpbrengst meer dan 50% (in % van bedrijven met verbreding)
Alle bedrijfstypen Nederland 1998 104.873 4.101 . 2.955 1.261 318 . . 3.454 . . . . .
Alle bedrijfstypen Nederland 1999 101.545 3.369 1.830 2.241 1.169 474 . . 4.715 . . . . .
Alle bedrijfstypen Nederland 2003 85.408 5.374 3.829 2.533 1.104 372 154 4.979 22.766 . . . . .
Alle bedrijfstypen Nederland 2005 81.750 4.529 2.929 2.893 1.057 541 50 3.617 13.210 . . . . .
Alle bedrijfstypen Nederland 2007 76.741 2.851 2.321 2.455 686 605 27 2.145 8.115 . . . . .
Alle bedrijfstypen Nederland 2008 75.151 2.188 2.105 2.147 696 638 18 2.075 5.249 . . 55 33 12
Alle bedrijfstypen Nederland 2009 73.008 2.252 2.193 2.237 731 707 18 2.180 5.773 64 108 54 36 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens