Landbouw; bedrijven met verbreding, hoofdbedrijfstype, regio, 1998-2009

Landbouw; bedrijven met verbreding, hoofdbedrijfstype, regio, 1998-2009

Bedrijfstypen Regio's Perioden Totaal aantal landbouwbedrijven (aantal) Verbredingsactiviteit Verkoop aan huis (aantal) Verbredingsactiviteit Stalling van goederen of dieren (aantal) Verbredingsactiviteit Agrotoerisme (aantal) Verbredingsactiviteit Verwerking landbouwproducten. (aantal) Verbredingsactiviteit Zorglandbouw (aantal) Verbredingsactiviteit Aquacultuur (aantal) Verbredingsactiviteit Loonwerk voor derden (aantal) Verbredingsactiviteit Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (aantal) Verbredingsactiviteit Agrarische kinderopvang (aantal) Verbredingsactiviteit Boerderij educatie (aantal) Opbrengst uit verbreding Opbrengst minder dan 10% (in % van bedrijven met verbreding) Opbrengst uit verbreding Opbrengst 10 - 50 % (in % van bedrijven met verbreding) Opbrengst uit verbreding Opbrengst meer dan 50% (in % van bedrijven met verbreding)
Alle bedrijfstypen Nederland 1998 104.873 4.101 . 2.955 1.261 318 . . 3.454 . . . . .
Alle bedrijfstypen Nederland 1999 101.545 3.369 1.830 2.241 1.169 474 . . 4.715 . . . . .
Alle bedrijfstypen Nederland 2003 85.408 5.374 3.829 2.533 1.104 372 154 4.979 22.766 . . . . .
Alle bedrijfstypen Nederland 2005 81.750 4.529 2.929 2.893 1.057 541 50 3.617 13.210 . . . . .
Alle bedrijfstypen Nederland 2007 76.741 2.851 2.321 2.455 686 605 27 2.145 8.115 . . . . .
Alle bedrijfstypen Nederland 2008 75.151 2.188 2.105 2.147 696 638 18 2.075 5.249 . . 55 33 12
Alle bedrijfstypen Nederland 2009 73.008 2.252 2.193 2.237 731 707 18 2.180 5.773 64 108 54 36 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aantal bedrijven met verbreding en opbrengst uit verbreding,
naar hoofdbedrijfstype, regio.
1998, 1999, 2003, 2005, 2007 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal landbouwbedrijven
Bedrijven met agrarische productie, hoofdvestiging in Nederland en
een economische omvang >= 3 nge (Nederlandse grootte-eenheden)
(<3 nge betreft zeer kleine bedrijven, gedacht moet worden aan
bijvoorbeeld 2 melkkoeien of 2 are groene paprika).
_
Voor meer uitleg over de nge wordt verwezen naar de toelichting bij de
tabeltitel.
Verbredingsactiviteit
Verkoop aan huis
Directe verkoop van landbouwproducten (van eigen bedrijf en/of andere
bedrijven) aan de consument of de detailhandel.
Voorbeelden: verkoop langs de weg, op de markt, via internet, via een
eigen winkel, bezorging aan huis, directe leveringen aan (streek)winkels,
horecagelegenheden en markten. Het gaat hier niet om het gezamenlijk
afzetten aan groothandels of veilingen.
Stalling van goederen of dieren
Stalling van goederen zoals caravans of boten, of stalling van dieren
(dierenpension).
Agrotoerisme
Toerisme, accommodatie of vrijetijdsbesteding
Het gaat hier om verblijfsrecreatie (zoals camping, zomerhuisjes,
groepsaccommodaties en Bed & breakfast), ontvangst van bezoekers op het
bedrijf (zoals rondleidingen, museum, café en restaurant) of verhuur van
recreatiegoederen, recreatiedieren of recreatieve voorzieningen.
Vóór 2009 was dit inclusief "Boerderij educatie".
Verwerking landbouwproducten.
Verwerking van een ruw landbouwproduct tot een ander nieuw product.
Bijvoorbeeld melk tot kaas, aardbeien tot jam, sinaasappels tot sap, het
maken van chutney of het drogen van bijvoorbeeld kapucijners. Het gaat
alleen om producten die bedoeld zijn voor de markt. Het is niet van belang
waar het ruwe materiaal vandaan komt (eigen bedrijf of elders). Het gaat
hier niet om het schoonmaken, snijden, sorteren en verpakken van
producten.
Zorglandbouw
Hulp aan personen met een zorgvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor mensen
met verstandelijke of lichamelijke beperkingen, langdurig werklozen,
personen met een psychische hulpvraag, (ex)gedetineerden, (ex)verslaafden,
asielzoekers, maar ook de opvang van kinderen en ouderen.
Vóór 2009 was dit inclusief "Agrarische kinderopvang".
Aquacultuur
Het kweken van vissen of kreeften.
Loonwerk voor derden
Werkzaamheden buiten het bedrijf, maar waarvoor gebruik gemaakt wordt van
eigen machines.
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Het op basis van een beheersovereenkomst ontwikkelen en instandhouden van
natuur- en landschapswaarden op landbouwgrond.
Bijvoorbeeld weidevogelbeheer, botanisch beheer, beheer van perceelsranden
en het onderhoud van houtwallen.
Agrarische kinderopvang
Kinderdagverblijf, gastouderopvang of buitenschoolse opvang op een
agrarisch bedrijf.
Vóór 2009 was dit onderwerp bij de Zorglandbouw inbegrepen.
Boerderij educatie
Het lesgeven over de boerderij. Dit kan klassikaal op school gebeuren of
op de boerderij zelf.
Vóór 2009 was dit onderwerp bij Agrotoerisme inbegrepen.
Opbrengst uit verbreding
Percentage opbrengst uit verbreding ten opzichte van de totale bruto
opbrengst van het bedrijf (inclusief subsidies).
Opbrengst minder dan 10%
Opbrengst 10 - 50 %
Opbrengst meer dan 50%