Boomkwekerij en vaste planten, naar soort teler en regio, 2000-2009

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste
planten in de open grond en onder glas. Voor alle onderscheiden gewassen en
de verschillende teeltwijzen wordt zowel het teeltoppervlak als het
bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd. Alle gegevens worden
uitgesplitst naar soort teler en regio.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De
landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die door het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gebruikt wordt voor
ondermeer de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de
Meststoffenwet.

Gegevens beschikbaar van: 2000-2009.

Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven
uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid); met ingang van 2010 wordt
dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Als gevolg daarvan is deze
tabel stopgezet.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 25 maart 2010: de cijfers van 2009 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel stopgezet per 9 februari 2011.

Boomkwekerij en vaste planten, naar soort teler en regio, 2000-2009

Soort teler Regio's Perioden Oppervlakte boomteelt en vaste plantenBoomteelt en vaste planten, totaal (ha) Open grondGewassenGewassen, totaal (ha) Open grondGewassenBos- en haagplantsoen (ha) GewassenLaan- en parkbomenLaan- en parkbomen, totaal (ha) Open grondGewassenRozenstruiken (ha) Open grondGewassenSierconiferen (ha) GewassenSierheesters en klimplantenSierheesters en klimplanten, totaal (ha) Open grondGewassenVaste planten (ha) GewassenVruchtbomenVruchtbomen, totaal (ha) Open grondTeeltwijzeTeeltwijze, totaal (ha) Open grondTeeltwijzeTeelt in de volle grond (ha) Open grondTeeltwijzeTeelt in potten en containers (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste plantenOnder glasOnder glas, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste plantenOnder glasVermeerdering (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste plantenOnder glasVolledige teelt onder glas (ha) Bedrijven met boomteelt en vaste plantenBoomteelt en vaste planten, totaal (aantal) Open grondGewassenGewassen, totaal (aantal) Open grondGewassenBos- en haagplantsoen (aantal) GewassenLaan- en parkbomenLaan- en parkbomen, totaal (aantal) Open grondGewassenRozenstruiken (aantal) Open grondGewassenSierconiferen (aantal) GewassenSierheesters en klimplantenSierheesters en klimplanten, totaal (aantal) Open grondGewassenVaste planten (aantal) GewassenVruchtbomenVruchtbomen, totaal (aantal) Open grondTeeltwijzeTeeltwijze, totaal (aantal) Open grondTeeltwijzeTeelt in de volle grond (aantal) Open grondTeeltwijzeTeelt in potten en containers (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste plantenOnder glasOnder glas, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste plantenOnder glasVermeerdering (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste plantenOnder glasVolledige teelt onder glas (aantal)
Alle soorten telers Nederland 2000 13.010 12.641 2.287 3.158 612 2.340 1.787 1.207 1.251 12.641 11.666 975 369 182 187 5.201 5.037 1.026 739 347 1.830 1.978 1.278 363 5.037 4.585 1.403 1.442 1.107 608
Alle soorten telers Nederland 2005 15.009 14.576 2.640 3.735 509 2.941 2.179 1.315 1.257 14.576 13.519 1.056 433 195 238 4.324 4.145 862 669 202 1.367 1.654 997 232 4.145 3.743 1.267 1.282 999 548
Alle soorten telers Nederland 2007 16.600 16.185 2.904 4.249 577 2.698 3.114 1.248 1.394 16.185 15.232 952 416 170 246 4.165 4.009 873 577 177 1.192 1.878 806 274 4.009 3.670 1.130 1.087 813 528
Alle soorten telers Nederland 2008 17.125 16.720 2.889 4.445 547 3.040 3.245 1.228 1.326 16.720 15.922 798 405 173 232 4.034 3.900 810 564 165 1.153 1.771 730 239 3.900 3.643 913 957 722 467
Alle soorten telers Nederland 2009 17.572 17.139 2.760 4.535 543 3.151 3.396 1.298 1.456 17.139 16.372 768 432 138 294 3.897 3.741 719 554 149 1.096 1.726 728 221 3.741 3.538 719 910 638 499
Alle soorten telers Gelderland (PV) 2000 1.914 1.877 82 1.167 5 265 113 93 151 1.877 1.784 93 38 22 16 606 589 89 207 13 213 161 145 51 589 530 144 139 102 59
Alle soorten telers Gelderland (PV) 2005 2.119 2.068 141 1.231 3 277 176 71 169 2.068 1.948 120 50 33 18 531 508 75 188 8 166 138 104 44 508 448 136 130 102 42
Alle soorten telers Gelderland (PV) 2007 2.328 2.283 158 1.325 7 299 270 78 146 2.283 2.176 107 45 22 23 515 489 79 160 3 150 171 92 36 489 450 112 111 80 49
Alle soorten telers Gelderland (PV) 2008 2.366 2.325 122 1.417 4 279 291 60 152 2.325 2.229 96 42 21 21 488 469 70 164 5 127 154 77 35 469 434 90 97 68 48
Alle soorten telers Gelderland (PV) 2009 2.490 2.449 101 1.541 2 303 275 70 159 2.449 2.367 82 41 11 30 467 446 50 165 4 116 148 80 31 446 416 71 98 60 56
Bron: CBS.
Verklaring van tekens