Boomkwekerij en vaste planten, naar soort teler en regio, 2000-2009

Boomkwekerij en vaste planten, naar soort teler en regio, 2000-2009

Soort teler Regio's Perioden Oppervlakte boomteelt en vaste planten Boomteelt en vaste planten, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Gewassen, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Bos- en haagplantsoen (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Laan- en parkbomen Laan- en parkbomen, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Rozenstruiken (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Sierconiferen (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Sierheesters en klimplanten Sierheesters en klimplanten, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Vaste planten (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Vruchtbomen Vruchtbomen, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Teeltwijze Teeltwijze, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Teeltwijze Teelt in de volle grond (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Teeltwijze Teelt in potten en containers (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Onder glas Onder glas, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Onder glas Vermeerdering (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Onder glas Volledige teelt onder glas (ha) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Boomteelt en vaste planten, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Gewassen, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Bos- en haagplantsoen (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Laan- en parkbomen Laan- en parkbomen, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Rozenstruiken (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Sierconiferen (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Sierheesters en klimplanten Sierheesters en klimplanten, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Vaste planten (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Vruchtbomen Vruchtbomen, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Teeltwijze Teeltwijze, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Teeltwijze Teelt in de volle grond (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Teeltwijze Teelt in potten en containers (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Onder glas Onder glas, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Onder glas Vermeerdering (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Onder glas Volledige teelt onder glas (aantal)
Alle soorten telers Nederland 2000 13.010 12.641 2.287 3.158 612 2.340 1.787 1.207 1.251 12.641 11.666 975 369 182 187 5.201 5.037 1.026 739 347 1.830 1.978 1.278 363 5.037 4.585 1.403 1.442 1.107 608
Alle soorten telers Nederland 2005 15.009 14.576 2.640 3.735 509 2.941 2.179 1.315 1.257 14.576 13.519 1.056 433 195 238 4.324 4.145 862 669 202 1.367 1.654 997 232 4.145 3.743 1.267 1.282 999 548
Alle soorten telers Nederland 2007 16.600 16.185 2.904 4.249 577 2.698 3.114 1.248 1.394 16.185 15.232 952 416 170 246 4.165 4.009 873 577 177 1.192 1.878 806 274 4.009 3.670 1.130 1.087 813 528
Alle soorten telers Nederland 2008 17.125 16.720 2.889 4.445 547 3.040 3.245 1.228 1.326 16.720 15.922 798 405 173 232 4.034 3.900 810 564 165 1.153 1.771 730 239 3.900 3.643 913 957 722 467
Alle soorten telers Nederland 2009 17.572 17.139 2.760 4.535 543 3.151 3.396 1.298 1.456 17.139 16.372 768 432 138 294 3.897 3.741 719 554 149 1.096 1.726 728 221 3.741 3.538 719 910 638 499
Alle soorten telers Gelderland (PV) 2000 1.914 1.877 82 1.167 5 265 113 93 151 1.877 1.784 93 38 22 16 606 589 89 207 13 213 161 145 51 589 530 144 139 102 59
Alle soorten telers Gelderland (PV) 2005 2.119 2.068 141 1.231 3 277 176 71 169 2.068 1.948 120 50 33 18 531 508 75 188 8 166 138 104 44 508 448 136 130 102 42
Alle soorten telers Gelderland (PV) 2007 2.328 2.283 158 1.325 7 299 270 78 146 2.283 2.176 107 45 22 23 515 489 79 160 3 150 171 92 36 489 450 112 111 80 49
Alle soorten telers Gelderland (PV) 2008 2.366 2.325 122 1.417 4 279 291 60 152 2.325 2.229 96 42 21 21 488 469 70 164 5 127 154 77 35 469 434 90 97 68 48
Alle soorten telers Gelderland (PV) 2009 2.490 2.449 101 1.541 2 303 275 70 159 2.449 2.367 82 41 11 30 467 446 50 165 4 116 148 80 31 446 416 71 98 60 56
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste
planten in de open grond en onder glas. Voor alle onderscheiden gewassen en
de verschillende teeltwijzen wordt zowel het teeltoppervlak als het
bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd. Alle gegevens worden
uitgesplitst naar soort teler en regio.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De
landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die door het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gebruikt wordt voor
ondermeer de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de
Meststoffenwet.

Gegevens beschikbaar van: 2000-2009.

Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven
uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid); met ingang van 2010 wordt
dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Als gevolg daarvan is deze
tabel stopgezet.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 25 maart 2010: de cijfers van 2009 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel stopgezet per 9 februari 2011.

Toelichting onderwerpen

Oppervlakte boomteelt en vaste planten
De oppervlakte beteeld met boomkwekerijgewassen en vaste planten,
in hectares (oppervlakte open grond + oppervlakte onder glas).
Boomteelt en vaste planten, totaal
De totale oppervlakte beteeld met boomkwekerijgewassen en vaste
planten, in hectares (oppervlakte open grond + oppervlakte onder glas).
Open grond
De oppervlakte open grond omvat de oppervlakten met
boomkwekerijgewassen en vaste planten, die geteeld
worden in de volle grond en in potten- en containers.
Gewassen
De volgende gewassen worden onderscheiden:
bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, rozenstruiken,
sierconiferen, sierheesters en klimplanten, vaste planten en
vruchtbomen.
Gewassen, totaal
De totale oppervlakte open grond aan boomkwekerijgewassen en vaste
planten is de som van de oppervlakten van de volgende gewassen:
- bos- en haagplantsoen
- laan- en parkbomen
- rozenstruiken
- sierconiferen
- sierheesters en klimplanten
- vaste planten
- vruchtbomen
Bos- en haagplantsoen
Bos- en haagplantsoen bestaat uit jonge struiken en bomen, die
gekweekt worden voor diverse toepassingen binnen de bosbouw
en voor de aanplant van afscheidingen zoals heggen.
Laan- en parkbomen
Laan- en parkbomen worden gekweekt om uiteindelijk langs lanen
of in parken geplant te worden.
De oppervlakte aan laan- en parkbomen is uitgesplitst in drie delen:
- Onderstammen: het worteldragende deel van een boom,
dat gebruikt wordt bij het enten (= het laten vergroeien van het
knopdragende deel, de ent, met de onderstam).
- Spillen: de jongere bomen (maximaal 2 à 3 jaar oud).
- Opzetters: de oudere bomen (minimaal 2 à 3 jaar oud).
Laan- en parkbomen, totaal
De totale teeltoppervlakte aan laan- en parkbomen is de som van de
oppervlakten van onderstammen, spillen en opzetters.
Rozenstruiken
Het gaat hier om rozenstruiken, die in hun geheel worden verhandeld.
Sierconiferen
De coniferen zijn op grond van hun toepassing onder te verdelen in
twee groepen: de haagconiferen en de sierconiferen. De oppervlakten
aan haagconiferen worden geteld onder bos- en haagplantsoen.
Sierheesters en klimplanten
Een klimplant heeft een dunne buigzame stengel, die zich met
hechtorganen langs andere planten of voorwerpen omhoogwerkt.
Een heester is een laaggroeiende, boomachtige struik.
De heesters zijn op grond van hun toepassing onder te verdelen in twee
groepen: de haagheesters en de sierheesters. De oppervlakten aan
haagheesters worden geteld onder bos- en haagplantsoen.
Sierheesters en klimplanten, totaal
De totale teeltoppervlakte aan sierheesters en klimplanten is gelijk aan
de som van de oppervlakten buxus, ericaceae, trek- en besheester en
de overige sierheesters en klimplanten.
Vaste planten
Een vaste plant is een meerjarige, niet-houtige plant (dus geen boom of
struik), die normaalgesproken langer dan twee jaar leeft.
In Nederland gaat het gewoonlijk om planten die in de winter afsterven
tot aan de wortel en in het voorjaar vanuit de wortel weer gaan groeien
en bloeien.
Vruchtbomen
Vruchtbomen (fruitbomen) zijn loofbomen die eetbare vruchten geven,
bijvoorbeeld appels, peren.
De oppervlakte aan vruchtbomen is uitgesplitst in drie delen:
- Onderstammen
- Moerbomen
- Overige vruchtbomen
Een onderstam is het worteldragende deel van een boom, dat gebruikt
wordt bij het enten (= het laten vergroeien van het knopdragende deel,
de ent, met de onderstam).
Een moerboom (=moederboom) is de boom, waarvan de enten
gesneden worden.
Een overige vruchtboom is een vruchtboom, die niet gebruikt wordt als
onderstam of moerboom bij het enten (in zekere zin het eindproduct van
een vruchtboomkweker).
Vruchtbomen, totaal
De totale teeltoppervlakte aan vruchtbomen is de som van de
oppervlakten van onderstammen, moerbomen en overige vruchtbomen.
Teeltwijze
De volgende open grond teeltwijzen worden onderscheiden:
de teelt in de volle grond en de teelt in potten- en containers
Teeltwijze, totaal
De totale opervlakte open grond aan boomkwekerijgewassen en vaste
planten is de som van de oppervlakten met teelt in de volle grond en
met teelt in potten- en containers.
Teelt in de volle grond
Open grond teelt, exclusief de pot- en containervelden.
Teelt in potten en containers
Open grond teelt, waarbij de gewassen in potten- en containers zitten.
Onder glas
De oppervlakte met boomkwekerijgewassen en vaste planten,
die geteeld wordt in kassen die bedekt zijn met glas of plastic
(inclusief de teelt in betreedbare plastic tunnels).
Onder glas, totaal
De totale teeltoppervlakte onder glas is opgesplitst in twee delen:
- vermeerdering;
- volledige teelt onder glas.
Het bevat niet de kasoppervlakte die uitsluitend ingezet wordt voor de
overwintering van open grond gewassen.
Vermeerdering
Bij vermeerdering wordt op basis van een beperkt aantal bestaande
bomen, planten en struiken een groot aantal nieuwe bomen, planten of
struiken opgekweekt (via bijvoorbeeld zaaien, stekken en enten).
De verhandelbare productie van een vermeerderaar vormt het
uitgangsmateriaal van vooral open grond telers om dit verder uit te laten
groeien tot volwaardige bomen, planten en struiken.
Volledige teelt onder glas
De gehele opkweek tot verhandelbare eindproduct vindt uitsluitend plaats
onder bedekking van glas en plastic.
Bedrijven met boomteelt en vaste planten
Het aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte
boomkwekerijgewassen en/of vaste planten.
Boomteelt en vaste planten, totaal
Het totaal aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte
boomkwekerijgewassen en/of vaste planten.
Open grond
Het aantal kwekerijen met open grond boomteelt en/of vaste planten.
Gewassen
De volgende gewassen worden onderscheiden:
bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, rozenstruiken,
sierconiferen, sierheesters en klimplanten, vaste planten en
vruchtbomen.
Gewassen, totaal
Het totaal aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte
boomkwekerijgewassen en/of vaste planten in de open grond.
Bos- en haagplantsoen
Het aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte bos- en
haagplantsoen in de open grond.
Bos- en haagplantsoen bestaat uit jonge struiken en bomen, die
gekweekt worden voor diverse toepassingen binnen de bosbouw
en voor de aanplant van afscheidingen zoals heggen.
Laan- en parkbomen
Laan- en parkbomen worden gekweekt om uiteindelijk langs lanen
of in parken geplant te worden.
Laan- en parkbomen, totaal
Het totaal aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte laan- en
parkbomen (onderstammen, spillen en/of opzetters) in de open grond.
Rozenstruiken
Het aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte rozenstruiken
in de open grond.
Het gaat hier om rozenstruiken, die in hun geheel worden verhandeld.
Sierconiferen
Het aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte sierconiferen
in de open grond.
De coniferen zijn op grond van hun toepassing onder te verdelen in
twee groepen: de haagconiferen en de sierconiferen. De haagconiferen
worden geteld onder bos- en haagplantsoen.
Sierheesters en klimplanten
Een klimplant heeft een dunne buigzame stengel, die zich met
hechtorganen langs andere planten of voorwerpen omhoogwerkt.
Een heester is een laaggroeiende, boomachtige struik.
De heesters zijn op grond van hun toepassing onder te verdelen in twee
groepen: de haagheesters en de sierheesters. De haagheesters worden
geteld onder bos- en haagplantsoen.
Sierheesters en klimplanten, totaal
Het totaal aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte sierheesters
(zoals buxus, ericaceae, trek- en besheester) en/of klimplanten in de
open grond.
Vaste planten
Het aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte vaste planten
in de open grond.
Een vaste plant is een meerjarige, niet-houtige plant (dus geen boom of
struik), die normaalgesproken langer dan twee jaar leeft.
In Nederland gaat het gewoonlijk om planten die in de winter afsterven
tot aan de wortel en in het voorjaar vanuit de wortel weer gaan groeien
en bloeien.
Vruchtbomen
Vruchtbomen (fruitbomen) zijn loofbomen die eetbare vruchten geven,
bijvoorbeeld appels, peren.
Vruchtbomen, totaal
Het totaal aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte vruchtbomen
(moerbomen, onderstammen en/of overig) in de open grond.
Teeltwijze
De volgende open grond teeltwijzen worden onderscheiden:
de teelt in de volle grond en de teelt in potten- en containers
Teeltwijze, totaal
Het totaal aantal kwekerijen met open grond boomteelt en/of vaste planten.
Teelt in de volle grond
Het aantal kwekerijen met boomteelt en/of vaste planten in de volle grond.
Teelt in potten en containers
Het aantal kwekerijen met boomteelt en/of vaste planten in
potten/containers.
Onder glas
Het aantal kwekerijen met boomteelt en/of vaste planten onder glas.
Onder glas, totaal
Het totaal aantal kwekers met een beteelde oppervlakte
boomkwekerijgewassen en/of vaste planten onder glas.
Vermeerdering
Het aantal kwekers met boomteelt en/of vaste planten onder glas
voor vermeerderingsdoeleinden.
Volledige teelt onder glas
Het aantal kwekers met boomteelt en/of vaste planten met volledige teelt
onder glas (de gehele opkweek tot verhandelbare eindproduct).