Kerncijfers van de huishoudensprognose, 2009-2050


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal personen onderscheiden naar huishoudenspositie en het aantal huishoudens onderscheiden naar samenstelling, grootte, kindertal en leeftijd van het jongste thuiswonende kind.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 - 2050

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 3 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Kerncijfers van de huishoudensprognose, 2009-2050

Perioden Personen naar huishoudenspositieTotaal personen (aantal) Personen naar huishoudenspositieAlleenstaande personen (aantal) Personen naar huishoudenspositieSamenwonende personen (aantal) Personen naar huishoudenspositieThuiswonende kinderen (aantal) Personen naar huishoudenspositieEenouders (aantal) Personen naar huishoudenspositieOverige personen (aantal) Personen naar huishoudenspositieIn institutie wonende personen (aantal) Huishoudens naar typeEenpersoonshuishouden (aantal) Huishoudens naar typeParen (aantal) Huishoudens naar typeEénouderhuishouden (aantal) Huishoudens naar typeOverige huishoudens (aantal) Huishoudens naar grootteGemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Huishoudens naar grootteEenpersoonshuishouden (aantal) Huishoudens naar grootteMeerpersoonshuishoudensTotaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Huishoudens naar kindertalKindertal van parenTotaal paren (aantal) Huishoudens naar kindertalKindertal van éénouderhuishoudensTotaal éénouderhuishoudens (aantal) Huishoudens met kinderenTotaal huishoudens met kinderen (aantal)
2009 16.481.284 2.607.426 8.342.279 4.581.532 473.626 266.445 209.976 2.607.426 4.171.137 473.626 50.291 2,23 2.607.426 4.695.058 4.171.137 473.623 2.526.374
2010 16.536.423 2.639.631 8.367.958 4.570.173 480.793 266.738 211.130 2.639.631 4.183.981 480.793 50.312 2,22 2.639.631 4.715.089 4.183.981 480.789 2.527.636
2015 16.779.252 2.822.316 8.476.927 4.493.658 505.859 278.509 201.983 2.822.316 4.238.465 505.859 52.231 2,18 2.822.316 4.796.558 4.238.465 505.858 2.512.747
2020 17.013.720 3.009.204 8.559.423 4.428.205 516.863 292.669 207.356 3.009.204 4.279.708 516.863 54.373 2,14 3.009.204 4.850.944 4.279.708 516.861 2.492.864
2025 17.221.044 3.187.236 8.597.239 4.384.620 518.455 307.260 226.234 3.187.236 4.298.620 518.455 56.216 2,11 3.187.236 4.873.287 4.298.620 518.454 2.480.285
2030 17.380.345 3.340.254 8.561.421 4.385.822 517.395 320.779 254.674 3.340.254 4.280.708 517.395 57.333 2,09 3.340.254 4.855.435 4.280.708 517.394 2.478.739
2035 17.469.292 3.456.765 8.451.467 4.419.240 518.658 333.860 289.302 3.456.765 4.225.734 518.658 58.423 2,08 3.456.765 4.802.813 4.225.734 518.657 2.490.496
2040 17.473.632 3.536.076 8.307.691 4.440.006 522.422 345.485 321.952 3.536.076 4.153.848 522.422 59.653 2,07 3.536.076 4.735.922 4.153.848 522.425 2.504.011
2045 17.417.485 3.585.086 8.172.542 4.431.669 525.583 355.182 347.423 3.585.086 4.086.271 525.583 60.861 2,07 3.585.086 4.672.712 4.086.271 525.585 2.510.558
2050 17.342.447 3.607.141 8.070.082 4.409.191 525.274 362.716 368.043 3.607.141 4.035.041 525.274 61.693 2,06 3.607.141 4.622.005 4.035.041 525.271 2.508.768
Bron: CBS.
Verklaring van tekens