Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, migratieachtergrond 2005-2020

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, migratieachtergrond 2005-2020

Geslacht Onderwijssoort Migratieachtergrond Generatie Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Examenkandidaten (aantal) Gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 39.149 36.793 94
Totaal mannen en vrouwen Vwo Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 31.604 30.105 95
Totaal mannen en vrouwen Vwo Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 3.213 2.995 93
Totaal mannen en vrouwen Vwo Turkije Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 458 359 78
Totaal mannen en vrouwen Vwo Marokko Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 732 602 82
Totaal mannen en vrouwen Vwo Suriname Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 572 495 87
Totaal mannen en vrouwen Vwo (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 210 192 91
Totaal mannen en vrouwen Vwo Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 2.355 2.040 87
Totaal mannen en vrouwen Vwo Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 5 5 100
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 53.993 48.981 91
Totaal mannen en vrouwen Havo Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 42.641 39.513 93
Totaal mannen en vrouwen Havo Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 3.640 3.217 88
Totaal mannen en vrouwen Havo Turkije Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 1.226 954 78
Totaal mannen en vrouwen Havo Marokko Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 1.761 1.359 77
Totaal mannen en vrouwen Havo Suriname Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 1.042 882 85
Totaal mannen en vrouwen Havo (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 389 329 85
Totaal mannen en vrouwen Havo Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 3.285 2.721 83
Totaal mannen en vrouwen Havo Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 9 6 67
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Totaal migratieachtergrond Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 93.962 91.741 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 68.907 67.662 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 5.795 5.660 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Turkije Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 3.733 3.529 95
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Marokko Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 4.989 4.704 94
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Suriname Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 2.254 2.172 96
Totaal mannen en vrouwen Vmbo (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 1.338 1.305 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 6.903 6.668 97
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2020/'21* Nederland 43 41 95
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio.

Er zijn geen examengegevens bekend van:
- leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over schooljaar 2020/'21 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Examenkandidaten
Leerlingen die geslaagd of afgewezen (gezakt) zijn voor het eindexamen.
Gediplomeerden
Leerlingen die een diploma voor het eindexamen behaald hebben.
Gediplomeerden, relatief
Leerlingen met een diploma voor het eindexamen per 100 van de examenkandidaten.