Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

Geslacht Onderwijssoort Migratieachtergrond Generatie Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Examenkandidaten (aantal) Gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 38.867 38.455 99
Totaal mannen en vrouwen Vwo Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 31.533 31.266 99
Totaal mannen en vrouwen Vwo Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 3.112 3.061 98
Totaal mannen en vrouwen Vwo Turkije Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 482 474 98
Totaal mannen en vrouwen Vwo Marokko Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 640 608 95
Totaal mannen en vrouwen Vwo Suriname Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 609 596 98
Totaal mannen en vrouwen Vwo (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 232 231 100
Totaal mannen en vrouwen Vwo Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 2.254 2.214 98
Totaal mannen en vrouwen Vwo Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 5 5 100
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 54.508 53.159 98
Totaal mannen en vrouwen Havo Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 43.575 42.652 98
Totaal mannen en vrouwen Havo Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 3.395 3.291 97
Totaal mannen en vrouwen Havo Turkije Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 1.174 1.106 94
Totaal mannen en vrouwen Havo Marokko Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 1.724 1.644 95
Totaal mannen en vrouwen Havo Suriname Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 1.110 1.077 97
Totaal mannen en vrouwen Havo (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 394 379 96
Totaal mannen en vrouwen Havo Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 3.111 2.986 96
Totaal mannen en vrouwen Havo Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 25 24 96
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Totaal migratieachtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 99.971 99.294 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 74.265 73.864 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 5.939 5.883 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Turkije Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 4.063 4.017 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Marokko Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 4.982 4.916 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Suriname Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 2.593 2.572 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 1.250 1.235 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 6.810 6.740 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2019/'20* Nederland 69 67 97
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio.

Er zijn geen examengegevens bekend van:
- leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2021:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Examenkandidaten
Leerlingen die geslaagd of afgewezen (gezakt) zijn voor het eindexamen.
Gediplomeerden
Leerlingen die een diploma voor het eindexamen behaald hebben.
Gediplomeerden, relatief
Leerlingen met een diploma voor het eindexamen per 100 van de examenkandidaten.