Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

Geslacht Onderwijssoort Migratieachtergrond Generatie Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Examenkandidaten (aantal) Gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 38.682 35.089 91
Totaal mannen en vrouwen Vwo Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 31.798 29.290 92
Totaal mannen en vrouwen Vwo Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 2.849 2.547 89
Totaal mannen en vrouwen Vwo Turkije Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 455 340 75
Totaal mannen en vrouwen Vwo Marokko Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 610 480 79
Totaal mannen en vrouwen Vwo Suriname Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 578 452 78
Totaal mannen en vrouwen Vwo (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 238 198 83
Totaal mannen en vrouwen Vwo Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 2.145 1.773 83
Totaal mannen en vrouwen Vwo Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 9 9 100
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 54.615 48.195 88
Totaal mannen en vrouwen Havo Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 43.746 39.296 90
Totaal mannen en vrouwen Havo Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 3.416 3.006 88
Totaal mannen en vrouwen Havo Turkije Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 1.148 883 77
Totaal mannen en vrouwen Havo Marokko Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 1.614 1.212 75
Totaal mannen en vrouwen Havo Suriname Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 1.156 920 80
Totaal mannen en vrouwen Havo (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 394 320 81
Totaal mannen en vrouwen Havo Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 3.123 2.545 81
Totaal mannen en vrouwen Havo Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 18 13 72
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Totaal migratieachtergrond Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 103.255 97.610 95
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 77.722 74.156 95
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 5.949 5.589 94
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Turkije Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 4.232 3.772 89
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Marokko Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 4.932 4.486 91
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Suriname Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 2.663 2.432 91
Totaal mannen en vrouwen Vmbo (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 1.339 1.248 93
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 6.349 5.864 92
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2018/'19* Nederland 69 63 91
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio.

Er zijn geen examengegevens bekend van:
- leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het schooljaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Examenkandidaten
Leerlingen die geslaagd of afgewezen (gezakt) zijn voor het eindexamen.
Gediplomeerden
Leerlingen die een diploma voor het eindexamen behaald hebben.
Gediplomeerden, relatief
Leerlingen met een diploma voor het eindexamen per 100 van de examenkandidaten.