Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, leeftijd

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, leeftijd

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Migratieachtergrond Perioden Examenkandidaten (aantal) Gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 38.867 38.455 99
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 54.508 53.159 98
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 99.971 99.294 99
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 4 4 100
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 272 271 100
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 39 38 97
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 416 402 97
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 49.391 49.145 100
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 1.458 1.453 100
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 23.819 23.321 98
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 41.962 41.637 99
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 23.538 23.353 99
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 21.867 21.347 98
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 7.804 7.707 99
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 11.584 11.423 99
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 7.426 7.148 96
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 511 503 98
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 2.076 2.018 97
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 926 889 96
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 31 31 100
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Vwo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 168 166 99
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Havo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 54 52 96
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Vmbo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Vwo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Havo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Vmbo Totaal migratieachtergrond 2019/'20* 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, migratieachtergrond en leeftijd.

Er zijn geen examengegevens bekend van:
- leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2021:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 komen de definitieve cijfers over schooljaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Examenkandidaten
Leerlingen die geslaagd of afgewezen (gezakt) zijn voor het eindexamen.
Gediplomeerden
Leerlingen die een diploma voor het eindexamen behaald hebben.
Gediplomeerden, relatief
Leerlingen met een diploma voor het eindexamen per 100 van de examenkandidaten.