Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, leeftijd 2005/'06-2020/'21

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, leeftijd 2005/'06-2020/'21

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Migratieachtergrond Perioden Examenkandidaten (aantal) Gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 39.149 36.793 94
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 53.993 48.981 91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 93.962 91.741 98
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 3 3 100
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 271 262 97
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 45 44 98
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 484 456 94
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 48.697 47.673 98
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 1.562 1.521 97
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 24.930 22.797 91
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 38.219 37.280 98
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 24.946 23.748 95
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 21.562 19.600 91
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 6.353 6.118 96
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 10.795 9.919 92
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 6.289 5.508 88
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 403 389 97
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 1.647 1.431 87
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 673 577 86
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 15 15 100
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Vwo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 151 127 84
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Havo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 55 43 78
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Vmbo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 4 4 100
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Vwo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Havo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Vmbo Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, migratieachtergrond en leeftijd.

Er zijn geen examengegevens bekend van:
- leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over het schooljaar 2020/'21 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Examenkandidaten
Leerlingen die geslaagd of afgewezen (gezakt) zijn voor het eindexamen.
Gediplomeerden
Leerlingen die een diploma voor het eindexamen behaald hebben.
Gediplomeerden, relatief
Leerlingen met een diploma voor het eindexamen per 100 van de examenkandidaten.