Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, leeftijd

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, leeftijd

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Migratieachtergrond Perioden Examenkandidaten (aantal) Gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vwo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 38.682 35.089 91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Havo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 54.615 48.195 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vmbo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 103.255 97.610 95
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 1 1 100
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 1 1 100
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 240 232 97
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 29 29 100
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 395 367 93
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 50.515 48.115 95
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 1.348 1.303 97
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 22.871 20.395 89
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 43.487 41.026 94
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 23.187 21.419 92
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 22.285 19.699 88
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 8.395 7.709 92
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 11.881 10.491 88
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 7.989 6.845 86
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 585 502 86
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Vwo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 2.071 1.726 83
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Havo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 1.015 842 83
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Vmbo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 20 16 80
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Vwo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 165 120 73
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Havo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 59 46 78
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Vmbo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 13 10 77
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Vwo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Havo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Vmbo Totaal migratieachtergrond 2018/'19* 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, migratieachtergrond en leeftijd.

Er zijn geen examengegevens bekend van:
- leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het schooljaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Examenkandidaten
Leerlingen die geslaagd of afgewezen (gezakt) zijn voor het eindexamen.
Gediplomeerden
Leerlingen die een diploma voor het eindexamen behaald hebben.
Gediplomeerden, relatief
Leerlingen met een diploma voor het eindexamen per 100 van de examenkandidaten.