Huishoudens naar type, 2009-2050

Huishoudens naar type, 2009-2050

Leeftijd referentiepersoon Burgerlijke staat referentiepersoon Perioden Huishoudens (aantal) Eénpersoonshuishoudens (aantal) Paren (aantal) Eénouders (aantal) Overige huishoudens (aantal)
Totaal over alle leeftijden Referentiepersonen 2009 7.302.480 2.607.426 4.171.137 473.626 50.291
Totaal over alle leeftijden Referentiepersonen 2010 7.354.717 2.639.631 4.183.981 480.793 50.312
Totaal over alle leeftijden Referentiepersonen 2025 8.060.527 3.187.236 4.298.620 518.455 56.216
Totaal over alle leeftijden Referentiepersonen 2050 8.229.149 3.607.141 4.035.041 525.274 61.693
Totaal over alle leeftijden Ongehuwd 2009 2.220.698 1.391.770 649.542 134.830 44.556
Totaal over alle leeftijden Ongehuwd 2010 2.268.236 1.413.027 669.698 140.867 44.644
Totaal over alle leeftijden Ongehuwd 2025 2.951.411 1.778.591 904.694 217.375 50.751
Totaal over alle leeftijden Ongehuwd 2050 3.699.766 2.301.035 1.081.816 259.800 57.115
Totaal over alle leeftijden Gehuwd 2009 3.468.623 75.809 3.356.934 33.402 2.478
Totaal over alle leeftijden Gehuwd 2010 3.456.117 74.501 3.346.240 32.995 2.381
Totaal over alle leeftijden Gehuwd 2025 3.298.649 68.974 3.200.794 26.826 2.055
Totaal over alle leeftijden Gehuwd 2050 2.862.170 61.995 2.773.570 24.718 1.887
Totaal over alle leeftijden Verweduwd 2009 737.104 643.228 17.511 75.528 837
Totaal over alle leeftijden Verweduwd 2010 736.718 644.631 17.806 73.397 884
Totaal over alle leeftijden Verweduwd 2025 783.942 705.421 21.612 55.805 1.104
Totaal over alle leeftijden Verweduwd 2050 710.627 648.407 17.339 44.121 760
Totaal over alle leeftijden Gescheiden 2009 876.055 496.619 147.150 229.866 2.420
Totaal over alle leeftijden Gescheiden 2010 893.646 507.472 150.237 233.534 2.403
Totaal over alle leeftijden Gescheiden 2025 1.026.525 634.250 171.520 218.449 2.306
Totaal over alle leeftijden Gescheiden 2050 956.586 595.704 162.316 196.635 1.931
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal
personen naar huishoudenssamenstelling, leeftijd en burgelijke staat
van de referentiepersoon.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 - 2050

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 2 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Particulier huishouden
Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en
zichzelf daar particulier, d.w.z. niet-bedrijfsmatig voorziet in
dagelijkse levensbehoeften.
Eénpersoonshuishoudens
Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest. Tot de
eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen
eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren.
Paren
Huishoudens die bestaan uit personen die - al dan niet gehuwd - een
gemeenschappelijke huishouding voeren met een vaste partner.
Eénouders
Personen met thuiswonende kinderen die niet samenwonen met een vaste
partner.
Thuiswonend kind:
Persoon die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het
huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen
worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen
pleegkinderen. Er worden geen beperkingen opgelegd wat betreft leeftijd
of burgerlijkestaat om als kind te worden geclassificeerd.
Overige huishoudens
Huishoudens bestaande uit personen die met andere personen op eenzelfde
adres wonen maar geen partnerrelatie met die andere personen onderhouden
en geen kind zijn van die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
studenten die een huishouden vormen of aan twee zussen die samen in een
huis wonen.