Bevolking naar huishoudenspositie, 2009-2050

Bevolking naar huishoudenspositie, 2009-2050

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Perioden Personen (aantal) Alleenstaande personen (aantal) Samenwonende personen (aantal) Thuiswonende kinderen (aantal) Eénouders (aantal) Overige personen (aantal) In institutie wonende personen (aantal)
Totale bevolking Totaal over de leeftijden Personen 2009 16.481.284 2.607.426 8.342.279 4.581.532 473.626 266.445 209.976
Totale bevolking Totaal over de leeftijden Personen 2010 16.536.423 2.639.631 8.367.958 4.570.173 480.793 266.738 211.130
Totale bevolking Totaal over de leeftijden Personen 2015 16.779.252 2.822.316 8.476.927 4.493.658 505.859 278.509 201.983
Totale bevolking Totaal over de leeftijden Personen 2020 17.013.720 3.009.204 8.559.423 4.428.205 516.863 292.669 207.356
Totale bevolking Totaal over de leeftijden Personen 2025 17.221.044 3.187.236 8.597.239 4.384.620 518.455 307.260 226.234
Totale bevolking Totaal over de leeftijden Personen 2030 17.380.345 3.340.254 8.561.421 4.385.822 517.395 320.779 254.674
Totale bevolking Totaal over de leeftijden Personen 2035 17.469.292 3.456.765 8.451.467 4.419.240 518.658 333.860 289.302
Totale bevolking Totaal over de leeftijden Personen 2040 17.473.632 3.536.076 8.307.691 4.440.006 522.422 345.485 321.952
Totale bevolking Totaal over de leeftijden Personen 2045 17.417.485 3.585.086 8.172.542 4.431.669 525.583 355.182 347.423
Totale bevolking Totaal over de leeftijden Personen 2050 17.342.447 3.607.141 8.070.082 4.409.191 525.274 362.716 368.043
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal personen in huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht, leeftijd en burgelijkestaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 - 2050.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 2 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personen
Totaal personen
Alleenstaande personen
Persoon die alleen in een woonruimte is gehuisvest en hierdoor een
eenpersoonshuishoudens vormt. Tot alleenstaanden worden ook personen
gerekend die met anderen eenzelfde adres bewonen maar een eigen
huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten
aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in
afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Samenwonende personen
Personen die - al dan niet gehuwd - een gemeenschappelijke
huishouding voeren met een vaste partner.
Thuiswonende kinderen
Persoon die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het
huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden
ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Er worden geen beperkingen opgelegd wat betreft leeftijd of burgerlijke
staat om als kind te worden geclassificeerd.
Eénouders
Personen met thuiswonende kinderen die niet samenwonen met een vaste
partner.
Thuiswonend kind:
Persoon die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het
huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen
worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen
pleegkinderen. Er worden geen beperkingen opgelegd wat betreft leeftijd
of burgerlijkestaat om als kind te worden geclassificeerd.
Overige personen
Personen die met andere personen op eenzelfde adres wonen maar geen
partnerrelatie met die andere personen onderhouden en geen kind zijn van
die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan kostgangers die bij
een gezin inwonen of studenten die een huishouden vormen.
In institutie wonende personen
Personen die langer dan een jaar in een instelling verblijven, zoals
verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
opvoedingsinternaten, revalidatiecentra en gevangenissen.