Verkopen; industriële producten naar productgroep, 2008-2013

Verkopen; industriële producten naar productgroep, 2008-2013

Productcode Perioden Verkoopwaarde (mln euro) Hoeveelheid (zie Pcc)
07.10.10.00 IJzererts en.. 2013** - -
07.29.11.00 Kopererts en.. 2013** - -
07.29.12.00 Nikkelerts en.. 2013** - -
07.29.13.00 Aluminiumerts en.. 2013** - -
07.29.14.00 Ertsen van edele.. 2013** - -
07.29.15.00 Lood-, zink- en.. 2013** - -
07.29.19.00 Non-ferrometaalertsen.. 2013** - -
08.11.11.33 Winning van marmer en.. 2013** - -
08.11.11.36 Marmer en travertijn,.. 2013** - -
08.11.11.50 Kalksteen, albast.. 2013** - -
08.11.12.33 Graniet en.. 2013** - -
08.11.12.36 Graniet, gezaagd,.. 2013** - -
08.11.12.50 Zandsteen 2013** - -
08.11.12.90 Porfier, basalt,.. 2013** - -
08.11.20.30 Gips en.. 2013** - -
08.11.20.50 Kalksteen, excl... 2013** - -
08.11.30.10 Krijt 2013** - -
08.11.30.30 Dolomiet, niet.. 2013** - -
08.11.40.00 Leisteen, enkel.. 2013** - -
08.12.11.50 [mln kg] Kiezelzand,.. 2013** 81 11.182
08.12.11.90 [mln kg] Zand voor de.. 2013** 11 960
08.12.12.10 [mln kg] Grind, keistenen,.. 2013** 14 1.292
08.12.12.30 [mln kg] Steenslag voor de.. 2013** x x
08.12.12.50 Korrels, scherven,.. 2013** - -
08.12.12.90 Korrels,.. 2013** x x
08.12.13.00 Slakken voor gebruik.. 2013** - -
08.12.21.40 Kaolien 2013** - -
08.12.21.60 Kaolienhoudende.. 2013** x x
08.12.22.10 Bentoniet 2013** - -
08.12.22.30 Vuurvaste klei 2013** - -
08.12.22.50 Klei en leisteen.. 2013** x x
08.91.11.00 Natuurlijk.. 2013** - -
08.91.12.00 IJzerkies, ongeroost;.. 2013** - -
08.91.19.00 [mln kg] Andere mineralen .. 2013** x x
08.93.10.00 [mln kg] Zout(oplossing) n.. 2013** x x
08.99.10.00 Winning van.. 2013** - -
08.99.21.00 Natuurlijke.. 2013** - -
08.99.22.00 Industriediamant,.. 2013** - -
08.99.29.00 [mln kg] Grafiet, kwarts,.. 2013** x 176
10.11.11.40 [mln kg] Kalfs- en.. 2013** 588 238
10.11.11.90 [mln kg] Kalfs- en.. 2013** 918 179
10.11.12.30 [mln kg] Varkensvlees,.. 2013** 827 754
10.11.12.50 [mln kg] Varkenshammen,.. 2013** x x
10.11.12.90 [mln kg] Varkensvlees,.. 2013** 684 308
10.11.13.00 [1 000 kg] Lams- of.. 2013** 2 x
10.11.14.00 [1 000 kg] Vlees van geite.. 2013** x x
10.11.15.00 [1 000 kg] Vlees van paard.. 2013** x x
10.11.20.00 [mln kg] Eetbare.. 2013** 98 85
10.11.31.00 [mln kg] Kalfs- en.. 2013** 73 23
10.11.32.30 Varkensvlees,.. 2013** - -
10.11.32.50 [mln kg] Varkenshammen,.. 2013** x x
10.11.32.90 [mln kg] Varkensvlees,.. 2013** x 186
10.11.33.00 [1 000 kg] Lams- of.. 2013** x x
10.11.34.00 [1 000 kg] Vlees van geite.. 2013** - -
10.11.35.00 Vlees van paarden en.. 2013** - -
10.11.39.10 [mln kg] Eetbare.. 2013** x x
10.11.39.30 [1 000 kg] Vlees en.. 2013** x x
10.11.41.00 Vette wol, niet.. 2013** - -
10.11.42.00 [mln st] Gehele huiden.. 2013** 121 19
10.11.43.00 [1 000 kg] Huiden en velle.. 2013** x x
10.11.44.00 Huiden en.. 2013** - -
10.11.45.00 Huiden en.. 2013** - -
10.11.50.40 [mln kg] Vet spek en.. 2013** x x
10.11.50.60 [mln kg] Reuzel en ander.. 2013** 92 121
10.11.50.70 [mln kg] Vet van runderen,.. 2013** 27 40
10.11.60.30 [mln kg] Darmen, blazen en.. 2013** x 75
10.11.60.90 [mln kg] Slachtafvallen.. 2013** 11 77
10.12.10.10 [mln kg] Kippen en hanen,.. 2013** 98 50
10.12.10.20 Kalkoenen, niet.. 2013** - -
10.12.10.30 [mln kg] Eenden, ganzen.. 2013** x x
10.12.10.40 Vette levers.. 2013** - -
10.12.10.50 [mln kg] Hanen en kippen,.. 2013** 2.163 974
10.12.10.60 Kalkoenen, delen.. 2013** x x
10.12.10.70 Eenden, ganzen.. 2013** x x
10.12.20.13 [mln kg] Kippen en hanen,.. 2013** 31 19
10.12.20.15 Kalkoenen, niet.. 2013** - -
10.12.20.17 [mln kg] Eenden, ganzen en.. 2013** x x
10.12.20.53 [mln kg] Kippen of hanen,.. 2013** 352 230
10.12.20.55 Kalkoenen,.. 2013** x x
10.12.20.57 [mln kg] Ganzen, eenden en.. 2013** x x
10.12.20.80 [mln kg] Levers van.. 2013** x x
10.12.30.00 [mln kg] Vet van.. 2013** x x
10.12.40.20 [mln kg] Slachtafvallen en.. 2013** 39 205
10.12.40.50 [mln kg] Slachtafvallen.. 2013** x x
10.12.50.00 [kg] Vogelhuiden en.. 2013** x x
10.13.11.20 [mln kg] Hammen en.. 2013** 111 19
10.13.11.50 [mln kg] Buiken van.. 2013** x x
10.13.11.80 [mln kg] Varkensvlees,.. 2013** 168 88
10.13.12.00 [mln kg] Rundvlees,.. 2013** 88 11
10.13.13.00 [mln kg] Vlees,.. 2013** 25 x
10.13.14.30 [mln kg] Leverworst en.. 2013** 46 18
10.13.14.60.10 Worst en dergelijke.. 2013** 469 .
10.13.14.60.30 Worsten- en.. 2013** x x
10.13.14.60.50 Frikandellen (exclusief.. 2013** x x
10.13.15.05 Bereidingen en.. 2013** - -
10.13.15.15 [mln kg] Bereidingen en.. 2013** x x
10.13.15.25.10 Bereidingen van vlees,.. 2013** x x
10.13.15.25.50 Snacks met vlees of.. 2013** - -
10.13.15.35.10 Bereidingen van vlees,.. 2013** 187 .
10.13.15.35.50 Snacks met vlees of.. 2013** 133 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat verkoopgegevens van de industriële productie, uitgesplitst naar productgroepen op basis van de PRODCOM-typering ("PRODuction COMmunautaire", een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).

De verkoopgegevens van de industrie over de periode 1993-2007 staan in de stopgezette tabel "Verkopen; industriële producten" (zie par. 3). De gegevens over de periode 1993-2007 zijn gerelateerd aan de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI93), die inmiddels is vervangen door de SBI 2008.

De link naar het schakelschema (SBI93 - SBI 2008) staat vermeld in par. 3.

De verkoopgegevens zijn uitgedrukt in waarde bedragen. Op onderdelen is eveneens de afzet in hoeveelheden beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2013 zijn nader voorlopig. De gegevens van 2008 tot en met 2012 zijn definitief. Aangezien deze tabel wordt stopgezet, worden de cijfers van 2013 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per juli 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Verkoopwaarde
Verkoopwaarde industriële producten van industriële bedrijven met 20 of meer werknemers.
De verkoopwaarde in een bepaald jaar is de waarde van producten vermeld op de (eind)facturen. De verkoopwaarde is exclusief BTW en de aan afnemers in rekening gebrachte accijnzen, verbruiksbelastingen, BPM (voor auto's) en statiegelden. De waarde is niet verminderd met kortingen en bonussen. Ook is zij niet verhoogd met exportrestituties, exploitatiesubsidies, monetair compenserende bedragen en bedragen voor vracht, verzekeringen e.d. welke door derden in rekening zijn gebracht.
De waarde wordt weergegeven in euros van het betreffende jaar; er vindt dus geen correctie plaats voor inflatie.
De gegevens worden verkregen door enquêtering bij industriële bedrijven met 20 of meer werknemers en worden verzameld ingevolge de Verordening (EEG) Nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991. De landelijke statistische bureaus zijn verplicht om aan EUROSTAT (het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen) gegevens te verstrekken over zowel de verkopen van zelfvervaardigde producten als over de door de industrie geleverde diensten. De verordening gebiedt het gebruik van een EU-productindeling, de PRODCOM.
Hoeveelheid
Voor de eenheid: zie aanduiding in de desbetreffende ProdComCode en
bijbehorende toelichting. De Pcc-eenheidsaanduiding in de code staat
tussen vierkante haakjes [eenheid].