Boomkwekerij en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio, 2000-2009

Boomkwekerij en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio, 2000-2009

Bedrijfsgrootte Regio's Perioden Oppervlakte boomteelt en vaste planten Boomteelt en vaste planten, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Gewassen, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Bos- en haagplantsoen (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Laan- en parkbomen Laan- en parkbomen, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Rozenstruiken (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Sierconiferen (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Sierheesters en klimplanten Sierheesters en klimplanten, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Vaste planten (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Vruchtbomen Vruchtbomen, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Teeltwijze Teeltwijze, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Teeltwijze Teelt in de volle grond (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Open grond Teeltwijze Teelt in potten en containers (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Onder glas Onder glas, totaal (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Onder glas Vermeerdering (ha) Oppervlakte boomteelt en vaste planten Onder glas Volledige teelt onder glas (ha) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Boomteelt en vaste planten, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Gewassen, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Bos- en haagplantsoen (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Laan- en parkbomen Laan- en parkbomen, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Rozenstruiken (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Sierconiferen (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Sierheesters en klimplanten Sierheesters en klimplanten, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Vaste planten (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Gewassen Vruchtbomen Vruchtbomen, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Teeltwijze Teeltwijze, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Teeltwijze Teelt in de volle grond (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Open grond Teeltwijze Teelt in potten en containers (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Onder glas Onder glas, totaal (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Onder glas Vermeerdering (aantal) Bedrijven met boomteelt en vaste planten Onder glas Volledige teelt onder glas (aantal)
Alle bedrijfsgroottes Nederland 2009 17.572 17.139 2.760 4.535 543 3.151 3.396 1.298 1.456 17.139 16.372 768 432 138 294 3.897 3.741 719 554 149 1.096 1.726 728 221 3.741 3.538 719 910 638 499
Alle bedrijfsgroottes Noord-Nederland (LD) 2009 752 742 124 49 41 207 180 122 18 742 714 28 10 2 8 184 177 43 17 13 64 86 34 13 177 165 43 35 24 20
Alle bedrijfsgroottes Oost-Nederland (LD) 2009 3.954 3.892 145 1.664 11 832 666 131 444 3.892 3.778 115 62 20 42 714 684 84 186 8 224 258 121 62 684 643 101 136 90 74
Alle bedrijfsgroottes West-Nederland (LD) 2009 2.390 2.213 106 225 31 185 948 614 105 2.213 1.953 261 176 42 135 1.228 1.158 73 62 29 274 722 368 44 1.158 1.087 319 408 282 230
Alle bedrijfsgroottes Zuid-Nederland (LD) 2009 10.476 10.292 2.385 2.597 461 1.927 1.602 431 890 10.292 9.928 364 184 74 109 1.771 1.722 519 289 99 534 660 205 102 1.722 1.643 256 331 242 175
Alle bedrijfsgroottes Groningen (PV) 2009 248 247 77 32 38 55 19 9 16 247 243 4 1 0 1 60 58 18 5 12 13 20 11 8 58 54 13 9 6 5
Alle bedrijfsgroottes Friesland (PV) 2009 70 66 12 7 - 11 22 14 - 66 58 9 3 1 3 36 33 9 7 - 14 20 7 - 33 31 10 10 7 8
Alle bedrijfsgroottes Drenthe (PV) 2009 435 429 35 10 3 141 139 99 2 429 413 15 6 1 5 88 86 16 5 1 37 46 16 5 86 80 20 16 11 7
Alle bedrijfsgroottes Overijssel (PV) 2009 1.069 1.053 44 76 9 519 355 46 4 1.053 1.022 31 16 6 10 189 183 33 17 4 101 98 30 6 183 172 27 32 24 15
Alle bedrijfsgroottes Flevoland (PV) 2009 395 390 0 47 - 10 36 16 281 390 388 2 5 3 2 58 55 1 4 - 7 12 11 25 55 55 3 6 6 3
Alle bedrijfsgroottes Gelderland (PV) 2009 2.490 2.449 101 1.541 2 303 275 70 159 2.449 2.367 82 41 11 30 467 446 50 165 4 116 148 80 31 446 416 71 98 60 56
Alle bedrijfsgroottes Utrecht (PV) 2009 200 190 10 54 2 28 63 25 8 190 165 26 10 3 7 90 88 16 17 3 33 46 21 8 88 83 15 14 10 7
Alle bedrijfsgroottes Noord-Holland (PV) 2009 445 428 31 8 2 27 117 238 6 428 405 24 16 3 13 230 218 13 6 4 27 79 128 5 218 206 33 40 18 26
Alle bedrijfsgroottes Zuid-Holland (PV) 2009 1.595 1.446 63 143 24 124 739 327 26 1.446 1.239 208 149 35 113 839 784 40 34 20 200 571 202 12 784 733 263 346 250 192
Alle bedrijfsgroottes Zeeland (PV) 2009 150 148 1 20 3 6 29 24 65 148 144 4 1 1 1 69 68 4 5 2 14 26 17 19 68 65 8 8 4 5
Alle bedrijfsgroottes Noord-Brabant (PV) 2009 7.823 7.687 2.081 2.104 138 1.409 1.280 236 440 7.687 7.433 255 135 55 80 1.358 1.322 450 238 35 405 505 136 53 1.322 1.265 176 254 189 133
Alle bedrijfsgroottes Limburg (PV) 2009 2.653 2.605 304 493 323 518 322 194 450 2.605 2.495 110 48 19 29 413 400 69 51 64 129 155 69 49 400 378 80 77 53 42
Kleine kwekerijen Nederland 2009 1.295 1.278 412 244 75 139 170 123 116 1.278 1.221 57 17 11 6 1.580 1.518 368 211 57 367 508 331 108 1.518 1.446 192 185 128 70
Kleine kwekerijen Noord-Nederland (LD) 2009 70 69 20 6 11 12 6 4 8 69 65 3 1 1 0 89 85 25 8 6 26 27 16 6 85 79 17 14 10 6
Kleine kwekerijen Oost-Nederland (LD) 2009 232 229 41 80 1 33 21 18 36 229 219 11 3 2 1 310 300 54 62 3 87 84 63 30 300 279 38 36 24 12
Kleine kwekerijen West-Nederland (LD) 2009 298 292 26 19 11 33 106 71 26 292 271 21 6 3 3 527 494 49 29 14 105 253 174 31 494 472 79 87 58 35
Kleine kwekerijen Zuid-Nederland (LD) 2009 694 688 324 138 51 61 37 30 46 688 666 22 6 5 1 654 639 240 112 34 149 144 78 41 639 616 58 48 36 17
Kleine kwekerijen Groningen (PV) 2009 35 35 10 3 8 3 1 3 6 35 34 1 0 0 0 35 34 10 2 5 5 7 9 3 34 32 7 6 4 3
Kleine kwekerijen Friesland (PV) 2009 13 12 3 3 - 3 2 1 - 12 11 1 0 0 - 18 16 4 5 - 8 8 3 - 16 15 4 2 2 -
Kleine kwekerijen Drenthe (PV) 2009 22 22 7 0 3 6 3 1 2 22 20 1 0 0 0 36 35 11 1 1 13 12 4 3 35 32 6 6 4 3
Kleine kwekerijen Overijssel (PV) 2009 53 52 16 6 0 15 6 5 4 52 51 2 1 0 0 85 81 22 9 1 37 27 14 4 81 76 9 8 5 3
Kleine kwekerijen Flevoland (PV) 2009 18 18 0 1 - 1 2 1 13 18 18 0 0 0 - 23 22 1 1 - 5 4 4 9 22 22 1 1 1 -
Kleine kwekerijen Gelderland (PV) 2009 161 159 25 73 1 16 12 12 19 159 150 9 2 1 1 202 197 31 52 2 45 53 45 17 197 181 28 27 18 9
Kleine kwekerijen Utrecht (PV) 2009 35 35 4 8 0 7 6 6 4 35 33 2 0 0 0 55 53 12 10 1 19 20 13 6 53 51 5 6 4 2
Kleine kwekerijen Noord-Holland (PV) 2009 72 70 3 1 2 6 28 29 1 70 64 7 2 0 1 130 124 7 2 4 16 45 69 3 124 116 19 18 7 12
Kleine kwekerijen Zuid-Holland (PV) 2009 154 149 19 7 6 16 66 32 4 149 137 12 4 3 2 296 271 26 14 7 57 174 81 8 271 260 52 61 45 21
Kleine kwekerijen Zeeland (PV) 2009 38 38 1 3 3 4 5 4 17 38 37 1 0 0 - 46 46 4 3 2 13 14 11 14 46 45 3 2 2 -
Kleine kwekerijen Noord-Brabant (PV) 2009 559 554 290 121 17 45 30 22 29 554 538 16 5 4 1 509 497 206 98 15 110 113 57 22 497 480 43 39 28 15
Kleine kwekerijen Limburg (PV) 2009 136 134 33 18 35 16 7 8 17 134 129 6 1 1 0 145 142 34 14 19 39 31 21 19 142 136 15 9 8 2
Middelgrote kwekerijen Nederland 2009 2.656 2.607 579 600 160 299 450 242 277 2.607 2.461 147 49 27 22 1.047 1.010 160 157 46 292 509 192 56 1.010 959 216 267 201 129
Middelgrote kwekerijen Noord-Nederland (LD) 2009 95 93 20 1 12 19 27 10 5 93 84 9 2 1 1 47 46 9 5 4 17 29 7 4 46 42 12 11 8 7
Middelgrote kwekerijen Oost-Nederland (LD) 2009 560 550 36 263 5 49 55 34 107 550 530 20 10 5 5 182 173 14 59 2 48 67 30 18 173 164 25 38 27 19
Middelgrote kwekerijen West-Nederland (LD) 2009 555 533 22 49 1 58 240 126 37 533 467 67 22 12 10 377 361 11 15 6 98 253 103 8 361 337 125 140 112 65
Middelgrote kwekerijen Zuid-Nederland (LD) 2009 1.446 1.430 500 287 142 173 128 71 128 1.430 1.380 51 15 9 6 441 430 126 78 34 129 160 52 26 430 416 54 78 54 38
Middelgrote kwekerijen Groningen (PV) 2009 39 39 7 1 12 4 10 1 4 39 37 1 0 0 0 16 15 5 2 4 5 10 1 2 15 14 4 2 2 1
Middelgrote kwekerijen Friesland (PV) 2009 16 15 6 0 - 2 4 3 - 15 10 5 1 0 1 10 10 2 1 - 3 6 2 - 10 9 4 5 3 5
Middelgrote kwekerijen Drenthe (PV) 2009 40 39 8 0 - 13 12 6 1 39 36 3 1 0 0 21 21 2 2 - 9 13 4 2 21 19 4 4 3 1
Middelgrote kwekerijen Overijssel (PV) 2009 77 75 11 14 5 15 20 9 1 75 69 6 2 2 0 38 37 5 4 2 15 25 8 2 37 33 7 8 7 1
Middelgrote kwekerijen Flevoland (PV) 2009 88 87 - 1 - - 2 7 77 87 86 1 1 0 0 17 16 - 1 - - 2 4 10 16 16 1 1 1 1
Middelgrote kwekerijen Gelderland (PV) 2009 395 389 26 248 - 34 33 18 30 389 376 13 7 3 4 127 120 9 54 - 33 40 18 6 120 115 17 29 19 17
Middelgrote kwekerijen Utrecht (PV) 2009 37 37 5 15 0 5 10 1 1 37 36 1 0 0 0 16 16 3 4 1 8 14 2 1 16 16 4 2 2 1
Middelgrote kwekerijen Noord-Holland (PV) 2009 87 84 2 1 - 3 27 46 5 84 74 10 3 2 2 53 50 1 1 - 6 19 30 2 50 47 7 10 7 4
Middelgrote kwekerijen Zuid-Holland (PV) 2009 390 373 15 33 1 50 197 75 1 373 320 53 17 9 8 294 282 7 10 5 84 214 68 1 282 263 110 123 101 56
Middelgrote kwekerijen Zeeland (PV) 2009 42 41 - - - - 6 4 31 41 38 3 1 1 1 14 13 - - - - 6 3 4 13 11 4 5 2 4
Middelgrote kwekerijen Noord-Brabant (PV) 2009 1.139 1.127 466 259 66 129 93 39 76 1.127 1.101 26 12 7 5 337 328 111 66 15 94 117 31 17 328 319 30 58 37 31
Middelgrote kwekerijen Limburg (PV) 2009 306 303 35 28 76 44 35 32 53 303 278 25 3 2 1 104 102 15 12 19 35 43 21 9 102 97 24 20 17 7
Grote kwekerijen Nederland 2009 13.621 13.254 1.769 3.692 308 2.714 2.776 933 1.063 13.254 12.690 564 367 100 266 1.270 1.213 191 186 46 437 709 205 57 1.213 1.133 311 458 309 300
Grote kwekerijen Noord-Nederland (LD) 2009 587 580 83 42 18 177 147 108 5 580 565 15 7 0 7 48 46 9 4 3 21 30 11 3 46 44 14 10 6 7
Grote kwekerijen Oost-Nederland (LD) 2009 3.162 3.113 67 1.321 5 751 590 78 301 3.113 3.029 84 49 13 36 222 211 16 65 3 89 107 28 14 211 200 38 62 39 43
Grote kwekerijen West-Nederland (LD) 2009 1.536 1.388 57 158 18 94 602 417 42 1.388 1.215 174 148 27 121 324 303 13 18 9 71 216 91 5 303 278 115 181 112 130
Grote kwekerijen Zuid-Nederland (LD) 2009 8.336 8.174 1.561 2.172 267 1.692 1.437 329 715 8.174 7.882 292 162 60 102 676 653 153 99 31 256 356 75 35 653 611 144 205 152 120
Grote kwekerijen Groningen (PV) 2009 174 173 60 29 18 48 7 6 5 173 171 2 0 - 0 9 9 3 1 3 3 3 1 3 9 8 2 1 - 1
Grote kwekerijen Friesland (PV) 2009 41 39 3 4 - 6 16 10 - 39 37 2 2 0 2 8 7 3 1 - 3 6 2 - 7 7 2 3 2 3
Grote kwekerijen Drenthe (PV) 2009 373 368 20 9 - 123 124 92 - 368 357 11 5 0 5 31 30 3 2 - 15 21 8 - 30 29 10 6 4 3
Grote kwekerijen Overijssel (PV) 2009 939 926 17 55 4 489 328 32 - 926 903 23 13 3 9 66 65 6 4 1 49 46 8 - 65 63 11 16 12 11
Grote kwekerijen Flevoland (PV) 2009 289 285 - 46 - 8 33 7 191 285 284 0 4 2 2 18 17 - 2 - 2 6 3 6 17 17 1 4 4 2
Grote kwekerijen Gelderland (PV) 2009 1.934 1.902 50 1.220 1 253 229 39 110 1.902 1.842 60 32 7 25 138 129 10 59 2 38 55 17 8 129 120 26 42 23 30
Grote kwekerijen Utrecht (PV) 2009 128 119 1 31 1 16 47 18 4 119 96 23 9 2 7 19 19 1 3 1 6 12 6 1 19 16 6 6 4 4
Grote kwekerijen Noord-Holland (PV) 2009 286 275 27 6 - 18 62 162 - 275 268 7 12 1 11 47 44 5 3 - 5 15 29 - 44 43 7 12 4 10
Grote kwekerijen Zuid-Holland (PV) 2009 1.052 925 29 103 17 59 476 220 21 925 782 143 127 24 104 249 231 7 10 8 59 183 53 3 231 210 101 162 104 115
Grote kwekerijen Zeeland (PV) 2009 70 70 - 17 - 2 17 17 17 70 69 0 0 - 0 9 9 - 2 - 1 6 3 1 9 9 1 1 - 1
Grote kwekerijen Noord-Brabant (PV) 2009 6.125 6.006 1.325 1.724 55 1.235 1.157 175 335 6.006 5.794 213 118 45 74 512 497 133 74 5 201 275 48 14 497 466 103 157 124 87
Grote kwekerijen Limburg (PV) 2009 2.211 2.167 236 448 212 457 279 154 380 2.167 2.088 79 44 16 28 164 156 20 25 26 55 81 27 21 156 145 41 48 28 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste
planten in de open grond en onder glas. Voor alle onderscheiden gewassen en
de verschillende teeltwijzen wordt zowel het teeltoppervlak als het
bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd. Alle gegevens worden
uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en regio.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De
landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die door het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gebruikt wordt voor
ondermeer de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de
Meststoffenwet.

Gegevens beschikbaar van: 2000-2009.

Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven
uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid); met ingang van 2010 wordt
dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Als gevolg daarvan is deze
tabel stopgezet.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 25 maart 2010: de cijfers van 2009 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel stopgezet per 9 februari 2011.

Toelichting onderwerpen

Oppervlakte boomteelt en vaste planten
De oppervlakte beteeld met boomkwekerijgewassen en vaste planten,
in hectares (oppervlakte open grond + oppervlakte onder glas).
Boomteelt en vaste planten, totaal
De totale oppervlakte beteeld met boomkwekerijgewassen en vaste planten,
in hectares (oppervlakte open grond + oppervlakte onder glas).
Open grond
De oppervlakte open grond omvat de oppervlakten met
boomkwekerijgewassen en vaste planten, die geteeld
worden in de volle grond en in potten- en containers.
Gewassen
De volgende gewassen worden onderscheiden:
bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, rozenstruiken,
sierconiferen, sierheesters en klimplanten, vaste planten en
vruchtbomen.
Gewassen, totaal
De totale oppervlakte open grond aan boomkwekerijgewassen en vaste
planten is de som van de oppervlakten van de volgende gewassen:
- bos- en haagplantsoen
- laan- en parkbomen
- rozenstruiken
- sierconiferen
- sierheesters en klimplanten
- vaste planten
- vruchtbomen
Bos- en haagplantsoen
Bos- en haagplantsoen bestaat uit jonge struiken en bomen, die
gekweekt worden voor diverse toepassingen binnen de bosbouw
en voor de aanplant van afscheidingen zoals heggen.
Laan- en parkbomen
Laan- en parkbomen worden gekweekt om uiteindelijk langs lanen
of in parken geplant te worden.
De oppervlakte aan laan- en parkbomen is uitgesplitst in drie delen:
- Onderstammen: het worteldragende deel van een boom,
dat gebruikt wordt bij het enten (= het laten vergroeien van het
knopdragende deel, de ent, met de onderstam).
- Spillen: de jongere bomen (maximaal 2 à 3 jaar oud).
- Opzetters: de oudere bomen (minimaal 2 à 3 jaar oud).
Laan- en parkbomen, totaal
De totale teeltoppervlakte aan laan- en parkbomen is de som van de
oppervlakten van onderstammen, spillen en opzetters.
Rozenstruiken
Het gaat hier om rozenstruiken, die in hun geheel worden verhandeld.
Sierconiferen
De coniferen zijn op grond van hun toepassing onder te verdelen in
twee groepen: de haagconiferen en de sierconiferen. De oppervlakten
aan haagconiferen worden geteld onder bos- en haagplantsoen.
Sierheesters en klimplanten
Een klimplant heeft een dunne buigzame stengel, die zich met
hechtorganen langs andere planten of voorwerpen omhoogwerkt.
Een heester is een laaggroeiende, boomachtige struik.
De heesters zijn op grond van hun toepassing onder te verdelen in twee
groepen: de haagheesters en de sierheesters. De oppervlakten aan
haagheesters worden geteld onder bos- en haagplantsoen.
Sierheesters en klimplanten, totaal
De totale teeltoppervlakte aan sierheesters en klimplanten is gelijk aan
de som van de oppervlakten buxus, ericaceae, trek- en besheester en
de overige sierheesters en klimplanten.
Vaste planten
Een vaste plant is een meerjarige, niet-houtige plant (dus geen boom of
struik), die normaalgesproken langer dan twee jaar leeft.
In Nederland gaat het gewoonlijk om planten die in de winter afsterven
tot aan de wortel en in het voorjaar vanuit de wortel weer gaan groeien
en bloeien.
Vruchtbomen
Vruchtbomen (fruitbomen) zijn loofbomen die eetbare vruchten geven,
bijvoorbeeld appels, peren.
De oppervlake aan vruchtbomen is uitgesplitst in drie delen:
- Onderstammen
- Moerbomen
- Overige vruchtbomen
Een onderstam is het worteldragende deel van een boom, dat gebruikt
wordt bij het enten (= het laten vergroeien van het knopdragende deel,
de ent, met de onderstam).
Een moerboom (=moederboom) is de boom, waarvan de enten
gesneden worden.
Een overige vruchtboom is een vruchtboom, die niet gebruikt wordt als
onderstam of moerboom bij het enten (in zekere zin het eindproduct van
een vruchtboomkweker).
Vruchtbomen, totaal
De totale teeltoppervlakte aan vruchtbomen is de som van de
oppervlakten van onderstammen, moerbomen en overige vruchtbomen.
Teeltwijze
De volgende open grond teeltwijzen worden onderscheiden:
de teelt in de volle grond en de teelt in potten- en containers
Teeltwijze, totaal
De totale oppervlakte open grond aan boomkwekerijgewassen en vaste
planten is de som van de oppervlakten met teelt in de volle grond en
met teelt in potten- en containers.
Teelt in de volle grond
Open grond teelt, exclusief de pot- en containervelden.
Teelt in potten en containers
Open grond teelt, waarbij de gewassen in potten- en containers zitten.
Onder glas
De oppervlakte met boomkwekerijgewassen en vaste planten,
dat geteeld wordt in kassen die bedekt zijn met glas of plastic
(inclusief de teelt in betreedbare plastic tunnels).
Onder glas, totaal
De totale teeltoppervlakte onder glas is opgesplitst in twee delen:
- vermeerdering;
- volledige teelt onder glas.
Het bevat niet de kasoppervlakte die uitsluitend ingezet wordt voor de
overwintering van open grond gewassen.
Vermeerdering
Bij vermeerdering wordt op basis van een beperkt aantal bestaande
bomen, planten en struiken een groot aantal nieuwe bomen, planten of
struiken opgekweekt (via bijvoorbeeld zaaien, stekken en enten).
De verhandelbare productie van een vermeerderaar vormt het
uitgangsmateriaal van vooral open grond telers om dit verder uit te laten
groeien tot volwaardige bomen, planten en struiken.
Volledige teelt onder glas
De gehele opkweek tot verhandelbare eindproduct vindt uitsluitend plaats
onder bedekking van glas en plastic.
Bedrijven met boomteelt en vaste planten
Het aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte
boomkwekerijgewassen en/of vaste planten.
Boomteelt en vaste planten, totaal
Het totaal aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte
boomkwekerijgewassen en/of vaste planten.
Open grond
Het aantal kwekerijen met open grond boomteelt en/of vaste planten.
Gewassen
De volgende gewassen worden onderscheiden:
bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, rozenstruiken,
sierconiferen, sierheesters en klimplanten, vaste planten en
vruchtbomen.
Gewassen, totaal
Het totaal aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte
boomkwekerijgewassen en/of vaste planten in de open grond.
Bos- en haagplantsoen
Het aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte bos- en haagplantsoen
in de open grond.
Bos- en haagplantsoen bestaat uit jonge struiken en bomen, die
gekweekt worden voor diverse toepassingen binnen de bosbouw
en voor de aanplant van afscheidingen zoals heggen.
Laan- en parkbomen
Laan- en parkbomen worden gekweekt om uiteindelijk langs lanen
of in parken geplant te worden.
Laan- en parkbomen, totaal
Het totaal aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte laan- en
parkbomen (onderstammen, spillen en/of opzetters) in de open grond.
Rozenstruiken
Het aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte rozenstruiken
in de open grond.
Het gaat hier om rozenstruiken, die in hun geheel worden verhandeld.
Sierconiferen
Het aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte sierconiferen
in de open grond.
De coniferen zijn op grond van hun toepassing onder te verdelen in
twee groepen: de haagconiferen en de sierconiferen. De haagconiferen
worden geteld onder bos- en haagplantsoen.
Sierheesters en klimplanten
Een klimplant heeft een dunne buigzame stengel, die zich met
hechtorganen langs andere planten of voorwerpen omhoogwerkt.
Een heester is een laaggroeiende, boomachtige struik.
De heesters zijn op grond van hun toepassing onder te verdelen in twee
groepen: de haagheesters en de sierheesters. De haagheesters worden
geteld onder bos- en haagplantsoen.
Sierheesters en klimplanten, totaal
Het totaal aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte sierheesters
(zoals buxus, ericaceae, trek- en besheester) en/of klimplanten in de
open grond.
Vaste planten
Het aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte vaste planten
in de open grond.
Een vaste plant is een meerjarige, niet-houtige plant (dus geen boom of
struik), die normaalgesproken langer dan twee jaar leeft.
In Nederland gaat het gewoonlijk om planten die in de winter afsterven
tot aan de wortel en in het voorjaar vanuit de wortel weer gaan groeien
en bloeien.
Vruchtbomen
Vruchtbomen (fruitbomen) zijn loofbomen die eetbare vruchten geven,
bijvoorbeeld appels, peren.
Vruchtbomen, totaal
Het totaal aantal kwekerijen met een beteelde oppervlakte vruchtbomen
(moerbomen, onderstammen en/of overig) in de open grond.
Teeltwijze
De volgende open grond teeltwijzen worden onderscheiden:
de teelt in de volle grond en de teelt in potten- en containers
Teeltwijze, totaal
Het totaal aantal kwekerijen met open grond boomteelt en/of vaste planten.
Teelt in de volle grond
Het aantal kwekerijen met boomteelt en/of vaste planten in de volle grond.
Teelt in potten en containers
Het aantal kwekerijen met boomteelt en/of vaste planten in
potten/containers.
Onder glas
Het aantal kwekerijen met boomteelt en/of vaste planten onder glas.
Onder glas, totaal
Het totaal aantal kwekers met een beteelde oppervlakte
boomkwekerijgewassen en/of vaste planten onder glas.
Vermeerdering
Het aantal kwekers met boomteelt en/of vaste planten onder glas
voor vermeerderingsdoeleinden.
Volledige teelt onder glas
Het aantal kwekers met boomteelt en/of vaste planten met volledige teelt
onder glas (de gehele opkweek tot verhandelbare eindproduct).