Sociale beschermingsuitkeringen naar functies,criteria,uitvoering 1994-2012


Deze tabel geeft een overzicht van de sociale beschermingsuitkeringen in Nederland. Hieronder vallen de uitkeringen van wettelijke sociale voorzieningen, de uitkeringen van wettelijke sociale verzekeringen, de uitkeringen van pensioenverzekeringen, sociale uitkeringen die rechtstreeks door werkgevers worden betaald en rechtstreekse dienstverleningen van de overheid aan gezinnen. De uitkeringen kunnen zowel in natura als in geld worden verstrekt.

Sociale beschermingsuitkeringen beschermen tegen een groep risico's of voorzien in behoeftes. Deze risico's en behoeftes zijn in negen functies ingedeeld.
Daarnaast worden de sociale beschermingsuitkeringen weergegeven aan de hand van vijf criteria en elf onderliggende categorie├źn. Deze indelingen zijn opgesteld in het kader van het programma van het European System of Social Protection Statistics (ESSPROS). Dit programma heeft als doel de internationale vergelijkbaarheid van sociale beschermingsstatistieken te vergroten. De functie 'Onderwijs' wordt in het kader van ESSPROS niet als sociale bescherming gezien. Om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de sociale bescherming in Nederland, wordt de functie in deze tabel wel weergegeven.
Tenslotte worden de uitkeringen gerubriceerd naar de sectoren die de uitkeringen verstrekken.

De uitkeringen worden toegerekend aan de periode waarin de rechten voor de transactie zijn ontstaan (transactiebasis), en niet aan de periode waarin de transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden (kasbasis). Daarmee wordt aangesloten bij de boekingsregels van het Europees systeem van rekeningen (ESR 95).

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de periode 1994-2010 zijn definitief.
De cijfers over 2011 en 2012 zijn (nader) voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Sociale beschermingsuitkeringen naar functies,criteria,uitvoering 1994-2012

Perioden Totaal sociale beschermingsuitkeringen (mln euro) FunctiesZiekte / gezondheidszorg (mln euro) FunctiesInvaliditeit (mln euro) FunctiesOuderdom (mln euro) FunctiesNabestaanden (mln euro) FunctiesGezin (mln euro) FunctiesWerkloosheid (mln euro) FunctiesHuisvesting (mln euro) FunctiesOnderwijs (mln euro) FunctiesSociale uitsluiting niet eerder genoemd (mln euro) CriteriaBesluitvormingBesluitvorming Publieke regelingen (mln euro) CriteriaBesluitvormingBesluitvorming Particuliere regelingen (mln euro) CriteriaWettelijke verplichtingVerplichte regelingen (mln euro) CriteriaWettelijke verplichtingVrijwillige regelingen (mln euro) CriteriaRecht op uitkeringenContributieve regelingen (mln euro) CriteriaRecht op uitkeringenBijdragevrije regelingen (mln euro) CriteriaOmvang van beschermingUniversele regelingen (mln euro) CriteriaOmvang van beschermingAlgemene regelingen (mln euro) CriteriaOmvang van beschermingSpeciale regelingen (mln euro) CriteriaBeschermingsniveauBasisregelingen (mln euro) CriteriaBeschermingsniveauAanvullende regelingen (mln euro) UitvoeringRechtstreeks door werkgevers (mln euro) UitvoeringSector Pensioenfondsen/Verzekeringswezen (mln euro) UitvoeringSoc. voorz. indiv. niet-marktproducenten (mln euro) UitvoeringSector overheid (mln euro)
1995 92.888 25.129 11.110 28.581 4.933 4.040 8.756 1.215 4.633 4.492 76.381 16.507 91.677 1.211 38.916 53.972 38.869 20.705 33.314 73.058 19.830 7.627 14.829 2.613 67.819
2000 105.071 30.311 12.150 38.279 5.575 4.716 5.310 1.545 1.746 5.439 81.039 24.032 104.813 258 54.581 50.490 40.606 20.410 44.055 82.641 22.430 9.347 20.576 3.113 72.035
2005 135.103 40.931 13.002 49.864 7.018 6.490 8.150 1.712 1.653 6.283 103.485 31.618 134.039 1.064 70.712 64.391 52.202 24.650 58.251 104.743 30.360 10.492 28.018 3.735 92.858
2008 161.953 55.841 14.091 57.373 7.169 7.026 6.159 2.164 1.769 10.361 125.981 35.972 156.887 5.066 85.099 76.854 55.340 62.300 44.313 120.140 41.813 9.849 31.097 4.100 116.907
2009 171.930 59.648 14.305 59.614 7.083 7.413 8.259 2.151 1.756 11.701 134.976 36.954 166.458 5.472 89.989 81.941 57.944 68.444 45.542 127.819 44.111 9.931 31.869 4.458 125.672
2010 179.230 62.582 14.445 62.572 7.250 7.286 9.177 2.241 1.669 12.008 140.715 38.515 173.554 5.676 94.596 84.634 60.092 72.190 46.948 133.218 46.012 9.943 33.538 4.456 131.293
2011 184.082 65.059 14.158 64.558 7.309 7.235 8.755 2.319 1.659 13.030 144.613 39.469 178.640 5.442 96.199 87.883 62.249 74.048 47.785 136.366 47.716 9.670 34.471 4.642 135.299
2012* 189.856 67.739 13.974 67.388 7.409 6.591 10.107 2.326 1.671 12.651 149.235 40.621 184.998 4.858 98.255 91.601 63.559 77.132 49.165 141.076 48.780 9.344 35.744 4.630 140.138
Bron: CBS.
Verklaring van tekens