Kapitaalgoederenvoorraad 1969-2009

Kapitaalgoederenvoorraad 1969-2009

Bedrijfsklassen (SBI'93) en sectoren Type kapitaalgoed Perioden Kapitaalgoederenvoorraad Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans (mln euro) Kapitaalgoederenvoorraad Volume-indexcijfers 2000 = 100 (2000=100) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Kapitaalgoederenvoorraad beginbalans (mln euro) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Herwaardering (mln euro) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Invest. in vaste activa prod. en invoer (mln euro) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Afschrijvingen (-) (mln euro) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Handel en overige mutaties (mln euro) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Statistisch verschil (mln euro) Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans (mln euro)
A-Q Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2000 1.302.493 100,0 1.218.028 53.931 92.742 61.308 -1.518 619 1.302.493
A-Q Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2001 1.400.124 102,1 1.302.493 69.038 96.197 65.865 -1.760 22 1.400.124
A-Q Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2002 1.485.560 103,7 1.400.124 62.299 94.507 69.427 -1.943 0 1.485.560
A-Q Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2003 1.552.950 105,2 1.485.560 46.126 94.759 71.461 -2.034 0 1.552.950
A-Q Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2004 1.599.876 106,4 1.552.950 28.171 94.336 73.498 -2.083 0 1.599.876
A-Q Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2005 1.651.478 107,8 1.599.876 30.469 99.170 75.709 -2.328 0 1.651.478
A-Q Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2006 1.728.575 109,6 1.651.478 49.471 108.568 78.594 -2.348 0 1.728.575
A-Q Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2007 1.798.658 111,6 1.728.575 37.996 116.712 82.072 -2.554 0 1.798.658
A-Q Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2008** 1.891.541 113,8 1.798.658 56.216 125.125 85.854 -2.604 0 1.891.541
A-Q Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2009* 1.951.139 115,0 1.891.541 38.787 111.266 87.857 -2.598 0 1.951.139
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad.
Hier worden van verschillende bedrijfsklassen en sectoren de
kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De
kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1969 tot en met
2009.

Reden stopzetting: De nationale rekeningen hebben een herziening
doorgevoerd van de bedrijfsindeling die in de tabellen wordt gebruikt. De
nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI'93 naar de SBI
2008. Tevens is er een wijziging gemaakt van het referentiejaar.

Toelichting onderwerpen

Kapitaalgoederenvoorraad
De kapitaalgoederenvoorraad is de waarde van de kapitaalgoederen in een
bedrijfstak of sector.
Kapitaalgoederen zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die
langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden
zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen, computers, software en
dergelijke.
Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar.
Volume-indexcijfers 2000 = 100
Veranderingen kapitaalgoederenvoorraad
Veranderingen in kapitaalgoederenvoorraad
De kapitaalgoederenvoorraad is de waarde van de kapitaalgoederen.
Kapitaalgoederen zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die
langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden
zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen, software en dergelijke.
Kapitaalgoederenvoorraad beginbalans
De beginbalans is de balans per 1 januari van het verslagjaar. De
beginbalans is gelijk aan de eindbalans van het voorgaande jaar.
Herwaardering
De verandering in de waarde van een kapitaalgoed door veranderende
prijzen. De herwaardering wordt bepaald door de netto
kapitaalgoederenvoorraad te vermenigvuldigen met de prijsverandering ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Invest. in vaste activa prod. en invoer
Investeringen in vaste activa uit productie en invoer
Betreft het totaal van de investeringen in vaste activa (bruto) exclusief
het saldo verkoop van gebruikte vaste activa.
Afschrijvingen (-)
De waardevermindering van de kapitaalgoederenvoorraad die het gevolg is
van voorzienbare technische en economische veroudering en verzekerbare
schade (zoals brand en diefstal). Kapitaalgoederen zijn bijvoorbeeld
machines, gebouwen, vervoermiddelen en software.
Handel en overige mutaties
Handel en overige volumemutaties bestaat uit de handel in tweedehands
kapitaalgoederen, de waardevermindering van vee door veroudering en
overige volumemutaties.
Onder handel valt de aan- en verkoop van tweedehands kapitaalgoederen
tussen Nederlandse bedrijven, de aan- en verkoop van tweedehands
kapitaalgoederen tussen bedrijven en consumenten en de verkoop van
tweedehands kapitaalgoederen door bedrijven aan het buitenland. Import
van tweedehands kapitaalgoederen door bedrijven valt niet onder de handel
maar onder investeringen uit productie en invoer.
De overige volumemutaties omvatten de gevolgen van uitzonderlijke,
onverwachte gebeurtenissen op kapitaalgoederen. Hierbij kan worden
gedacht waardevermindering of zelf vernietiging van kapitaalgoederen door
overstromingen of oorlogsschade.
Statistisch verschil
Een statistisch verschil ontstaat wanneer de eindbalans van de
kapitaalgoederenvoorraad niet aansluit op de beginvoorraad plus de
mutaties in de kapitaalgoederenvoorraad. Statistische verschillen treden
op wanneer de veranderingen in de kapitaalgoederenvoorraad op een
ander moment worden bepaald dan de kapitaalgoederenvoorraad zelf.
Hierdoor is het niet mogelijk de statistieken onderling consistent te
maken.
In de periode voor 2001 was het niet mogelijk de nieuwe ramingen van de
investeringen mee te nemen in de bepaling van de kapitaalgoederenvoorraad.
Bij de volgende revisie van de nationale rekeningen zullen deze
statistieken consistent worden gemaakt.
Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar.