Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet, gewicht, volume 1946 - aug 2016


Deze tabel geeft informatie over de afzet in Nederland van motorbrandstoffen voor vervoer. Een deel van de afzet is bestemd voor verbruik in Nederland en voor het internationale wegverkeer. Dit wordt het finaal verbruik genoemd. Het andere deel is bestemd voor internationaal vervoer over zee en door de lucht. Deze post wordt van oudsher bunkers genoemd.

De tabel bevat cijfers over alle soorten vervoer. Landbouwwerktuigen en mobiele werktuigen vallen niet onder het vervoer. Per vervoerscategorie worden cijfers voor de relevante motorbrandstoffen gegeven. Pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en autodiesel. Biobrandstoffen zijn producten die zijn gewonnen uit landbouwgewassen.

De afzet van motorbrandstoffen wordt uitgedrukt in energie (petajoule) en fysieke eenheden (miljoen kg of miljoen kWh). Voor het wegverkeer wordt de afzet ook in volume (miljoen liter) gepubliceerd.
Verder zijn gegevens (in petajoule) opgenomen voor totaal vervoer, totaal wegverkeer, totaal scheepvaart, totaal luchtvaart en totaal railverkeer. Voor fysieke eenheden is dit niet mogelijk, omdat verschillende eenheden (bijvoorbeeld kg en kWh) niet optelbaar zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1946

Status van de cijfers
Gegevens van 1946 tot en met december 2013 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2014 zijn voorlopig.

Wijziging per 14 december 2016
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet, gewicht, volume 1946 - aug 2016

Soort afzet Perioden Motorbrandstoffen in petajouleTotaal vervoer (PJ) Motorbrandstoffen in petajouleWegverkeerTotaal wegverkeer (PJ) Motorbrandstoffen in petajouleScheepvaartTotaal scheepvaart (PJ) Motorbrandstoffen in petajouleLuchtvaartTotaal luchtvaart (PJ) ScheepvaartGasolie en lichte stookolieTotaal gasolie en lichte stookolie (mln kg) ScheepvaartStookolieLaagzwavelig (mln kg) ScheepvaartStookolieHoogzwavelig (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenhedenLuchtvaartVliegtuigkerosine (mln kg) Motorbrandstoffen wegverkeer in volumeAutogas (lpg) (mln liter) Motorbrandstoffen wegverkeer in volumeMotorbenzineTotaal motorbenzine (mln liter) Motorbrandstoffen wegverkeer in volumeAutodieselTotaal autodiesel (mln liter)
Totaal afzet 2015 augustus* 89,7 31,8 41,9 15,5 205 151 658 356 24 416 489
Totaal afzet 2016 april* 93,4 35,5 43,7 13,5 150 165 746 311 27 454 554
Totaal afzet 2016 mei* 96,0 35,5 45,7 14,3 156 176 775 328 27 442 564
Totaal afzet 2016 juni* 100,9 35,3 51,0 14,1 164 193 880 323 27 457 543
Totaal afzet 2016 juli* 98,6 33,9 48,1 15,9 148 196 824 366 24 436 528
Totaal afzet 2016 augustus* 102,4 34,9 51,0 15,9 199 182 855 365 32 459 528
Bron: CBS.
Verklaring van tekens