Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad 1946-2015


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten weer in balansvorm. Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

De berekening van het aanbod is als volgt: productie plus invoer minus uitvoer minus bunkers plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardolieproducten die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Het verbruik bestaat zowel uit de component verbruik als grondstof voor omzetting in andere olieproducten als de component finaal verbruik en andere omzetting (verbruik van olieproducten voor omzetting in andere energiedragers zoals elektriciteit).

Tevens wordt de begin- en eindvoorraad van aardolieproducten gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar van 1946 tot en met 2015

Status van de cijfers
Gegevens van 1946 tot en met december 2013 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2014 zijn voorlopig.

Wijziging per 5 augustus 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad 1946-2015

Aardolieproducten Perioden Aanbod van aardolieproductenTotaal aanbod (mln kg) Aanbod van aardolieproductenProductieTotale productie (mln kg) Aanbod van aardolieproductenProductieRaffinaderijen (mln kg) Aanbod van aardolieproductenProductiePetrochemische industrie (mln kg) Aanbod van aardolieproductenProductieGroothandel (mln kg) Aanbod van aardolieproductenInvoer (mln kg) Aanbod van aardolieproductenUitvoer (mln kg) Aanbod van aardolieproductenBunkers (mln kg) Aanbod van aardolieproductenVoorraadmutatie (mln kg) Verbruik van aardolieproductenTotaal verbruik (mln kg) Verbruik van aardolieproductenVoor omzetting in aardolieproductenTotaal voor omzetting in olieproducten (mln kg) Verbruik van aardolieproductenVoor omzetting in aardolieproductenRaffinaderijen (mln kg) Verbruik van aardolieproductenVoor omzetting in aardolieproductenPetrochemische industrie (mln kg) Verbruik van aardolieproductenVoor omzetting in aardolieproductenGroothandel (mln kg) Verbruik van aardolieproductenFinaal verbruik en andere omzettingTotaal finaal verbruik, andere omzetting (mln kg) Verbruik van aardolieproductenFinaal verbruik en andere omzettingRaffinaderijen, brandstof (mln kg) Verbruik van aardolieproductenFinaal verbruik en andere omzettingPetrochemische industrie, brandstof (mln kg) Verbruik van aardolieproductenFinaal verbruik en andere omzettingPetrochemische industrie, grondstof (mln kg) Verbruik van aardolieproductenFinaal verbruik en andere omzettingVisserij (mln kg) Verbruik van aardolieproductenFinaal verbruik en andere omzettingVervoer en overig (mln kg) AardolieproductenvoorraadBeginvoorraad (mln kg) AardolieproductenvoorraadEindvoorraad (mln kg) AardolieproductenvoorraadVoorraadmutatie (mln kg)
Totaal aardolieproducten 2014 december* 3.509 6.276 4.954 282 1.040 7.513 8.902 1.147 -231 3.509 1.582 431 158 994 1.927 176 149 525 12 1.064,82 9.319 9.550 -231
Totaal aardolieproducten 2015 augustus* 3.525 6.708 5.153 345 1.210 7.807 8.597 1.337 -1.055 3.525 1.629 252 218 1.159 1.896 212 188 517 14 965,68 10.602 11.657 -1.055
Totaal aardolieproducten 2015 september* 3.785 6.803 5.129 311 1.363 7.279 8.789 1.164 -343 3.785 1.812 299 200 1.313 1.973 197 184 502 18 1.071,51 11.657 12.000 -343
Totaal aardolieproducten 2015 oktober* 3.926 6.991 5.284 349 1.358 7.506 9.531 1.292 252 3.926 1.819 315 239 1.264 2.107 195 202 569 17 1.124,18 11.647 11.395 252
Totaal aardolieproducten 2015 november* 3.267 5.796 4.540 295 961 7.211 8.185 1.246 -309 3.267 1.394 322 187 885 1.872 183 164 446 13 1.065,19 11.259 11.568 -309
Totaal aardolieproducten 2015 december* 3.649 6.699 5.226 302 1.172 8.064 9.141 1.614 -360 3.649 1.594 267 200 1.127 2.055 205 177 587 13 1.072,12 11.568 11.928 -360
Bron: CBS.
Verklaring van tekens