Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad 1946-2015

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad 1946-2015

Aardolieproducten Perioden Aanbod van aardolieproducten Totaal aanbod (mln kg) Aanbod van aardolieproducten Productie Totale productie (mln kg) Aanbod van aardolieproducten Productie Raffinaderijen (mln kg) Aanbod van aardolieproducten Productie Petrochemische industrie (mln kg) Aanbod van aardolieproducten Productie Groothandel (mln kg) Aanbod van aardolieproducten Invoer (mln kg) Aanbod van aardolieproducten Uitvoer (mln kg) Aanbod van aardolieproducten Bunkers (mln kg) Aanbod van aardolieproducten Voorraadmutatie (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Totaal verbruik (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Voor omzetting in aardolieproducten Totaal voor omzetting in olieproducten (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Voor omzetting in aardolieproducten Raffinaderijen (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Voor omzetting in aardolieproducten Petrochemische industrie (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Voor omzetting in aardolieproducten Groothandel (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Finaal verbruik en andere omzetting Totaal finaal verbruik, andere omzetting (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Finaal verbruik en andere omzetting Raffinaderijen, brandstof (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Finaal verbruik en andere omzetting Petrochemische industrie, brandstof (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Finaal verbruik en andere omzetting Petrochemische industrie, grondstof (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Finaal verbruik en andere omzetting Visserij (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Finaal verbruik en andere omzetting Vervoer en overig (mln kg) Aardolieproductenvoorraad Beginvoorraad (mln kg) Aardolieproductenvoorraad Eindvoorraad (mln kg) Aardolieproductenvoorraad Voorraadmutatie (mln kg)
Totaal aardolieproducten 2014 december* 3.509 6.276 4.954 282 1.040 7.513 8.902 1.147 -231 3.509 1.582 431 158 994 1.927 176 149 525 12 1.064,82 9.319 9.550 -231
Totaal aardolieproducten 2015 augustus* 3.525 6.708 5.153 345 1.210 7.807 8.597 1.337 -1.055 3.525 1.629 252 218 1.159 1.896 212 188 517 14 965,68 10.602 11.657 -1.055
Totaal aardolieproducten 2015 september* 3.785 6.803 5.129 311 1.363 7.279 8.789 1.164 -343 3.785 1.812 299 200 1.313 1.973 197 184 502 18 1.071,51 11.657 12.000 -343
Totaal aardolieproducten 2015 oktober* 3.926 6.991 5.284 349 1.358 7.506 9.531 1.292 252 3.926 1.819 315 239 1.264 2.107 195 202 569 17 1.124,18 11.647 11.395 252
Totaal aardolieproducten 2015 november* 3.267 5.796 4.540 295 961 7.211 8.185 1.246 -309 3.267 1.394 322 187 885 1.872 183 164 446 13 1.065,19 11.259 11.568 -309
Totaal aardolieproducten 2015 december* 3.649 6.699 5.226 302 1.172 8.064 9.141 1.614 -360 3.649 1.594 267 200 1.127 2.055 205 177 587 13 1.072,12 11.568 11.928 -360
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten weer in balansvorm. Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

De berekening van het aanbod is als volgt: productie plus invoer minus uitvoer minus bunkers plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardolieproducten die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Het verbruik bestaat zowel uit de component verbruik als grondstof voor omzetting in andere olieproducten als de component finaal verbruik en andere omzetting (verbruik van olieproducten voor omzetting in andere energiedragers zoals elektriciteit).

Tevens wordt de begin- en eindvoorraad van aardolieproducten gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar van 1946 tot en met 2015

Status van de cijfers
Gegevens van 1946 tot en met december 2013 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2014 zijn voorlopig.

Wijziging per 5 augustus 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardolieproducten
De hoeveelheid aardolieproducten die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland. De volgende posten tellen hierbij mee: productie plus invoer minus uitvoer minus bunkers plus voorraadmutatie.
Totaal aanbod
De hoeveelheid aardolieproducten die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.
Productie
Aardolieproducten verkregen door omzetting van aardoliegrondstoffen of andere aardolieproducten. Een voorbeeld is het produceren van benzine door het raffineren van ruwe aardolie. Vanaf 2007 is de productie exclusief aardolieproducten die het bedrijf opnieuw in een proces inzet (de herinzet). Tot 2007 telde de productie voor herinzet wel mee.
Totale productie
Totale productie van aardolieproducten bij de raffinaderijen, de petrochemische industrie en de groothandel (bedrijven die aardolieproducten opslaan of verhandelen).
Raffinaderijen
Bedrijven die ruwe aardolie en andere grondstoffen omzetten in bruikbare fossiele brandstoffen en andere aardolieproducten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere aardolieproducten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De belangrijkste stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse aardolieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onder in de kolom de zware producten achterblijven. Tot 2007 is het cijfer voor raffinaderijen inclusief de groothandel (bedrijven die aardolieproducten opslaan of verhandelen).
Petrochemische industrie
Bedrijven die aardolieproducten omzetten in chemische producten. Bij deze omzetting komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als bijproduct. Deze komen op de markt samen met de aardolieproducten uit raffinaderijen. Een voorbeeld is nafta dat wordt omgezet in het chemische product ethyleen (een grondstof voor kunststof) en het aardolieproduct autogas dat voor verbruik als brandstof aan de markt wordt afgeleverd.
Groothandel
Bedrijven die aardolieproducten opslaan of verhandelen. Wat veel voorkomt is dat deze bedrijven aardolieproducten mengen (blenden) vlak voor ze aan de markt worden geleverd. Een voorbeeld is meer of minder additieven aan motorbenzine of autodiesel toevoegen om het aan zomer- of winterspecificaties te laten voldoen. Vanaf 2007 wordt de productie door de groothandel gepubliceerd. Tot 2007 is deze inbegrepen bij de productie door raffinaderijen.
Invoer
Aanvoer van aardolieproducten vanuit het buitenland.
Uitvoer
Afvoer van aardolieproducten naar het buitenland.
Bunkers
De levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De post bunkers wordt in de energiebalans gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland. Bunkers voor de luchtvaart worden onderscheiden vanaf 1978. Voor 1978 zijn de vliegtuigbunkers inbegrepen bij het finaal verbruik.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen. Hierdoor is het aanbod van de energiedrager in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Verbruik van aardolieproducten
De hoeveelheid aardolieproducten die bestemd is voor omzetting in andere olieproducten of voor finaal verbruik binnen de landsgrenzen van Nederland.
Totaal verbruik
Totaal verbruik van aardolieproducten.
Voor omzetting in aardolieproducten
De hoeveelheid aardolieproducten die is verbruikt als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten. Bijvoorbeeld stookolie kan verder worden gedestilleerd in een raffinaderij. Of aardolieproducten worden gemengd (geblend) tot andere aardolieproducten, bijvoorbeeld propaan en butaan tot autogas.
Totaal voor omzetting in olieproducten
Totale inzet van aardolieproducten als grondstof voor omzetting bij raffinaderijen, de petrochemische industrie en de groothandel (bedrijven die aardolieproducten opslaan of verhandelen).
Raffinaderijen
Bedrijven die ruwe aardolie, andere aardolieproducten (halffabrikaten) en andere grondstoffen omzetten in bruikbare fossiele brandstoffen en andere aardolieproducten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. Tot 2007 is het cijfer voor raffinaderijen inclusief de groothandel (bedrijven die aardolieproducten opslaan of verhandelen).
Petrochemische industrie
Bedrijven die aardolieproducten omzetten in chemische producten. Bij deze omzetting komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als bijproduct. Deze komen op de markt samen met de olieproducten uit raffinaderijen. Een voorbeeld is nafta dat wordt omgezet in het chemische product ethyleen (een grondstof voor kunststof) en het aardolieproduct autogas dat voor verbruik als brandstof aan de markt wordt afgeleverd.
Groothandel
Bedrijven die aardolieproducten opslaan of verhandelen. Wat veel voorkomt is dat deze bedrijven aardolieproducten mengen (blenden) vlak voor ze aan de markt worden geleverd. Een voorbeeld is meer of minder additieven aan motorbenzine of autodiesel toevoegen om het aan zomer- of winterspecificaties te laten voldoen. Vanaf 2007 wordt de productie door de groothandel gepubliceerd. Tot 2007 is deze inbegrepen bij de productie door raffinaderijen.
Finaal verbruik en andere omzetting
Finaal verbruik is verbruik waarna geen andere energiedragers overblijven. Dit kan zijn finaal energetisch, zoals benzine in een auto, of niet-energetisch, zoals nafta in de petrochemie. Verbruik voor andere omzetting betreft de inzet voor omzetting van aardolieproducten in andere energiedragers. Een voorbeeld is de inzet van restgassen in een elektriciteitscentrale.
Totaal finaal verbruik, andere omzetting
Totaal verbruik als grondstof in vooral de petrochemische industrie, als brandstof voor de raffinaderijen en de petrochemische industrie, voor het vervoer en overig verbruik en als inzet voor omzetting in elektriciteit.
Raffinaderijen, brandstof
Verbruik voor het ondersteunen van het bedrijfsproces. Dit is inclusief de inzet voor de productie van elektriciteit en warmte die worden verkocht. Het betreft vooral verbruik van restproducten die bij de raffinage vrijkomen, zoals raffinaderijgas en stookolie.
Petrochemische industrie, brandstof
Verbruik voor het ondersteunen van het bedrijfsproces, zoals het verwarmen van ketels. Dit is inclusief de inzet voor de productie van elektriciteit en warmte die worden verkocht. Het betreft vooral verbruik van restproducten die bij het verwerkingsproces vrijkomen, zoals chemisch restgas. De petrochemische industrie omvat bedrijven die aardolieproducten omzetten in chemische producten.
Petrochemische industrie, grondstof
Niet-energetisch finaal verbruik bij de petrochemische industrie. Dit wil zeggen dat de olie is omgezet in een chemisch product, bijvoorbeeld grondstof voor plastics. De petrochemische industrie omvat bedrijven die aardolieproducten omzetten in chemische producten.
Visserij
Aardolieproducten die worden gebruikt als brandstof voor schepen die worden gebruikt in de visserij. Dit betreft gasolie en stookolie.

Tot 1995 bevat deze post cijfers over het gasolieverbruik door de zeevisserij en het loodswezen. Van 1956 tot en met 1981 is een deel van of alle gasolieverbruik door zeevisserij en loodswezen inbegrepen bij de post 'Vervoer en overig'.
Van 1955 tot en met 1994 is alle verbruik door de binnenvisserij inbegrepen bij de post 'Vervoer en overig'.
Van 1955 tot en met 2006 is alle stookolieverbruik door zeevisserij inbegrepen bij de post 'Vervoer en overig'.
Vervoer en overig
De hoeveelheid afgeleverde aardolieproducten aan de detailhandel en andere eindverbruikers. De afzet voor bunkers (internationale scheep- en luchtvaart) valt hier niet onder. De meeste aardolieproducten worden verbruikt als motorbrandstof voor het vervoer. Er zijn ook andere aardolieproducten met een andere bestemming. Voorbeelden zijn bitumen (asfalt) voor dakbedekking, terpentine als verdunner in verf of smeerolie in machines en motoren.
Aardolieproductenvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid van het olieproduct. Het gaat om de hoeveelheid die is opgeslagen bij de raffinaderijen, de petrochemische industrie en de groothandel (bedrijven die aardolieproducten opslaan of verhandelen). Voorraden bij pompstations en andere eindverbruikers tellen niet mee.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardolieproducten aan het begin van de verslagperiode.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardolieproducten aan het einde van de verslagperiode.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen. Hierdoor is het aanbod van de energiedrager in Nederland toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).