Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-2015


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardoliegrondstoffen weer in balansvorm. Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabrikaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansen voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

De berekening van het aanbod is als volgt: winning plus productie uit aardolie plus uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid energie die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.

Vanaf het jaar 2007 wordt het verbruik in deze tabel nader uitgesplitst naar verbruik als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten en als finaal verbruik (waarna geen andere energiedragers resteren). Voor 2007 werd alleen het verbruik als grondstof voor omzetting onderscheiden.

Gegevens beschikbaar van 1944 tot en met 2015

Status van de cijfers
Gegevens van 1944 tot en met december 2013 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2014 zijn voorlopig.

Wijziging per 20 mei 2016
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-2015

Aardoliegrondstoffen Bestemming Perioden Aanbod van aardoliegrondstoffenTotaal aanbod (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffenWinning (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffenProductie uit aardolie (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffenProductie uit andere bronnen (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffenInvoer (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffenUitvoer (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffenVoorraadmutatie (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffenTotaal verbruik (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffenVerwerking (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffenFinaal verbruik (mln kg) AardoliegrondstoffenvoorraadBeginvoorraad (mln kg) AardoliegrondstoffenvoorraadEindvoorraad (mln kg) AardoliegrondstoffenvoorraadVoorraadmutatie (mln kg)
Totaal aardoliegrondstoffen Bestemd voor verwerking in Nederland 2014 december* 4.921 190 21 76 5.143 70 -439 4.921 4.692 229 2.121 2.560 -439
Totaal aardoliegrondstoffen Bestemd voor verwerking in Nederland 2015 augustus* 5.305 148 18 59 5.230 76 -104 5.305 5.111 194 2.831 2.935 -104
Totaal aardoliegrondstoffen Bestemd voor verwerking in Nederland 2015 september* 5.251 131 23 15 4.993 66 154 5.251 5.047 203 2.935 2.780 154
Totaal aardoliegrondstoffen Bestemd voor verwerking in Nederland 2015 oktober* 5.420 133 18 38 5.278 29 -18 5.420 5.257 163 2.780 2.798 -18
Totaal aardoliegrondstoffen Bestemd voor verwerking in Nederland 2015 november* 4.596 160 15 -46 4.616 16 -133 4.596 4.425 171 2.821 2.954 -133
Totaal aardoliegrondstoffen Bestemd voor verwerking in Nederland 2015 december* 5.308 142 16 49 5.401 30 -270 5.308 5.154 154 2.954 3.225 -270
Bron: CBS.
Verklaring van tekens