Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2005=100, 2002-2015

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2005=100, 2002-2015

Bestedingen Perioden HICP (2005 = 100) HICP constante belastingen (2005 = 100) Jaarmutatie HICP (%) Jaarmutatie HICP constante belastingen (%)
00000 Totaal bestedingen 2012 113,34 111,87 2,8 2,4
00000 Totaal bestedingen 2013 januari 114,17 111,28 3,2 1,7
00000 Totaal bestedingen 2013 februari 115,34 112,39 3,2 1,7
00000 Totaal bestedingen 2013 maart 116,88 113,87 3,2 1,6
00000 Totaal bestedingen 2013 april 116,97 113,91 2,8 1,1
00000 Totaal bestedingen 2013 mei 117,02 113,97 3,1 1,4
00000 Totaal bestedingen 2013 juni 116,44 113,40 3,2 1,5
00000 Totaal bestedingen 2013 juli 116,86 113,81 3,1 1,5
00000 Totaal bestedingen 2013 augustus 116,60 113,56 2,8 1,2
00000 Totaal bestedingen 2013 september 116,70 113,66 2,4 0,9
00000 Totaal bestedingen 2013 oktober 116,40 113,36 1,3 0,7
00000 Totaal bestedingen 2013 november 115,71 112,71 1,2 0,6
00000 Totaal bestedingen 2013 december 115,81 112,80 1,4 0,8
00000 Totaal bestedingen 2013 116,24 113,23 2,6 1,2
00000 Totaal bestedingen 2014 januari 115,08 111,76 0,8 0,4
00000 Totaal bestedingen 2014 februari 115,77 112,43 0,4 0,0
00000 Totaal bestedingen 2014 maart 117,04 113,67 0,1 -0,2
00000 Totaal bestedingen 2014 april 117,72 114,34 0,6 0,4
00000 Totaal bestedingen 2014 mei 117,18 113,82 0,1 -0,1
00000 Totaal bestedingen 2014 juni 116,76 113,45 0,3 0,0
00000 Totaal bestedingen 2014 juli 117,16 113,85 0,3 0,0
00000 Totaal bestedingen 2014 augustus 117,02 113,72 0,4 0,1
00000 Totaal bestedingen 2014 september 116,99 113,70 0,2 0,0
00000 Totaal bestedingen 2014 oktober 116,86 113,57 0,4 0,2
00000 Totaal bestedingen 2014 november 116,00 112,74 0,3 0,0
00000 Totaal bestedingen 2014 december 115,74 112,48 -0,1 -0,3
00000 Totaal bestedingen 2014 116,61 113,29 0,3 0,1
00000 Totaal bestedingen 2015 januari 114,31 110,84 -0,7 -0,8
00000 Totaal bestedingen 2015 februari 115,24 111,75 -0,5 -0,6
00000 Totaal bestedingen 2015 maart 116,72 113,16 -0,3 -0,4
00000 Totaal bestedingen 2015 april 117,69 114,10 0,0 -0,2
00000 Totaal bestedingen 2015 mei 117,98 114,40 0,7 0,5
00000 Totaal bestedingen 2015 juni 117,33 113,76 0,5 0,3
00000 Totaal bestedingen 2015 juli 118,11 114,51 0,8 0,6
00000 Totaal bestedingen 2015 augustus 117,53 113,95 0,4 0,2
00000 Totaal bestedingen 2015 september 117,33 113,75 0,3 0,0
00000 Totaal bestedingen 2015 oktober 117,32 113,74 0,4 0,1
00000 Totaal bestedingen 2015 november 116,43 112,88 0,4 0,1
00000 Totaal bestedingen 2015 december 116,30 112,75 0,5 0,2
00000 Totaal bestedingen 2015 116,86 113,30 0,2 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland. Deze prijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten dat is samengesteld volgens Europese richtlijnen.

De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten tussen EU-landen. Daarnaast bevat de tabel ook de HICP-CT. Dit is de HICP exclusief de invloed van belastingen.

Naast deze indices bevat de tabel de maand-op-maand en jaar-op-jaar ontwikkelingen. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 juni 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 18 december 2015
De cijfers voor de groepen 061100 ‘Zelfzorggeneesmiddelen, 061200 ‘Andere medische producten’, 072200 ‘Autobrandstoffen’ en 083000 ‘Telefoon, fax- en internetdiensten’ van juni tot en met september 2015 zijn bijgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor de gepubliceerde indexcijfers op hoofdniveau.

Wijzigingen per 10 december 2015
Per 1 oktober is door de rijksoverheid het puntenstelsel voor de woninghuren aangepast. Als gevolg hiervan zijn de huren van een beperkt aantal woningen gedaald, waardoor ook de gemiddelde huren daalden. Het effect van deze huurdaling op de prijsindexcijfers van de huur en toegerekende huur kon niet eerder bepaald worden, omdat de woningcorporaties pas in november de omvang van de huuraanpassingen bekend maakten. Het cijfer van de groep 04100 ‘Werkelijke huur’ van oktober 2015 is daarom aangepast.

In de meeste gevallen is alle opgevraagde prijsinformatie bij het CBS bekend als de eerste uitkomsten worden gepubliceerd en vindt later geen bijstelling meer plaats.
Soms is bepaalde prijsinformatie echter niet tijdig beschikbaar en kan de uitkomst later worden bijgesteld. HICP-uitkomsten kunnen dan altijd, tegelijk met de CPI-uitkomsten, worden herzien, ook als ze in de voorgaande maand niet als voorlopig waren gepubliceerd. CPI-uitkomsten worden bij eerste publicatie als voorlopig gekenmerkt, de maand er op zijn de cijfers definitief.
Als het cijfer een voorlopig karakter heeft wordt dit aangegeven met een *.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015 = 100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

HICP
Geharmoniseerde consumentenprijsindex van Nederland.
Het indexcijfer is volgens een Europees vergelijkbare methode
samengesteld waardoor het goed te vergelijken is met andere
HICP-prijsindexcijfers van lidstaten in de Europese Unie.
HICP constante belastingen
Geharmoniseerde consumentenprijsindex van Nederland, constante
belastingen, is gelijk aan de gewone HICP, exclusief het effect van
veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen
(bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.
Jaarmutatie HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie HICP constante belastingen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.