Transportbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2005 - 2012

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2005 - 2012

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2005 = 100) Omzetontwikkeling (%)
H Vervoer en opslag 2012 1e kwartaal** 107,0 3,8
H Vervoer en opslag 2012 2e kwartaal* 115,7 3,4
H Vervoer en opslag 2012 3e kwartaal* 115,9 3,2
H Vervoer en opslag 2012 4e kwartaal* 115,9 2,4
H Vervoer en opslag 2012* 113,6 3,2
49 Vervoer over land 2012 1e kwartaal** 116,4 1,7
49 Vervoer over land 2012 2e kwartaal* 126,9 2,7
49 Vervoer over land 2012 3e kwartaal* 120,9 2,1
49 Vervoer over land 2012 4e kwartaal* 124,6 1,2
49 Vervoer over land 2012* 122,2 1,9
50 Vervoer over water 2012 1e kwartaal** 74,0 11,4
50 Vervoer over water 2012 2e kwartaal* 77,3 2,6
50 Vervoer over water 2012 3e kwartaal* 78,6 1,2
50 Vervoer over water 2012 4e kwartaal* 80,7 4,1
50 Vervoer over water 2012* 77,7 4,6
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2012 1e kwartaal** 117,2 3,3
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2012 2e kwartaal* 124,4 3,5
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2012 3e kwartaal* 123,4 2,6
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2012 4e kwartaal* 125,0 1,3
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2012* 122,5 2,7
53 Post en koeriers 2012 1e kwartaal** 94,1 1,6
53 Post en koeriers 2012 2e kwartaal* 91,4 -1,1
53 Post en koeriers 2012 3e kwartaal* 89,7 1,5
53 Post en koeriers 2012 4e kwartaal* 102,5 0,0
53 Post en koeriers 2012* 94,4 0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van het transport.
De ontwikkeling wordt weergegeven als indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor. De gegevens kunt u uitsplitsen naar branche.

Gegevens beschikbaar van: 2005 tot en met 2012

Status van de cijfers
De cijfers over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. De cijfers over alle verslagperioden daarvoor zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juni 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door "Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010 = 100". Zie ook paragraaf 3. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: in 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een
variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in
de basisperiode.
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw. De omzet omvat zowel de transportactiviteiten
(hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en
bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzetontwikkeling
Wijziging in procenten ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor en berekend aan de hand van niet afgeronde indexcijfers.
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw. De omzet omvat zowel de transportactiviteiten
(hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en
bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.