DigiD-bezit; herkomst, geslacht en leeftijd; 2008-2009

DigiD-bezit; herkomst, geslacht en leeftijd; 2008-2009

Herkomstgroepering Geslacht Leeftijd Perioden DigiD-bezitters (relatief) (%)
Totale bevolking Mannen Totale bevolking (alle leeftijden) 2009 1 januari 40,5
Totale bevolking Mannen 2 jaar 2009 1 januari 0,1
Totale bevolking Mannen 16 jaar 2009 1 januari 2,6
Totale bevolking Mannen 29 jaar 2009 1 januari 58,6
Totale bevolking Mannen 43 jaar 2009 1 januari 54,6
Totale bevolking Mannen 56 jaar 2009 1 januari 49,6
Totale bevolking Mannen 69 jaar 2009 1 januari 42,8
Totale bevolking Mannen 15 tot 20 jaar 2009 1 januari 28,4
Totale bevolking Mannen 60 tot 65 jaar 2009 1 januari 47,0
Totale bevolking Vrouwen Totale bevolking (alle leeftijden) 2009 1 januari 39,1
Totale bevolking Vrouwen 2 jaar 2009 1 januari 0,1
Totale bevolking Vrouwen 16 jaar 2009 1 januari 2,6
Totale bevolking Vrouwen 29 jaar 2009 1 januari 63,4
Totale bevolking Vrouwen 43 jaar 2009 1 januari 52,5
Totale bevolking Vrouwen 56 jaar 2009 1 januari 42,4
Totale bevolking Vrouwen 69 jaar 2009 1 januari 35,1
Totale bevolking Vrouwen 15 tot 20 jaar 2009 1 januari 31,1
Totale bevolking Vrouwen 60 tot 65 jaar 2009 1 januari 38,2
Autochtoon Mannen Totale bevolking (alle leeftijden) 2009 1 januari 42,4
Autochtoon Mannen 2 jaar 2009 1 januari 0,1
Autochtoon Mannen 16 jaar 2009 1 januari 2,9
Autochtoon Mannen 29 jaar 2009 1 januari 63,6
Autochtoon Mannen 43 jaar 2009 1 januari 56,7
Autochtoon Mannen 56 jaar 2009 1 januari 50,9
Autochtoon Mannen 69 jaar 2009 1 januari 43,5
Autochtoon Mannen 15 tot 20 jaar 2009 1 januari 30,3
Autochtoon Mannen 60 tot 65 jaar 2009 1 januari 47,8
Autochtoon Vrouwen Totale bevolking (alle leeftijden) 2009 1 januari 40,4
Autochtoon Vrouwen 2 jaar 2009 1 januari 0,1
Autochtoon Vrouwen 16 jaar 2009 1 januari 2,9
Autochtoon Vrouwen 29 jaar 2009 1 januari 68,0
Autochtoon Vrouwen 43 jaar 2009 1 januari 53,9
Autochtoon Vrouwen 56 jaar 2009 1 januari 43,3
Autochtoon Vrouwen 69 jaar 2009 1 januari 35,6
Autochtoon Vrouwen 15 tot 20 jaar 2009 1 januari 33,2
Autochtoon Vrouwen 60 tot 65 jaar 2009 1 januari 38,7
Totaal westerse allochtonen Mannen Totale bevolking (alle leeftijden) 2009 1 januari 38,1
Totaal westerse allochtonen Mannen 2 jaar 2009 1 januari 0,2
Totaal westerse allochtonen Mannen 16 jaar 2009 1 januari 2,3
Totaal westerse allochtonen Mannen 29 jaar 2009 1 januari 45,6
Totaal westerse allochtonen Mannen 43 jaar 2009 1 januari 49,8
Totaal westerse allochtonen Mannen 56 jaar 2009 1 januari 45,5
Totaal westerse allochtonen Mannen 69 jaar 2009 1 januari 41,0
Totaal westerse allochtonen Mannen 15 tot 20 jaar 2009 1 januari 26,2
Totaal westerse allochtonen Mannen 60 tot 65 jaar 2009 1 januari 44,3
Totaal westerse allochtonen Vrouwen Totale bevolking (alle leeftijden) 2009 1 januari 37,8
Totaal westerse allochtonen Vrouwen 2 jaar 2009 1 januari 0,2
Totaal westerse allochtonen Vrouwen 16 jaar 2009 1 januari 1,8
Totaal westerse allochtonen Vrouwen 29 jaar 2009 1 januari 51,9
Totaal westerse allochtonen Vrouwen 43 jaar 2009 1 januari 49,9
Totaal westerse allochtonen Vrouwen 56 jaar 2009 1 januari 39,5
Totaal westerse allochtonen Vrouwen 69 jaar 2009 1 januari 34,2
Totaal westerse allochtonen Vrouwen 15 tot 20 jaar 2009 1 januari 28,0
Totaal westerse allochtonen Vrouwen 60 tot 65 jaar 2009 1 januari 36,5
Totaal niet-westerse allochtonen Mannen Totale bevolking (alle leeftijden) 2009 1 januari 28,7
Totaal niet-westerse allochtonen Mannen 2 jaar 2009 1 januari 0,2
Totaal niet-westerse allochtonen Mannen 16 jaar 2009 1 januari 1,2
Totaal niet-westerse allochtonen Mannen 29 jaar 2009 1 januari 44,4
Totaal niet-westerse allochtonen Mannen 43 jaar 2009 1 januari 43,9
Totaal niet-westerse allochtonen Mannen 56 jaar 2009 1 januari 37,2
Totaal niet-westerse allochtonen Mannen 69 jaar 2009 1 januari 34,2
Totaal niet-westerse allochtonen Mannen 15 tot 20 jaar 2009 1 januari 20,0
Totaal niet-westerse allochtonen Mannen 60 tot 65 jaar 2009 1 januari 37,9
Totaal niet-westerse allochtonen Vrouwen Totale bevolking (alle leeftijden) 2009 1 januari 30,7
Totaal niet-westerse allochtonen Vrouwen 2 jaar 2009 1 januari 0,2
Totaal niet-westerse allochtonen Vrouwen 16 jaar 2009 1 januari 1,3
Totaal niet-westerse allochtonen Vrouwen 29 jaar 2009 1 januari 51,9
Totaal niet-westerse allochtonen Vrouwen 43 jaar 2009 1 januari 43,9
Totaal niet-westerse allochtonen Vrouwen 56 jaar 2009 1 januari 36,0
Totaal niet-westerse allochtonen Vrouwen 69 jaar 2009 1 januari 25,1
Totaal niet-westerse allochtonen Vrouwen 15 tot 20 jaar 2009 1 januari 22,2
Totaal niet-westerse allochtonen Vrouwen 60 tot 65 jaar 2009 1 januari 32,0
Bron: CBS, BZK
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het DigiD-bezit van de Nederlandse bevolking. DigiD is de digitale inlogcode van de Nederlandse overheid. Met deze digitale inlogcode kunnen Nederlandse burgers zich via internet aan een overheid (bijv. Belastingdienst, UWV, DUO, gemeente) of andere op DigiD aangesloten instelling (bijvoorbeeld: zorgverzekeraar) kenbaar maken. Op die manier kan men via internet belastingaangifte doen, uitkeringen en toelagen aanvragen en andere informatie, diensten en producten van de overheid afnemen. Het DigiD-bezit van de Nederlandse bevolking is een indicatie voor het gebruik dat gemaakt wordt van digitaal aangeboden overheidsdiensten.

Onder overheid wordt in deze tabel dat deel van de overheid, zorg en niet-overheid verstaan dat mag werken met het zogenaamde burgerservicenummer (ook wel A-nummer, SoFi-nummer). De Nederlandse bevolking wordt in de tabel onderscheiden naar kenmerken als herkomstgroepering, geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 juli 2008

Status van de cijfers:
De absolute DigiD-cijfers worden na koppeling met de gemeentelijke basisadministratie integraal opgenomen en zijn definitief. De relatieve DigiD-cijfers worden berekend aan de hand van de totale bevolking. De cijfers over de totale bevolking op 1 jan 2009 zijn afkomstig van de demografische statistiek en zijn evenals de cijfers in de tabel href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=71
090NED&D1=0&D2=a&D3=0&D4=a&D5=a&D6=30&HDR=T%2cG3%2cG1&STB=G2%2cG4%2cG5&VW=T">Bevolking per maand; leeftijd, geslacht, herkomst, generatie
voorlopig.

Wijzigingen per 11 december 2009.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 1-1-2010.

Toelichting onderwerpen

DigiD-bezitters (relatief)
DigiD:
Is de afkorting van Digitale Identiteit en de naam van het systeem
waarmee Nederlandse overheden op internet iemands identiteit kunnen
verifiëren. Iedere in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven
persoon kan een DigiD aanvragen. Een DigiD bestaat uit een
gebruikersnaam en een wachtwoord, eventueel aangevuld met een
sms-code voor een hoger beveiligingsniveau.
DigiD-bezit:
Het hebben van een geactiveerde DigiD welke niet vervallen of
geblokkeerd is.
DigiD-bezitter:
Persoon met DigiD-bezit die op de peildatum in de GBA staat
ingeschreven.