Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

Nationaliteit Perioden Totaal asielverzoeken en nareizigers (aantal) Eerste asielverzoeken (personen) (aantal) Nareizigers (personen) (aantal)
Totaal 1975 390 390 .
Totaal 1980 1.330 1.330 .
Totaal 1985 5.645 5.645 .
Totaal 1990 21.210 21.210 .
Totaal 1995 29.260 29.260 .
Totaal 2000 43.560 43.560 .
Totaal 2005 12.345 12.345 .
Totaal 2010 15.155 13.335 .
Totaal 2015 58.880 43.095 13.845
Totaal 2020 19.180 13.720 3.865
Totaal 2021 36.675 24.740 10.120
Afghaans 1975 . . .
Afghaans 1980 15 15 .
Afghaans 1985 135 135 .
Afghaans 1990 570 570 .
Afghaans 1995 1.910 1.910 .
Afghaans 2000 5.030 5.030 .
Afghaans 2005 900 900 .
Afghaans 2010 1.585 1.365 .
Afghaans 2015 2.945 2.550 85
Afghaans 2020 605 390 35
Afghaans 2021 3.425 3.005 120
Algerijns 1975 . . .
Algerijns 1980 . . .
Algerijns 1985 . . .
Algerijns 1990 105 105 .
Algerijns 1995 650 650 .
Algerijns 2000 420 420 .
Algerijns 2005 55 55 .
Algerijns 2010 30 20 .
Algerijns 2015 55 40 10
Algerijns 2020 1.060 995 0
Algerijns 2021 1.175 1.105 10
Chinees 1975 . . .
Chinees 1980 10 10 .
Chinees 1985 . . .
Chinees 1990 645 645 .
Chinees 1995 475 475 .
Chinees 2000 1.395 1.395 .
Chinees 2005 335 335 .
Chinees 2010 320 305 .
Chinees 2015 240 205 30
Chinees 2020 80 55 15
Chinees 2021 205 155 45
Eritrees 1975 . . .
Eritrees 1980 . . .
Eritrees 1985 . . .
Eritrees 1990 . . .
Eritrees 1995 55 55 .
Eritrees 2000 260 260 .
Eritrees 2005 205 205 .
Eritrees 2010 410 395 .
Eritrees 2015 8.435 7.360 1.015
Eritrees 2020 1.505 370 1.070
Eritrees 2021 1.575 770 730
Ethiopisch 1975 . . .
Ethiopisch 1980 210 210 .
Ethiopisch 1985 155 155 .
Ethiopisch 1990 1.015 1.015 .
Ethiopisch 1995 175 175 .
Ethiopisch 2000 255 255 .
Ethiopisch 2005 80 80 .
Ethiopisch 2010 85 75 .
Ethiopisch 2015 190 135 30
Ethiopisch 2020 70 45 15
Ethiopisch 2021 215 165 25
Iraaks 1975 . . .
Iraaks 1980 25 25 .
Iraaks 1985 20 20 .
Iraaks 1990 440 440 .
Iraaks 1995 2.430 2.430 .
Iraaks 2000 2.745 2.745 .
Iraaks 2005 1.620 1.620 .
Iraaks 2010 1.905 1.380 .
Iraaks 2015 3.450 3.010 215
Iraaks 2020 620 335 110
Iraaks 2021 1.135 745 265
Iraans 1975 . . .
Iraans 1980 25 25 .
Iraans 1985 510 510 .
Iraans 1990 1.725 1.725 .
Iraans 1995 2.700 2.700 .
Iraans 2000 2.530 2.530 .
Iraans 2005 555 555 .
Iraans 2010 865 785 .
Iraans 2015 2.075 1.885 50
Iraans 2020 600 370 50
Iraans 2021 605 265 125
Marokkaans 1975 . . .
Marokkaans 1980 15 15 .
Marokkaans 1985 15 15 .
Marokkaans 1990 55 55 .
Marokkaans 1995 60 60 .
Marokkaans 2000 35 35 .
Marokkaans 2005 25 25 .
Marokkaans 2010 30 25 .
Marokkaans 2015 100 80 10
Marokkaans 2020 850 775 5
Marokkaans 2021 990 905 10
Somalisch 1975 . . .
Somalisch 1980 . . .
Somalisch 1985 20 20 .
Somalisch 1990 1.690 1.690 .
Somalisch 1995 3.975 3.975 .
Somalisch 2000 2.095 2.095 .
Somalisch 2005 1.315 1.315 .
Somalisch 2010 3.670 3.370 .
Somalisch 2015 865 265 420
Somalisch 2020 270 200 35
Somalisch 2021 1.060 905 90
Sri Lankaans 1975 . . .
Sri Lankaans 1980 . . .
Sri Lankaans 1985 2.090 2.090 .
Sri Lankaans 1990 3.010 3.010 .
Sri Lankaans 1995 1.315 1.315 .
Sri Lankaans 2000 970 970 .
Sri Lankaans 2005 95 95 .
Sri Lankaans 2010 235 200 .
Sri Lankaans 2015 110 35 30
Sri Lankaans 2020 45 20 5
Sri Lankaans 2021 60 20 5
Surinaams 1975 . . .
Surinaams 1980 . . .
Surinaams 1985 555 555 .
Surinaams 1990 285 285 .
Surinaams 1995 5 5 .
Surinaams 2000 10 10 .
Surinaams 2005 5 5 .
Surinaams 2010 5 5 .
Surinaams 2015 5 5 .
Surinaams 2020 20 15 .
Surinaams 2021 5 5 .
Syrisch 1975 . . .
Syrisch 1980 15 15 .
Syrisch 1985 115 115 .
Syrisch 1990 695 695 .
Syrisch 1995 255 255 .
Syrisch 2000 1.075 1.075 .
Syrisch 2005 280 280 .
Syrisch 2010 150 125 .
Syrisch 2015 27.710 18.675 8.980
Syrisch 2020 5.615 4.070 1.460
Syrisch 2021 14.960 8.380 6.440
Turks 1975 . . .
Turks 1980 605 605 .
Turks 1985 1.030 1.030 .
Turks 1990 795 795 .
Turks 1995 700 700 .
Turks 2000 2.245 2.245 .
Turks 2005 290 290 .
Turks 2010 105 90 .
Turks 2015 70 55 5
Turks 2020 1.265 990 255
Turks 2021 3.215 2.460 735
Onbekend 1975 . . .
Onbekend 1980 . . .
Onbekend 1985 . . .
Onbekend 1990 425 425 .
Onbekend 1995 740 740 .
Onbekend 2000 1.210 1.210 .
Onbekend 2005 1.365 1.365 .
Onbekend 2010 800 655 .
Onbekend 2015 740 510 105
Onbekend 2020 665 600 40
Onbekend 2021 975 845 100
Staatloos 1975 . . .
Staatloos 1980 . . .
Staatloos 1985 . . .
Staatloos 1990 . . .
Staatloos 1995 . . .
Staatloos 2000 . . .
Staatloos 2005 . . .
Staatloos 2010 . . .
Staatloos 2015 4.940 2.400 2.505
Staatloos 2020 200 35 130
Staatloos 2021 410 45 340
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers per jaar over aantallen ingediende asielverzoeken (procedures en personen) en nareizigers (nareizende gezinsleden), onderscheiden naar nationaliteit.

Naast het totale aantal verzoeken zijn ook de eerste en volgende verzoeken opgenomen. Omdat dit onderscheid vóór 2007 niet kon worden gemaakt zijn de totale aantallen verzoeken en de aantallen eerste verzoeken voor de jaren vóór 2007 aan elkaar gelijk gesteld. Van de jaren vóór 2013 is nog niet bekend in hoeverre het om nareizigers (nareizende gezinsleden) gaat.

Vóór 1994 zijn voor enkele landen geen afzonderlijke gegevens beschikbaar. De aantallen voor deze landen zijn wel opgenomen in de totaaltelling. Het gaat in alle gevallen om geringe aantallen. Met ingang van 2016 zijn de eerste verzoeken inclusief relocatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1975.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2022:
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

De cijfers zijn op vijftallen afgerond ter voorkoming van identificatie van individuen. Tot nu toe werd voor alle jaren alles lager dan 5 ook als aantal 0 ook weergegeven in de tabel. deze aantallen zijn vervangen door een “.” . Dit conform de richtlijnen van het CBS.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Totaal asielverzoeken en nareizigers
Totaal asielverzoeken en nareizigers zijn de eerste verzoeken, volgende verzoeken en nareizigers ( nareizende gezinsleden) bij elkaar geteld. Een asielzoeker kan meerdere verzoeken indienen. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden. Het totaal aantal asielverzoeken en nareizigers betreft dus het aantal procedures. Met ingang van 2016 zijn de eerste asielverzoeken inclusief relocanten.

Asielverzoeken:
Asielverzoeken zijn aanvragen voor toelating als vluchteling door personen uit een ander land. Asielverzoeken worden ingediend door personen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten om in een ander land bescherming of asiel te zoeken.
Van de jaren vóór 2007 is niet bekend in hoeverre het om eerste of om volgende verzoeken gaat. Vanaf 2007 kan wel onderscheid worden gemaakt naar eerste verzoeken en volgende verzoeken.

Nareizigers zijn gezinsleden van een asielzoeker met een verblijfsvergunning.
De gezinsleden zijn daadwerkelijk ingereisd in Nederland en hebben bij binnenkomst gelijk een verblijfsvergunning gekregen.
Om de gezinsleden naar Nederland te kunnen halen moet de vergunninghouder asiel een machtiging voorlopig verblijf (mvv) aanvragen.
Deze aanvraag moet binnen 3 maanden na het verlenen van de asielvergunning gedaan worden. Na toekenning is de mvv 90 dagen geldig.
De gezinsleden kunnen de mvv’s ophalen bij de consulaire diensten van ambassades, en daarmee inreizen in Nederland.
Het aantal asielvergunningen nareis in de tabel is daardoor niet gelijk aan het aantal verleende mvv’s aan deze nareizigers.
Eerste asielverzoeken (personen)
Asielverzoeken zijn aanvragen voor toelating als vluchteling door
personen uit een ander land. Asielverzoeken worden ingediend door
personen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten om in een ander land asiel te zoeken.

Een eerste asielverzoek wordt gedaan door één persoon. Met het aantal eerste asielverzoeken geven we het daadwerkelijk aantal personen dat in een bepaalde periode een asielverzoek in dient.

In de asielcijfers voor de jaren tot en met 2006 zijn behalve eerste
asielverzoeken ook volgende asielverzoeken opgenomen. Voor deze jaren is niet bekend in hoeverre het om eerste of om volgende verzoeken gaat. Met ingang van het verslagjaar 2007 kan wel onderscheid worden gemaakt naar eerste verzoeken en volgende verzoeken.Tot en met 2006 zijn hier zowel de eerste als de volgende asielverzoeken vermeld. Vanaf 2007 zijn hier alleen de eerste asielverzoeken opgenomen. Met ingang van 2016 zijn de eerste asielverzoeken inclusief relocanten.


Nareizigers (personen)
Nareizigers zijn gezinsleden van een asielzoeker met een verblijfsvergunning.
De gezinsleden zijn daadwerkelijk ingereisd in Nederland en hebben bij binnenkomst gelijk een verblijfsvergunning gekregen.
Om de gezinsleden naar Nederland te kunnen halen moet de vergunninghouder asiel een machtiging voorlopig verblijf (mvv) aanvragen.
Deze aanvraag moet binnen 3 maanden na het verlenen van de asielvergunning gedaan worden. Na toekenning is de mvv 90 dagen geldig.
De gezinsleden kunnen de mvv’s ophalen bij de consulaire diensten van ambassades, en daarmee inreizen in Nederland.
Het aantal asielvergunningen nareis in de tabel is daardoor niet gelijk aan het aantal verleende mvv’s aan deze nareizigers.