Vermogensklassen; huishoudens, kenmerken, 2002-2014

Vermogensklassen; huishoudens, kenmerken, 2002-2014

Vermogensklassen Kenmerken van het huishouden Perioden Huishoudens met vermogen Aantal (x 1 000) Bedrag van het vermogen Totaal (mld euro) Bedrag van het vermogen Gemiddeld (1 000 euro) Bedrag van het vermogen 50e percentiel (mediaan) (1 000 euro)
Totaal particulier huishouden Totaal particulier huishouden 2014 7.481 1.189,5 159 19
Totaal particulier huishouden Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.710 251,8 93 6
Totaal particulier huishouden Alleenstaande man 2014 1.281 109,7 86 3
Totaal particulier huishouden Alleenstaande man, tot 65 jaar 2014 1.034 60,9 59 2
Totaal particulier huishouden Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 2014 247 48,8 198 48
Totaal particulier huishouden Alleenstaande vrouw 2014 1.429 142,1 99 9
Totaal particulier huishouden Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar 2014 793 40,6 51 3
Totaal particulier huishouden Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 2014 637 101,5 159 31
Totaal particulier huishouden Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.771 937,7 197 42
Totaal particulier huishouden Totaal paar 2014 4.122 861,6 209 55
Totaal particulier huishouden Paar, zonder kinderen 2014 2.138 502,7 235 82
Totaal particulier huishouden Paar, zonder kinderen, kostwinner < 65 2014 1.255 221,5 176 36
Totaal particulier huishouden Paar, zonder kinderen, kostwinner >= 65 2014 883 281,2 319 162
Totaal particulier huishouden Paar, alleen kinderen < 18 2014 1.318 185,3 141 12
Totaal particulier huishouden Paar, minstens één kind >= 18 2014 666 173,7 261 102
Totaal particulier huishouden Totaal eenoudergezin 2014 517 44,8 87 3
Totaal particulier huishouden Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 2014 281 13,5 48 2
Totaal particulier huishouden Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 2014 236 31,3 132 11
Totaal particulier huishouden Overig meerpersoonshuishouden 2014 131 31,3 238 22
Totaal particulier huishouden Huishouden met lid 65 jaar of ouder 2014 1.998 507,9 254 105
Totaal particulier huishouden Alleenstaande, 65 jaar of ouder 2014 883 150,3 170 34
Totaal particulier huishouden Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 2014 247 48,8 198 48
Totaal particulier huishouden Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 2014 637 101,5 159 31
Totaal particulier huishouden Paar, één of beiden 65 jaar of ouder 2014 950 299,3 315 159
Totaal particulier huishouden Paar, beide partners 65 jaar of ouder 2014 713 224,4 314 165
Totaal particulier huishouden Paar, één partner 65 jaar of ouder 2014 237 74,9 316 141
Totaal particulier huishouden Overig huishouden met lid >= 65 jaar 2014 164 58,3 355 152
Totaal particulier huishouden Huishouden zonder lid 65 jaar of ouder 2014 5.483 681,6 124 8
Totaal particulier huishouden 1e 10%-groep (laag inkomen) 2014 748 65,0 87 1
Totaal particulier huishouden 2e 10%-groep (inkomen) 2014 748 39,4 53 3
Totaal particulier huishouden 3e 10%-groep (inkomen) 2014 748 48,1 64 5
Totaal particulier huishouden 4e 10%-groep (inkomen) 2014 748 62,2 83 12
Totaal particulier huishouden 5e 10%-groep (inkomen) 2014 748 78,7 105 24
Totaal particulier huishouden 6e 10%-groep (inkomen) 2014 748 92,5 124 33
Totaal particulier huishouden 7e 10%-groep (inkomen) 2014 748 101,4 136 40
Totaal particulier huishouden 8e 10%-groep (inkomen) 2014 748 119,0 159 56
Totaal particulier huishouden 9e 10%-groep (inkomen) 2014 748 157,6 211 90
Totaal particulier huishouden 10e 10%-groep (hoog inkomen) 2014 748 425,5 569 195
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner tot 25 jaar 2014 374 3,9 10 1
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar 2014 2.385 126,0 53 2
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2014 2.823 582,7 206 57
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder 2014 1.899 476,9 251 103
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner tot 25 jaar 2014 374 3,9 10 1
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 25 tot 30 jaar 2014 520 7,2 14 1
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 30 tot 35 jaar 2014 568 13,2 23 1
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 35 tot 40 jaar 2014 577 30,0 52 1
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 40 tot 45 jaar 2014 720 75,6 105 7
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 45 tot 50 jaar 2014 765 123,0 161 26
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 50 tot 55 jaar 2014 751 147,9 197 49
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 55 tot 60 jaar 2014 679 152,5 224 74
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 60 tot 65 jaar 2014 628 159,2 254 101
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 65 tot 70 jaar 2014 602 169,0 281 121
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 70 tot 75 jaar 2014 440 115,8 263 118
Totaal particulier huishouden Hoofdkostwinner 75 jaar of ouder 2014 857 192,1 224 75
Totaal particulier huishouden Herkomst: Nederland 2014 5.969 1.072,5 180 34
Totaal particulier huishouden Herkomst: Westers land 2014 754 97,1 129 6
Totaal particulier huishouden Herkomst: Indonesië 2014 210 29,8 142 9
Totaal particulier huishouden Herkomst: Duitsland 2014 192 31,5 164 24
Totaal particulier huishouden Herkomst: België 2014 52 10,1 195 34
Totaal particulier huishouden Herkomst: Westers land, overig 2014 300 25,6 85 2
Totaal particulier huishouden Herkomst: Niet-westers land 2014 758 19,9 26 1
Totaal particulier huishouden Herkomst: Suriname 2014 162 5,2 32 1
Totaal particulier huishouden Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 67 1,7 25 0
Totaal particulier huishouden Herkomst: Turkije 2014 142 2,5 17 1
Totaal particulier huishouden Herkomst: Marokko 2014 124 1,2 10 1
Totaal particulier huishouden Herkomst: Niet-westers land, overig 2014 263 9,3 35 1
Totaal particulier huishouden Herkomst: Nederland 2014 5.969 1.072,5 180 34
Totaal particulier huishouden Herkomst: Westers land 2014 754 97,1 129 6
Totaal particulier huishouden Herkomst: Westers land 1e generatie 2014 360 34,8 97 3
Totaal particulier huishouden Herkomst: Westers land 2e generatie 2014 393 62,3 158 14
Totaal particulier huishouden Herkomst: Niet-westers land 2014 758 19,9 26 1
Totaal particulier huishouden Herkomst: Niet-westers land 1e generatie 2014 601 15,7 26 1
Totaal particulier huishouden Herkomst: Niet-westers land 2e generatie 2014 157 4,2 27 1
Totaal particulier huishouden 1 Inkomen uit arbeid 2014 3.830 434,4 113 10
Totaal particulier huishouden 1.1 Loon werknemer 2014 3.172 256,7 81 7
Totaal particulier huishouden 1.2 Loon ambtenaar 2014 507 49,5 98 29
Totaal particulier huishouden 1.3 Overig inkomen uit arbeid 2014 151 128,2 851 196
Totaal particulier huishouden 2 Inkomen uit eigen onderneming 2014 907 342,4 377 95
Totaal particulier huishouden 3 Overdrachtsinkomen 2014 2.744 412,6 150 23
Totaal particulier huishouden 3.1 Uitkering inkomensverzekering 2014 2.232 407,2 182 62
Totaal particulier huishouden 3.1.1 Uitkering werkloosheid 2014 110 7,1 64 3
Totaal particulier huishouden 3.1.2 Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt 2014 257 15,3 60 2
Totaal particulier huishouden 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden 2014 1.865 384,8 206 95
Totaal particulier huishouden 3.2 Uitkering sociale voorzieningen 2014 378 2,9 8 1
Totaal particulier huishouden 3.2.1 Uitkering algemene bijstandswet 2014 292 0,8 3 0
Totaal particulier huishouden 3.2.2 Sociale voorzieningen, overig 2014 86 2,1 25 2
Totaal particulier huishouden 3.3 Overig overdrachtsinkomen 2014 133 2,5 19 1
Totaal particulier huishouden Woonsituatie: Eigen woning 2014 4.284 1.104,1 258 116
Totaal particulier huishouden Woonsituatie: Huurwoning 2014 3.197 85,4 27 3
Totaal particulier huishouden Woonsituatie: Huur met huursubsidie 2014 1.120 6,8 6 1
Totaal particulier huishouden Woonsituatie: Huur zonder huursubsidie 2014 2.077 78,6 38 5
Totaal particulier huishouden Zeer sterk stedelijk 2014 1.736 180,8 104 4
Totaal particulier huishouden Sterk stedelijk 2014 2.070 251,9 122 10
Totaal particulier huishouden Matig stedelijk 2014 1.469 267,8 182 32
Totaal particulier huishouden Weinig stedelijk 2014 1.500 329,3 220 68
Totaal particulier huishouden Niet stedelijk 2014 706 159,8 226 90
Totaal particulier huishouden Noord-Nederland (LD) 2014 772 104,1 135 22
Totaal particulier huishouden Oost-Nederland (LD) 2014 1.511 236,0 156 23
Totaal particulier huishouden West-Nederland (LD) 2014 3.609 583,6 162 14
Totaal particulier huishouden Zuid-Nederland (LD) 2014 1.588 265,9 167 32
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vermogensverdeling van huishoudens naar kenmerken als vermogensklasse, vermogensgroep, samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomst van de hoofkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, regio en inkomensgroep.

Met ingang van 2012 zijn de resultaten gebaseerd op integrale waarneming. De eerder gepubliceerde resultaten tot en met 2011 zijn gebaseerd op een steekproef. Om vergelijking tussen 2012 en 2011 mogelijk te maken zijn voor 2011 zowel uitkomsten op basis van steekproef als integrale waarneming opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2014.
De dataset heeft betrekking op de stand per 1 januari.

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens met vermogen
Particuliere huishoudens waarin één of meer personen samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Aantal
Aantal particuliere huishoudens met vermogen per 1 januari van het
onderzoeksjaar.
Bedrag van het vermogen
Totaal
Totale som van het vermogen.
Gemiddeld
Gemiddeld bedrag van het vermogen.
50e percentiel (mediaan)
Het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft.