Vermogensklassen; huishoudens, kenmerken, 2002-2014

Vermogensklassen; huishoudens, kenmerken, 2002-2014

Vermogensklassen Kenmerken van het huishouden Perioden Huishoudens met vermogen Aantal (x 1 000) Bedrag van het vermogen Totaal (mld euro) Bedrag van het vermogen Gemiddeld (1 000 euro) Bedrag van het vermogen 50e percentiel (mediaan) (1 000 euro)
Totaal particulier huishouden Totaal particulier huishouden 2014 7.481 1.189,5 159 19
Vermogen negatief Totaal particulier huishouden 2014 1.081 -60,5 -56 -35
Vermogen 0 tot 5 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 1.873 2,4 1 1
Vermogen 5 000 tot 10 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 385 2,8 7 7
Vermogen 10 000 tot 20 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 423 6,1 15 14
Vermogen 20 000 tot 50 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 647 21,1 33 31
Vermogen 50 000 tot 100 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 605 44,6 74 73
Vermogen 100 000 tot 200 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 909 133,7 147 146
Vermogen 200 000 tot 500 000 euro Totaal particulier huishouden 2014 1.075 333,8 311 294
Vermogen 500 000 tot 1 miljoen euro Totaal particulier huishouden 2014 314 213,0 678 647
Vermogen 1 miljoen euro en meer Totaal particulier huishouden 2014 169 492,5 2.908 1.639
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vermogensverdeling van huishoudens naar kenmerken als vermogensklasse, vermogensgroep, samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomst van de hoofkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, regio en inkomensgroep.

Met ingang van 2012 zijn de resultaten gebaseerd op integrale waarneming. De eerder gepubliceerde resultaten tot en met 2011 zijn gebaseerd op een steekproef. Om vergelijking tussen 2012 en 2011 mogelijk te maken zijn voor 2011 zowel uitkomsten op basis van steekproef als integrale waarneming opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2014.
De dataset heeft betrekking op de stand per 1 januari.

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens met vermogen
Particuliere huishoudens waarin één of meer personen samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Aantal
Aantal particuliere huishoudens met vermogen per 1 januari van het
onderzoeksjaar.
Bedrag van het vermogen
Totaal
Totale som van het vermogen.
Gemiddeld
Gemiddeld bedrag van het vermogen.
50e percentiel (mediaan)
Het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft.