Uitzendbranche; ontwikkeling omzet en uitzenduren, 1999-2012

Uitzendbranche; ontwikkeling omzet en uitzenduren, 1999-2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ontwikkelingen omzet Waarde (%) Ontwikkelingen uren Uitzenduren totaal (%) Ontwikkelingen uren Uitzenduren fase A (%) Ontwikkelingen uren Uitzenduren fase B + C (%)
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2009 3e kwartaal -12,5 -12,2 -15,6 -6,9
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2009 4e kwartaal -14,9 -13,6 -16,2 -9,5
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2009 -11,2 -12,1 -16,3 -5,7
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2010 1e kwartaal -14,7 -13,4 -13,8 -12,7
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2010 2e kwartaal -5,0 -3,4 -0,7 -7,1
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2010 3e kwartaal -0,8 1,1 5,4 -5,1
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2010 4e kwartaal 4,6 5,1 10,2 -2,1
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2010 -4,0 -2,5 0,4 -6,7
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2011 1e kwartaal 10,0 12,1 18,0 4,2
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2011 2e kwartaal 11,0 7,4 11,7 0,9
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2011 3e kwartaal 5,7 1,7 3,7 -1,4
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2011 4e kwartaal 3,3 -0,7 0,6 -2,8
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2011 7,3 4,7 7,8 0,1
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2012 1e kwartaal -0,1 -2,9 -1,2 -5,6
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2012 2e kwartaal* -4,2 -3,6 -3,2 -4,2
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2012 3e kwartaal* -4,2 -3,7 -3,9 -3,2
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2012 4e kwartaal* -5,4 -3,3 -4,2 -2,0
Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling 2012* -3,6 -3,4 -3,2 -3,7
78201 Uitzendbureaus 2009 3e kwartaal -13,3 -14,5 -16,4 -8,9
78201 Uitzendbureaus 2009 4e kwartaal -17,1 -15,6 -16,8 -11,9
78201 Uitzendbureaus 2009 -13,8 -15,0 -16,7 -9,8
78201 Uitzendbureaus 2010 1e kwartaal -14,3 -13,4 -14,0 -12,0
78201 Uitzendbureaus 2010 2e kwartaal -3,5 -2,6 -1,3 -5,8
78201 Uitzendbureaus 2010 3e kwartaal 0,6 1,1 4,9 -8,2
78201 Uitzendbureaus 2010 4e kwartaal 6,5 4,7 9,2 -6,6
78201 Uitzendbureaus 2010 -2,6 -2,4 -0,2 -8,1
78201 Uitzendbureaus 2011 1e kwartaal 12,3 12,1 15,9 2,8
78201 Uitzendbureaus 2011 2e kwartaal 11,2 8,8 10,2 5,1
78201 Uitzendbureaus 2011 3e kwartaal 7,0 3,3 2,4 5,9
78201 Uitzendbureaus 2011 4e kwartaal 3,8 1,1 -0,5 5,7
78201 Uitzendbureaus 2011 8,4 6,0 6,3 4,9
78201 Uitzendbureaus 2012 1e kwartaal 2,2 -0,1 -4,9 13,2
78201 Uitzendbureaus 2012 2e kwartaal* 0,6 -2,0 -6,7 11,6
78201 Uitzendbureaus 2012 3e kwartaal* -0,5 -2,1 -6,8 10,8
78201 Uitzendbureaus 2012 4e kwartaal* -1,9 -1,8 -7,7 14,4
78201 Uitzendbureaus 2012* 0,0 -1,5 -6,6 12,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de uitzendbranche (SBI 78). Deze ontwikkeling wordt weergegeven met behulp van indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar van: 1e kwartaal 1999 tot en met 4e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede, derde, vierde kwartaal en het jaar 2012 zijn voorlopig. De cijfers over alle verslagperioden daarvoor zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 juni 2013:
Deze tabel is gestopt per 28 juni 2013 en voortgezet als 'Uitzendbranche; omzetontwikkeling en uitzenduren index 2010 = 100'. Zie ook paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Ontwikkelingen omzet
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw. De omzet omvat zowel de uitzendactiviteiten
(hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en
bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
De ontwikkeling van de waarde (geldomzet) is het resultaat van de
ontwikkeling van de hoeveelheden en de prijzen van de verkochte goederen
en diensten.
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet-afgeronde indexcijfers. Voor deze reeks zijn de
ontwikkelingen vanaf het eerste kwartaal 2000 beschikbaar.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Ontwikkelingen uren
Het aantal uren (uitzend en detachering) van door uitzendbureaus en
uitleenbedrijven beschikbaar gestelde arbeidskrachten.
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet-afgeronde indexcijfers. Voor deze reeks zijn de
ontwikkelingen vanaf het eerste kwartaal 2000 beschikbaar.
Uitzenduren totaal
Ontwikkeling uitzenduren ten opzichte van vergelijkbaar kwartaal voorgaand
jaar.
Uitzenduren fase A
Ontwikkeling uitzenduren fase A ten opzichte van vergelijkbaar
kwartaal voorgaand jaar.
In de wet "flexibiliteit en zekerheid" zijn de uitzenduren gesplitst in
fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en
overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf januari 1999 wordt
onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste
dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en
detachering) anderzijds.
Vanaf het derde kwartaal 2004 is fase 1 + 2 gewijzigd in fase A en fase
3 + 4 in fase B + C.
Uitzenduren fase B + C
Ontwikkeling uitzenduren fase B + C ten opzichte van vergelijkbaar
kwartaal voorgaand jaar.
In de wet "flexibiliteit en zekerheid" zijn de uitzenduren gesplitst in
fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en
overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf januari 1999 wordt
onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste
dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en
detachering) anderzijds.
Vanaf het derde kwartaal 2004 is fase 1 + 2 gewijzigd in fase A en fase
3 + 4 in fase B + C.