Faillissementen; maandcijfers naar rechtsvorm en regio, jan. 1993-apr. 2014

Faillissementen; maandcijfers naar rechtsvorm en regio, jan. 1993-apr. 2014

Perioden Regio's Uitgesproken faillissementen Totaal uitgesproken faillissementen (aantal)
2014 januari Groningen (PV) 45
2014 februari Groningen (PV) 27
2014 maart Groningen (PV) 50
2014 april Groningen (PV) 32
2014 januari Friesland (PV) 27
2014 februari Friesland (PV) 25
2014 maart Friesland (PV) 14
2014 april Friesland (PV) 25
2014 januari Drenthe (PV) 34
2014 februari Drenthe (PV) 20
2014 maart Drenthe (PV) 20
2014 april Drenthe (PV) 20
2014 januari Overijssel (PV) 102
2014 februari Overijssel (PV) 91
2014 maart Overijssel (PV) 62
2014 april Overijssel (PV) 88
2014 januari Flevoland (PV) 37
2014 februari Flevoland (PV) 31
2014 maart Flevoland (PV) 26
2014 april Flevoland (PV) 28
2014 januari Gelderland (PV) 116
2014 februari Gelderland (PV) 108
2014 maart Gelderland (PV) 82
2014 april Gelderland (PV) 116
2014 januari Utrecht (PV) 57
2014 februari Utrecht (PV) 52
2014 maart Utrecht (PV) 36
2014 april Utrecht (PV) 67
2014 januari Noord-Holland (PV) 146
2014 februari Noord-Holland (PV) 159
2014 maart Noord-Holland (PV) 138
2014 april Noord-Holland (PV) 166
2014 januari Zuid-Holland (PV) 163
2014 februari Zuid-Holland (PV) 163
2014 maart Zuid-Holland (PV) 165
2014 april Zuid-Holland (PV) 187
2014 januari Zeeland (PV) 9
2014 februari Zeeland (PV) 3
2014 maart Zeeland (PV) 28
2014 april Zeeland (PV) 22
2014 januari Noord-Brabant (PV) 160
2014 februari Noord-Brabant (PV) 142
2014 maart Noord-Brabant (PV) 109
2014 april Noord-Brabant (PV) 181
2014 januari Limburg (PV) 52
2014 februari Limburg (PV) 77
2014 maart Limburg (PV) 43
2014 april Limburg (PV) 56
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van alle door de rechter in Nederland uitgesproken faillissementen. De aantallen worden niet gecorrigeerd voor uitspraken die later zijn vernietigd. In de tabel wordt het aantal faillissementen ingedeeld naar rechtsvorm (per juridische eenheid).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1993 - april 2014.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet. Actuele informatie over de faillissementen bevindt zich op statline onder het thema, Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Faillissement is de staat waarin de rechter een juridische eenheid, die
heeft opgehouden te betalen, kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten
van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de
schulden af te lossen. Een faillissement kan worden aangevraagd door een
schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie.
Nadat de inkomsten en het vermogen van de schuldenaar aan de schuldeisers
zijn uitgekeerd, wordt het faillissement beëindigd. De schuldenaar is dan
vaak echter niet schuldenvrij: restschulden blijven namelijk opeisbaar.
Totaal uitgesproken faillissementen