Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Generatie Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortTotaal vmbo/havo/vwo (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortAlgemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortHavo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo leerjaar 3-4 (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio 2003/'04 Nederland 920.666 896.098 404.436 136.303 128.545 226.277
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio 2010/'11 Nederland 939.534 912.915 393.354 164.687 151.193 203.681
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Totaal Woonregio 2017/'18 Nederland 985.252 955.699 399.480 173.706 167.118 215.395
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2003/'04 Nederland 676.777 676.777 299.131 113.481 105.620 158.097
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2010/'11 Nederland 733.301 716.842 303.118 137.033 123.142 153.549
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Nederlandse achtergrond Totaal Woonregio 2017/'18 Nederland 744.820 727.177 293.445 140.415 132.428 160.889
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2003/'04 Nederland 58.508 58.508 25.525 11.122 8.997 12.798
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2010/'11 Nederland 60.477 58.890 25.185 12.236 9.842 11.627
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2017/'18 Nederland 68.999 66.883 28.649 14.146 11.447 12.641
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Niet-westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2003/'04 Nederland 125.395 125.395 61.529 11.496 13.678 38.669
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Niet-westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2010/'11 Nederland 142.375 133.911 63.013 15.065 17.785 38.048
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Niet-westerse migratieachtergrond Totaal Woonregio 2017/'18 Nederland 168.741 159.020 75.734 18.756 22.880 41.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2003/'04 Nederland 59.986 35.418 18.251 204 250 16.713
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2010/'11 Nederland 3.381 3.272 2.038 353 424 457
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Onbekende migratieachtergrond Totaal Woonregio 2017/'18 Nederland 2.692 2.619 1.652 389 363 215
Bron: CBS.
Verklaring van tekens