Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten, 2005 - 2012


Maandelijks berekent het CBS de reeks Inputindexcijfer Bouwkosten nieuwe woningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland.
Een inputprijsindexcijfer wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd. Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst & risico' buiten beschouwing.

Gegevens beschikbaar van: januari 2005 tot en met december 2012.

Status van de cijfers
Alle prijsindexcijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 24 april 2013 en wordt voortgezet als Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100. Zie paragraaf 3.

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten, 2005 - 2012

Perioden Bouwkosten totaal (2005 = 100) Looncomponent (2005 = 100) Materiaalcomponent (2005 = 100)
2005 100,0 100,0 100,0
2006 103,2 100,9 104,5
2007 107,4 102,1 110,4
2008 112,0 106,1 115,4
2009 112,3 110,0 113,7
2010 januari 112,0 111,9 112,1
2010 februari 112,2 111,9 112,3
2010 maart 112,6 111,9 113,1
2010 april 113,0 111,9 113,7
2010 mei 113,2 111,9 113,9
2010 juni 113,0 111,9 113,6
2010 juli 113,1 112,3 113,5
2010 augustus 113,2 112,3 113,7
2010 september 113,3 112,3 113,9
2010 oktober 113,3 112,5 113,8
2010 november 113,4 112,5 113,9
2010 december 113,8 112,5 114,5
2010 113,0 112,1 113,5
2011 januari 114,6 113,0 115,5
2011 februari 114,6 113,5 115,2
2011 maart 114,5 113,5 115,1
2011 april 115,0 113,5 115,9
2011 mei 115,1 113,6 115,9
2011 juni 115,1 113,7 116,0
2011 juli 115,6 114,1 116,4
2011 augustus 115,5 114,1 116,3
2011 september 115,5 114,1 116,4
2011 oktober 115,5 114,4 116,1
2011 november 115,5 114,4 116,1
2011 december 115,6 114,4 116,3
2011 115,2 113,8 115,9
2012 januari 116,6 115,2 117,4
2012 februari 116,8 115,6 117,5
2012 maart 116,9 115,6 117,6
2012 april 117,2 116,5 117,6
2012 mei 117,2 116,5 117,6
2012 juni 117,2 116,6 117,6
2012 juli 117,2 116,6 117,5
2012 augustus 117,6 117,6 117,6
2012 september 117,6 117,6 117,6
2012 oktober 117,5 117,6 117,4
2012 november 117,5 117,6 117,4
2012 december 117,4 117,6 117,3
2012 117,2 116,7 117,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens