Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten, 2005 - 2012

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten, 2005 - 2012

Perioden Bouwkosten totaal (2005 = 100) Looncomponent (2005 = 100) Materiaalcomponent (2005 = 100)
2005 100,0 100,0 100,0
2006 103,2 100,9 104,5
2007 107,4 102,1 110,4
2008 112,0 106,1 115,4
2009 112,3 110,0 113,7
2010 januari 112,0 111,9 112,1
2010 februari 112,2 111,9 112,3
2010 maart 112,6 111,9 113,1
2010 april 113,0 111,9 113,7
2010 mei 113,2 111,9 113,9
2010 juni 113,0 111,9 113,6
2010 juli 113,1 112,3 113,5
2010 augustus 113,2 112,3 113,7
2010 september 113,3 112,3 113,9
2010 oktober 113,3 112,5 113,8
2010 november 113,4 112,5 113,9
2010 december 113,8 112,5 114,5
2010 113,0 112,1 113,5
2011 januari 114,6 113,0 115,5
2011 februari 114,6 113,5 115,2
2011 maart 114,5 113,5 115,1
2011 april 115,0 113,5 115,9
2011 mei 115,1 113,6 115,9
2011 juni 115,1 113,7 116,0
2011 juli 115,6 114,1 116,4
2011 augustus 115,5 114,1 116,3
2011 september 115,5 114,1 116,4
2011 oktober 115,5 114,4 116,1
2011 november 115,5 114,4 116,1
2011 december 115,6 114,4 116,3
2011 115,2 113,8 115,9
2012 januari 116,6 115,2 117,4
2012 februari 116,8 115,6 117,5
2012 maart 116,9 115,6 117,6
2012 april 117,2 116,5 117,6
2012 mei 117,2 116,5 117,6
2012 juni 117,2 116,6 117,6
2012 juli 117,2 116,6 117,5
2012 augustus 117,6 117,6 117,6
2012 september 117,6 117,6 117,6
2012 oktober 117,5 117,6 117,4
2012 november 117,5 117,6 117,4
2012 december 117,4 117,6 117,3
2012 117,2 116,7 117,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Maandelijks berekent het CBS de reeks Inputindexcijfer Bouwkosten nieuwe woningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland.
Een inputprijsindexcijfer wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd. Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst & risico' buiten beschouwing.

Gegevens beschikbaar van: januari 2005 tot en met december 2012.

Status van de cijfers
Alle prijsindexcijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 24 april 2013 en wordt voortgezet als Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten totaal
Het Inputprijsindexcijfer nieuwe woningen geeft de ontwikkeling weer van
de bouwkosten van nieuwbouwwoningen, gezien vanuit de componenten
waaruit het bouwen van woningen bestaat. In dit geval betreft het de twee
belangrijkste kostenbestanddelen, namelijk de loonkosten en de
materiaalkosten. Beide componenten worden samen gewogen tot één
Inputprijsindexcijfer nieuwe woningen.
Mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), algemene
kosten en 'winst & risico' zijn in deze cijfers niet opgenomen.
Voor de weging van de materialen en de looncomponent is gebruik
gemaakt van de uitkomsten van de detailbegrotingen van acht voor
Nederland representatieve woningbouwprojecten in 2008.
Looncomponent
De loonkostencomponent geeft het kostenverloop weer van het loon in de
bouwnijverheid, specifiek gezegd van de Burgerlijke & Utiliteitsbouw.
Hiervoor wordt de statistiek Contractuele loonkosten (clk) gebruikt. De
clk is een maandcijfer dat het verloop weergeeft van de loonkosten zoals
deze in de Cao's zijn vastgelegd. De clk hanteert een loonkostenconcept
dat goed past bij een inputprijsindexcijfer. Zo wordt bijvoorbeeld het
werkgeversgedeelte van de loonkosten meegenomen in de berekening,
en spelen kwaliteitsveranderingen zoals wijzigingen in de
personeelsstructuur geen rol.
Materiaalcomponent
De materiaalcomponent geeft het prijsverloop weer van de belangrijkste
materialen die gebruikt worden in de woningbouw. De berekening van het
prijsindexcijfer is gebaseerd op de begrotingen van acht verschillende
woningbouwprojecten, waarin de kosten en hoeveelheden van de
benodigde materialen zijn te vinden. Ieder project representeert één van
de vier onderscheiden woningtypes: koop- en huurappartementen en
koop- en huureengezinswoningen.