Beroepenmobiliteit naar beroepsklassen, 2003/'04-2011/'12

Beroepenmobiliteit naar beroepsklassen, 2003/'04-2011/'12

Beroepsklasse Perioden Personen die twee jaar een baan hebben (x 1 000) Geen beroepenmobiliteit (x 1 000) Beroepenmobiliteit (x 1 000)
Totaal 2011/'12 6.765 5.939 826
11 Elementaire beroepen 2011/'12 409 362 47
21 Niet-specialistisch 2011/'12 14 11 3
22 Docenten 2011/'12 5 4 .
24 Agrarisch 2011/'12 82 76 7
25 Wiskundig, Natuurwetenschappelijk 2011/'12 3 3 .
26 Technisch 2011/'12 358 325 32
28 Transport 2011/'12 210 195 16
29 (Para)medisch 2011/'12 28 22 5
31 Administratief, commercieel 2011/'12 458 402 56
33 Beveiliging 2011/'12 48 40 8
37 Verzorgend 2011/'12 170 145 25
42 Docenten transport-, sportvakken 2011/'12 22 20 2
44 Agrarisch 2011/'12 93 87 6
45 Wiskundig, Natuurwetenschappelijk 2011/'12 10 10 .
46 Technisch 2011/'12 644 572 72
48 Transport 2011/'12 40 36 4
49 (Para)medisch 2011/'12 309 289 20
51 Administratief, commercieel 2011/'12 970 848 122
53 Juridisch, bestuurlijk beveiliging 2011/'12 84 77 7
55 Taalkundig, cultureel 2011/'12 37 31 5
56 Gedrag en Maatschappij 2011/'12 108 96 12
57 Verzorgend 2011/'12 273 247 27
62 Pedagogisch 2011/'12 284 234 49
64 Landbouwkundig 2011/'12 12 10 2
65 Wiskundig, natuurwetenschappelijk 2011/'12 6 6 .
66 Technisch 2011/'12 137 100 37
68 Transport 2011/'12 20 18 2
69 (Para)medisch 2011/'12 159 145 15
71 Administratief,commercieel,economisch 2011/'12 624 554 70
73 Juridisch, bestuurlijk, beveiliging 2011/'12 20 18 2
75 Taalkundig, cultureel 2011/'12 83 74 10
76 Gedrag en maatschappij 2011/'12 170 150 20
77 Verzorgend 2011/'12 13 12 2
78 Managers op HBO-niveau 2011/'12 44 40 4
82 Pedagogisch 2011/'12 116 85 32
84 Landbouwkundig 2011/'12 2 2 .
85 Wiskundig, Natuurwetenschappelijk 2011/'12 10 9 .
86 Technisch 2011/'12 55 42 14
89 (Para)medisch 2011/'12 82 80 2
92 Economisch administratief 2011/'12 158 133 25
93 Juridisch bestuurlijk 2011/'12 81 77 4
96 Gedrag en maatschappij 2011/'12 72 66 6
98 Managers op wetenschappelijk niveau 2011/'12 77 67 10
Onbekend 2011/'12 165 122 43
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel hebben betrekking op de beroepenmobiliteit van mensen. Er is bepaald of mensen één jaar later werkzaam zijn in een ander beroep. Het gaat hierbij om zogenaamde overgangstabellen. Dit betekent bijvoorbeeld voor deze tabel dat cijfers van het jaar 2007 gaan over de verandering in beroep van 2007 naar 2008; cijfers over 2006 gaan over de verandering in beroep van 2006 naar 2007 enzovoort. Het beroep is bepaald op basis van de Standaard Beroepenclassificatie (SBC 1992). Deze classificatie bevat een
beroepencode die bestaat uit vijf cijfers. Wanneer een persoon volgens deze classificatie één jaar later werkzaam is in een ander beroep, is er sprake van beroepenmobiliteit.

Met behulp van de SBC 1992 kunnen beroepen worden ingedeeld naar beroepsklasse. Dit refereert naar de eerste 2 cijfers van de beroepencode. De beroepenmobiliteit gaat over het beroep in de eerste werkkring van mensen. Beroepenmobiliteit heeft alleen betrekking op banen waarin minimaal 12 uur per week wordt gewerkt.

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Gegevens beschikbaar van 2003/’04 tot en met 2011/’12

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 10-10-2016
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Werkzaam; wisseling beroepsklasse. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen die twee jaar een baan hebben
Personen die in twee opeenvolgende jaren werkzaam zijn in een baan van 12 uur of meer per week. Het gaat hierbij alléén om de eerste werkkring van personen. Bij de bepaling van personen die twee jaar een baan hebben, wordt op twee tijdstippen gemeten of de persoon werkzaam is in een baan van 12 uur of meer per week (op t en t+1 jaar). Of de persoon in de tussenliggende periode werkzaam was blijft hierbij buiten beschouwing.
Geen beroepenmobiliteit
Beroepenmobiliteit betreft het aantal mensen dat één jaar later werkzaam is in een ander beroep. De beroepenmobiliteit is gebaseerd op het beroep in de eerste werkkring (de werkkring waarin het meeste aantal uren per week wordt gewerkt), en heeft alleen betrekking op banen van minimaal 12 uur per week.
Beroepenmobiliteit
Beroepenmobiliteit betreft het aantal mensen dat één jaar later werkzaam is in een ander beroep. De beroepenmobiliteit is gebaseerd op het beroep in de eerste werkkring (de werkkring waarin het meeste aantal uren per week wordt gewerkt), en heeft alleen betrekking op banen van minimaal 12 uur per week.