Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, 1995-2012

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, 1995-2012

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2005 = 100) Omzetontwikkeling (%)
45 Autohandel en reparatie 2010 4e kwartaal 97,4 14,1
45 Autohandel en reparatie 2010 96,1 8,7
45 Autohandel en reparatie 2011 1e kwartaal 109,1 12,1
45 Autohandel en reparatie 2011 2e kwartaal 106,4 9,4
45 Autohandel en reparatie 2011 3e kwartaal 97,2 5,2
45 Autohandel en reparatie 2011 4e kwartaal 99,1 1,7
45 Autohandel en reparatie 2011 103,0 7,1
45 Autohandel en reparatie 2012 1e kwartaal 105,0 -3,7
45 Autohandel en reparatie 2012 2e kwartaal 109,7 3,1
45 Autohandel en reparatie 2012 3e kwartaal* 85,9 -11,6
45 Autohandel en reparatie 2012 4e kwartaal* 90,3 -8,9
45 Autohandel en reparatie 2012* 97,7 -5,1
451 Autohandel en reparatie 2010 4e kwartaal 92,4 14,0
451 Autohandel en reparatie 2010 92,1 7,6
451 Autohandel en reparatie 2011 1e kwartaal 106,5 12,8
451 Autohandel en reparatie 2011 2e kwartaal 102,2 9,9
451 Autohandel en reparatie 2011 3e kwartaal 92,6 4,8
451 Autohandel en reparatie 2011 4e kwartaal 92,8 0,4
451 Autohandel en reparatie 2011 98,5 7,0
451 Autohandel en reparatie 2012 1e kwartaal 101,1 -5,0
451 Autohandel en reparatie 2012 2e kwartaal 107,5 5,2
451 Autohandel en reparatie 2012 3e kwartaal* 81,1 -12,4
451 Autohandel en reparatie 2012 4e kwartaal* 84,6 -8,8
451 Autohandel en reparatie 2012* 93,6 -5,0
45111 Import van nieuwe personenauto's 2010 4e kwartaal 96,3 27,3
45111 Import van nieuwe personenauto's 2010 87,7 19,4
45111 Import van nieuwe personenauto's 2011 1e kwartaal 101,8 23,7
45111 Import van nieuwe personenauto's 2011 2e kwartaal 101,5 16,0
45111 Import van nieuwe personenauto's 2011 3e kwartaal 90,7 7,2
45111 Import van nieuwe personenauto's 2011 4e kwartaal 101,2 5,1
45111 Import van nieuwe personenauto's 2011 98,8 12,7
45111 Import van nieuwe personenauto's 2012 1e kwartaal 101,9 0,1
45111 Import van nieuwe personenauto's 2012 2e kwartaal 126,6 24,7
45111 Import van nieuwe personenauto's 2012 3e kwartaal* 75,9 -16,3
45111 Import van nieuwe personenauto's 2012 4e kwartaal* 92,7 -8,4
45111 Import van nieuwe personenauto's 2012* 99,3 0,5
45112 Handel en reparatie personenauto's 2010 4e kwartaal 89,7 12,1
45112 Handel en reparatie personenauto's 2010 93,7 6,0
45112 Handel en reparatie personenauto's 2011 1e kwartaal 108,0 8,1
45112 Handel en reparatie personenauto's 2011 2e kwartaal 100,4 5,5
45112 Handel en reparatie personenauto's 2011 3e kwartaal 90,7 0,8
45112 Handel en reparatie personenauto's 2011 4e kwartaal 86,6 -3,5
45112 Handel en reparatie personenauto's 2011 96,4 2,9
45112 Handel en reparatie personenauto's 2012 1e kwartaal 101,2 -6,3
45112 Handel en reparatie personenauto's 2012 2e kwartaal 100,9 0,5
45112 Handel en reparatie personenauto's 2012 3e kwartaal* 82,2 -9,3
45112 Handel en reparatie personenauto's 2012 4e kwartaal* 79,4 -8,3
45112 Handel en reparatie personenauto's 2012* 90,9 -5,7
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2010 4e kwartaal 98,9 -1,1
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2010 94,5 -7,7
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2011 1e kwartaal 111,0 17,1
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2011 2e kwartaal 116,6 23,3
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2011 3e kwartaal 111,0 23,6
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2011 4e kwartaal 107,1 8,3
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2011 111,4 17,9
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2012 1e kwartaal 98,4 -11,4
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2012 2e kwartaal 94,4 -19,0
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2012 3e kwartaal* 89,1 -19,7
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2012 4e kwartaal* 95,3 -11,0
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2012* 94,3 -15,4
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2010 4e kwartaal 120,1 4,7
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2010 108,8 1,7
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2011 1e kwartaal 106,6 -1,9
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2011 2e kwartaal 110,3 5,5
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2011 3e kwartaal 102,9 0,9
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2011 4e kwartaal 122,4 1,9
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2011 110,6 1,6
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2012 1e kwartaal 104,1 -2,3
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2012 2e kwartaal 105,7 -4,2
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2012 3e kwartaal* 102,4 -0,5
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2012 4e kwartaal* 112,5 -8,1
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2012* 106,2 -4,0
453 Handel in auto-onderdelen 2010 4e kwartaal 132,7 19,5
453 Handel in auto-onderdelen 2010 122,2 18,1
453 Handel in auto-onderdelen 2011 1e kwartaal 132,7 14,3
453 Handel in auto-onderdelen 2011 2e kwartaal 134,4 11,5
453 Handel in auto-onderdelen 2011 3e kwartaal 133,6 12,0
453 Handel in auto-onderdelen 2011 4e kwartaal 145,2 9,4
453 Handel in auto-onderdelen 2011 136,5 11,7
453 Handel in auto-onderdelen 2012 1e kwartaal 136,0 2,5
453 Handel in auto-onderdelen 2012 2e kwartaal 128,8 -4,2
453 Handel in auto-onderdelen 2012 3e kwartaal* 118,5 -11,3
453 Handel in auto-onderdelen 2012 4e kwartaal* 130,5 -10,1
453 Handel in auto-onderdelen 2012* 128,5 -5,9
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2010 4e kwartaal 60,0 -10,2
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2010 87,5 0,5
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2011 1e kwartaal 85,5 -3,1
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2011 2e kwartaal 108,9 -8,3
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2011 3e kwartaal 71,2 -14,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2011 4e kwartaal 61,6 2,5
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2011 81,8 -6,5
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2012 1e kwartaal 90,2 5,5
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2012 2e kwartaal 98,0 -10,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2012 3e kwartaal* 66,8 -6,2
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2012 4e kwartaal* 55,5 -9,9
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2012* 77,6 -5,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de motor- en autobranche (SBI 45).
De ontwikkelingen zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2005 en in ontwikkelingspercentages (ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor)

De cijfers in deze tabel wijken af van de cijfers tot en met het jaar 2008 in eerder verschenen tabellen. Dit is het gevolg van een tweetal belangrijke wijzigingen in het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten van deze tabellen. Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000 naar 2005. Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch herzien. Zie voor verdere informatie paragraaf 3 en 4.

Gegevens beschikbaar van: 1e kwartaal 1995 tot en met 4e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over de twee meest recente kwartalen zijn voorlopig, de overige definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 juni 2013:
Geen, deze tabel is gestopt per 28 juni 2013 en voortgezet als 'Motor- en autobranche; omzetontwikkeling index 2010 = 100'. Zie ook paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is gestopt per 28 juni 2013. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw en inclusief BPM (voor zover van toepassing).
De omzet omvat zowel de handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en
aanhangers (hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Derden zijn
consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen
concernverband.
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een
variabele (in dit geval: omzet) in een bepaalde periode en de waarde van
diezelfde variabele in een andere periode. De periode waarmee alle andere
perioden worden vergeleken heet de basisperiode. Deze basisperiode heeft
het indexcijfer 100. Voor deze branche zijn de indexcijfers vanaf het
eerste kwartaal 1995 beschikbaar.
Omzetontwikkeling
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw en inclusief BPM (voor zover van toepassing). De omzet omvat
zowel de handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers
(hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten.
Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het)
eigen concernverband.
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet-afgeronde indexcijfers. Voor deze reeks zijn de
ontwikkelingen vanaf het eerste kwartaal 1996 beschikbaar.