Voortgezet onderwijs; schoolkleur 2003/'04 - 2011/'12

Voortgezet onderwijs; schoolkleur 2003/'04 - 2011/'12

Regio's Perioden Gekleurde schoolvestigingen, incl. AOC's Totaal aantal schoolvestigingen (aantal) Gekleurde schoolvestigingen, incl. AOC's Met overwegend niet-westerse allochtonen >50% niet-westers allochtone leerlingen (%) Gekleurde schoolvestigingen, incl. AOC's Met overwegend niet-westerse allochtonen >80% niet-westers allochtone leerlingen (%) Niet-westerse schoolgenoten incl. AOC's Van een gemiddelde leerling (%) Niet-westerse schoolgenoten incl. AOC's Van een autochtone leerling (%) Niet-westerse schoolgenoten incl. AOC's Van een niet-westers allochtone leerling (%)
Nederland 2010/'11 1.174 9 4 15 11 35
Nederland 2011/'12* 1.190 9 4 15 11 35
Amsterdam 2010/'11 60 50 27 50 32 66
Amsterdam 2011/'12* 62 52 27 49 31 66
's-Gravenhage 2010/'11 62 33 14 38 26 54
's-Gravenhage 2011/'12* 61 33 11 38 27 54
Rotterdam 2010/'11 36 53 35 43 23 66
Rotterdam 2011/'12* 36 49 30 43 23 66
Utrecht 2010/'11 16 38 13 35 23 54
Utrecht 2011/'12* 16 38 13 34 23 52
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de schoolkleur van scholen in het voortgezet onderwijs (Vo) en de verdeling van niet-westers allochtone leerlingen over scholen. Beide onderwerpen zijn uit te splitsen naar regiokenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2003/'04 tot en met 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2011/'12 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 januari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gekleurde schoolvestigingen, incl. AOC's
De scholen in het voortgezet onderwijs die bekostigd worden door
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat bij deze tweede groep
om de leerlingen op vmbo-afdelingen van de Agrarische Opleidingscentra
(AOC's). Gegevens over de schoolkleur zijn voor deze groep leerlingen
niet bekend voor de schooljaren 2003/'04 en 2004/'05. Dit komt door het
ontbreken van informatie over de herkomstgroepering van deze leerlingen.
Totaal aantal schoolvestigingen
Een scholengemeenschap kan meerdere vestigingen hebben.
Met overwegend niet-westerse allochtonen
>50% niet-westers allochtone leerlingen
Het percentage schoolvestigingen met meer dan 50 procent niet-westers
allochtone leerlingen.
>80% niet-westers allochtone leerlingen
Het percentage schoolvestigingen met meer dan 80 procent niet-westers
allochtone leerlingen.
Niet-westerse schoolgenoten incl. AOC's
Het percentage niet-westers allochtone schoolgenoten van een
leerling
---
Inclusief Agrarische Opleidingscentra (AOC's)
Van een gemiddelde leerling
Het gemiddelde percentage niet-westers allochtone leerlingen in het
voortgezet onderwijs.
Van een autochtone leerling
Het gemiddelde percentage niet-westers allochtone schoolgenoten van een
autochtone leerling.
Van een niet-westers allochtone leerling
Het gemiddelde percentage niet-westers allochtone schoolgenoten van een
niet-westerse allochtone leerling.