Voortgezet onderwijs; schoolkleur 2003/'04 - 2011/'12

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de schoolkleur van scholen in het voortgezet onderwijs (Vo) en de verdeling van niet-westers allochtone leerlingen over scholen. Beide onderwerpen zijn uit te splitsen naar regiokenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2003/'04 tot en met 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2011/'12 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 januari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Voortgezet onderwijs; schoolkleur 2003/'04 - 2011/'12

Regio's Perioden Gekleurde schoolvestigingen, incl. AOC'sTotaal aantal schoolvestigingen (aantal) Gekleurde schoolvestigingen, incl. AOC'sMet overwegend niet-westerse allochtonen>50% niet-westers allochtone leerlingen (%) Gekleurde schoolvestigingen, incl. AOC'sMet overwegend niet-westerse allochtonen>80% niet-westers allochtone leerlingen (%) Niet-westerse schoolgenoten incl. AOC'sVan een gemiddelde leerling (%) Niet-westerse schoolgenoten incl. AOC'sVan een autochtone leerling (%) Niet-westerse schoolgenoten incl. AOC'sVan een niet-westers allochtone leerling (%)
Nederland 2010/'11 1.174 9 4 15 11 35
Nederland 2011/'12* 1.190 9 4 15 11 35
Amsterdam 2010/'11 60 50 27 50 32 66
Amsterdam 2011/'12* 62 52 27 49 31 66
's-Gravenhage 2010/'11 62 33 14 38 26 54
's-Gravenhage 2011/'12* 61 33 11 38 27 54
Rotterdam 2010/'11 36 53 35 43 23 66
Rotterdam 2011/'12* 36 49 30 43 23 66
Utrecht 2010/'11 16 38 13 35 23 54
Utrecht 2011/'12* 16 38 13 34 23 52
Bron: CBS.
Verklaring van tekens