Samenwerking door grote bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Samenwerking door grote bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Samenwerking met derden Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Perioden Samenwerking bij inkoop Aantal bedrijven (aantal) Samenwerking bij inkoop Percentage bedrijven (%) Samenwerking bij productie Aantal bedrijven (aantal) Samenwerking bij productie Percentage bedrijven (%) Samenwerking bij verkoop Aantal bedrijven (aantal) Samenwerking bij verkoop Percentage bedrijven (%) Samenwerking bij ontwikkeling/innovatie Aantal bedrijven (aantal) Samenwerking bij ontwikkeling/innovatie Percentage bedrijven (%)
Binnen het eigen concern 1500i Totaal (geen landbouw, ..) 2006 821 36 695 31 731 32 707 31
Binnen het eigen concern 1500i Totaal (geen landbouw, ..) 2007 852 38 656 29 610 27 554 25
Binnen het eigen concern 1500i Totaal (geen landbouw, ..) 2008 919 41 666 30 596 26 592 26
Binnen het eigen concern D Industrie 2006 259 53 243 49 213 43 256 52
Binnen het eigen concern D Industrie 2007 272 55 234 48 170 35 202 41
Binnen het eigen concern D Industrie 2008 279 57 238 48 179 36 205 42
Binnen het eigen concern 6601b Verzekering, bank, krediet, etc 2006 21 33 21 33 26 41 23 37
Binnen het eigen concern 6601b Verzekering, bank, krediet, etc 2007 30 48 20 32 35 56 13 21
Binnen het eigen concern 6601b Verzekering, bank, krediet, etc 2008 31 49 19 30 29 46 21 33
Buiten het eigen concern 1500i Totaal (geen landbouw, ..) 2006 532 24 687 30 766 34 588 26
Buiten het eigen concern 1500i Totaal (geen landbouw, ..) 2007 598 27 663 29 567 25 509 23
Buiten het eigen concern 1500i Totaal (geen landbouw, ..) 2008 552 24 597 26 515 23 481 21
Buiten het eigen concern D Industrie 2006 134 27 200 41 175 36 166 34
Buiten het eigen concern D Industrie 2007 147 30 177 36 100 20 144 29
Buiten het eigen concern D Industrie 2008 130 26 162 33 93 19 103 21
Buiten het eigen concern 6601b Verzekering, bank, krediet, etc 2006 15 24 39 62 44 70 17 27
Buiten het eigen concern 6601b Verzekering, bank, krediet, etc 2007 24 38 31 49 34 54 10 16
Buiten het eigen concern 6601b Verzekering, bank, krediet, etc 2008 13 21 24 38 30 48 20 32
Geen samenwerking met derden 1500i Totaal (geen landbouw, ..) 2006 1.285 57 1.357 60 1.222 54 1.383 61
Geen samenwerking met derden 1500i Totaal (geen landbouw, ..) 2007 1.230 55 1.405 62 1.462 65 1.545 68
Geen samenwerking met derden 1500i Totaal (geen landbouw, ..) 2008 1.172 52 1.405 62 1.478 66 1.493 66
Geen samenwerking met derden D Industrie 2006 202 41 207 42 232 47 213 43
Geen samenwerking met derden D Industrie 2007 195 40 227 46 303 62 273 55
Geen samenwerking met derden D Industrie 2008 179 36 219 45 292 59 271 55
Geen samenwerking met derden 6601b Verzekering, bank, krediet, etc 2006 49 78 35 56 21 33 42 67
Geen samenwerking met derden 6601b Verzekering, bank, krediet, etc 2007 39 62 39 62 33 52 55 87
Geen samenwerking met derden 6601b Verzekering, bank, krediet, etc 2008 27 43 28 44 23 37 39 62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de aangegane samenwerkingsverbanden
op het gebied van inkoop, productie, verkoop en ontwikkeling/innovatie
bij grote bedrijven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in samenwerking
met derden binnen het eigen concern, samenwerking met derden buiten het
eigen concern en geen samenwerking met derden.
Met grote bedrijven wordt in deze tabel bedoeld: bedrijven met 250
en meer werkzame personen.
De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over de periode 2006-2008.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 april 2011
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Naar het onderwerp in deze tabel is alleen gevraagd in 2006, 2007 en 2008.
De gegevens in deze tabel worden niet meer geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Samenwerking bij inkoop
Het gezamenlijk inkopen van goederen en/of diensten door grote
bedrijven/organisaties.
Aantal bedrijven
Aantal bedrijven/organisaties met 250 en meer werkzame personen.
Percentage bedrijven
Percentage bedrijven/organisaties met 250 en meer werkzame personen.
Samenwerking bij productie
Het gezamenlijk produceren van goederen en/of diensten door grote
bedrijven/organisaties.
Aantal bedrijven
Aantal bedrijven/organisaties met 250 en meer werkzame personen.
Percentage bedrijven
Percentage bedrijven/organisaties met 250 en meer werkzame personen.
Samenwerking bij verkoop
Het gezamenlijk op de markt brengen van goederen en/of diensten door
grote bedrijven/organisaties.
Aantal bedrijven
Aantal bedrijven/organisaties met 250 en meer werkzame personen.
Percentage bedrijven
Percentage bedrijven/organisaties met 250 en meer werkzame personen.
Samenwerking bij ontwikkeling/innovatie
Het gezamenlijk doen van ontwikkeling en innovatie door grote
bedrijven/organisaties.
Aantal bedrijven
Aantal bedrijven/organisaties met 250 en meer werkzame personen.
Percentage bedrijven
Percentage bedrijven/organisaties met 250 en meer werkzame personen.