Kwartaalsectorrekeningen; kerncijfers, 2001-2012


Deze tabel geeft op kwartaalbasis de uitkomsten voor de zogenaamde kerncijfers. Kerncijfers zijn variabelen waarin de belangrijkste informatie over een sector wordt uitgedrukt. Zij geven een beeld van een of enkele belangrijke aspecten van die sector. Voorbeelden zijn: de nettowinst voor belastingen (voor de sector niet-financiële bedrijven), het beschikbaar inkomen (voor de sector huishoudens) en het nationaal inkomen (voor de totale Nederlandse economie).

Deze kerncijfers worden samengesteld voor de totale economie en voor de afzonderlijke hoofdsectoren van de economie: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland.

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens inclusief IZWh over 2006 is in de tabel niet gecorrigeerd voor de effecten van de invoering van een nieuw zorgstelsel per 1 januari 2006. Indien wordt gecorrigeerd voor invoering van het zorgstelsel komt het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens inclusief IZWh in 2006 op -1,8% (eerste kwartaal); 4,5% (tweede kwartaal); 1,9% (derde kwartaal); 11,1% (vierde kwartaal); 3,9% (jaar).

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2005; voor de overheid vanaf het eerste kwartaal 2001.

Frequentie: Stopgezet

Status van de cijfers
De cijfers voor de kwartalen van 2009 en eerder zijn definitief. De cijfers voor meer recente kwartalen dragen een (nader) voorlopig karakter.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 09-10-2012 en vervangen door de tabel Sectorrekeningen; kerngegevens.

Kwartaalsectorrekeningen; kerncijfers, 2001-2012

Perioden Nationaal economieBruto binnenlands product (bbp) (mln euro) Nationaal economieExploitatieoverschot (netto) (mln euro) Nationaal economieNationaal inkomen (netto) (mln euro) Nationaal economieBeschikbaar nationaal inkomen (netto) (mln euro) Nationaal economieNationale besparingen (netto) (mln euro) Nationaal economieNationaal vorderingensaldo (mln euro) OverheidBelasting- en premieontvangsten (% bbp) (% bbp) OverheidEMU-saldo (% bbp) (% bbp) OverheidEMU-schuld (% bbp) (% bbp) OverheidTotaal inkomsten (% bbp) (% bbp) OverheidTotaal uitgaven (% bbp) (% bbp) Huishoudens (inclusief IZWh)Beschikbaar inkomen (netto % reële mut.. (%) Huishoudens (inclusief IZWh)Consumptieve bestedingen (bruto) (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)Vrije / individuele besparingen (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)Woninghypotheken, eindbalans (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)Woninghypotheken, financiële transactie (mln euro) Niet-financiële vennootschappenProductiewaarde (mln euro) Niet-financiële vennootschappenExploitatieoverschot (netto) (mln euro) Niet-financiële vennootschappenNettowinst vóór belasting (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Financiële instellingenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Financiële instellingenNettowinst vóór belasting (mln euro) Financiële instellingenOmvang financiële activa financiële inst (mln euro) Financiële instellingenKredietverlening aan private sector (mln euro) BuitenlandUitvoeroverschot (% bbp) (% bbp) BuitenlandUitvoersaldo (mln euro) BuitenlandSaldo primaire inkomens buitenland (mln euro) BuitenlandSaldo inkomensoverdrachten buitenland (mln euro)
2009 1e kwartaal 143.752 37.572 115.707 112.599 7.856 789 37,8 -3,2 61,4 46,2 49,5 -2,0 66.401 -9.074 620.575 6.738 193.007 25.436 24.738 83.198 8.273 17.761 6.040.018 11.895 7,5 10.769 -6.433 -3.108
2009 2e kwartaal 143.781 20.760 123.215 123.235 15.213 9.892 37,7 -5,8 60,7 46,0 51,8 -1,6 65.308 14.415 627.567 7.046 184.756 10.070 12.185 79.570 8.938 18.068 6.142.356 10.174 6,4 9.226 1.295 20
2009 3e kwartaal 137.444 33.929 110.169 107.860 2.939 794 36,4 -9,1 61,3 43,2 52,3 -3,8 65.723 -7.414 634.432 6.727 180.913 20.909 23.154 77.650 9.512 17.780 6.290.313 2.908 6,3 8.685 -5.157 -2.309
2009 4e kwartaal 148.258 34.342 122.320 119.450 9.689 4.174 39,1 -4,5 60,8 47,7 52,1 3,4 66.105 -2.592 639.619 5.522 193.274 20.721 22.577 82.511 9.953 24.271 6.422.455 1.204 7,7 11.387 -3.555 -2.870
2009 573.235 126.603 471.411 463.144 35.697 15.649 37,8 -5,6 60,8 45,8 51,4 -1,1 263.537 -4.665 639.619 26.033 751.950 77.136 82.654 322.929 36.676 77.880 6.422.455 26.181 7,0 40.067 -13.850 -8.267
2010 1e kwartaal 143.658 37.115 117.054 114.027 8.524 4.129 39,1 -3,6 61,5 47,5 50,9 -1,2 66.295 -9.230 643.981 4.408 192.736 23.948 25.433 81.898 10.320 26.188 6.587.881 9.290 8,6 12.336 -4.688 -3.027
2010 2e kwartaal 148.691 23.830 129.715 127.215 17.103 9.806 38,4 -7,8 63,2 45,6 53,3 -1,4 66.426 13.371 648.598 4.635 195.144 12.171 21.046 82.219 10.528 26.681 6.731.443 6.743 6,4 9.473 3.193 -2.500
2010 3e kwartaal 142.073 37.393 115.475 113.718 6.823 4.681 35,8 -8,0 63,1 42,3 50,2 3,9 67.165 -5.702 653.538 4.942 191.761 23.143 29.653 79.992 10.686 27.416 6.845.896 4.980 8,1 11.487 -4.169 -1.757
2010 4e kwartaal 154.318 37.283 127.861 126.274 14.063 7.991 40,3 -1,3 63,1 49,0 50,2 -1,2 67.924 -4.329 657.100 3.607 207.494 23.314 29.280 86.364 10.807 28.844 6.774.361 1.339 9,5 14.710 -3.759 -1.587
2010 588.740 135.621 490.105 481.234 46.513 26.607 38,4 -5,1 63,1 46,1 51,2 -0,1 267.810 -5.890 657.100 17.592 787.135 82.576 105.412 330.473 42.341 109.129 6.774.361 22.352 8,2 48.006 -9.423 -8.871
2011 1e kwartaal* 149.448 41.103 131.095 127.933 20.706 13.366 38,3 -1,9 63,2 47,1 48,9 2,6 67.636 -7.933 661.137 4.092 209.508 26.836 36.079 86.153 10.292 19.494 6.788.731 4.265 9,3 13.900 3.444 -3.162
2011 2e kwartaal* 152.166 26.289 131.289 129.102 17.635 10.919 37,5 -7,2 64,2 44,5 51,5 0,8 67.657 14.683 666.339 5.256 206.010 13.515 19.937 84.542 9.974 26.211 6.843.991 6.370 8,0 12.182 1.171 -2.187
2011 3e kwartaal* 144.993 38.573 123.782 122.152 14.180 11.125 36,9 -5,8 65,0 43,8 49,5 -3,1 67.860 -6.943 670.696 4.501 203.493 24.423 29.323 83.112 10.187 30.021 7.174.988 5.377 8,2 11.937 1.096 -1.630
2011 4e kwartaal* 155.366 38.137 132.288 130.019 17.499 12.367 38,9 -3,2 65,5 46,2 49,4 -1,1 67.958 -3.555 669.920 -678 213.699 23.722 29.570 87.561 10.774 29.695 7.252.815 -4.223 10,2 15.775 -504 -2.269
2011* 601.973 144.102 518.454 509.206 70.020 47.777 37,9 -4,5 65,5 45,4 49,8 -0,2 271.111 -3.748 669.920 13.171 832.710 88.496 114.909 341.368 41.227 105.421 7.252.815 11.789 8,9 53.794 5.207 -9.248
2012 1e kwartaal* 149.744 41.561 132.137 128.791 19.589 15.354 38,6 -1,6 66,8 47,8 49,4 -2,2 68.723 -8.909 670.311 445 213.644 27.039 32.515 86.523 11.210 20.986 7.408.109 1.728 10,2 15.224 4.071 -3.346
Bron: CBS.
Verklaring van tekens