Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten; 2007 - 2012

Bewerk tabel

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling per kwartaal van de waarde van door architecten ontvangen nieuwe opdrachten in de burgerlijke en utiliteitsbouw. De gegevens zijn onder te verdelen naar nieuwe opdrachten voor woningen en utiliteitsbouw (kantoren, fabrieken, ziekenhuizen e.d.) Voor beide categorie├źn van gebouwen geldt dat onderscheid gemaakt kan worden naar nieuwbouw en niet nieuwbouw (renovatie en dergelijke).

De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2007. Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor aangegeven.

Tot de populatie van onderzochte architecten behoren bedrijven die hun hoofdactiviteit hebben in het uitoefenen van architectenactiviteiten (volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008): SBI 7111).

Gegevens beschikbaar vanaf: Het eerste kwartaal 2007 tot en met het vierde kwartaal 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over het derde en vierde kwartaal en het jaar 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 juli 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door 'Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten; index 2010 = 100'. Zie ook paragraaf 3. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2007 naar 2010 (2010 = 100).

Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten; 2007 - 2012

Perioden Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachtenTotaal gebouwen (2007 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachtenWoningenTotaal (2007 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachtenWoningenNieuwbouw (2007 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachtenWoningenNiet nieuwbouw (2007 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachtenUtiliteitsgebouwenTotaal (2007 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachtenUtiliteitsgebouwenNieuwbouw (2007 = 100) Indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachtenUtiliteitsgebouwenNiet nieuwbouw (2007 = 100) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachtenTotaal gebouwen (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachtenWoningenTotaal (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachtenWoningenNieuwbouw (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachtenWoningenNiet nieuwbouw (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachtenUtiliteitsgebouwenTotaal (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachtenUtiliteitsgebouwenNieuwbouw (%) Ontwikkeling bouwsom nieuwe opdrachtenUtiliteitsgebouwenNiet nieuwbouw (%)
2007 1e kwartaal 112 121 121 126 103 104 98
2007 2e kwartaal 106 112 113 107 99 97 109
2007 3e kwartaal 94 85 87 68 103 107 82
2007 4e kwartaal 88 81 80 100 95 92 112
2007 100 100 100 100 100 100 100
2008 1e kwartaal 80 85 83 109 75 69 103 -28,8 -30,0 -31,2 -13,0 -27,4 -33,6 5,6
2008 2e kwartaal 66 73 74 70 59 54 85 -37,5 -34,7 -34,6 -35,0 -40,5 -44,7 -21,4
2008 3e kwartaal 62 63 62 82 61 58 75 -34,1 -25,6 -28,2 20,7 -40,7 -45,7 -7,9
2008 4e kwartaal 61 66 64 94 56 53 71 -31,0 -18,1 -19,2 -5,7 -41,3 -42,4 -36,6
2008 67 72 71 89 63 58 84 -32,8 -28,0 -29,2 -11,4 -37,4 -41,5 -16,3
2009 1e kwartaal 42 42 40 65 43 41 52 -47,2 -51,0 -52,0 -40,1 -43,1 -41,2 -49,6
2009 2e kwartaal 39 45 45 43 34 29 59 -40,3 -38,9 -39,0 -37,6 -42,1 -45,6 -30,9
2009 3e kwartaal 41 36 34 76 45 43 55 -34,0 -42,6 -46,0 -7,0 -25,6 -25,1 -27,5
2009 4e kwartaal 34 30 28 56 38 32 67 -44,2 -54,9 -56,5 -40,0 -32,3 -39,4 -5,5
2009 39 38 37 60 40 36 58 -41,8 -47,0 -48,3 -32,0 -36,2 -37,8 -30,5
2010 1e kwartaal 44 36 33 79 51 48 67 3,7 -13,4 -17,5 21,2 19,5 17,1 29,0
2010 2e kwartaal 47 53 53 66 40 35 66 18,7 19,1 16,9 50,8 18,2 20,7 11,7
2010 3e kwartaal 36 35 32 70 38 29 85 -11,0 -5,0 -4,5 -7,9 -15,6 -33,1 55,1
2010 4e kwartaal 36 34 33 53 39 32 72 7,2 14,2 17,0 -5,4 2,0 -0,1 7,0
2010 41 40 38 67 42 36 72 4,4 3,5 2,6 11,2 5,1 -1,0 24,4
2011 1e kwartaal 37 34 34 42 40 32 77 -15,0 -4,5 2,8 -47,0 -21,9 -32,2 14,8
2011 2e kwartaal 40 38 36 73 41 35 71 -14,9 -28,2 -31,8 11,7 1,6 -0,6 7,4
2011 3e kwartaal 29 28 25 75 30 23 65 -20,1 -18,1 -22,0 6,6 -21,8 -21,1 -22,9
2011 4e kwartaal 38 31 29 67 45 33 105 5,0 -7,6 -11,6 26,6 15,4 1,5 46,9
2011 36 33 31 64 39 31 80 -11,7 -16,2 -17,7 -4,0 -7,7 -14,7 10,0
2012 1e kwartaal 35 33 31 68 37 31 69 -5,1 -4,1 -10,0 61,9 -5,8 -3,3 -11,1
2012 2e kwartaal 34 32 28 98 36 29 71 -14,5 -15,9 -23,2 33,8 -13,4 -18,7 0,1
2012 3e kwartaal* 27 21 20 40 34 26 71 -5,8 -26,1 -21,8 -46,3 12,4 14,6 8,4
2012 4e kwartaal* 26 21 17 68 32 30 42 -30,8 -34,8 -40,8 1,5 -28,3 -8,1 -59,8
2012* 31 27 24 69 35 29 63 -14,6 -19,5 -23,4 6,7 -10,8 -5,7 -20,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens