Bedreiging diergroepen; toe- of afname van Rode Lijsten 1995-2012

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de bedreiging van diergroepen in Nederland. Dit gebeurt door vergelijking van de ' lengte' van de zogenoemde Rode Lijsten.
Een Rode Lijst is een opsomming van met uitsterven bedreigde diersoorten met per soort ook de mate van bedreiging. Er zijn van zoogdieren, vogels en dagvlinders drie Rode lijsten verschenen, uit omstreeks 1994, 2005 en 2012.
Alle drie de lijsten vergelijken de situatie van dat jaar met die van 1950. Bij toename van de bedreiging wordt de 'lengte' van de lijst langer, als de bedreiging afneemt korter. De lengte van de Rode Lijsten uit 1994 is op 100 gesteld. Een waarde 104 in 2005 betekent dat de bedreiging in dat geval met 4% is toegenomen.
De 'lengte' van de Rode lijst is niet alleen het aantal bedreigde soorten op de lijst, maar een maat waarbij ook de mate van bedreiging is meegenomen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 4. Bronnen en methoden.
Gegevens beschikbaar voor: basisperiode 1950-1994, 1950-2005 en 1950-2012.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 6 februari 2014:
De cijfers voor zoogdieren, vogels en dagvlinders voor de periode 1950-2012 zijn toegevoegd.
De cijfers voor amfibieën en reptielen ontbreken voor de laatste twee perioden, omdat deze nog (her)berekend moeten worden. Tijdelijk zijn de cijfers voor deze twee perioden op “gegevens ontbreken” gezet, aangegeven met een punt. Deze cijfers zullen bij de update van september 2014 gepubliceerd worden. De totalen hebben nu alleen betrekking op de diergroepen: Dagvlinders, Vogels en Zoogdieren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet vanwege ingrijpende wijzigingen in de structuur van de tabel. Deze tabel is vervangen door een nieuwe tabel met de titel ‘Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten’. Zie paragraaf 3 voor een verwijzing naar deze tabel.

Bedreiging diergroepen; toe- of afname van Rode Lijsten 1995-2012

Diersoorten Perioden Rode Lijsten toe- of afname (Index (1950-1994 = 100))
Totaal diergroepen 1950-1994 100
Totaal diergroepen 1950-2005* 106
Totaal diergroepen 1950-2012* 104
Amfibieën en reptielen 1950-1994 100
Amfibieën en reptielen 1950-2005* .
Amfibieën en reptielen 1950-2012* .
Dagvlinders 1950-1994 100
Dagvlinders 1950-2005* 116
Dagvlinders 1950-2012* 116
Vogels 1950-1994 100
Vogels 1950-2005* 104
Vogels 1950-2012* 104
Zoogdieren 1950-1994 100
Zoogdieren 1950-2005* 87
Zoogdieren 1950-2012* 72
Bron: CBS.
Verklaring van tekens