Horeca; omzetontwikkeling, 1993-2012

Horeca; omzetontwikkeling, 1993-2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling Waarde (%) Omzetontwikkeling Prijs (%) Omzetontwikkeling Volume (%)
5510b Traditionele horeca 2011 november 4,0 2,4 1,5
5510b Traditionele horeca 2011 december 5,2 2,4 2,8
5510b Traditionele horeca 2011 4e kwartaal 3,2 2,5 0,7
5510b Traditionele horeca 2011 4,9 2,6 2,2
5510b Traditionele horeca 2012 januari 2,7 1,9 0,8
5510b Traditionele horeca 2012 februari 3,1 1,7 1,3
5510b Traditionele horeca 2012 maart 4,2 1,1 3,1
5510b Traditionele horeca 2012 1e kwartaal 3,4 1,6 1,8
5510b Traditionele horeca 2012 april 0,4 1,9 -1,4
5510b Traditionele horeca 2012 mei 3,6 1,8 1,8
5510b Traditionele horeca 2012 juni 0,5 1,6 -1,1
5510b Traditionele horeca 2012 2e kwartaal 1,5 1,8 -0,3
5510b Traditionele horeca 2012 juli -0,9 2,5 -3,3
5510b Traditionele horeca 2012 augustus 2,4 2,0 0,4
5510b Traditionele horeca 2012 september* 0,5 1,3 -0,8
5510b Traditionele horeca 2012 3e kwartaal* 0,7 1,9 -1,2
5510b Traditionele horeca 2012 oktober* -1,2 1,7 -2,8
5510b Traditionele horeca 2012 november* 1,0 1,8 -0,8
5510b Traditionele horeca 2012 december* 2,1 2,2 -0,2
5510b Traditionele horeca 2012 4e kwartaal* 0,6 1,9 -1,3
5510b Traditionele horeca 2012* 1,5 1,8 -0,3
551 Hotels 2011 november 2,0 . .
551 Hotels 2011 december -0,9 . .
551 Hotels 2011 4e kwartaal 0,8 . .
551 Hotels 2011 4,6 . .
551 Hotels 2012 januari 1,9 . .
551 Hotels 2012 februari 3,5 . .
551 Hotels 2012 maart 2,9 . .
551 Hotels 2012 1e kwartaal 2,8 . .
551 Hotels 2012 april 2,8 . .
551 Hotels 2012 mei 5,5 . .
551 Hotels 2012 juni 2,3 . .
551 Hotels 2012 2e kwartaal 3,5 . .
551 Hotels 2012 juli -1,6 . .
551 Hotels 2012 augustus 0,9 . .
551 Hotels 2012 september* 0,6 . .
551 Hotels 2012 3e kwartaal* 0,0 . .
551 Hotels 2012 oktober* 1,9 . .
551 Hotels 2012 november* -3,1 . .
551 Hotels 2012 december* 0,5 . .
551 Hotels 2012 4e kwartaal* -0,2 . .
551 Hotels 2012* 1,5 . .
56101 Restaurants 2011 november 5,1 2,8 2,2
56101 Restaurants 2011 december 7,2 2,8 4,3
56101 Restaurants 2011 4e kwartaal 4,1 2,8 1,3
56101 Restaurants 2011 5,2 2,5 2,6
56101 Restaurants 2012 januari 4,6 2,5 2,0
56101 Restaurants 2012 februari 3,2 2,5 0,8
56101 Restaurants 2012 maart 5,6 2,0 3,5
56101 Restaurants 2012 1e kwartaal 4,5 2,3 2,2
56101 Restaurants 2012 april 1,1 1,9 -0,7
56101 Restaurants 2012 mei 4,1 1,7 2,4
56101 Restaurants 2012 juni 0,7 1,9 -1,2
56101 Restaurants 2012 2e kwartaal 2,0 1,8 0,1
56101 Restaurants 2012 juli 1,9 1,7 0,2
56101 Restaurants 2012 augustus 4,9 1,7 3,2
56101 Restaurants 2012 september* 3,2 1,3 2,0
56101 Restaurants 2012 3e kwartaal* 3,3 1,6 1,7
56101 Restaurants 2012 oktober* 0,8 1,6 -0,8
56101 Restaurants 2012 november* 4,5 1,9 2,6
56101 Restaurants 2012 december* 3,4 1,8 1,5
56101 Restaurants 2012 4e kwartaal* 2,9 1,8 1,1
56101 Restaurants 2012* 3,1 1,9 1,2
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2011 november 6,7 3,4 3,3
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2011 december 11,8 2,8 8,8
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2011 4e kwartaal 7,3 3,2 4,0
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2011 7,8 3,1 4,6
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 januari 5,6 3,2 2,3
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 februari 3,0 2,6 0,4
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 maart 8,1 2,3 5,6
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 1e kwartaal 5,7 2,7 2,9
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 april 0,3 2,4 -2,1
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 mei 3,7 2,4 1,3
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 juni -1,1 2,4 -3,4
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 2e kwartaal 0,9 2,4 -1,4
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 juli -0,9 2,4 -3,2
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 augustus 3,9 2,3 1,5
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 september* 1,3 2,1 -0,8
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 3e kwartaal* 1,4 2,3 -0,8
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 oktober* -4,1 2,3 -6,2
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 november* 2,7 2,1 0,6
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 december* 0,7 2,2 -1,4
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012 4e kwartaal* -0,4 2,2 -2,5
56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. 2012* 1,8 2,4 -0,6
563 Cafés 2011 november 2,7 2,4 0,3
563 Cafés 2011 december 3,8 2,4 1,4
563 Cafés 2011 4e kwartaal 1,2 2,4 -1,2
563 Cafés 2011 1,9 3,0 -1,1
563 Cafés 2012 januari -2,1 2,4 -4,4
563 Cafés 2012 februari 2,6 2,2 0,4
563 Cafés 2012 maart 0,3 2,1 -1,7
563 Cafés 2012 1e kwartaal 0,2 2,2 -1,9
563 Cafés 2012 april -3,8 2,3 -6,0
563 Cafés 2012 mei -0,3 2,3 -2,6
563 Cafés 2012 juni -1,1 2,3 -3,3
563 Cafés 2012 2e kwartaal -1,8 2,3 -4,0
563 Cafés 2012 juli -4,7 2,3 -6,8
563 Cafés 2012 augustus -1,1 2,2 -3,2
563 Cafés 2012 september* -4,9 2,0 -6,8
563 Cafés 2012 3e kwartaal* -3,6 2,2 -5,6
563 Cafés 2012 oktober* -6,2 2,9 -8,9
563 Cafés 2012 november* -0,2 3,0 -3,1
563 Cafés 2012 december* 3,0 3,1 -0,1
563 Cafés 2012 4e kwartaal* -1,2 3,0 -4,0
563 Cafés 2012* -1,6 2,4 -3,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de
horeca (SBI 2008 codes 55 en 56). De ontwikkeling wordt weergegeven met behulp van indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar van: januari / 1e kwartaal 1993 tot en met december / 4e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over de vier meest recente maanden en de twee meest recente
kwartalen zijn voorlopig, de overige definitief. Aangezien de tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 juni 2013:
Deze tabel is gestopt per 28 juni 2013 en voortgezet als 'Horeca; omzetontwikkeling index 2010 = 100'. Zie ook paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.


Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
inclusief btw en toeristenbelasting (voor zover van toepassing). De omzet
omvat zowel de horeca-activiteiten (hoofdactiviteit) als de
nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
De ontwikkeling van de waarde (geldomzet) is het resultaat van de
ontwikkeling van de hoeveelheden en de prijzen van de verkochte goederen
en diensten.
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet-afgeronde indexcijfers. Voor deze reeks zijn de
ontwikkelingen vanaf januari / 1e kwartaal 1994 beschikbaar.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling van de verkochte goederen en diensten. De cijfers
zijn berekend met gebruik van consumentenprijsindexcijfers van het CBS.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De
ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte
goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de
waarde van de omzet te delen door de prijs.