Watersportclubs; activiteiten, leden, contributie 1997 - 2012

Watersportclubs; activiteiten, leden, contributie 1997 - 2012

Activiteiten Perioden Totaal aantal watersportclubs (aantal) Ledental watersportclubs Gemiddeld ledental per watersportclub (aantal) Ledental watersportclubs Totaal aantal leden watersportclubs (x 1 000) Ledental watersportclubs Leden jonger dan 18 jaar (%) Ledental watersportclubs Leden van 18 jaar en ouder (%) Jaarcontributie voor leden van 25+ Totaal clubs met jaarcontributie (aantal) Jaarcontributie voor leden van 25+ Clubs met een jaarcontributie van Minder dan 50 euro (%) Jaarcontributie voor leden van 25+ Clubs met een jaarcontributie van 50 tot 100 euro (%) Jaarcontributie voor leden van 25+ Clubs met een jaarcontributie van 100 euro en meer (%) Jaarcontributie voor leden van 25+ Gemiddelde jaarcontributie (euro)
Totaal watersportclubs 1997 950 180 170 8 92 910 73 19 8 45
Totaal watersportclubs 2000 1.070 175 185 8 92 1.045 66 22 12 53
Totaal watersportclubs 2003 1.080 170 184 9 91 1.045 54 28 18 62
Totaal watersportclubs 2006 1.050 170 178 10 90 1.025 48 32 20 72
Totaal watersportclubs 2009 1.105 165 183 10 90 1.085 43 33 24 85
Totaal watersportclubs 2012 1.110 165 181 9 91 1.085 41 31 28 89
Kanovaren en/of roeien 1997 185 145 25 10 90 180 37 37 26 78
Kanovaren en/of roeien 2000 240 150 36 10 90 235 32 37 32 86
Kanovaren en/of roeien 2003 245 145 36 8 92 245 22 37 40 100
Kanovaren en/of roeien 2006 265 125 33 9 91 255 19 39 42 108
Kanovaren en/of roeien 2009 300 135 40 10 90 290 15 36 49 122
Kanovaren en/of roeien 2012 280 150 41 10 90 275 12 31 57 140
Zeilen en/of surfen 1997 210 155 30 8 92 205 87 10 3 35
Zeilen en/of surfen 2000 220 135 30 12 88 220 74 18 8 47
Zeilen en/of surfen 2003 225 135 30 15 85 210 60 31 9 48
Zeilen en/of surfen 2006 205 140 29 15 85 195 55 33 12 64
Zeilen en/of surfen 2009 230 140 32 13 87 225 48 35 18 89
Zeilen en/of surfen 2012 225 145 32 9 91 220 42 37 21 88
Zeilen en motorbootvaren 1997 250 185 50 4 96 235 83 15 2 35
Zeilen en motorbootvaren 2000 285 200 57 4 96 280 73 21 6 45
Zeilen en motorbootvaren 2003 290 220 63 5 95 285 68 25 7 47
Zeilen en motorbootvaren 2006 250 215 54 6 94 245 58 35 8 57
Zeilen en motorbootvaren 2009 235 200 47 6 94 230 54 38 8 62
Zeilen en motorbootvaren 2012 220 205 45 7 93 220 48 42 10 64
Motorbootvaren en/of waterskiën 1997 105 110 10 2 98 95 84 10 5 33
Motorbootvaren en/of waterskiën 2000 155 95 15 5 95 150 79 13 8 38
Motorbootvaren en/of waterskiën 2003 160 95 15 4 96 150 68 21 11 49
Motorbootvaren en/of waterskiën 2006 165 85 14 4 96 155 65 23 12 52
Motorbootvaren en/of waterskiën 2009 165 105 18 10 90 165 62 23 15 62
Motorbootvaren en/of waterskiën 2012 175 100 17 6 94 170 59 21 20 65
Overig of andere combinaties watersport 1997 200 275 55 11 89 190 76 18 6 43
Overig of andere combinaties watersport 2000 170 285 48 10 90 165 77 17 7 43
Overig of andere combinaties watersport 2003 165 255 41 12 88 155 59 22 19 59
Overig of andere combinaties watersport 2006 175 280 49 13 87 170 53 24 23 66
Overig of andere combinaties watersport 2009 175 270 47 11 89 175 52 26 22 71
Overig of andere combinaties watersport 2012 210 215 45 11 89 200 52 26 22 72
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over watersportclubs die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd, de tak(ken) van watersport waarin zij actief zijn, ledenaantallen, contributie en zelfwerkzaamheid van leden van watersportclubs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 tot en met 2012

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal watersportclubs
Totaal aantal sportclubs waarvan de leden als hoofdactiviteit een of andere vorm van watersport beoefenen zoals zeilen, roeien, motorboot-
varen, surfen of waterskiën.
Sporten als vissen, ijszeilen, zwemmen of duiken worden niet tot de watersport gerekend.
Ledental watersportclubs
Gemiddeld ledental per watersportclub
Totaal aantal leden watersportclubs
Leden jonger dan 18 jaar
Aantal leden van watersportclubs jonger dan 18 jaar.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal leden van watersportclubs.
Leden van 18 jaar en ouder
Aantal leden van watersportclubs van 18 jaar en ouder.
Weergegeven als percentage van het totaal aantal leden van watersportclubs.
Jaarcontributie voor leden van 25+
Jaarcontributie voor leden van 25 jaar en ouder.
Totaal clubs met jaarcontributie
Totaal aantal watersportclubs met een jaarcontributie voor leden van 25 jaar en ouder. Dit aantal is lager dan het totaal aantal watersportclubs. Dit komt doordat sommige clubs geen contributie vragen, maar alleen liggeld (voor een ligplaats in de eigen haven).
Clubs met een jaarcontributie van
Watersportclubs naar hoogte van de contributie voor leden van 25 jaar en ouder.
Minder dan 50 euro
Watersportclubs met een jaarcontributie voor leden van 25 jaar en ouder van minder dan 50 euro.
Weergegeven als percentage van alle watersportclubs met een jaarcontributie voor leden van 25 jaar en ouder.
50 tot 100 euro
Watersportclubs met een jaarcontributie voor leden van 25 jaar en ouder van 50 tot 100 euro.
Weergegeven als percentage van alle watersportclubs met een jaarcontributie voor leden van 25 jaar en ouder.
100 euro en meer
Watersportclubs met een jaarcontributie voor leden van 25 jaar en ouder van 100 euro of meer.
Weergegeven als percentage van alle watersportclubs met een jaarcontributie voor leden van 25 jaar en ouder.
Gemiddelde jaarcontributie
Gemiddelde jaarcontributie van watersportclubs met een jaarcontributie voor leden van 25 jaar en ouder.