Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Classificaties Perioden Aantal werkzame personen en werknemers Aantal werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (1 000 personen)
Totaal bedrijfstakken 1998 7.738
Totaal bedrijfstakken 1999 7.937
Totaal bedrijfstakken 2000 8.115
Totaal bedrijfstakken 2001 8.282
Totaal bedrijfstakken 2002 8.324
Totaal bedrijfstakken 2003 8.283
Totaal bedrijfstakken 2004 8.211
Totaal bedrijfstakken 2005 8.252
Totaal bedrijfstakken 2006 8.392
Totaal bedrijfstakken 2007 8.606
Totaal bedrijfstakken 2008** 8.731
Totaal bedrijfstakken 2009* 8.630
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over werkzame personen en werknemers, banen, het arbeidsvolume en arbeidsproductiviteit. Deze gedetailleerde gegevens zijn ook te vinden in de tabellen over arbeid in de papieren publicatie Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2009

Status van de cijfers:
De gegevens over 2008 en 2009 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 november 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal werkzame personen en werknemers
Werkzame personen: Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland
gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de
werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten,
ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid
verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Zelfstandigen zijn personen die een inkomen ontvangen door voor eigen
rekening of risico arbeid te verrichten in het bedrijf of het beroep dat
zij zelfstandig uitoefenen. Ook meewerkende gezinsleden worden tot
zelfstandigen gerekend, tenzij zij een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.
Aantal werkzame personen
Werkzame personen: Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland
gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de
werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten,
ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid
verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Zelfstandigen zijn personen die een inkomen ontvangen door voor eigen
rekening of risico arbeid te verrichten in het bedrijf of het beroep dat
zij zelfstandig uitoefenen. Ook meewerkende gezinsleden worden tot
zelfstandigen gerekend, tenzij zij een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.
Totaal aantal werkzame personen
Werkzame personen: Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland
gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de
werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten,
ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid
verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Zelfstandigen zijn personen die een inkomen ontvangen door voor eigen
rekening of risico arbeid te verrichten in het bedrijf of het beroep dat
zij zelfstandig uitoefenen. Ook meewerkende gezinsleden worden tot
zelfstandigen gerekend, tenzij zij een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.