Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009


Deze tabel bevat gegevens over werkzame personen en werknemers, banen, het arbeidsvolume en arbeidsproductiviteit. Deze gedetailleerde gegevens zijn ook te vinden in de tabellen over arbeid in de papieren publicatie Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2009

Status van de cijfers:
De gegevens over 2008 en 2009 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 november 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Classificaties Perioden Aantal werkzame personen en werknemersAantal werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (1 000 personen)
Totaal bedrijfstakken 1998 7.738
Totaal bedrijfstakken 1999 7.937
Totaal bedrijfstakken 2000 8.115
Totaal bedrijfstakken 2001 8.282
Totaal bedrijfstakken 2002 8.324
Totaal bedrijfstakken 2003 8.283
Totaal bedrijfstakken 2004 8.211
Totaal bedrijfstakken 2005 8.252
Totaal bedrijfstakken 2006 8.392
Totaal bedrijfstakken 2007 8.606
Totaal bedrijfstakken 2008 8.731
Totaal bedrijfstakken 2009* 8.630
Bron: CBS.
Verklaring van tekens