Attractieparken; personeel, baten en lasten, bezoekers 1998 - 2018

Attractieparken; personeel, baten en lasten, bezoekers 1998 - 2018

Perioden Aantal attractieparken (aantal) Personeel in loondienst Aantal personen (aantal) Personeel in loondienst Aantal mensjaren (aantal) Baten en lasten Baten Totaal baten (mln euro) Baten en lasten Baten Entreegelden (%) Baten en lasten Baten Verkoopopbrengst horeca (%) Baten en lasten Baten Overige baten (%) Baten en lasten Lasten Totaal lasten (mln euro) Baten en lasten Lasten Personeel in loondienst (%) Baten en lasten Lasten Huisvestingskosten (%) Baten en lasten Lasten Afschrijvingen (%) Baten en lasten Lasten Rente (%) Baten en lasten Lasten Inkoopkosten horeca (%) Baten en lasten Lasten Overige lasten (%) Betalende bezoekers Totaal betalende bezoekers (x 1 000) Betalende bezoekers Buitenlandse bezoekers (%)
1998 35 2.400 1.765 126 59 28 13 121 31 10 20 5 10 24 7.795 16
2002 45 2.730 1.725 176 63 25 13 163 35 16 14 3 12 20 9.669 18
2004 80 3.105 1.915 199 64 23 13 185 34 12 14 3 12 24 10.501 15
2006 115 4.585 2.415 268 66 22 13 245 34 12 12 4 11 27 12.797 12
2008 140 6.755 2.995 330 66 22 12 299 35 14 13 3 10 25 15.735 13
2010 95 7.825 3.040 331 67 24 9 310 34 14 16 2 10 24 15.175 14
2012 95 7.855 3.285 352 69 25 7 340 34 15 17 2 10 23 16.258 13
2014 125 9.090 3.810 414 67 28 6 395 35 14 17 3 11 20 18.980 17
2016 150 9.475 4.075 470 66 29 5 435 35 13 15 3 13 22 21.120 18
2018 180 11.100 4.675 554 67 27 7 523 36 12 14 3 12 23 22.428 16
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt in het kader van de statistieken over recreatie gegevens over bedrijven en organisaties werkzaam op dit gebied. In deze tabel worden uitkomsten weergegeven over personeel in loondienst, baten en lasten en de bezoekers van attractieparken. De gegevens hebben betrekking op bedrijven en organisaties als pretparken, miniatuursteden, sprookjestuinen, ponyparken, dolfinaria, onoverdekte speelruimten voorzien van speeltoestellen voor kinderen en toeristische spoorlijnen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998 - 2018
Over 2000 is geen statistiek samengesteld.

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per maart 2022:
Geen, deze tabel is stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel Attractieparken; personeel, baten en lasten, bezoekers zie paragraaf 3 relevante tabellen.

Toelichting onderwerpen

Aantal attractieparken
Het hier gepubliceerde aantal attractieparken wijkt af van de aantallen die gepubliceerd zijn in de publicatietabel Demografie van Ondernemingen. De verschillen zijn een gevolg van het feit dat de demografische aantallen gebaseerd zijn op registraties in het Handelsregister, terwijl de hier gepubliceerde aantallen zijn gebaseerd op nader onderzoek naar de activiteiten van de desbetreffende instellingen.
Personeel in loondienst
De personen die op de loonlijst staan van een bedrijf of organisatie. Dit betekent dat meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, niet meetellen. Ook uitzendkrachten tellen niet mee.
Aantal personen
Het gemiddelde aantal personen dat in loondienst was in de periode dat de attractieparken geopend waren voor het publiek.
Aantal mensjaren
Een mensjaar arbeid is het arbeidsvolume van een voltijd functie over een heel jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met weekends, verlof, arbeidsduurverkorting en erkende feestdagen.
Baten en lasten
Baten
Naast het totaal van de baten worden de verschillende batenposten in procenten van het totaal gegeven.
Totaal baten
Uitgezonderd onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Entreegelden
Verkoopopbrengst horeca
De verkoopopbrengst van eigen buffetten en restaurants plus de opbrengst uit verhuur van eigen buffetten en restaurants.
Overige baten
Subsidies, bijdragen uit fondsen, sponsor- en reclamegelden, ontvangen rente en inkomsten uit nevenactiviteiten.
Lasten
Naast het totaal van de lasten worden de verschillende lastenposten in procenten van het totaal gegeven.
Totaal lasten
Uitgezonderd toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Personeel in loondienst
De personen die op de loonlijst staan van een bedrijf of organisatie. Dit betekent dat meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, niet meetellen. Ook uitzendkrachten tellen niet mee.
Huisvestingskosten
Huur van gebouwen en terreinen, energie- en waterkosten, onderhoudsen schoonmaakkosten.
Afschrijvingen
Rente
Inkoopkosten horeca
De inkoopkosten van de goederen die worden verkocht in een eigen buffet of restaurant.
Overige lasten
De huur van machines, apparaten, en installaties, de kosten van vervoersmiddelen, administratie- en beheersuitgaven, schadeverzekeringspremies en marketingkosten.
Betalende bezoekers
Naast het totaal aantal bezoekers wordt het percentage buitenlandse bezoekers gegeven.
Totaal betalende bezoekers
Buitenlandse bezoekers