Recreatie-instellingen; personeel, baten en lasten 1996 - 2018

Recreatie-instellingen; personeel, baten en lasten 1996 - 2018

Bedrijfstakken/branches(SBI 2008) Perioden Aantal instellingen (aantal) Personeel in loondienst Aantal personen (aantal) Personeel in loondienst Aantal mensjaren (aantal) Baten en lasten Baten Totaal baten (mln euro) Baten en lasten Baten Bedrijfsopbrengsten (%) Baten en lasten Baten Overige baten (%) Baten en lasten Lasten Totaal lasten (mln euro) Baten en lasten Lasten Personeel in loondienst (%) Baten en lasten Lasten Afschrijvingen (%) Baten en lasten Lasten Overige lasten (%)
Exploitatie van speelautomaten 1996 435 . . 386 94 6 245 31 21 48
Exploitatie van speelautomaten 1998 420 2.970 2.715 458 97 3 277 30 18 52
Exploitatie van speelautomaten 2002 345 3.240 2.735 472 96 4 379 29 20 51
Exploitatie van speelautomaten 2004 345 3.280 2.730 465 97 3 364 31 20 49
Exploitatie van speelautomaten 2006 340 3.245 2.690 461 98 2 358 32 20 48
Exploitatie van speelautomaten 2008 325 2.910 2.385 414 94 6 319 32 19 49
Exploitatie van speelautomaten 2010 235 3.155 2.495 367 89 11 344 31 25 44
Exploitatie van speelautomaten 2012 225 3.345 2.635 407 89 11 367 31 23 46
Exploitatie van speelautomaten 2014 210 3.170 2.500 411 89 11 354 33 21 46
Exploitatie van speelautomaten 2016 185 3.335 2.525 441 91 9 365 33 21 46
Exploitatie van speelautomaten 2018 180 3.755 2.745 458 90 10 410 29 24 47
Loterijen en kansspelen 1996 . . . . . . . . . .
Loterijen en kansspelen 1998 40 4.515 3.740 1.516 98 2 1.513 11 3 86
Loterijen en kansspelen 2002 35 5.390 3.940 2.018 99 1 2.011 13 3 84
Loterijen en kansspelen 2004 30 5.345 3.890 2.115 99 1 2.109 12 4 84
Loterijen en kansspelen 2006 25 5.475 3.970 2.238 99 1 2.183 12 3 85
Loterijen en kansspelen 2008 20 5.770 4.240 2.398 99 1 2.362 12 3 85
Loterijen en kansspelen 2010 20 5.255 3.985 2.453 98 2 2.442 11 2 87
Loterijen en kansspelen 2012 15 4.960 3.805 2.387 96 4 2.356 11 2 87
Loterijen en kansspelen 2014 10 4.100 3.190 2.376 97 3 2.332 10 3 87
Loterijen en kansspelen 2016 10 4.450 3.240 2.544 98 2 2.489 9 2 89
Loterijen en kansspelen 2018 10 5.050 3.670 2.757 98 2 2.645 10 2 88
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal instellingen, personeel in loondienst en de baten en lasten van de volgende recreatie-instellingen:

- Bedrijven en organisaties die amusements- en speelautomaten uitbaten. Het gaat hierbij om uitbaters van amusements- en speelautomaten in amusementshallen en om uitbaters van dergelijke automaten die bij derden zijn geplaatst, zoals horecabedrijven;
- Bedrijven en organisaties die loterijen en kansspelen organiseren;
- Bedrijven en organisaties die recreatieve evenementen organiseren, (personeels-) feesten en uitstapjes organiseren, yoga-instituten, of een overkoepelende, voorlichtende, adviserende en coördinerende functie hebben op het gebied van recreatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 - 2018.
Over 2000 is geen statistiek samengesteld. Van de bedrijfstak/branche (SBI 2008) Overige recreatie (geen havens) is vanaf 2014 geen statistiek samengesteld.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per maart 2022:
Geen, deze tabel is stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel recreatie-instellingen; personeel, baten en lasten zie paragraaf 3 relevante tabellen.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Personeel in loondienst
De personen die op de loonlijst staan van een bedrijf of organisatie. Dit
betekent dat meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de
loonlijst staan, niet meetellen.
Ook uitzendkrachten tellen niet mee.
Aantal personen
Het gemiddelde aantal personen dat in loondienst was tijdens het
verslagjaar.
Aantal mensjaren
Een mensjaar arbeid is het arbeidsvolume van een voltijd functie over een
heel jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met weekends, verlof,
arbeidsduurverkorting en erkende feestdagen.
Baten en lasten
Baten
Naast het totaal van de baten worden de verschillende batenposten in
procenten van het totaal gegeven.
Totaal baten
Uitgezonderd onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Bedrijfsopbrengsten
Overige baten
Subsidies, bijdragen uit fondsen, sponsor- en reclamegelden,
ontvangen rente en inkomsten uit nevenactiviteiten.
Lasten
Naast het totaal van de lasten worden de verschillende lastenposten in
procenten van het totaal gegeven.
Totaal lasten
Uitgezonderd toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Personeel in loondienst
De personen die op de loonlijst staan van een bedrijf of organisatie. Dit
betekent dat meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de
loonlijst staan, niet meetellen.
Ook uitzendkrachten tellen niet mee.
Afschrijvingen
Afschrijvingen plus betaalde rente.
Overige lasten
De huur van machines, apparaten, installaties, vervoersmiddelen,
administratie- en beheersuitgaven, schadeverzekeringspremies,
marketingkosten, afdrachten, huur van gebouwen en terreinen,
energie- en waterkosten, onderhoud en schoonmaak.