Verzoeken om surseance bij bedrijven en instellingen, 1996 en 1997

Per SBIsectie volgens standaard bedrijfsindeling (SBI 1993); Verzoeken
om surseance van betaling naar rechtsvorm van bedrijven en instellingen.
1996, 1997
Gewijzigd op 23 mei 2000.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Verzoeken om surseance bij bedrijven en instellingen, 1996 en 1997

SBIsecties '93 Jaren Verzoeken naar rechtsvorm bedrijvenTotaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) Verzoeken naar rechtsvorm bedrijvenEenmanszaken (absoluut) Verzoeken naar rechtsvorm bedrijvenBesloten vennootschappen (absoluut) Verzoeken naar rechtsvorm bedrijvenVennootschappen onder firma (absoluut) Verzoeken naar rechtsvorm bedrijvenOverige vennootschappen (absoluut) Verzoeken naar type werknemerType 0 (absoluut) Verzoeken naar type werknemerTypen 1 tot 10 (absoluut) Verzoeken naar type werknemerTypen 10 tot 50 (absoluut) Verzoeken naar type werknemerTypen 50 tot 100 (absoluut) Verzoeken naar type werknemerTypen 100 en meer (absoluut) Verzoeken naar type werknemerType werknemer onbekend (absoluut) Bestaansduur van surseance van betalingTot 2 jaar (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling2 tot 4 jaar (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling4 tot 6 jaar (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling6 tot 8 jaar (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling8 tot 10 jaar (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling10 tot 15 jaar (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling15 en meer jaren (absoluut) Bestaansduur van surseance van betalingBestaansduur onbekend (absoluut)
Totaal 1996 420 134 237 33 16 81 171 77 8 16 67 50 62 45 25 27 54 78 79
Totaal 1997 389 100 231 39 19 66 149 72 17 14 71 38 47 42 33 24 38 79 88
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij 1996 11 4 2 5 - 2 5 2 - 1 1 1 3 2 - - 1 2 2
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij 1997 9 5 3 1 - 2 6 - - - 1 2 - 1 3 - 2 - 1
Industrie en delfstoffenwinning 1996 67 13 47 4 3 8 22 23 2 5 7 7 8 3 3 6 9 21 10
Industrie en delfstoffenwinning 1997 66 14 44 7 1 7 19 18 10 3 9 7 6 11 2 1 6 20 13
Bouwnijverheid 1996 48 23 21 4 - 11 20 13 2 - 2 9 6 9 4 4 5 8 3
Bouwnijverheid 1997 49 17 24 8 - 9 20 15 2 1 2 5 8 4 4 3 8 13 4
Reparatie consumentenart; handel 1996 108 36 59 10 3 29 49 16 4 1 9 13 22 9 6 6 14 29 9
Reparatie consumentenart; handel 1997 107 31 61 13 2 15 50 19 2 8 13 6 15 11 9 11 12 28 15
Horeca 1996 30 16 11 3 - 2 20 3 - 1 4 9 2 2 - 2 4 6 5
Horeca 1997 17 5 7 3 2 3 10 - - - 4 1 2 3 2 - 1 3 5
Vervoer, opslag en communicatie 1996 28 9 16 2 1 3 12 3 - 7 3 4 5 6 2 - - 6 5
Vervoer, opslag en communicatie 1997 22 4 12 2 4 3 7 8 - - 4 5 4 4 1 - - - 8
Financiële instellingen 1996 19 1 17 1 - 5 5 - - - 9 5 11 11 8 9 18 6 29
Financiële instellingen 1997 13 - 13 - - 2 4 - - - 7 9 12 5 11 7 9 11 16
Verhuur; zakelijke dienstverlening 1996 78 22 51 3 2 12 29 16 - 1 20 . . . . . . . .
Verhuur; zakelijke dienstverlening 1997 67 13 49 2 3 22 23 9 3 2 8 . . . . . . . .
Onderwijs, gezondheid en milieu 1996 20 7 7 - 6 8 9 1 - - 2 2 4 3 2 - 3 - 6
Onderwijs, gezondheid en milieu 1997 21 9 5 1 6 3 10 3 - - 5 3 - 3 1 2 - 4 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens