Verzoeken om surseance bij bedrijven en instellingen, 1996 en 1997

Verzoeken om surseance bij bedrijven en instellingen, 1996 en 1997

SBIsecties '93 Jaren Verzoeken naar rechtsvorm bedrijven Totaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) Verzoeken naar rechtsvorm bedrijven Eenmanszaken (absoluut) Verzoeken naar rechtsvorm bedrijven Besloten vennootschappen (absoluut) Verzoeken naar rechtsvorm bedrijven Vennootschappen onder firma (absoluut) Verzoeken naar rechtsvorm bedrijven Overige vennootschappen (absoluut) Verzoeken naar type werknemer Type 0 (absoluut) Verzoeken naar type werknemer Typen 1 tot 10 (absoluut) Verzoeken naar type werknemer Typen 10 tot 50 (absoluut) Verzoeken naar type werknemer Typen 50 tot 100 (absoluut) Verzoeken naar type werknemer Typen 100 en meer (absoluut) Verzoeken naar type werknemer Type werknemer onbekend (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling Tot 2 jaar (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling 2 tot 4 jaar (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling 4 tot 6 jaar (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling 6 tot 8 jaar (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling 8 tot 10 jaar (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling 10 tot 15 jaar (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling 15 en meer jaren (absoluut) Bestaansduur van surseance van betaling Bestaansduur onbekend (absoluut)
Totaal 1996 420 134 237 33 16 81 171 77 8 16 67 50 62 45 25 27 54 78 79
Totaal 1997 389 100 231 39 19 66 149 72 17 14 71 38 47 42 33 24 38 79 88
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij 1996 11 4 2 5 - 2 5 2 - 1 1 1 3 2 - - 1 2 2
Landbouw, jacht, bosbouw en visserij 1997 9 5 3 1 - 2 6 - - - 1 2 - 1 3 - 2 - 1
Industrie en delfstoffenwinning 1996 67 13 47 4 3 8 22 23 2 5 7 7 8 3 3 6 9 21 10
Industrie en delfstoffenwinning 1997 66 14 44 7 1 7 19 18 10 3 9 7 6 11 2 1 6 20 13
Bouwnijverheid 1996 48 23 21 4 - 11 20 13 2 - 2 9 6 9 4 4 5 8 3
Bouwnijverheid 1997 49 17 24 8 - 9 20 15 2 1 2 5 8 4 4 3 8 13 4
Reparatie consumentenart; handel 1996 108 36 59 10 3 29 49 16 4 1 9 13 22 9 6 6 14 29 9
Reparatie consumentenart; handel 1997 107 31 61 13 2 15 50 19 2 8 13 6 15 11 9 11 12 28 15
Horeca 1996 30 16 11 3 - 2 20 3 - 1 4 9 2 2 - 2 4 6 5
Horeca 1997 17 5 7 3 2 3 10 - - - 4 1 2 3 2 - 1 3 5
Vervoer, opslag en communicatie 1996 28 9 16 2 1 3 12 3 - 7 3 4 5 6 2 - - 6 5
Vervoer, opslag en communicatie 1997 22 4 12 2 4 3 7 8 - - 4 5 4 4 1 - - - 8
Financiële instellingen 1996 19 1 17 1 - 5 5 - - - 9 5 11 11 8 9 18 6 29
Financiële instellingen 1997 13 - 13 - - 2 4 - - - 7 9 12 5 11 7 9 11 16
Verhuur; zakelijke dienstverlening 1996 78 22 51 3 2 12 29 16 - 1 20 . . . . . . . .
Verhuur; zakelijke dienstverlening 1997 67 13 49 2 3 22 23 9 3 2 8 . . . . . . . .
Onderwijs, gezondheid en milieu 1996 20 7 7 - 6 8 9 1 - - 2 2 4 3 2 - 3 - 6
Onderwijs, gezondheid en milieu 1997 21 9 5 1 6 3 10 3 - - 5 3 - 3 1 2 - 4 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Per SBIsectie volgens standaard bedrijfsindeling (SBI 1993); Verzoeken
om surseance van betaling naar rechtsvorm van bedrijven en instellingen.
1996, 1997
Gewijzigd op 23 mei 2000.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Verzoeken naar rechtsvorm bedrijven
Verzoeken om surseance van betaling van bedrijven en instellingen naar
hun rechtsvorm.
Totaal aantal verzoeken om surseance
Totaal aantal verzoeken om surseance van betaling bij bedrijven en
instellingen.
Eenmanszaken
Besloten vennootschappen
Vennootschappen onder firma
Overige vennootschappen
Hieronder vallen onder meer naamloze- en commanditaire vennootschappen.
Verzoeken naar type werknemer
Bedrijven en instellingen naar type werknemers. Naar het aantal in dienst
zijnde 'type werknemers', waarbij het aantal verloonde arbeidsdagen van
260 geldt als type 1 'type werknemer', voor 1998 op basis van 1996.
Type 0
Typen 1 tot 10
Typen 10 tot 50
Typen 50 tot 100
Typen 100 en meer
Type werknemer onbekend
Bestaansduur van surseance van betaling
Financiële instellingen, verhuur en zakelijke dienstverlening zijn bij
dit onderwerp samengeteld.
Tot 2 jaar
2 tot 4 jaar
4 tot 6 jaar
6 tot 8 jaar
8 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 en meer jaren
Bestaansduur onbekend