Verzoeken, loop en beëndiging van surseance van betaling, 1994-1997

Verzoeken, loop en beëndiging van surseance van betaling, 1994-1997

Jaren Loop der verzoeken en rechtsvorm Loop van de verzoeken om surseances Verzoeken op 1 januari in behandeling (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Loop van de verzoeken om surseances In de loop van het jaar Verzoeken ingediend (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Loop van de verzoeken om surseances In de loop van het jaar Verzoeken ingetrokken Totaal (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Loop van de verzoeken om surseances In de loop van het jaar Verzoeken ingetrokken Onder gelijktijdige faillietverklaring (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Loop van de verzoeken om surseances In de loop van het jaar Niet in behandeling genomen verzoeken (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Loop van de verzoeken om surseances In de loop van het jaar Verzoeken afgewezen Totaal (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Loop van de verzoeken om surseances In de loop van het jaar Verzoeken afgewezen Onder gelijktijdige faillietverklaring (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Loop van de verzoeken om surseances In de loop van het jaar Verleende surseance van betaling (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Loop van de verzoeken om surseances Verzoeken op 31 december in behandeling (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Rechtsvorm Totaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Rechtsvorm Natuurlijke personen en nalatenschappen (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Rechtsvorm Bedrijven en instellingen Totaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Rechtsvorm Bedrijven en instellingen Eenmanszaken (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Rechtsvorm Bedrijven en instellingen Naamloze vennootschappen (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Rechtsvorm Bedrijven en instellingen Besloten vennootschappen (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Rechtsvorm Bedrijven en instellingen Vennootschappen onder firma (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Rechtsvorm Bedrijven en instellingen Commanditaire vennootschappen (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvorm Rechtsvorm Bedrijven en instellingen Overige rechtsvormen (absoluut) Loop van surseance van betaling Lopende surseances op 1 januari (absoluut) Loop van surseance van betaling In de loop van het jaar Verleende surseance naar duur betaling Totaal verleende surseances (absoluut) Loop van surseance van betaling In de loop van het jaar Verleende surseance naar duur betaling Minder dan 6 maanden (absoluut) Loop van surseance van betaling In de loop van het jaar Verleende surseance naar duur betaling 6 tot 12 maanden (absoluut) Loop van surseance van betaling In de loop van het jaar Verleende surseance naar duur betaling 12 tot 24 maanden (absoluut) Loop van surseance van betaling In de loop van het jaar Beëindigde surseance van betaling (absoluut) Loop van surseance van betaling Lopende surseances op 31 december (absoluut) Beëndiging van surseance van betaling Totaal (absoluut) Beëndiging van surseance van betaling Faillietverklaring Na minder dan 1 jaar (absoluut) Beëndiging van surseance van betaling Faillietverklaring Na 1 jaar of langer (absoluut) Beëndiging van surseance van betaling Akkoord Na minder dan 1 jaar (absoluut) Beëndiging van surseance van betaling Akkoord Na 1 jaar of langer (absoluut) Beëndiging van surseance van betaling Niet-verlenging Na minder dan 1 jaar (absoluut) Beëndiging van surseance van betaling Niet-verlenging Na 1 jaar of langer (absoluut)
1994 128 494 349 341 21 5 5 142 105 494 35 459 142 6 263 29 5 14 244 142 - 13 129 153 233 153 31 30 23 56 4 8
1995 105 440 288 269 23 4 1 117 113 440 47 393 111 5 217 37 3 20 233 117 1 14 102 145 205 145 14 29 21 62 4 15
1996 113 451 306 299 20 2 2 110 126 454 33 421 134 2 239 32 2 12 205 110 1 20 89 121 194 121 19 24 14 49 5 10
1997 126 432 289 271 26 6 5 120 117 433 44 389 100 4 231 39 4 11 194 120 - 19 101 121 193 121 29 21 14 35 5 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Loop van verzoeken om surseance van betaling, verzoeken naar rechtsvorm
van schuldenaar en beëndigde surseance van betaling naar wijze en duur.
1994 - 1997
Gewijzigd op 23 mei 2000.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Loop der verzoeken en rechtsvorm
Loop van de verzoeken om surseances
Verzoeken op 1 januari in behandeling
Op 1 januari in behandeling zijnde verzoeken om surseance van betaling.
In de loop van het jaar
Verzoeken ingediend
Verzoeken ingetrokken
Totaal
Onder gelijktijdige faillietverklaring
Niet in behandeling genomen verzoeken
Niet in behandeling genomen in verband met de aanbieding van een akkoord.
Verzoeken afgewezen
Totaal
Onder gelijktijdige faillietverklaring
Verleende surseance van betaling
Definitief verleende surseance van betaling.
Verzoeken op 31 december in behandeling
Op 31 december in behandeling zijnde verzoeken om surseance van betaling.
Rechtsvorm
Totaal aantal verzoeken om surseance
Natuurlijke personen en nalatenschappen
Bedrijven en instellingen
Totaal aantal verzoeken om surseance
Eenmanszaken
Naamloze vennootschappen
Besloten vennootschappen
Vennootschappen onder firma
Commanditaire vennootschappen
Commanditaire vennootschappen zijn vennootschappen die aangegaan worden
tussen hoofdelijk aansprakelijke vennoten, en één of meer andere per-
sonen als geldschieter(s).
Overige rechtsvormen
Loop van surseance van betaling
Lopende surseances op 1 januari
In de loop van het jaar
Verleende surseance naar duur betaling
Totaal verleende surseances
Minder dan 6 maanden
Toegestane tijdsduur om schuld af te betalen is minder dan 6 maanden.
6 tot 12 maanden
Toegestane tijdsduur om schuld af te betalen is 6 tot 12 maanden.
12 tot 24 maanden
Toegestane tijdsduur om schuld af te betalen is 12 tot 24 maanden.
Beëindigde surseance van betaling
Lopende surseances op 31 december
Beëndiging van surseance van betaling
Totaal
Inclusief onbekend.
Faillietverklaring
Na minder dan 1 jaar
Na 1 jaar of langer
Akkoord
Akkoord: Een regeling met de schuldeisers waarbij de vorderingen worden
verminderd (en/of in termijn betaalbaar gesteld) tegen finale kwijting
van de schuld. Het akkoord is slechts verbindend indien de rechtbank
ermee instemt (homologeert).
Na minder dan 1 jaar
Na 1 jaar of langer
Niet-verlenging
Na minder dan 1 jaar
Na 1 jaar of langer