Verzoeken, loop en beëndiging van surseance van betaling, 1994-1997

Loop van verzoeken om surseance van betaling, verzoeken naar rechtsvorm
van schuldenaar en beëndigde surseance van betaling naar wijze en duur.
1994 - 1997
Gewijzigd op 23 mei 2000.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Verzoeken, loop en beëndiging van surseance van betaling, 1994-1997

Jaren Loop der verzoeken en rechtsvormLoop van de verzoeken om surseancesVerzoeken op 1 januari in behandeling (absoluut) Loop van de verzoeken om surseancesIn de loop van het jaarVerzoeken ingediend (absoluut) In de loop van het jaarVerzoeken ingetrokkenTotaal (absoluut) In de loop van het jaarVerzoeken ingetrokkenOnder gelijktijdige faillietverklaring (absoluut) Loop van de verzoeken om surseancesIn de loop van het jaarNiet in behandeling genomen verzoeken (absoluut) In de loop van het jaarVerzoeken afgewezenTotaal (absoluut) In de loop van het jaarVerzoeken afgewezenOnder gelijktijdige faillietverklaring (absoluut) Loop van de verzoeken om surseancesIn de loop van het jaarVerleende surseance van betaling (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvormLoop van de verzoeken om surseancesVerzoeken op 31 december in behandeling (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvormRechtsvormTotaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) Loop der verzoeken en rechtsvormRechtsvormNatuurlijke personen en nalatenschappen (absoluut) RechtsvormBedrijven en instellingenTotaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) RechtsvormBedrijven en instellingenEenmanszaken (absoluut) RechtsvormBedrijven en instellingenNaamloze vennootschappen (absoluut) RechtsvormBedrijven en instellingenBesloten vennootschappen (absoluut) RechtsvormBedrijven en instellingenVennootschappen onder firma (absoluut) RechtsvormBedrijven en instellingenCommanditaire vennootschappen (absoluut) RechtsvormBedrijven en instellingenOverige rechtsvormen (absoluut) Loop van surseance van betalingLopende surseances op 1 januari (absoluut) In de loop van het jaarVerleende surseance naar duur betalingTotaal verleende surseances (absoluut) In de loop van het jaarVerleende surseance naar duur betalingMinder dan 6 maanden (absoluut) In de loop van het jaarVerleende surseance naar duur betaling6 tot 12 maanden (absoluut) In de loop van het jaarVerleende surseance naar duur betaling12 tot 24 maanden (absoluut) Loop van surseance van betalingIn de loop van het jaarBeëindigde surseance van betaling (absoluut) Loop van surseance van betalingLopende surseances op 31 december (absoluut) Beëndiging van surseance van betalingTotaal (absoluut) Beëndiging van surseance van betalingFaillietverklaringNa minder dan 1 jaar (absoluut) Beëndiging van surseance van betalingFaillietverklaringNa 1 jaar of langer (absoluut) Beëndiging van surseance van betalingAkkoordNa minder dan 1 jaar (absoluut) Beëndiging van surseance van betalingAkkoordNa 1 jaar of langer (absoluut) Beëndiging van surseance van betalingNiet-verlengingNa minder dan 1 jaar (absoluut) Beëndiging van surseance van betalingNiet-verlengingNa 1 jaar of langer (absoluut)
1994 128 494 349 341 21 5 5 142 105 494 35 459 142 6 263 29 5 14 244 142 - 13 129 153 233 153 31 30 23 56 4 8
1995 105 440 288 269 23 4 1 117 113 440 47 393 111 5 217 37 3 20 233 117 1 14 102 145 205 145 14 29 21 62 4 15
1996 113 451 306 299 20 2 2 110 126 454 33 421 134 2 239 32 2 12 205 110 1 20 89 121 194 121 19 24 14 49 5 10
1997 126 432 289 271 26 6 5 120 117 433 44 389 100 4 231 39 4 11 194 120 - 19 101 121 193 121 29 21 14 35 5 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens