Verzoeken om surseance van betaling naar SBI '93, 1994 - 1997

Verzoeken om surseance van betaling naar SBI '93, 1994 - 1997

Jaren Totaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) Landbouw, jacht en bosbouw (absoluut) Visserij (absoluut) Delfstoffenwinning (absoluut) Industrie Totaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) Industrie Voedingsmiddelen en dranken (absoluut) Industrie Textiel (absoluut) Industrie Kleding; bereiden en verven van bont (absoluut) Industrie Leer en lederwaren (absoluut) Industrie Hout, kurk, riet en vlechtwerk (absoluut) Industrie Papier, karton en papier- en kartonwaren (absoluut) Industrie Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie (absoluut) Industrie Chemische producten (absoluut) Industrie Rubber en kunststof (absoluut) Industrie Glas, aardewerk, cementproducten (absoluut) Industrie Metaalproducten (absoluut) Industrie Machines en apparaten (absoluut) Industrie Overige elektrische apparaten (absoluut) Industrie Medische en optische apparaten (absoluut) Industrie Auto's, aanhangwagens en opleggers (absoluut) Industrie Overige transportmiddelen (absoluut) Industrie Meubels en overige goederen (absoluut) Bouwnijverheid (absoluut) Reparatie van consumentenartikelen Totaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) Reparatie van consumentenartikelen Handel in en reparatie van auto's (absoluut) Reparatie van consumentenartikelen Groothandel en handelsbemiddeling (absoluut) Reparatie van consumentenartikelen Detailhandel en reparatie (absoluut) Horeca (absoluut) Vervoer, opslag en communicatie Totaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) Vervoer, opslag en communicatie Vervoer over land (absoluut) Vervoer, opslag en communicatie Dienstverlening t.b.v. het vervoer (absoluut) Vervoer, opslag en communicatie Overig vervoer, opslag en communicatie (absoluut) Financiële instellingen Totaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) Financiële instellingen Financiële instellingen (absoluut) Financiële instellingen Activiteiten (absoluut) Verhuur en zakelijke dienstverlening Totaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) Verhuur en zakelijke dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend goed (absoluut) Verhuur en zakelijke dienstverlening Verhuur van transportmiddelen (absoluut) Verhuur en zakelijke dienstverlening Computerservice (absoluut) Verhuur en zakelijke dienstverlening Speur- en ontwikkelingswerk (absoluut) Verhuur en zakelijke dienstverlening Overige zakelijke dienstverlening (absoluut) Onderwijs (absoluut) Gezondheids- en welzijnszorg (absoluut) Milieudienstverlening e.d. Totaal aantal verzoeken om surseance (absoluut) Milieudienstverlening e.d. Milieudienstverlening (absoluut) Milieudienstverlening e.d. Werkgeversorganisaties (absoluut) Milieudienstverlening e.d. Cultuur, sport en recreatie (absoluut) Milieudienstverlening e.d. Overige dienstverlening (absoluut)
1994 459 14 1 - 76 6 1 3 2 3 1 10 1 2 6 10 14 2 4 - - 8 69 116 8 60 48 23 30 23 5 2 26 14 12 76 12 4 9 - 51 3 4 9 1 - 6 2
1995 393 16 1 - 63 4 3 4 - 5 1 10 - 5 1 10 7 3 - - 2 4 30 125 15 70 40 19 24 12 8 4 10 4 6 69 7 2 7 2 51 2 4 13 1 2 7 3
1996 420 11 - - 67 8 3 1 - 4 1 7 - 1 - 10 8 3 3 1 6 11 48 108 2 69 37 30 28 15 6 7 19 7 12 78 11 2 11 - 54 - 3 17 1 - 13 3
1997 389 8 1 - 66 14 3 1 - 4 - 4 - 3 4 8 9 3 - 3 1 7 49 107 13 59 35 17 22 13 4 5 13 4 9 67 7 2 8 - 50 4 - 17 2 1 10 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Verzoeken om surseance van betaling naar SBIafdeling volgens de
standaard bedrijfsindeling (SBI 1993).
1994 - 1997
Gewijzigd op 23 mei 2000.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal verzoeken om surseance
Totaal aantal verzoeken om surseance van betaling bij bedrijven en
instellingen.
Landbouw, jacht en bosbouw
SBIafdeling 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en
jacht.
SBIafdeling 02 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw.
Visserij
SBIafdeling 05 Visserij, kweken van vis en schaaldieren.
Delfstoffenwinning
SBIafdeling 10 Turfwinning.
SBIafdeling 11 Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de
aardolie- en aardgaswinning.
SBIafdeling 14 Winning van zand, grind, klei, zout e.d.
Industrie
SBIsectie D. Industrie.
Totaal aantal verzoeken om surseance
SBIafdelingen:
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken.
17 Vervaardiging van textiel.
18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont.
19 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding).
20 Houtindustrie en Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en
vlechtwerk (geen meubels).
21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren.
22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media.
24 Vervaardiging van chemische producten.
25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof.
26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten.
27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm.
28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en
transportmiddelen).
29 Vervaardiging van machines en apparaten.
31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en
benodigdheden.
33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische
artikelen e.d., precisie- en optische instrumenten en uurwerken.
34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers.
35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto's, aanhangwagens en
opleggers).
36 Vervaardiging van meubels; Vervaardiging van overige goederen n.e.g.
Voedingsmiddelen en dranken
SBIafdelingen 15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken.
Textiel
SBIafdeling 17 Vervaardiging van textiel.
Kleding; bereiden en verven van bont
SBIafdeling 18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont.
Leer en lederwaren
SBIafdeling 19 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding).
Hout, kurk, riet en vlechtwerk
SBIafdeling 20 Houtindustrie en Vervaardiging van artikelen van hout,
kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels).
Papier, karton en papier- en kartonwaren
SBIafdeling 21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en
kartonwaren.
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie
SBIafdeling 22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen
media.
Chemische producten
SBIafdelingen 24 Vervaardiging van chemische producten.
Rubber en kunststof
SBIafdeling 25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof.
Glas, aardewerk, cementproducten
SBIafdeling 26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en
gipsproducten.
Metaalproducten
SBIafdelingen:
27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm.
28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en
transportmiddelen).
Machines en apparaten
SBIafdeling 29 Vervaardiging van machines en apparaten.
Overige elektrische apparaten
SBIafdelingen 31 Vervaardiging van overige elektrische machines,
apparaten en benodigdheden.
Medische en optische apparaten
SBIafdeling 33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten,
orthopedische artikelen e.d., precisie- en optische instrumenten en
uurwerken.
Auto's, aanhangwagens en opleggers
SBIafdeling 34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers.
Overige transportmiddelen
SBIafdeling 35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto's,
aanhangwagens en opleggers).
Meubels en overige goederen
SBIafdeling 36 Vervaardiging van meubels; Vervaardiging van overige
goederen n.e.g.
Bouwnijverheid
Sbiafdelingen 45 Bouwnijverheid.
Reparatie van consumentenartikelen
SBIsectie G Reparatie van consumentenartikelen en handel.
Totaal aantal verzoeken om surseance
SBIafdelingen:
50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservice-
stations.
51 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen).
52 Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen (geen auto's,
motorfietsen en motorbrandstoffen).
Handel in en reparatie van auto's
SBIafdeling 50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen;
benzineservicestations.
Groothandel en handelsbemiddeling
SBIafdeling 51 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en
motorfietsen).
Detailhandel en reparatie
SBIafdeling 52 Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen (geen
auto's, motorfietsen en motorbrandstoffen).
Horeca
SBIafdeling 55 Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking.
Vervoer, opslag en communicatie
SBIsectie I Vervoer en opslag.
Totaal aantal verzoeken om surseance
SBIafdelingen:
60 Vervoer over land.
63 Dienstverlening voor het vervoer.
64 Post en telecommunicatie.
Vervoer over land
SBIafdeling 60 Vervoer over land.
Dienstverlening t.b.v. het vervoer
SBIAfdeling 63 Dienstverlening voor het vervoer.
Overig vervoer, opslag en communicatie
SBIafdeling 64 Post en telecommunicatie.
Financiële instellingen
SBIsectie J Financiële instellingen.
Totaal aantal verzoeken om surseance
SBIafdelingen:
65 Financiële instellingen (geen verzekeringswezen en pensioenfondsen).
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale
verzekeringen).
67 Financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen,
administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen e.d.
Financiële instellingen
SBIafdeling 65 Financiële instellingen (geen verzekeringswezen en
pensioenfondsen).
Activiteiten
Activiteiten t.b.v. financiële instellingen.
Verhuur en zakelijke dienstverlening
SBIsectie K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende
goederen en zakelijke dienstverlening.
Totaal aantal verzoeken om surseance
SBIafdelingen:
70 Verhuur van en handel in onroerend goed.
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend
personeel en van overige roerende goederen.
72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d.
73 Speur- en ontwikkelingswerk.
74 Overige zakelijke dienstverlening.
75 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale
verzekeringen.
Verhuur van en handel in onroerend goed
SBIafdeling 70 Verhuur van en handel in onroerend goed.
Verhuur van transportmiddelen
SBIafdeling 71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen
zonder bedienend personeel en van overige roerende goederen.
Computerservice
SBIafdeling 72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d.
Speur- en ontwikkelingswerk
SBIafdeling 73 Speur- en ontwikkelingswerk.
Overige zakelijke dienstverlening
SBIafdelingen:
74 Overige zakelijke dienstverlening.
75 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale
verzekeringen.
Onderwijs
SBIafdeling 80 Onderwijs.
Gezondheids- en welzijnszorg
SBIafdeling 85 Gezondheids- en welzijnszorg.
Milieudienstverlening e.d.
SBIsectie O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige
dienstverlening.
Totaal aantal verzoeken om surseance
SBIafdelingen:
90 Milieudienstverlening.
91 Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties; levensbeschouwelijke
en politieke organisaties; overige ideële organisaties e.d.
92 Cultuur, sport en recreatie.
93 Overige dienstverlening.
Milieudienstverlening
SBIafdeling 90 Milieudienstverlening.
Werkgeversorganisaties
SBIafdeling 91 Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties;
levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideële
organisaties e.d.
Cultuur, sport en recreatie
SBIafdeling 92 Cultuur, sport en recreatie.
Overige dienstverlening
SBIafdeling 93 Overige dienstverlening.