Algemeen maatschappelijk werk; instellingen/personeel/uitgaven, 1985 - 2000

Algemeen maatschappelijk werk; instellingen/personeel/uitgaven, 1985 - 2000

Perioden Instellingen (abs.) Bureaus en spreekuuradressen (abs.) Cliëntsystemen (x 1 000) Formatieplaatsen Totaal formatieplaatsen (abs.) Formatieplaatsen Bezet door maatschappelijk werkenden (abs.) Personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst (abs.) Personeel in loondienst Maatschappelijk werkenden (abs.) Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Personeelskosten (mln euro)
1985 178 1.388 200 2.322 2.107 2.647 . 75 63
1986 179 1.382 200 . 2.168 2.767 . 77 64
1987 182 1.375 207 2.424 2.185 2.815 . 80 69
1988 181 1.319 219 2.455 2.191 2.865 . 84 70
1989 178 1.260 222 2.437 2.182 2.906 . 85 70
1990 180 1.267 231 2.404 2.176 2.903 2.581 90 74
1991 175 1.263 238 2.414 2.187 2.952 . 97 81
1992 166 1.227 250 2.398 2.155 . 2.914 98 82
1993 170 1.228 233 2.388 2.162 3.487 2.989 97 .
1994 161 1.217 232 2.419 2.192 3.569 3.058 98 .
1995 154 1.207 237 2.372 2.166 3.490 3.042 101 87
1996 165 1.199 239 2.377 2.189 3.501 3.087 105 87
1997 163 1.164 239 2.388 2.201 3.506 3.120 106 .
1998 158 1.152 237 2.468 2.278 3.549 3.202 107 .
1999 156 1.164 227 2.563 2.341 3.712 3.226 117 .
2000 152 1.143 226 2.590 2.341 3.713 3.256 127 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Instellingen, bureaus en spreekuuradressen, cliëntsystemen,
formatieplaatsen, personeel en uitgaven.
1985 - 2000
Gewijzigd op 29 april 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Instellingen
Aantal instellingen dat zich bezig houdt met maatschappelijk werk.
Bureaus en spreekuuradressen
De instellingen voor maatschappelijk werk beschikken per instelling
meestal over een aantal bureaus en spreekuuradressen voor hulp- en
dienstverlening. De spreekuuradressen zijn gedurende een beperkt deel
van de week geopend.
Cliëntsystemen
Een cliëntsysteem omvat de hulpverlening aan een klant (de hulpontvanger)
en de contacten die hulpverleners onderling hebben over die hulpontvanger.
De hulpverlening, die uit één of meerdere contacten met en/of over de
hulpontvanger moet bestaan, dient bij elkaar langer dan een uur te duren
om als cliëntsysteem te worden aangemerkt. In de hier gepresenteerde
gegevens zijn ook opgenomen de cliëntsystemen die in een bepaald jaar
gestart zijn en die in datzelfde jaar afgesloten zijn.
Formatieplaatsen
Alle arbeidsplaatsen binnen een organisatie.
Totaal formatieplaatsen
Bezet door maatschappelijk werkenden
Hulpverleners die in het bezit zijn van één van de volgende diploma's:
-het diploma Middelbare Beroepsopleiding, richting maatschappelijk werk,
·sociale dienstverlening of een hiermee vergelijkbare middelbare
·beroepsopleiding ten behoeve van de functies veldwerk, medisch-
·maatschappelijke opvang en begeleiding en maatschappelijk herstel;
-het diploma Hoger Beroepsonderwijs richting maatschappelijk werk of een
·hiermee vergelijkbare opleiding ten behoeve van de functies medisch-
·maatschappelijke opvang en begeleiding, behandeling, nazorg en
·consultatie.
Personeel in loondienst
Totaal personeel in loondienst
De gegevens van 1985 tot en met 1991 zijn exclusief huishoudelijke
en administratieve medewerkers.
Maatschappelijk werkenden
Hulpverleners die in het bezit zijn van één van de volgende diploma's:
-het diploma Middelbare Beroepsopleiding, richting maatschappelijk werk,
·sociale dienstverlening of een hiermee vergelijkbare middelbare
·beroepsopleiding ten behoeve van de functies veldwerk, medisch-
·maatschappelijke opvang en begeleiding en maatschappelijk herstel;
-het diploma Hoger Beroepsonderwijs richting maatschappelijk werk of een
·hiermee vergelijkbare opleiding ten behoeve van de functies medisch-
·maatschappelijke opvang en begeleiding, behandeling, nazorg en
·consultatie.
Bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten
Totaal van alle bedrijfslasten:
Salarissen, sociale lasten, huishoudelijke kosten, energie, onderhoud,
automatiseringskosten, afschrijvingen en rente.
Personeelskosten