Trombosediensten; productie, patiënten, bloedafnames, 1998-2012

Trombosediensten; productie, patiënten, bloedafnames, 1998-2012

Soort trombosedienst Perioden Trombosediensten (aantal) Patiënten Onder controle op 1/1 Totaal onder controle 1/1 (x 1 000) Patiënten Onder controle op 1/1 Mannen onder controle 1/1 (x 1 000) Patiënten Onder controle op 1/1 Vrouwen onder controle 1/1 (x 1 000) Patiënten Nieuw ingeschreven in verslagjaar Totaal nieuw ingeschreven (x 1 000) Patiënten Nieuw ingeschreven in verslagjaar Mannen nieuw ingeschreven (x 1 000) Patiënten Nieuw ingeschreven in verslagjaar Vrouwen nieuw ingeschreven (x 1 000) Patiënten Uitgeschreven patiënten Totaal uitgeschreven (x 1 000) Patiënten Uitgeschreven patiënten Mannen uitgeschreven (x 1 000) Patiënten Uitgeschreven patiënten Vrouwen uitgeschreven (x 1 000) Patiënten Uitgeschreven patiënten Wegens overlijden Totaal overleden (x 1 000) Patiënten Uitgeschreven patiënten Wegens overlijden Mannen overleden (x 1 000) Patiënten Uitgeschreven patiënten Wegens overlijden Vrouwen overleden (x 1 000) Patiënten Uitgeschreven patiënten Om andere reden Totaal andere reden (x 1 000) Patiënten Uitgeschreven patiënten Om andere reden Mannen andere reden (x 1 000) Patiënten Uitgeschreven patiënten Om andere reden Vrouwen andere reden (x 1 000) Patiënten Onder controle op 31/12 Totaal onder controle 31/12 (x 1 000) Patiënten Onder controle op 31/12 Mannen onder controle 31/12 (x 1 000) Patiënten Onder controle op 31/12 Vrouwen onder controle 31/12 (x 1 000) Bloedafnames Totaal (x 1 000) Bloedafnames Aan huis (x 1 000) Bloedafnames Poliklinisch (x 1 000)
Totaal trombosediensten 1998 65 207,0 . . 105,0 . . 99,0 . . . . . . . . 213,0 . . 4.006 1.623 2.383
Totaal trombosediensten 2009 59 308,7 171,3 137,4 80,7 42,9 37,8 71,1 38,0 33,1 18,1 9,6 8,4 53,0 28,3 24,7 318,4 176,2 142,1 5.986 2.479 3.507
Totaal trombosediensten 2010 59 293,6 160,4 133,1 87,6 47,0 40,6 73,2 39,6 33,6 20,3 10,7 9,6 52,9 28,9 24,0 308,0 167,8 140,2 6.102 2.568 3.534
Totaal trombosediensten 2011 58 307,9 167,7 140,2 95,8 50,4 45,3 76,5 41,2 35,4 20,9 10,9 10,0 55,6 30,3 25,4 327,1 177,0 150,2 6.310 2.662 3.648
Totaal trombosediensten 2012* 56 320,0 172,9 147,2 91,6 48,6 43,0 76,9 41,4 35,4 22,3 11,5 10,7 54,6 29,9 24,7 334,7 180,0 154,7 6.385 2.745 3.639
Zelfstandige trombosediensten 1998 31 126,0 . . 62,0 . . 58,0 . . . . . . . . 127,0 . . 2.422 982 1.440
Zelfstandige trombosediensten 2009 17 123,8 68,5 55,3 34,0 18,3 15,7 29,4 15,8 13,6 7,4 4,0 3,5 22,0 11,8 10,1 128,4 71,0 57,4 2.510 1.075 1.435
Zelfstandige trombosediensten 2010 18 127,0 69,3 57,6 36,3 19,6 16,7 31,0 17,0 14,1 8,0 4,3 3,7 23,0 12,7 10,3 132,2 72,0 60,2 2.705 1.185 1.520
Zelfstandige trombosediensten 2011 18 130,8 71,1 59,6 40,5 21,7 18,9 31,9 17,2 14,7 8,6 4,5 4,1 23,3 12,7 10,6 139,4 75,6 63,8 2.775 1.222 1.553
Zelfstandige trombosediensten 2012* 17 141,0 76,4 64,6 38,0 20,3 17,7 33,7 18,3 15,4 9,3 4,9 4,4 24,4 13,4 11,0 145,3 78,5 66,8 2.825 1.275 1.550
Laboratoriumtrombosediensten 1998 9 40,0 . . 22,0 . . 21,0 . . . . . . . . 41,0 . . 813 359 454
Laboratoriumtrombosediensten 2009 8 58,1 31,8 26,3 14,1 7,4 6,7 13,5 7,0 6,4 3,5 1,8 1,7 10,0 5,2 4,7 58,7 32,2 26,5 1.177 525 652
Laboratoriumtrombosediensten 2010 7 49,4 26,7 22,7 14,6 7,8 6,8 13,5 7,2 6,3 3,5 1,9 1,7 10,0 5,3 4,6 50,4 27,2 23,2 1.036 471 565
Laboratoriumtrombosediensten 2011 7 49,9 26,9 23,1 14,5 7,5 7,1 14,1 7,6 6,5 3,4 1,8 1,7 10,7 5,8 4,8 50,4 26,7 23,7 1.036 465 571
Laboratoriumtrombosediensten 2012* 7 49,9 26,5 23,5 16,1 8,4 7,6 23,5 7,2 6,3 3,9 2,0 1,9 9,6 5,2 4,4 52,5 27,7 24,8 1.061 479 582
Ziekenhuistrombosediensten 1998 25 42,0 . . 21,0 . . 20,0 . . . . . . . . 44,0 . . 771 282 489
Ziekenhuistrombosediensten 2009 34 126,8 71,0 55,9 32,7 17,2 15,5 28,3 15,1 13,1 7,2 3,9 3,3 21,1 11,3 9,8 131,2 73,0 58,2 2.298 879 1.420
Ziekenhuistrombosediensten 2010 34 117,2 64,4 52,8 36,7 19,6 17,1 28,6 15,4 13,2 8,8 4,6 4,2 19,8 10,8 9,0 125,4 68,6 56,8 2.361 911 1.449
Ziekenhuistrombosediensten 2011 33 127,2 69,7 57,5 40,7 21,3 19,4 30,5 16,3 14,2 8,8 4,6 4,2 21,7 11,7 10,0 137,4 74,7 62,7 2.499 975 1.524
Ziekenhuistrombosediensten 2012* 32 129,1 70,0 59,1 37,5 19,8 17,7 29,7 16,0 13,7 9,0 4,7 4,3 20,6 11,3 9,4 136,9 73,8 63,1 2.498 991 1.507
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens betreffende trombosediensten naar type (zelfstandige, laboratorium- en ziekenhuistrombosediensten), patiëntenverloop en bloedafnemingen.

Trombosediensten verlenen hulp op voorschrift van de behandelend arts en
omvatten:
a. het regelmatig afnemen van bloedmonsters van de patiënt;
b. het verrichten van de noodzakelijke laboratoriumonderzoeken ter
bepaling van de stollingstijd van het bloed;
c. het bepalen van de dosering van de voorgeschreven geneesmiddelen (ter
beïnvloeding van de bloedstolling).
De hiervoor genoemde activiteiten kunnen worden uitgevoerd door de
trombosedienst zelf dan wel (onder de verantwoordelijkheid van de
trombosedienst) door derden.

Gegevens beschikbaar:
1998 tot en met 2012 met uitzondering van het jaar 2000.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Met uitzondering van de gegevens over 2012. Deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 december:
- Cijfers over 2012 zijn toegevoegd;
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) zich genoodzaakt gezien enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of in detailniveau terug te brengen. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere deze statistiek per 2014 stop te zetten.

Toelichting onderwerpen

Trombosediensten
Een trombosedienst is een medische hulpdienst ter voorkoming van trombose.
Trombose is het ontstaan van bloedstolsel, een prop of proppen in de bloedbaan of bloedvaten.
Patiënten
Onder controle op 1/1
Totaal onder controle 1/1
Mannen onder controle 1/1
Vrouwen onder controle 1/1
Nieuw ingeschreven in verslagjaar
Totaal nieuw ingeschreven
Mannen nieuw ingeschreven
Vrouwen nieuw ingeschreven
Uitgeschreven patiënten
Totaal uitgeschreven
Mannen uitgeschreven
Vrouwen uitgeschreven
Wegens overlijden
Totaal overleden
Mannen overleden
Vrouwen overleden
Om andere reden
Totaal andere reden
Mannen andere reden
Vrouwen andere reden
Onder controle op 31/12
Totaal onder controle 31/12
Mannen onder controle 31/12
Vrouwen onder controle 31/12
Bloedafnames
Het afnemen van bloed om dit in het laboratorium te kunnen onderzoeken.
Totaal
Aan huis
Het aan huis afnemen van bloed gebeurt bij patiënten die niet, of slecht in staat zijn om de trombosedienst te bezoeken. Iemand van de trombosedienst komt dan langs om bloed af te nemen. Tot "aan huis" wordt ook gerekend de bloedafname bij bewoners van een verzorging- of verpleeghuis en de bloedafname bij ziekenhuispatiënten.
Poliklinisch
Bloedafname bij ambulante patiënten in:
- hoofdpolikliniek van de trombosedienst;
- poliklinieken in een daartoe beschikbaar gestelde ruimte van een verzorgings- of verpleeghuis bij anderen dan de bewoners;
- overige poliklinieken.