Trombosediensten; productie, patiënten, bloedafnames, 1998-2012


Deze tabel bevat gegevens betreffende trombosediensten naar type (zelfstandige, laboratorium- en ziekenhuistrombosediensten), patiëntenverloop en bloedafnemingen.

Trombosediensten verlenen hulp op voorschrift van de behandelend arts en
omvatten:
a. het regelmatig afnemen van bloedmonsters van de patiënt;
b. het verrichten van de noodzakelijke laboratoriumonderzoeken ter
bepaling van de stollingstijd van het bloed;
c. het bepalen van de dosering van de voorgeschreven geneesmiddelen (ter
beïnvloeding van de bloedstolling).
De hiervoor genoemde activiteiten kunnen worden uitgevoerd door de
trombosedienst zelf dan wel (onder de verantwoordelijkheid van de
trombosedienst) door derden.

Gegevens beschikbaar:
1998 tot en met 2012 met uitzondering van het jaar 2000.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Met uitzondering van de gegevens over 2012. Deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 december:
- Cijfers over 2012 zijn toegevoegd;
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) zich genoodzaakt gezien enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of in detailniveau terug te brengen. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere deze statistiek per 2014 stop te zetten.

Trombosediensten; productie, patiënten, bloedafnames, 1998-2012

Soort trombosedienst Perioden Trombosediensten (aantal) PatiëntenOnder controle op 1/1Totaal onder controle 1/1 (x 1 000) PatiëntenOnder controle op 1/1Mannen onder controle 1/1 (x 1 000) PatiëntenOnder controle op 1/1Vrouwen onder controle 1/1 (x 1 000) PatiëntenNieuw ingeschreven in verslagjaarTotaal nieuw ingeschreven (x 1 000) PatiëntenNieuw ingeschreven in verslagjaarMannen nieuw ingeschreven (x 1 000) PatiëntenNieuw ingeschreven in verslagjaarVrouwen nieuw ingeschreven (x 1 000) PatiëntenUitgeschreven patiëntenTotaal uitgeschreven (x 1 000) PatiëntenUitgeschreven patiëntenMannen uitgeschreven (x 1 000) PatiëntenUitgeschreven patiëntenVrouwen uitgeschreven (x 1 000) Uitgeschreven patiëntenWegens overlijdenTotaal overleden (x 1 000) Uitgeschreven patiëntenWegens overlijdenMannen overleden (x 1 000) Uitgeschreven patiëntenWegens overlijdenVrouwen overleden (x 1 000) Uitgeschreven patiëntenOm andere redenTotaal andere reden (x 1 000) Uitgeschreven patiëntenOm andere redenMannen andere reden (x 1 000) Uitgeschreven patiëntenOm andere redenVrouwen andere reden (x 1 000) PatiëntenOnder controle op 31/12Totaal onder controle 31/12 (x 1 000) PatiëntenOnder controle op 31/12Mannen onder controle 31/12 (x 1 000) PatiëntenOnder controle op 31/12Vrouwen onder controle 31/12 (x 1 000) BloedafnamesTotaal (x 1 000) BloedafnamesAan huis (x 1 000) BloedafnamesPoliklinisch (x 1 000)
Totaal trombosediensten 1998 65 207,0 . . 105,0 . . 99,0 . . . . . . . . 213,0 . . 4.006 1.623 2.383
Totaal trombosediensten 2009 59 308,7 171,3 137,4 80,7 42,9 37,8 71,1 38,0 33,1 18,1 9,6 8,4 53,0 28,3 24,7 318,4 176,2 142,1 5.986 2.479 3.507
Totaal trombosediensten 2010 59 293,6 160,4 133,1 87,6 47,0 40,6 73,2 39,6 33,6 20,3 10,7 9,6 52,9 28,9 24,0 308,0 167,8 140,2 6.102 2.568 3.534
Totaal trombosediensten 2011 58 307,9 167,7 140,2 95,8 50,4 45,3 76,5 41,2 35,4 20,9 10,9 10,0 55,6 30,3 25,4 327,1 177,0 150,2 6.310 2.662 3.648
Totaal trombosediensten 2012* 56 320,0 172,9 147,2 91,6 48,6 43,0 76,9 41,4 35,4 22,3 11,5 10,7 54,6 29,9 24,7 334,7 180,0 154,7 6.385 2.745 3.639
Zelfstandige trombosediensten 1998 31 126,0 . . 62,0 . . 58,0 . . . . . . . . 127,0 . . 2.422 982 1.440
Zelfstandige trombosediensten 2009 17 123,8 68,5 55,3 34,0 18,3 15,7 29,4 15,8 13,6 7,4 4,0 3,5 22,0 11,8 10,1 128,4 71,0 57,4 2.510 1.075 1.435
Zelfstandige trombosediensten 2010 18 127,0 69,3 57,6 36,3 19,6 16,7 31,0 17,0 14,1 8,0 4,3 3,7 23,0 12,7 10,3 132,2 72,0 60,2 2.705 1.185 1.520
Zelfstandige trombosediensten 2011 18 130,8 71,1 59,6 40,5 21,7 18,9 31,9 17,2 14,7 8,6 4,5 4,1 23,3 12,7 10,6 139,4 75,6 63,8 2.775 1.222 1.553
Zelfstandige trombosediensten 2012* 17 141,0 76,4 64,6 38,0 20,3 17,7 33,7 18,3 15,4 9,3 4,9 4,4 24,4 13,4 11,0 145,3 78,5 66,8 2.825 1.275 1.550
Laboratoriumtrombosediensten 1998 9 40,0 . . 22,0 . . 21,0 . . . . . . . . 41,0 . . 813 359 454
Laboratoriumtrombosediensten 2009 8 58,1 31,8 26,3 14,1 7,4 6,7 13,5 7,0 6,4 3,5 1,8 1,7 10,0 5,2 4,7 58,7 32,2 26,5 1.177 525 652
Laboratoriumtrombosediensten 2010 7 49,4 26,7 22,7 14,6 7,8 6,8 13,5 7,2 6,3 3,5 1,9 1,7 10,0 5,3 4,6 50,4 27,2 23,2 1.036 471 565
Laboratoriumtrombosediensten 2011 7 49,9 26,9 23,1 14,5 7,5 7,1 14,1 7,6 6,5 3,4 1,8 1,7 10,7 5,8 4,8 50,4 26,7 23,7 1.036 465 571
Laboratoriumtrombosediensten 2012* 7 49,9 26,5 23,5 16,1 8,4 7,6 23,5 7,2 6,3 3,9 2,0 1,9 9,6 5,2 4,4 52,5 27,7 24,8 1.061 479 582
Ziekenhuistrombosediensten 1998 25 42,0 . . 21,0 . . 20,0 . . . . . . . . 44,0 . . 771 282 489
Ziekenhuistrombosediensten 2009 34 126,8 71,0 55,9 32,7 17,2 15,5 28,3 15,1 13,1 7,2 3,9 3,3 21,1 11,3 9,8 131,2 73,0 58,2 2.298 879 1.420
Ziekenhuistrombosediensten 2010 34 117,2 64,4 52,8 36,7 19,6 17,1 28,6 15,4 13,2 8,8 4,6 4,2 19,8 10,8 9,0 125,4 68,6 56,8 2.361 911 1.449
Ziekenhuistrombosediensten 2011 33 127,2 69,7 57,5 40,7 21,3 19,4 30,5 16,3 14,2 8,8 4,6 4,2 21,7 11,7 10,0 137,4 74,7 62,7 2.499 975 1.524
Ziekenhuistrombosediensten 2012* 32 129,1 70,0 59,1 37,5 19,8 17,7 29,7 16,0 13,7 9,0 4,7 4,3 20,6 11,3 9,4 136,9 73,8 63,1 2.498 991 1.507
Bron: CBS.
Verklaring van tekens