Zelfstandige trombosediensten; exploitatiegegevens, 1992 - 1999

Zelfstandige trombosediensten; exploitatiekosten exploitatieopbrengsten
en exploitatiesaldo. 1992 t/m 1999.
1992 / 1999
Gewijzigd op 13 juli 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Zelfstandige trombosediensten; exploitatiegegevens, 1992 - 1999

Perioden ExploitatieopbrengstenTotaal exploitatieopbrengsten (mln euro) ExploitatieopbrengstenOntvangen wegens bloedafnemingenTotaal ontvangen wegens bloedafnemingen (mln euro) ExploitatieopbrengstenOntvangen wegens bloedafnemingenZiekenfondsverzekerden (mln euro) ExploitatieopbrengstenOntvangen wegens bloedafnemingenNiet-ziekenfondsverzekerden (mln euro) ExploitatieopbrengstenNog in tarieven te verrekenen (mln euro) ExploitatieopbrengstenOverige opbrengstenTotaal overige opbrengsten (mln euro) ExploitatieopbrengstenOverige opbrengstenOntvangen rente (mln euro) ExploitatieopbrengstenOverige opbrengstenUitlenen eigen personeel (mln euro) ExploitatieopbrengstenOverige opbrengstenOverige overige opbrengsten (mln euro) ExploitatiekostenTotaal exploitatiekosten (mln euro) ExploitatiekostenPersonele kostenTotaal personele kosten (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstTotaal personeel op loonlijst (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstBruto salarissen (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstPensioenpremies (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstSociale lasten (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstOverige kosten personeel op loonlijst (mln euro) Personele kostenPersoneel niet op loonlijstTotaal personeel niet op loonlijst (mln euro) Personele kostenPersoneel niet op loonlijstOproepkrachten (mln euro) Personele kostenPersoneel niet op loonlijstUitzendkrachten (mln euro) Personele kostenPersoneel niet op loonlijstAndere geleende arbeidskrachten (mln euro) ExploitatiekostenOverige kostenTotaal overige kosten (mln euro) ExploitatiekostenOverige kostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) ExploitatiekostenOverige kostenBetaalde rente (mln euro) ExploitatiekostenOverige kostenOverige overige kosten (mln euro) Exploitatiesaldo (mln euro)
1992 14,9 14,7 10,1 4,5 . 0,3 . . . 15,1 9,3 8,8 7,5 0,3 0,8 0,2 . . 0,1 0,4 5,8 0,5 0,2 5,1 -0,1
1993 16,6 16,2 11,1 5,1 . 0,4 0,0 0,1 0,3 16,2 9,7 9,7 8,3 0,3 0,9 0,2 . . 0,0 0,5 6,0 0,4 0,3 5,3 0,4
1994 17,0 16,6 11,6 4,9 . 0,4 0,0 0,1 0,3 16,3 9,9 9,5 8,3 0,3 0,7 0,2 . . 0,0 0,4 6,4 0,4 0,2 5,8 0,7
1995 17,2 16,7 12,2 4,5 0,0 0,4 0,0 0,1 0,3 16,4 10,1 9,5 8,3 0,2 0,7 0,3 . . 0,0 0,5 6,4 0,4 0,2 6,6 0,7
1996 17,4 16,6 12,1 4,5 0,3 0,5 0,0 0,1 0,5 17,0 10,3 9,6 8,3 0,3 0,7 0,3 0,7 0,1 0,0 0,6 6,7 0,4 0,2 5,7 0,4
1997 17,5 16,9 12,4 4,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 17,4 10,8 10,3 8,8 0,3 0,8 0,4 0,6 0,3 0,1 0,2 6,4 0,5 0,2 5,9 0,1
1998 18,6 18,0 13,3 4,7 0,2 0,4 0,0 0,1 0,3 18,7 11,7 11,1 8,8 0,3 1,5 0,5 0,8 0,4 0,1 0,3 7,0 0,5 0,2 6,4 -0,1
1999 19,8 19,3 14,2 5,1 0,0 0,4 0,0 0,1 0,3 20,3 12,9 12,2 9,6 0,4 1,7 0,5 0,5 0,2 0,0 0,3 7,4 0,5 0,2 6,8 -0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens