Zelfstandige trombosediensten; personeel en patiënten, 1985 - 1999

Zelfstandige trombosediensten: instellingen, personeel op loonlijst,
personeel niet op loonlijst (uren), patiënten en bloedafnemingen (bij
1985 - 1999.
Gewijzigd op 13 juli 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Zelfstandige trombosediensten; personeel en patiënten, 1985 - 1999

Perioden Aantal instellingen (absoluut) Personeel op loonlijstWerknemersTotaal werknemers (absoluut) Personeel op loonlijstWerknemersFulltime (absoluut) Personeel op loonlijstWerknemersParttime (absoluut) Personeel op loonlijstFTE werknemersTotaal FTE werknemers (fte) Personeel op loonlijstFTE werknemersVrouwen (fte) Personeel op loonlijstFTE werknemersMannen (fte) FTE werknemersArtsenTotaal artsen (fte) FTE werknemersArtsenVrouwen (fte) FTE werknemersArtsenMannen (fte) FTE werknemersVerpleegkundigenTotaal verpleegkundigen (fte) FTE werknemersVerpleegkundigenVrouwen (fte) FTE werknemersVerpleegkundigenMannen (fte) FTE werknemersDoktersassistentenTotaal doktersassistenten (fte) FTE werknemersDoktersassistentenVrouwen (fte) FTE werknemersDoktersassistentenMannen (fte) FTE werknemersLaboratoriumpersoneelTotaal laboratoriumpersoneel (fte) FTE werknemersLaboratoriumpersoneelVrouwen (fte) FTE werknemersLaboratoriumpersoneelMannen (fte) FTE werknemersAdministratief personeelTotaal administratief personeel (fte) FTE werknemersAdministratief personeelVrouwen (fte) FTE werknemersAdministratief personeelMannen (fte) FTE werknemersOverig personeelTotaal overig personeel (fte) FTE werknemersOverig personeelVrouwen (fte) FTE werknemersOverig personeelMannen (fte) Personeel niet op loonlijstTotaal gewerkte uren (x 1 000 uren) Personeel niet op loonlijstOproepkrachten (x 1 000 uren) Personeel niet op loonlijstUitzendkrachten (x 1 000 uren) Personeel niet op loonlijstOverig personeel (x 1 000 uren) Aantal patiënten (x 1 000) BloedafnemingenAantal kerenTotaal aantal keren (x 1 000) BloedafnemingenAantal kerenAan huis (x 1 000) BloedafnemingenAantal kerenPoliklinisch (x 1 000) BloedafnemingenBij ziekenfondsverzekerdenTotaal bij ziekenfondsverzekerden (x 1 000) BloedafnemingenBij ziekenfondsverzekerdenAan huis (x 1 000) BloedafnemingenBij ziekenfondsverzekerdenPoliklinisch (x 1 000) BloedafnemingenBij niet-ziekenfondsverzekerdenTotaal bij niet-ziekenfondsverzekerden (x 1 000) BloedafnemingenBij niet-ziekenfondsverzekerdenAan huis (x 1 000) BloedafnemingenBij niet-ziekenfondsverzekerdenPoliklinisch (x 1 000)
1985 33 453 143 310 307 280 27 19 7 12 107 105 2 72 71 1 65 61 4 37 30 7 8 6 2 . . . . 116 1.941 620 1.322 1.443 478 965 498 141 357
1986 33 466 131 335 305 277 28 17 6 11 107 102 5 81 80 1 59 55 4 33 28 5 9 6 3 . . . . 119 1.960 629 1.331 1.405 471 934 555 158 397
1987 34 476 126 350 303 275 28 16 7 9 114 111 3 78 78 - 50 45 5 37 32 5 8 3 5 . . . . 126 2.030 627 1.403 1.433 464 969 597 163 434
1988 34 490 112 378 303 275 28 19 7 12 114 111 3 73 73 - 56 51 5 32 27 5 9 6 3 . . . . 125 2.017 627 1.390 1.416 462 954 601 165 436
1989 35 504 111 393 311 286 25 20 8 12 113 111 2 81 81 - 60 57 3 29 24 5 8 4 4 . . . . 121 2.094 674 1.420 1.467 493 974 628 181 447
1990 36 578 96 482 321 299 22 18 8 10 112 111 1 73 73 - 74 72 2 32 28 4 12 7 5 . . . . 130 2.228 725 1.502 1.549 529 1.020 678 196 482
1991 36 621 103 518 341 311 30 18 10 8 109 104 5 73 73 - 88 85 3 45 36 9 9 4 5 . . . . 130 2.333 829 1.504 1.622 595 1.027 712 234 478
1992 37 602 86 516 321 290 31 20 9 11 110 106 4 75 75 - 67 65 2 39 33 6 11 3 8 . . . . 123 2.310 788 1.522 1.596 569 1.027 714 218 496
1993 39 636 76 560 316 287 29 17 9 8 97 90 7 83 83 - 74 70 4 33 29 4 13 6 7 . . . . 127 2.345 881 1.464 1.622 631 991 724 250 474
1994 39 636 75 561 318 290 28 17 10 7 92 85 7 82 82 - 80 76 4 34 30 4 12 6 6 . . . . 127 2.357 875 1.481 1.649 634 1.015 707 241 466
1995 39 636 75 561 310 284 26 15 8 7 92 84 8 80 80 - 77 75 2 33 29 4 13 9 4 27 . 4 23 124 2.345 896 1.449 1.699 674 1.025 646 222 424
1996 38 676 69 607 312 285 27 16 8 8 90 83 7 79 79 - 82 80 2 34 28 6 11 7 4 35 20 5 10 128 2.380 925 1.455 1.730 689 1.041 650 236 414
1997 34 654 69 585 329 304 25 17 11 6 98 89 9 90 90 - 70 68 2 36 32 4 18 14 4 37 24 6 7 128 2.375 987 1.388 1.757 760 997 618 227 391
1998 31 694 68 626 350 328 22 16 10 6 97 90 7 110 110 - 66 64 2 40 35 5 23 19 4 38 23 5 10 129 2.422 982 1.440 1.813 764 1.049 609 218 391
1999 30 743 60 683 379 351 27 19 12 7 105 99 6 119 119 - 58 53 5 46 41 5 33 28 5 26 16 1 9 132 2.478 1.002 1.476 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens