Zelfstandige trombosediensten; personeel en patiënten, 1985 - 1999

Zelfstandige trombosediensten; personeel en patiënten, 1985 - 1999

Perioden Aantal instellingen (absoluut) Personeel op loonlijst Werknemers Totaal werknemers (absoluut) Personeel op loonlijst Werknemers Fulltime (absoluut) Personeel op loonlijst Werknemers Parttime (absoluut) Personeel op loonlijst FTE werknemers Totaal FTE werknemers (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Vrouwen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Mannen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Artsen Totaal artsen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Artsen Vrouwen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Artsen Mannen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Verpleegkundigen Totaal verpleegkundigen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Verpleegkundigen Vrouwen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Verpleegkundigen Mannen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Doktersassistenten Totaal doktersassistenten (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Doktersassistenten Vrouwen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Doktersassistenten Mannen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Laboratoriumpersoneel Totaal laboratoriumpersoneel (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Laboratoriumpersoneel Vrouwen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Laboratoriumpersoneel Mannen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Administratief personeel Totaal administratief personeel (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Administratief personeel Vrouwen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Administratief personeel Mannen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Overig personeel Totaal overig personeel (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Overig personeel Vrouwen (fte) Personeel op loonlijst FTE werknemers Overig personeel Mannen (fte) Personeel niet op loonlijst Totaal gewerkte uren (x 1 000 uren) Personeel niet op loonlijst Oproepkrachten (x 1 000 uren) Personeel niet op loonlijst Uitzendkrachten (x 1 000 uren) Personeel niet op loonlijst Overig personeel (x 1 000 uren) Aantal patiënten (x 1 000) Bloedafnemingen Aantal keren Totaal aantal keren (x 1 000) Bloedafnemingen Aantal keren Aan huis (x 1 000) Bloedafnemingen Aantal keren Poliklinisch (x 1 000) Bloedafnemingen Bij ziekenfondsverzekerden Totaal bij ziekenfondsverzekerden (x 1 000) Bloedafnemingen Bij ziekenfondsverzekerden Aan huis (x 1 000) Bloedafnemingen Bij ziekenfondsverzekerden Poliklinisch (x 1 000) Bloedafnemingen Bij niet-ziekenfondsverzekerden Totaal bij niet-ziekenfondsverzekerden (x 1 000) Bloedafnemingen Bij niet-ziekenfondsverzekerden Aan huis (x 1 000) Bloedafnemingen Bij niet-ziekenfondsverzekerden Poliklinisch (x 1 000)
1985 33 453 143 310 307 280 27 19 7 12 107 105 2 72 71 1 65 61 4 37 30 7 8 6 2 . . . . 116 1.941 620 1.322 1.443 478 965 498 141 357
1986 33 466 131 335 305 277 28 17 6 11 107 102 5 81 80 1 59 55 4 33 28 5 9 6 3 . . . . 119 1.960 629 1.331 1.405 471 934 555 158 397
1987 34 476 126 350 303 275 28 16 7 9 114 111 3 78 78 - 50 45 5 37 32 5 8 3 5 . . . . 126 2.030 627 1.403 1.433 464 969 597 163 434
1988 34 490 112 378 303 275 28 19 7 12 114 111 3 73 73 - 56 51 5 32 27 5 9 6 3 . . . . 125 2.017 627 1.390 1.416 462 954 601 165 436
1989 35 504 111 393 311 286 25 20 8 12 113 111 2 81 81 - 60 57 3 29 24 5 8 4 4 . . . . 121 2.094 674 1.420 1.467 493 974 628 181 447
1990 36 578 96 482 321 299 22 18 8 10 112 111 1 73 73 - 74 72 2 32 28 4 12 7 5 . . . . 130 2.228 725 1.502 1.549 529 1.020 678 196 482
1991 36 621 103 518 341 311 30 18 10 8 109 104 5 73 73 - 88 85 3 45 36 9 9 4 5 . . . . 130 2.333 829 1.504 1.622 595 1.027 712 234 478
1992 37 602 86 516 321 290 31 20 9 11 110 106 4 75 75 - 67 65 2 39 33 6 11 3 8 . . . . 123 2.310 788 1.522 1.596 569 1.027 714 218 496
1993 39 636 76 560 316 287 29 17 9 8 97 90 7 83 83 - 74 70 4 33 29 4 13 6 7 . . . . 127 2.345 881 1.464 1.622 631 991 724 250 474
1994 39 636 75 561 318 290 28 17 10 7 92 85 7 82 82 - 80 76 4 34 30 4 12 6 6 . . . . 127 2.357 875 1.481 1.649 634 1.015 707 241 466
1995 39 636 75 561 310 284 26 15 8 7 92 84 8 80 80 - 77 75 2 33 29 4 13 9 4 27 . 4 23 124 2.345 896 1.449 1.699 674 1.025 646 222 424
1996 38 676 69 607 312 285 27 16 8 8 90 83 7 79 79 - 82 80 2 34 28 6 11 7 4 35 20 5 10 128 2.380 925 1.455 1.730 689 1.041 650 236 414
1997 34 654 69 585 329 304 25 17 11 6 98 89 9 90 90 - 70 68 2 36 32 4 18 14 4 37 24 6 7 128 2.375 987 1.388 1.757 760 997 618 227 391
1998 31 694 68 626 350 328 22 16 10 6 97 90 7 110 110 - 66 64 2 40 35 5 23 19 4 38 23 5 10 129 2.422 982 1.440 1.813 764 1.049 609 218 391
1999 30 743 60 683 379 351 27 19 12 7 105 99 6 119 119 - 58 53 5 46 41 5 33 28 5 26 16 1 9 132 2.478 1.002 1.476 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Zelfstandige trombosediensten: instellingen, personeel op loonlijst,
personeel niet op loonlijst (uren), patiënten en bloedafnemingen (bij
1985 - 1999.
Gewijzigd op 13 juli 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Zelfstandige instellingen, door het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne als zodanig erkend, voor hulpverlening inzake trombose.
Personeel op loonlijst
Exclusief oproepkrachten.
Werknemers
Eén volledige officiële arbeidsplaats kan door één voltijdwerker of door
meerdere deeltijdwerkers (werknemers) bezet worden, zodat het
aantal werknemers belangrijk hoger kan zijn dan het aantal
arbeidsplaatsen. Full-timers of voltijdwerkers hebben een volledige
weektaak en bezetten daarmee een volledige arbeidsplaats. Part-timers of
deeltijdwerkers zijn personeelsleden die geen volledige arbeidsplaats
bezetten.
Totaal werknemers
Fulltimers plus parttimers.
Fulltime
Parttime
FTE werknemers
Totaal bezet en bezet door artsen, verplegend personeel, assistenten, e.d.
naar geslacht. De bezette arbeidsplaatsen worden in FTE's (full-time
equivalenten) uitgedrukt naar personeelscategorie. De parttimers zijn, op
basis van het aantal door hen te werken uren, omgerekend tot full-time
equivalenten. Door hierbij de aantallen werkelijke full-timers op te
tellen wordt het totaal aantal bezette arbeidsplaatsen verkregen.
Totaal FTE werknemers
Vrouwen
Mannen
Artsen
Geneeskundige die bevoegd is praktijk uit te oefenen en die in dienst
van een trombosedienst voorschrijft wanneer en hoe vaak bloedmonsters
afgenomen moeten worden van patiënten en die adviezen geeft over de
samenstelling en toepassing van geneesmiddelen ter beïnvloeding van de
bloedstolling.
Totaal artsen
Vrouwen
Mannen
Verpleegkundigen
Iemand die beroepshalve patiënten verpleegt.
Totaal verpleegkundigen
Vrouwen
Mannen
Doktersassistenten
Totaal doktersassistenten
Vrouwen
Mannen
Laboratoriumpersoneel
Totaal laboratoriumpersoneel
Vrouwen
Mannen
Administratief personeel
Totaal administratief personeel
Vrouwen
Mannen
Overig personeel
Personeel dat niet direct toegewezen kan worden aan de categorieën
uitvoerend of leidinggevend personeel, zoals interieurverzorgenden e.d.
Totaal overig personeel
Vrouwen
Mannen
Personeel niet op loonlijst
Alle personeelsleden van wie geen loon- of salariskaart bij de instelling
aanwezig is, zoals van hulpverleners op uur-honorariumbasis,
uitzendkrachten en van cursisten en stagiaires die geen salaris ontvangen.
Van het 'personeel niet op loonlijst' ontbreken de gegevens tot 1995.
Vanaf 1995 wordt het aantal gewerkte uren weergegeven.
Totaal gewerkte uren
Oproepkrachten
Aantal gewerkte uren van oproepkrachten. In de jaren tot en met 1995
opgenomen onder 'Overigen'. Een arbeidskracht die op elk moment opgeroepen
kan worden voor het verrichten van werkzaamheden, en die betaald wordt
naar het aantal gewerkte uren.
Uitzendkrachten
Aantal gewerkte uren. Uitzendkrachten zijn in dienst van een uitzendbureau
of uitleenbedrijf. Onder een uitzendbureau of uitleenbedrijf wordt
verstaan een bureau of bedrijf dat als activiteit heeft: het tegen
vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stellen aan andere
ondernemingen voor het, anders dan krachtens een met deze gesloten
arbeidsovereenkomst, in die onderneming verrichten van aldaar
gebruikelijke arbeid.
Overig personeel
Aantal gewerkte uren van het overige personeel dat niet op de loonlijst
staat.
Aantal patiënten
Totaal aantal patiënten dat bij de trombosediensten staat ingeschreven.
Bloedafnemingen
Vanaf 1999 zijn er geen gegevens beschikbaar van ziekenfondverzekerden
en van niet-ziekenfondsverzekerden. Tot 1999 bloedafnemingen bij: wel of
niet ziekenfondsverzekerden, en naar de plaats van afname.
Het betreft het aantal keren dat een kleine hoeveelheid bloed wordt
afgenomen om vast te stellen hoe de conditie van het bloed is. Dit wordt
gedaan door iemand van de trombosedienst.
Aantal keren
Totaal aantal keren dat bloed is afgenomen.
Totaal aantal keren
Aan huis
Het aan huis afnemen van bloed gebeurt bij patienten die niet, of slecht
in staat zijn om een trombosedienst zelf te bezoeken. Iemand van de
trombosedienst komt dan langs om bloed af te nemen en vast te stellen hoe
het met de patiënt gaat.
Poliklinisch
Afname van bloed in een polikliniek. Mensen die in een polikliniek
onderzocht en behandeld worden krijgen een poliklinische behandeling.
Het gaat hier voornamelijk om niet-bedlegerige patiënten.
Bij ziekenfondsverzekerden
Vanaf 1999 zijn er geen gegevens beschikbaar van ziekenfondverzekerden
en van niet-ziekenfondsverzekerden.
Van ziekenfondspatiënten wordt bloed afgenomen om vast te stellen hoe
het met de patiënt gaat.
Ziekenfonds: instelling die tot doel heeft leden te verzekeren tegen
kosten in geval van ziekte. Mensen die verzekerd zijn bij het zieken-
fonds zijn ziekenfondsverzekerden.
Totaal bij ziekenfondsverzekerden
Aan huis
Het aan huis afnemen van bloed gebeurt bij patienten die niet, of slecht
in staat zijn om een trombosedienst zelf te bezoeken. Iemand van de
trombosedienst komt dan langs om bloed af te nemen en vast te stellen hoe
het met de patiënt gaat.
Poliklinisch
Afname van bloed in een polikliniek. Mensen die in een polikliniek
onderzocht en behandeld worden krijgen een poliklinische behandeling.
Het gaat hier voornamelijk om niet-bedlegerige patiënten.
Bij niet-ziekenfondsverzekerden
Vanaf 1999 zijn er geen gegevens beschikbaar van ziekenfondverzekerden
en van niet-ziekenfondsverzekerden.
Van niet-ziekenfondspatiënten wordt bloed afgenomen om vast te stellen
hoe het met de patiënt gaat.
Particulier verzekerde: iemand die zelf een verzekering tegen ziekte-
kosten heeft afgesloten en dus niet bij een ziekenfonds verzekerd is.
Totaal bij niet-ziekenfondsverzekerden
Aan huis
Het aan huis afnemen van bloed gebeurt bij patienten die niet, of slecht
in staat zijn om een trombosedienst zelf te bezoeken. Iemand van de
trombosedienst komt dan langs om bloed af te nemen en vast te stellen hoe
het met de patiënt gaat.
Poliklinisch
Afname van bloed in een polikliniek. Mensen die in een polikliniek
onderzocht en behandeld worden krijgen een poliklinische behandeling.
Het gaat hier voornamelijk om niet-bedlegerige patiënten.