Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Perioden Regio's Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Totaal installaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Mechanische installaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Oxidatiebedden (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Aeratietanks (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Oxidatietanks (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Oxidatiesloten (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Carrousels (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Discontinue systemen (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Parallelle installaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Tweetrapsinstallaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Compactinstallaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Membraanbioreactors (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Nereda korrelslib reactor (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Hybride Nereda - actief slib systeem (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Totaal capaciteit vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Mechanische installaties (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Oxidatiebedden (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Aeratietanks (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Oxidatietanks (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Oxidatiesloten (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Carrousels (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Discontinue systemen (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Parallelle installaties (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Tweetrapsinstallaties (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Compactinstallaties (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Membraanbioreactors (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Nereda korrelslib reactor (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Hybride Nereda - actief slib systeem (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Totaal capaciteit (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Mechanische installaties (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Oxidatiebedden (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Aeratietanks (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Oxidatietanks (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Oxidatiesloten (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Carrousels (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Discontinue systemen (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Parallelle installaties (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Tweetrapsinstallaties (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Compactinstallaties (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Membraanbioreactors (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Nereda korrelslib reactor (1 000 i.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Hybride Nereda - actief slib systeem (1 000 i.e.) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Volume afvalwater (1 000 m3) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Biochemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Koper (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Chroom (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Zink (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Lood (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Cadmium (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Nikkel (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Kwik (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Arseen (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Volume afvalwater (1 000 m3) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Biochemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Koper (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Chroom (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Zink (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Lood (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Cadmium (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Nikkel (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Kwik (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Arseen (kg) Zuiveringsslib Nat slib naar bestemming Totaal nat slib (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Totaal droge stof (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Landbouw (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Natte oxidatie (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Composteren (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Storten (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Verbranden (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Cementindustrie (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Elektriciteitscentrale (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Overige bestemmingen (1 000 kg)
1981 Nederland 505 47 81 57 35 121 73 47 10 25 9 0 . . . . . . . . . . . . 20.034 1.855 2.200 7.325 668 826 3.803 54 596 2.690 17 0 1.247.035 . 694.973 284.775 60.630 17.365 132.300 63.965 469.650 141.352 2.745 49.449 892 2.435 1.247.035 . 144.177 39.901 33.388 10.064 39.690 25.586 140.895 56.541 1.098 34.614 268 1.217 3.622.102 179.616 69.101 0 39.285 64.946 5.351 0 0 933
1985 Nederland 487 30 62 63 51 121 80 32 9 34 5 0 . . . . . . . . . . . . 22.676 1.755 1.960 8.755 1.007 888 4.285 36 588 3.391 12 0 1.417.433 . 799.991 304.561 70.165 18.706 159.682 53.816 509.507 143.969 2.378 42.613 821 3.342 1.417.433 . 134.253 28.544 38.405 10.810 47.905 21.526 152.852 57.588 951 29.829 246 1.671 3.749.735 227.127 70.313 0 70.854 76.980 6.981 0 0 1.999
1990 Nederland 469 14 48 65 57 119 97 22 9 34 4 0 . . . . . . . . . . . . 23.729 146 1.730 10.219 1.216 1.044 4.894 33 618 3.816 12 0 1.642.646 . 932.832 348.630 81.273 14.357 177.145 38.733 497.455 96.356 2.049 32.675 1.049 4.943 1.642.646 . 131.495 23.645 39.292 6.239 36.492 13.130 140.282 25.149 820 19.474 315 2.471 4.859.804 315.266 81.602 0 63.280 158.107 11.654 0 0 623
1995 Nederland 424 4 27 59 61 102 113 12 10 35 1 0 . . . . . . . . . . . . 24.409 28 1.143 9.842 1.742 1.018 6.222 12 618 3.777 8 0 1.854.023 . 920.541 331.103 83.978 13.756 183.429 37.098 450.635 76.552 1.605 30.951 710 5.673 1.854.023 . 100.486 13.490 36.248 3.529 22.640 5.934 119.868 10.293 380 13.447 172 2.618 2.135.432 359.843 0 21.880 80.312 178.820 78.602 0 0 229
2000 Nederland 391 0 11 52 67 84 125 8 13 31 0 0 . . . . . . . . . . . . 25.242 0 404 8.949 2.847 1.092 7.548 14 1.223 3.165 0 0 1.996.779 . 920.719 353.527 84.726 13.300 156.891 22.707 438.782 59.425 1.030 25.394 511 5.801 1.996.779 . 91.033 11.284 28.952 2.845 17.846 5.035 100.897 8.555 471 12.037 143 2.787 1.426.447 336.361 0 14.355 39.452 64.147 180.493 0 0 37.913
2005 Nederland 368 0 8 58 65 76 123 2 11 24 0 1 . . . . . . . . . . . . 25.539 0 302 9.628 3.044 1.347 7.338 10 1.104 2.743 0 23 1.841.413 . 943.467 351.649 84.825 14.425 159.754 17.128 469.266 43.817 1.317 21.507 419 5.891 1.841.413 . 77.895 8.684 21.742 2.651 12.235 3.474 85.047 6.249 252 9.660 97 2.736 1.494.028 347.557 0 0 9.697 14.283 232.746 31.097 33.113 26.620
2010 Nederland 349 0 6 61 61 63 115 2 18 21 1 1 30.365 0 308 10.577 3.867 1.348 9.307 49 1.925 2.865 91 29 24.290 0 279 8.651 2.918 1.092 7.417 41 1.467 2.343 60 23 1.934.310 24.745 953.490 370.007 87.866 13.880 145.405 17.391 460.409 36.893 803 20.905 319 6.295 1.934.310 2.036 75.461 8.012 16.586 2.226 8.842 2.897 85.375 3.901 232 9.367 87 2.848 1.321.586 332.601 0 0 0 0 199.674 64.758 65.717 2.452
2015 Nederland 334 0 2 61 66 54 116 2 15 16 1 1 . . 30.246 0 108 10.552 4.580 1.254 9.576 49 1.527 2.480 91 29 . . 24.182 0 105 8.618 3.453 1.006 7.692 41 1.139 2.045 60 23 . . 1.957.261 25.686 999.309 405.787 89.122 13.389 144.556 18.345 425.519 35.770 570 19.262 243 7.182 1.957.261 1.916 69.784 6.895 14.641 1.960 9.029 2.234 80.166 2.242 181 7.695 61 3.298 1.302.386 325.361 0 0 43 2.056 246.663 46.231 29.520 846
2020 Nederland 315 0 2 58 56 44 118 1 10 14 1 0 9 2 29.713 0 108 10.152 4.615 1.133 9.884 40 956 1.598 91 0 774 363 23.824 0 105 8.386 3.422 906 7.937 32 678 1.415 60 0 629 255 1.938.476 27.031 1.056.480 428.585 93.686 13.297 133.000 14.130 433.742 28.269 435 17.391 194 6.449 1.938.476 1.986 72.302 7.512 14.320 1.644 9.156 1.862 68.981 1.244 82 7.143 26 2.603 1.263.335 308.360 0 0 0 1.480 250.382 13.614 30.765 12.119
2021 Nederland 313 0 1 57 56 42 119 2 10 14 1 0 9 2 29.957 0 54 10.225 4.585 1.111 10.058 91 956 1.598 91 0 827 363 23.805 0 60 8.313 3.422 887 8.010 77 678 1.415 60 0 629 255 1.963.884 26.781 1.039.561 438.139 93.852 13.120 . . . . . . . . 1.963.884 1.998 72.524 8.217 14.379 1.681 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2022 Nederland 313 0 1 62 49 44 120 2 11 11 1 0 10 2 29.995 0 54 10.411 4.362 1.182 10.005 91 1.092 1.502 91 0 843 363 23.661 0 60 8.445 3.260 945 7.757 72 794 1.320 60 0 692 255 1.807.838 26.146 1.010.854 409.133 92.433 12.944 115.023 14.284 386.774 23.686 282 16.758 131 6.037 1.807.838 1.827 67.228 7.107 12.960 1.609 8.881 2.198 69.221 1.333 60 7.360 18 2.531 1.299.154 300.041 0 0 0 1.494 220.991 15.503 53.936 8.116
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. De tabel geeft, per provincie en per stroomgebieddistrict (Rijn, Maas, Eems en Schelde), de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten en concentraties van organische stoffen, nutriënten en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten en zware metalen. Ingaande 2017 worden deze gegevens alleen voor de even jaren gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2024:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2023 verschijnen in maart 2025.

Toelichting onderwerpen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Zuiveringsinstallatie: installatie voor het verwijderen van verontreinigingen uit afvalwater.

Overzicht van aantallen en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze installaties zuiveren vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven die lozen op het riool. Alle installaties worden beheerd door de regionale waterkwaliteitsbeheerders: zuiveringschappen en waterschappen.
Aantal per type
Aantallen rioolwaterzuiveringsinstallaties, met een onderverdeling naar type zuivering.
Totaal installaties
Het totale aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland.
Mechanische installaties
Eenvoudige installatie waarin gesuspendeerde stoffen uit het afvalwater worden verwijderd door middel van bezinking.
Oxidatiebedden
Reeds lang bestaande techniek waarbij het afvalwater wordt uitgesproeid over een laag van poreuze stenen waarop zich een bacteriehoudende laag bevindt (biofilm). De bacteriën breken de organische verontreinigingen in het afvalwater af.
Aeratietanks
Het voorbezonken afvalwater stroomt door een bassin waarin zich een hoeveelheid actief slib (bacteriemassa) bevindt. Tevens wordt intensief belucht. Met behulp van de aangevoerde zuurstof worden de organische verontreinigingen in het afvalwater afgebroken door het actief slib. Kenmerkend voor aeratietanks is de korte verblijftijd van het afvalwater en de hoge slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatietanks
Actief slibinstallatie die volgens hetzelfde principe werkt als een aeratietank, echter met een veel lagere slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa). Hierdoor is de slibproductie lager dan die van een aeratietank en is het vrijkomend slib vergaand gemineraliseerd oftewel minder rotbaar.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatiesloten
Een oxidatiesloot is een actief slib installatie waarbij het afvalwater meerdere malen door een zogenaamd beluchtingscircuit wordt geleid. Ter plekke van de beluchters wordt het water homogeen gemengd en voortgestuwd waardoor min of meer propstroom optreedt. De verblijftijd van het afvalwater is circa 2 tot 3 dagen. De slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa) is derhalve zeer laag.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Carrousels
Een carrousel is een actief slib installatie die werkt volgens de principes van de oxidatiesloot maar dan moderner en groter. Kenmerkend is de grotere waterdiepte (tussen de 2 en de 4 m).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Discontinue systemen
Oxidatietanks en oxidatiesloten (actief slib installaties) waarbij het afvalwater niet continu de installatie instroomt, maar batchgewijs wordt ingelaten.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Parallelle installaties
Installatie waarbij verschillende zuiveringssystemen (zogenaamde 'straten') naast elkaar worden gebruikt. Er kunnen diverse combinaties voorkomen, die als gelijkwaardig worden beschouwd.
Tweetrapsinstallaties
Installaties waarin twee systemen in serie zijn geplaatst. Bijvoorbeeld een oxidatiebed gevolgd door een aeratietank. Het afvalwater doorloopt beide zuiveringstrappen.
Compactinstallaties
Een actief slib installatie met vier segmenten. Het afvalwater wordt niet-bezonken ingevoerd in het beluchtingssegment , waarna in de centrale beluchtingsruimte het slib wordt afgescheiden. In de herbeluchtingsruimte wordt een deel van het slib geconditioneerd en teruggevoerd naar de beluchtingsruimte. Het andere deel van het slib (het surplusslib) wordt gestabiliseerd in de slibmineralisatieruimte en vervolgens afgevoerd.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Membraanbioreactors
Membraanbioreactor is een type zuivering waarbij de scheiding van slib bacteriemassa en het gezuiverde afvalwater plaats vindt met behulp van membraanfiltratie.
Nereda korrelslib reactor
In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven. In de periode 2011 tot en met 2018 zijn al 4 Nereda systemen in bedrijf genomen. Deze zijn in deze tabel tot 2019 gerekend bij de oxidatietanks en/of discontnue systemen.
Hybride Nereda - actief slib systeem
Installatie bestaande uit een naast elkaar werkende Nereda korrelslibreactor en een actief slib installatie.

In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater in compacte bassins gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven.In de periode 2013 tot en met 2018 zijn al twee hybride Nereda - actiefslib systemen in bedrijf genomen. Deze zijn tot 2019 in deze tabel gerekend bij de parallele installaties.
Capaciteit vervuilingseenheden per type
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De capaciteit in vervuilingseenheid (v.e.) wordt berekend als: 1 vervuilingseenheid = 150 g TZV (Totaal Zuurstofverbruik) per dag.
De vervuilingseenheid wordt ook gebruikt als basis voor de berekening van de verontreinigingsheffing die door huishoudens en bedrijven moet worden betaald.
Deze eenheid wordt ingaande 2010 gehanteerd. Voor eerdere jaren zijn deze gegevens derhalve niet bekend.
Totaal capaciteit vervuilingseenheden
Vervuilingseenheden
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Mechanische installaties
Eenvoudige installatie waarin gesuspendeerde stoffen uit het afvalwater worden verwijderd door middel van bezinking.
Oxidatiebedden
Reeds lang bestaande techniek waarbij het afvalwater wordt uitgesproeid over een laag van poreuze stenen waarop zich een bacteriehoudende laag bevindt (biofilm). De bacteriën breken de organische verontreinigingen in het afvalwater af.
Aeratietanks
Het voorbezonken afvalwater stroomt door een bassin waarin zich een hoeveelheid actief slib (bacteriemassa) bevindt. Tevens wordt intensief belucht. Met behulp van de aangevoerde zuurstof worden de organische verontreinigingen in het afvalwater afgebroken door het actief slib. Kenmerkend voor aeratietanks is de korte verblijftijd van het afvalwater en de hoge slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatietanks
Actief slibinstallatie die volgens hetzelfde principe werkt als een aeratietank, echter met een veel lagere slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa). Hierdoor is de slibproductie lager dan die van een aeratietank en is het vrijkomend slib vergaand gemineraliseerd oftewel minder rotbaar.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatiesloten
Een oxidatiesloot is een actief slib installatie waarbij het afvalwater meerdere malen door een zogenaamd beluchtingscircuit wordt geleid. Ter plekke van de beluchters wordt het water homogeen gemengd en voortgestuwd waardoor min of meer propstroom optreedt. De verblijftijd van het afvalwater is circa 2 tot 3 dagen. De slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa) is derhalve zeer laag.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Carrousels
Een carrousel is een actief slib installatie die werkt volgens de principes van de oxidatiesloot maar dan moderner en groter. Kenmerkend is de grotere waterdiepte (tussen de 2 en de 4 m).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Discontinue systemen
Oxidatietanks en oxidatiesloten (actief slib installaties) waarbij het afvalwater niet continu de installatie instroomt, maar batchgewijs wordt ingelaten.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Parallelle installaties
Installatie waarbij verschillende zuiveringssystemen (zogenaamde 'straten') naast elkaar worden gebruikt. Er kunnen diverse combinaties voorkomen, die als gelijkwaardig worden beschouwd.
Tweetrapsinstallaties
Installaties waarin twee systemen in serie zijn geplaatst. Bijvoorbeeld een oxidatiebed gevolgd door een aeratietank. Het afvalwater doorloopt beide zuiveringstrappen.
Compactinstallaties
Een actief slib installatie met vier segmenten. Het afvalwater wordt niet-bezonken ingevoerd in het beluchtingssegment , waarna in de centrale beluchtingsruimte het slib wordt afgescheiden. In de herbeluchtingsruimte wordt een deel van het slib geconditioneerd en teruggevoerd naar de beluchtingsruimte. Het andere deel van het slib (het surplusslib) wordt gestabiliseerd in de slibmineralisatieruimte en vervolgens afgevoerd.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Membraanbioreactors
Membraanbioreactor is een type zuivering waarbij de scheiding van slib bacteriemassa en het gezuiverde afvalwater plaats vindt met behulp van membraanfiltratie.
Nereda korrelslib reactor
In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven. In de periode 2011 tot en met 2018 zijn al 4 Nereda systemen in bedrijf genomen. Deze zijn in deze tabel tot 2019 gerekend bij de oxidatietanks en/of discontnue systemen.
Hybride Nereda - actief slib systeem
Installatie bestaande uit een naast elkaar werkende Nereda korrelslibreactor en een actief slib installatie.

In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater in compacte bassins gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven.In de periode 2013 tot en met 2018 zijn al twee hybride Nereda - actiefslib systemen in bedrijf genomen. Deze zijn tot 2019 in deze tabel gerekend bij de parallele installaties.
Capaciteit inwonerequivalenten per type
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De capaciteit in inwonerequivalenten (i.e.) wordt berekend als: 1 inwonerequivalent = 54 g BZV (Biologisch Zuurstof Verbruik) per dag.
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De inwonerequivalent wordt steeds minder gebruikt als maat voor de vervuiling. De gangbare eenheid is de vervuilingseenheid.
Totaal capaciteit
Alle rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Mechanische installaties
Eenvoudige installatie waarin gesuspendeerde stoffen uit het afvalwater worden verwijderd door middel van bezinking.
Oxidatiebedden
Reeds lang bestaande techniek waarbij het afvalwater wordt uitgesproeid over een laag van poreuze stenen waarop zich een bacteriehoudende laag bevindt (biofilm). De bacteriën breken de organische verontreinigingen in het afvalwater af.
Aeratietanks
Het voorbezonken afvalwater stroomt door een bassin waarin zich een hoeveelheid actief slib (bacteriemassa) bevindt. Tevens wordt intensief belucht. Met behulp van de aangevoerde zuurstof worden de organische verontreinigingen in het afvalwater afgebroken door het actief slib. Kenmerkend voor aeratietanks is de korte verblijftijd van het afvalwater en de hoge slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatietanks
Actief slibinstallatie die volgens hetzelfde principe werkt als een aeratietank, echter met een veel lagere slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa). Hierdoor is de slibproductie lager dan die van een aeratietank en is het vrijkomend slib vergaand gemineraliseerd oftewel minder rotbaar.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatiesloten
Een oxidatiesloot is een actief slib installatie waarbij het afvalwater meerdere malen door een zogenaamd beluchtingscircuit wordt geleid. Ter plekke van de beluchters wordt het water homogeen gemengd en voortgestuwd waardoor min of meer propstroom optreedt. De verblijftijd van het afvalwater is circa 2 tot 3 dagen. De slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa) is derhalve zeer laag.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Carrousels
Dit is een type oxidatiesloot dat vooral bij grotere installaties wordt toegepast. Kenmerkend is de waterdiepte (tussen de 2 en de 4 m) en de beluchting via zogEen carrousel is een actief slib installatie die werkt volgens de principes van de oxidatiesloot maar dan moderner en groter. Kenmerkend is de grotere waterdiepte (tussen de 2 en de 4 m).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.enaamde puntbeluchters.
Discontinue systemen
Oxidatietanks en oxidatiesloten (actief slib installaties) waarbij het afvalwater niet continu de installatie instroomt, maar batchgewijs wordt ingelaten.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Parallelle installaties
Installatie waarbij verschillende zuiveringssystemen (zogenaamde 'straten') naast elkaar worden gebruikt. Er kunnen diverse combinaties voorkomen, die als gelijkwaardig worden beschouwd.
Tweetrapsinstallaties
Installaties waarin twee systemen in serie zijn geplaatst. Bijvoorbeeld een oxidatiebed gevolgd door een aeratietank. Het afvalwater doorloopt beide zuiveringstrappen.
Compactinstallaties
Een actief slib installatie met vier segmenten. Het afvalwater wordt niet-bezonken ingevoerd in het beluchtingssegment , waarna in de centrale beluchtingsruimte het slib wordt afgescheiden. In de herbeluchtingsruimte wordt een deel van het slib geconditioneerd en teruggevoerd naar de beluchtingsruimte. Het andere deel van het slib (het surplusslib) wordt gestabiliseerd in de slibmineralisatieruimte en vervolgens afgevoerd.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Membraanbioreactors
Membraanbioreactor is een type zuivering waarbij de scheiding van slib bacteriemassa en het gezuiverde afvalwater plaats vindt met behulp van membraanfiltratie.
Nereda korrelslib reactor
In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven. In de periode 2011 tot en met 2018 zijn al 4 Nereda systemen in bedrijf genomen. Deze zijn in deze tabel tot 2019 gerekend bij de oxidatietanks en/of discontnue systemen.
Hybride Nereda - actief slib systeem
Installatie bestaande uit een naast elkaar werkende Nereda korrelslibreactor en een actief slib installatie.

In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater in compacte bassins gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven.In de periode 2013 tot en met 2018 zijn al twee hybride Nereda - actiefslib systemen in bedrijf genomen. Deze zijn tot 2019 in deze tabel gerekend bij de parallele installaties.
Aanvoer van afvalwater (influent)
Gegevens over de hoeveelheden en concentraties (gehaltes) van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Hoeveelheden
Volume afvalwater
De aangevoerde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Vervuilingseenheden
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Biochemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen biologisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Chroom
Zink
Lood
Cadmium
Nikkel
Kwik
Arseen
Afvoer van afvalwater (effluent)
Gegevens over de hoeveelheden en concentraties (gehaltes) verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Hoeveelheden
Volume afvalwater
De geloosde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Vervuilingseenheden
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Biochemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen biologisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Chroom
Zink
Lood
Cadmium
Nikkel
Kwik
Arseen
Zuiveringsslib
Zuiveringsslib: restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater.

Zuiveringsslib bestaat uit gesuspendeerde bezinkbare bestanddelen en door groei overbodig geworden actief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, inclusief het zich daarin bevindende water (zie Totaal nat slib), en als droge stof.
Nat slib naar bestemming
De hoeveelheid afgevoerd nat zuiveringsslib (inclusief het zich daarin bevindende water), per bestemming (methode van verwerking).
Totaal nat slib
Totaal afgevoerd.
Droge stof naar bestemming
Afgevoerd zuiveringsslib, uitgedrukt in gewichtshoeveelheid droge stof, per bestemming (methode van verwerking). De droge stof (afgekort d.s.) is de droogrest van zuiveringsslib na verdamping van het water bij circa 105 graden Celsius.
Totaal droge stof
Landbouw
Toepassing als meststof of bodemverbeteraar in de landbouw. Vanwege strenge regelgeving is dit met ingang van 1995 niet meer mogelijk.
Natte oxidatie
Natte oxidatie van het slib in een zogenaamde VerTech installatie: in een diepe schacht wordt het slib onder hoge druk geoxideerd.
Composteren
Hierbij wordt zuiveringsslib met compost en houtsnippers vermengd en onder bepaalde omstandigheden belucht, waardoor in een biologisch proces organische stoffen in het zuiveringsslib worden afgebroken door bacteriën en schimmels.
Storten
Afhankelijk van de kwaliteit wordt zuiveringsslib op regionale stortplaatsen of op speciale slibdeponiën gestort.
Verbranden
Hierbij wordt zuiveringsslib, afhankelijk van de kwaliteit, samen met huishoudelijk afval verbrand of wordt het in speciale slibverbrandingsinstallaties verwerkt.
Cementindustrie
Hierbij wordt zuiveringsslib als vulmiddel voor cement gebruikt door het in een cementoven mee te stoken.
Elektriciteitscentrale
Zuiveringsslib dat gebruikt wordt om als secundaire brandstof mee te stoken in een elektriciteitscentrale.
Overige bestemmingen
Te noemen zijn: toepassing in bouwmaterialen en wegenverharding, afvoer naar installaties waar bepaalde componenten worden teruggewonnen.