Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Perioden Regio's Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Totaal installaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Mechanische installaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Oxidatiebedden (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Aeratietanks (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Oxidatietanks (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Oxidatiesloten (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Carrousels (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Discontinue systemen (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Parallelle installaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Tweetrapsinstallaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Compactinstallaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Membraanbioreactors (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Nereda korrelslib reactor (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Hybride Nereda - actief slib systeem (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Totaal capaciteit vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Mechanische installaties (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Oxidatiebedden (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Aeratietanks (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Oxidatietanks (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Oxidatiesloten (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Carrousels (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Discontinue systemen (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Parallelle installaties (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Tweetrapsinstallaties (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Compactinstallaties (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Membraanbioreactors (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Nereda korrelslib reactor (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Hybride Nereda - actief slib systeem (1 000 v.e.) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Volume afvalwater (1 000 m3) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Biochemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Koper (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Chroom (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Zink (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Lood (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Cadmium (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Nikkel (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Kwik (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Arseen (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Volume afvalwater (1 000 m3) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Biochemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Koper (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Chroom (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Zink (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Lood (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Cadmium (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Nikkel (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Kwik (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Arseen (kg) Zuiveringsslib Nat slib naar bestemming Totaal nat slib (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Totaal droge stof (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Landbouw (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Natte oxidatie (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Composteren (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Storten (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Verbranden (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Cementindustrie (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Elektriciteitscentrale (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Overige bestemmingen (1 000 kg)
1990 Nederland 469 14 48 65 57 119 97 22 9 34 4 0 . . . . . . . . . . . . 1.642.646 . 932.832 348.630 81.273 14.357 177.145 38.733 497.455 96.356 2.049 32.675 1.049 4.943 1.642.646 . 131.495 23.645 39.292 6.239 36.492 13.130 140.282 25.149 820 19.474 315 2.471 4.859.804 315.266 81.602 0 63.280 158.107 11.654 0 0 623
2000 Nederland 391 0 11 52 67 84 125 8 13 31 0 0 . . . . . . . . . . . . 1.996.779 . 920.719 353.527 84.726 13.300 156.891 22.707 438.782 59.425 1.030 25.394 511 5.801 1.996.779 . 91.033 11.284 28.952 2.845 17.846 5.035 100.897 8.555 471 12.037 143 2.787 1.426.447 336.361 0 14.355 39.452 64.147 180.493 0 0 37.913
2010 Nederland 349 0 6 61 61 63 115 2 18 21 1 1 30.365 0 308 10.577 3.867 1.348 9.307 49 1.925 2.865 91 29 1.934.310 24.745 953.490 370.007 87.866 13.880 145.405 17.391 460.409 36.893 803 20.905 319 6.295 1.934.310 2.036 75.461 8.012 16.586 2.226 8.842 2.897 85.375 3.901 232 9.367 87 2.848 1.321.586 332.601 0 0 0 0 199.674 64.758 65.717 2.452
2020 Nederland 315 0 2 58 56 44 118 1 10 14 1 0 9 2 29.713 0 108 10.152 4.615 1.133 9.884 40 956 1.598 91 0 774 363 1.938.476 27.031 1.056.480 428.585 93.686 13.297 133.000 14.130 433.742 28.269 435 17.391 194 6.449 1.938.476 1.986 72.302 7.512 14.320 1.644 9.156 1.862 68.981 1.244 82 7.143 26 2.603 1.263.335 308.360 0 0 0 1.480 250.382 13.614 30.765 12.119
2021 Nederland 313 0 1 57 56 42 119 2 10 14 1 0 9 2 29.957 0 54 10.225 4.585 1.111 10.058 91 956 1.598 91 0 827 363 1.963.884 26.781 1.039.561 438.139 93.852 13.120 . . . . . . . . 1.963.884 1.998 72.524 8.217 14.379 1.681 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 Eems 29 1 3 2 4 8 5 2 0 4 0 0 . . . . . . . . . . . . 72.404 . 33.942 11.045 3.247 517 7.805 678 16.523 3.352 53 670 51 409 72.404 . 4.724 583 1.553 187 1.608 230 4.660 875 21 399 15 205 147.935 10.391 5.745 0 0 4.604 0 0 0 42
2000 Eems 21 0 1 2 4 4 7 0 0 3 0 0 . . . . . . . . . . . . 68.452 . 30.038 11.495 3.098 410 4.500 405 11.842 1.361 20 501 12 128 68.452 . 4.376 637 1.160 91 360 86 2.546 150 8 227 3 64 41.385 11.234 0 0 0 11.179 0 0 0 54
2010 Eems 16 0 0 7 3 0 4 0 0 2 0 0 1.140 0 0 370 102 0 272 0 0 396 0 0 79.026 890 33.371 13.263 3.370 461 5.604 667 13.988 1.745 17 888 13 312 79.026 103 3.663 458 733 58 346 121 2.009 158 6 253 4 180 53.013 12.490 0 0 0 0 0 12.490 0 0
2020 Eems 16 0 0 7 3 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1.134 0 0 366 102 0 270 0 0 56 0 0 0 340 78.835 959 38.332 14.910 3.129 440 6.775 482 15.832 914 11 429 12 188 78.835 121 4.683 475 713 62 461 58 1.557 35 2 164 3 64 48.346 11.574 0 0 0 0 11.574 0 0 0
2021 Eems 16 0 0 7 3 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1.134 0 0 366 102 0 270 0 0 56 0 0 0 340 79.430 986 40.317 14.551 3.003 463 . . . . . . . . 79.430 105 4.039 556 643 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 Rijn-Noord 43 0 4 2 6 7 20 1 2 1 0 0 . . . . . . . . . . . . 82.303 . 48.584 17.686 3.729 647 7.316 1.828 21.433 3.977 47 1.309 39 300 82.303 . 6.735 763 1.676 260 1.507 620 6.044 1.038 19 780 12 150 196.319 18.563 6.070 0 1.199 11.267 0 0 0 28
2000 Rijn-Noord 43 0 2 1 6 6 24 0 2 2 0 0 . . . . . . . . . . . . 102.689 . 42.947 15.380 3.981 689 6.061 830 18.151 2.422 27 798 17 330 102.689 . 5.631 564 1.024 150 485 176 3.902 266 11 362 5 165 57.969 14.608 0 0 0 14.596 0 0 0 11
2010 Rijn-Noord 41 0 2 0 5 4 25 1 1 2 1 0 1.595 0 63 0 124 44 1.059 40 17 158 91 0 101.291 1.131 43.275 17.326 4.081 652 6.177 903 21.156 1.842 29 737 13 344 101.291 113 4.395 342 655 96 381 175 4.269 188 11 294 4 164 62.980 15.833 0 0 0 0 0 15.833 0 0
2020 Rijn-Noord 38 0 1 0 5 4 24 1 1 1 1 0 0 0 1.521 0 54 0 178 45 1.054 40 17 41 91 0 0 0 105.753 1.243 47.463 19.412 4.543 639 5.599 888 18.260 1.356 19 580 10 322 105.753 100 4.013 313 494 81 377 83 3.007 64 7 199 3 158 71.852 15.285 0 0 0 0 15.285 0 0 0
2021 Rijn-Noord 38 0 1 0 5 4 24 1 1 1 1 0 0 0 1.521 0 54 0 178 45 1.054 40 17 41 91 0 0 0 109.065 1.285 48.929 20.408 4.694 668 . . . . . . . . 109.065 110 4.323 367 562 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 Rijn-Oost 79 2 4 15 7 24 15 0 4 8 0 0 . . . . . . . . . . . . 247.822 . 157.839 59.158 13.470 2.421 26.627 6.256 69.906 12.528 195 4.574 138 481 247.822 . 20.162 3.204 5.934 1.100 5.485 2.121 19.713 3.270 78 2.726 41 240 544.601 46.730 20.918 0 5.029 20.772 0 0 0 11
2000 Rijn-Oost 67 0 1 12 9 18 15 0 4 8 0 0 . . . . . . . . . . . . 282.040 . 149.902 55.634 13.657 2.160 22.861 4.822 78.678 9.149 98 3.363 62 567 282.040 . 12.532 1.160 3.879 527 2.050 850 18.031 931 33 1.560 15 293 327.287 49.008 0 5.923 24.132 4.625 14.328 0 0 1
2010 Rijn-Oost 60 0 0 13 11 13 11 0 5 6 0 1 4.680 0 0 1.297 1.135 253 1.069 0 586 310 0 29 258.577 3.816 150.058 55.253 12.877 2.075 18.688 1.917 81.153 4.420 47 2.755 26 458 258.577 316 11.495 1.031 2.336 422 1.262 319 15.525 466 17 1.142 5 201 232.671 51.657 0 0 0 0 10.495 0 40.369 793
2020 Rijn-Oost 73 0 0 13 14 13 23 0 2 5 0 0 2 1 6.849 0 0 1.509 1.742 314 2.814 0 190 186 0 0 72 23 365.571 6.114 239.818 97.276 21.032 2.974 26.145 2.790 104.541 6.002 90 3.171 39 1.214 365.571 381 13.503 1.079 2.773 299 1.849 332 16.472 242 9 1.167 2 429 281.660 62.425 0 0 0 1.480 33.037 0 21.077 6.830
2021 Rijn-Oost 73 0 0 13 14 13 23 0 2 5 0 0 2 1 6.819 0 0 1.515 1.707 314 2.814 0 190 186 0 0 70 23 372.917 6.200 241.154 99.079 21.609 2.993 . . . . . . . . 372.917 397 14.128 1.064 2.806 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 Rijn-West 177 10 25 23 21 34 34 15 3 9 3 0 . . . . . . . . . . . . 703.916 . 372.688 138.122 34.842 5.734 71.787 10.334 211.511 44.910 1.245 9.632 522 1.962 703.916 . 63.512 13.709 18.418 2.807 14.788 3.503 59.646 11.722 498 5.741 157 981 2.936.042 108.859 21.904 0 34.870 43.691 7.883 0 0 511
2000 Rijn-West 150 0 6 19 27 30 48 5 5 10 0 0 . . . . . . . . . . . . 877.465 . 394.421 152.746 37.227 5.677 60.531 6.732 177.574 27.255 371 9.635 226 2.791 877.465 . 38.840 5.432 14.131 1.170 5.407 1.402 41.610 3.613 148 4.320 62 1.295 461.943 142.471 0 928 14.085 32.379 74.315 0 0 20.763
2010 Rijn-West 136 0 4 16 27 24 48 0 11 6 0 0 13.275 0 245 4.841 1.644 244 3.736 0 1.161 1.403 0 0 847.482 10.387 391.678 156.219 38.729 5.878 62.468 6.629 186.164 17.234 366 7.158 163 3.291 847.482 812 29.803 3.365 7.221 924 3.295 1.036 28.570 1.716 129 3.347 48 1.358 546.101 137.603 0 0 0 0 103.844 17.075 15.025 1.659
2020 Rijn-West 116 0 1 17 24 11 49 0 6 6 0 0 2 0 12.860 0 54 4.602 1.963 153 4.016 0 662 952 0 0 459 0 868.245 11.879 462.761 189.110 41.499 5.684 57.983 5.674 169.235 13.717 160 6.423 88 3.110 868.245 826 29.325 2.995 6.282 733 3.549 733 23.990 567 42 2.782 14 1.289 573.616 140.822 0 0 0 0 125.846 0 9.688 5.288
2021 Rijn-West 114 0 0 16 24 9 50 1 6 6 0 0 2 0 13.096 0 0 4.641 1.968 130 4.190 51 662 952 0 0 502 0 863.197 11.614 447.779 195.755 41.278 5.613 . . . . . . . . 863.197 839 29.747 3.529 6.391 776 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 Maas 80 0 3 15 5 28 16 3 0 10 0 0 . . . . . . . . . . . . 372.227 . 222.165 88.592 17.291 3.493 48.340 16.491 131.745 23.796 395 13.867 211 958 372.227 . 25.267 3.833 7.557 1.298 9.958 5.591 37.152 6.211 158 8.264 63 479 680.381 98.486 12.608 0 19.930 62.146 3.771 0 0 31
2000 Maas 65 0 0 14 7 19 18 1 0 6 0 0 . . . . . . . . . . . . 458.597 . 210.180 83.164 17.911 2.951 47.094 6.285 106.096 11.968 324 8.949 150 1.151 458.597 . 20.552 2.588 5.905 664 7.835 1.534 25.224 2.462 188 4.588 43 588 293.043 82.621 0 0 0 189 65.352 0 0 17.079
2010 Maas 57 0 0 14 7 18 14 0 0 4 0 0 6.217 0 0 2.686 599 759 1.590 0 0 583 0 0 433.734 5.533 219.415 85.217 18.313 3.161 39.895 5.587 115.042 7.206 278 6.965 72 885 433.734 450 17.022 1.936 3.730 507 2.761 920 25.624 708 40 3.240 18 420 273.733 80.614 0 0 0 0 57.560 19.361 3.694 0
2020 Maas 52 0 0 14 3 14 16 0 0 1 0 0 4 0 6.046 0 0 2.756 427 606 1.686 0 0 363 0 0 207 0 430.317 5.699 224.044 89.885 19.474 2.976 31.454 3.643 108.624 5.360 129 5.885 37 1.121 430.317 443 16.415 2.151 3.244 342 2.580 563 21.335 302 18 2.500 2 438 232.913 66.010 0 0 0 0 52.396 13.614 0 0
2021 Maas 52 0 0 14 3 14 16 0 0 1 0 0 4 0 6.085 0 0 2.784 427 606 1.686 0 0 363 0 0 218 0 444.740 5.620 220.395 91.968 19.365 2.842 . . . . . . . . 444.740 430 15.910 2.174 3.170 315 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 Schelde 31 1 2 4 12 8 2 1 0 0 1 0 . . . . . . . . . . . . 70.618 . 41.725 14.281 3.744 652 7.328 1.184 18.973 3.357 49 975 27 276 70.618 . 4.793 576 1.875 283 1.510 401 5.350 876 20 581 8 138 121.371 12.646 3.622 0 0 9.024 0 0 0 0
2000 Schelde 26 0 1 2 11 6 3 2 1 0 0 0 . . . . . . . . . . . . 94.436 . 37.022 13.480 3.619 602 7.438 1.281 16.891 2.543 55 971 14 519 94.436 . 4.791 490 1.762 138 714 309 4.409 381 25 427 5 253 62.479 15.619 0 0 0 1.178 14.436 0 0 5
2010 Schelde 21 0 0 8 7 3 2 1 0 0 0 0 1.318 0 0 1.023 215 27 43 10 0 0 0 0 97.936 1.043 39.882 15.400 3.774 599 6.092 968 18.551 2.756 31 1.318 13 519 97.936 128 4.968 540 894 134 425 206 3.611 462 17 632 4 341 66.842 14.759 0 0 0 0 14.759 0 0 0
2020 Schelde 20 0 0 7 7 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1.302 0 0 919 202 16 43 0 86 0 0 0 36 0 89.756 1.136 44.064 17.991 4.009 583 5.044 654 17.250 921 26 904 9 493 89.756 115 4.363 499 814 127 340 93 2.620 34 5 332 1 225 54.946 12.243 0 0 0 0 12.243 0 0 0
2021 Schelde 20 0 0 7 7 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1.302 0 0 919 202 16 43 0 86 0 0 0 36 0 94.534 1.074 40.986 16.377 3.902 540 . . . . . . . . 94.534 117 4.377 528 807 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. De tabel geeft, per provincie en per stroomgebieddistrict (Rijn, Maas, Eems en Schelde), de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten en concentraties van organische stoffen, nutriënten en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten en zware metalen. Ingaande 2017 worden deze gegevens alleen voor de even jaren gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 maart 2023:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2022 verschijnen in maart 2024.

Toelichting onderwerpen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Zuiveringsinstallatie: installatie voor het verwijderen van verontreinigingen uit afvalwater.

Overzicht van aantallen en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze installaties zuiveren vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven die lozen op het riool. Alle installaties worden beheerd door de regionale waterkwaliteitsbeheerders: zuiveringschappen en waterschappen.
Aantal per type
Aantallen rioolwaterzuiveringsinstallaties, met een onderverdeling naar type zuivering.
Totaal installaties
Het totale aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland.
Mechanische installaties
Eenvoudige installatie waarin gesuspendeerde stoffen uit het afvalwater worden verwijderd door middel van bezinking.
Oxidatiebedden
Reeds lang bestaande techniek waarbij het afvalwater wordt uitgesproeid over een laag van poreuze stenen waarop zich een bacteriehoudende laag bevindt (biofilm). De bacteriën breken de organische verontreinigingen in het afvalwater af.
Aeratietanks
Het voorbezonken afvalwater stroomt door een bassin waarin zich een hoeveelheid actief slib (bacteriemassa) bevindt. Tevens wordt intensief belucht. Met behulp van de aangevoerde zuurstof worden de organische verontreinigingen in het afvalwater afgebroken door het actief slib. Kenmerkend voor aeratietanks is de korte verblijftijd van het afvalwater en de hoge slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatietanks
Actief slibinstallatie die volgens hetzelfde principe werkt als een aeratietank, echter met een veel lagere slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa). Hierdoor is de slibproductie lager dan die van een aeratietank en is het vrijkomend slib vergaand gemineraliseerd oftewel minder rotbaar.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatiesloten
Een oxidatiesloot is een actief slib installatie waarbij het afvalwater meerdere malen door een zogenaamd beluchtingscircuit wordt geleid. Ter plekke van de beluchters wordt het water homogeen gemengd en voortgestuwd waardoor min of meer propstroom optreedt. De verblijftijd van het afvalwater is circa 2 tot 3 dagen. De slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa) is derhalve zeer laag.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Carrousels
Een carrousel is een actief slib installatie die werkt volgens de principes van de oxidatiesloot maar dan moderner en groter. Kenmerkend is de grotere waterdiepte (tussen de 2 en de 4 m).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Discontinue systemen
Oxidatietanks en oxidatiesloten (actief slib installaties) waarbij het afvalwater niet continu de installatie instroomt, maar batchgewijs wordt ingelaten.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Parallelle installaties
Installatie waarbij verschillende zuiveringssystemen (zogenaamde 'straten') naast elkaar worden gebruikt. Er kunnen diverse combinaties voorkomen, die als gelijkwaardig worden beschouwd.
Tweetrapsinstallaties
Installaties waarin twee systemen in serie zijn geplaatst. Bijvoorbeeld een oxidatiebed gevolgd door een aeratietank. Het afvalwater doorloopt beide zuiveringstrappen.
Compactinstallaties
Een actief slib installatie met vier segmenten. Het afvalwater wordt niet-bezonken ingevoerd in het beluchtingssegment , waarna in de centrale beluchtingsruimte het slib wordt afgescheiden. In de herbeluchtingsruimte wordt een deel van het slib geconditioneerd en teruggevoerd naar de beluchtingsruimte. Het andere deel van het slib (het surplusslib) wordt gestabiliseerd in de slibmineralisatieruimte en vervolgens afgevoerd.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Membraanbioreactors
Membraanbioreactor is een type zuivering waarbij de scheiding van slib bacteriemassa en het gezuiverde afvalwater plaats vindt met behulp van membraanfiltratie.
Nereda korrelslib reactor
In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven. In de periode 2011 tot en met 2018 zijn al 4 Nereda systemen in bedrijf genomen. Deze zijn in deze tabel tot 2019 gerekend bij de oxidatietanks en/of discontnue systemen.
Hybride Nereda - actief slib systeem
Installatie bestaande uit een naast elkaar werkende Nereda korrelslibreactor en een actief slib installatie.

In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater in compacte bassins gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven.In de periode 2013 tot en met 2018 zijn al twee hybride Nereda - actiefslib systemen in bedrijf genomen. Deze zijn tot 2019 in deze tabel gerekend bij de parallele installaties.
Capaciteit vervuilingseenheden per type
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De capaciteit in vervuilingseenheid (v.e.) wordt berekend als: 1 vervuilingseenheid = 150 g TZV (Totaal Zuurstofverbruik) per dag.
De vervuilingseenheid wordt ook gebruikt als basis voor de berekening van de verontreinigingsheffing die door huishoudens en bedrijven moet worden betaald.
Deze eenheid wordt ingaande 2010 gehanteerd. Voor eerdere jaren zijn deze gegevens derhalve niet bekend.
Totaal capaciteit vervuilingseenheden
Vervuilingseenheden
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Mechanische installaties
Eenvoudige installatie waarin gesuspendeerde stoffen uit het afvalwater worden verwijderd door middel van bezinking.
Oxidatiebedden
Reeds lang bestaande techniek waarbij het afvalwater wordt uitgesproeid over een laag van poreuze stenen waarop zich een bacteriehoudende laag bevindt (biofilm). De bacteriën breken de organische verontreinigingen in het afvalwater af.
Aeratietanks
Het voorbezonken afvalwater stroomt door een bassin waarin zich een hoeveelheid actief slib (bacteriemassa) bevindt. Tevens wordt intensief belucht. Met behulp van de aangevoerde zuurstof worden de organische verontreinigingen in het afvalwater afgebroken door het actief slib. Kenmerkend voor aeratietanks is de korte verblijftijd van het afvalwater en de hoge slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatietanks
Actief slibinstallatie die volgens hetzelfde principe werkt als een aeratietank, echter met een veel lagere slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa). Hierdoor is de slibproductie lager dan die van een aeratietank en is het vrijkomend slib vergaand gemineraliseerd oftewel minder rotbaar.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatiesloten
Een oxidatiesloot is een actief slib installatie waarbij het afvalwater meerdere malen door een zogenaamd beluchtingscircuit wordt geleid. Ter plekke van de beluchters wordt het water homogeen gemengd en voortgestuwd waardoor min of meer propstroom optreedt. De verblijftijd van het afvalwater is circa 2 tot 3 dagen. De slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa) is derhalve zeer laag.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Carrousels
Een carrousel is een actief slib installatie die werkt volgens de principes van de oxidatiesloot maar dan moderner en groter. Kenmerkend is de grotere waterdiepte (tussen de 2 en de 4 m).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Discontinue systemen
Oxidatietanks en oxidatiesloten (actief slib installaties) waarbij het afvalwater niet continu de installatie instroomt, maar batchgewijs wordt ingelaten.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Parallelle installaties
Installatie waarbij verschillende zuiveringssystemen (zogenaamde 'straten') naast elkaar worden gebruikt. Er kunnen diverse combinaties voorkomen, die als gelijkwaardig worden beschouwd.
Tweetrapsinstallaties
Installaties waarin twee systemen in serie zijn geplaatst. Bijvoorbeeld een oxidatiebed gevolgd door een aeratietank. Het afvalwater doorloopt beide zuiveringstrappen.
Compactinstallaties
Een actief slib installatie met vier segmenten. Het afvalwater wordt niet-bezonken ingevoerd in het beluchtingssegment , waarna in de centrale beluchtingsruimte het slib wordt afgescheiden. In de herbeluchtingsruimte wordt een deel van het slib geconditioneerd en teruggevoerd naar de beluchtingsruimte. Het andere deel van het slib (het surplusslib) wordt gestabiliseerd in de slibmineralisatieruimte en vervolgens afgevoerd.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Membraanbioreactors
Membraanbioreactor is een type zuivering waarbij de scheiding van slib bacteriemassa en het gezuiverde afvalwater plaats vindt met behulp van membraanfiltratie.
Nereda korrelslib reactor
In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven. In de periode 2011 tot en met 2018 zijn al 4 Nereda systemen in bedrijf genomen. Deze zijn in deze tabel tot 2019 gerekend bij de oxidatietanks en/of discontnue systemen.
Hybride Nereda - actief slib systeem
Installatie bestaande uit een naast elkaar werkende Nereda korrelslibreactor en een actief slib installatie.

In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater in compacte bassins gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven.In de periode 2013 tot en met 2018 zijn al twee hybride Nereda - actiefslib systemen in bedrijf genomen. Deze zijn tot 2019 in deze tabel gerekend bij de parallele installaties.
Aanvoer van afvalwater (influent)
Gegevens over de hoeveelheden en concentraties (gehaltes) van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Hoeveelheden
Volume afvalwater
De aangevoerde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Vervuilingseenheden
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Biochemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen biologisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Chroom
Zink
Lood
Cadmium
Nikkel
Kwik
Arseen
Afvoer van afvalwater (effluent)
Gegevens over de hoeveelheden en concentraties (gehaltes) verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Hoeveelheden
Volume afvalwater
De geloosde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Vervuilingseenheden
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Biochemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen biologisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Chroom
Zink
Lood
Cadmium
Nikkel
Kwik
Arseen
Zuiveringsslib
Zuiveringsslib: restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater.

Zuiveringsslib bestaat uit gesuspendeerde bezinkbare bestanddelen en door groei overbodig geworden actief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, inclusief het zich daarin bevindende water (zie Totaal nat slib), en als droge stof.
Nat slib naar bestemming
De hoeveelheid afgevoerd nat zuiveringsslib (inclusief het zich daarin bevindende water), per bestemming (methode van verwerking).
Totaal nat slib
Totaal afgevoerd.
Droge stof naar bestemming
Afgevoerd zuiveringsslib, uitgedrukt in gewichtshoeveelheid droge stof, per bestemming (methode van verwerking). De droge stof (afgekort d.s.) is de droogrest van zuiveringsslib na verdamping van het water bij circa 105 graden Celsius.
Totaal droge stof
Landbouw
Toepassing als meststof of bodemverbeteraar in de landbouw. Vanwege strenge regelgeving is dit met ingang van 1995 niet meer mogelijk.
Natte oxidatie
Natte oxidatie van het slib in een zogenaamde VerTech installatie: in een diepe schacht wordt het slib onder hoge druk geoxideerd.
Composteren
Hierbij wordt zuiveringsslib met compost en houtsnippers vermengd en onder bepaalde omstandigheden belucht, waardoor in een biologisch proces organische stoffen in het zuiveringsslib worden afgebroken door bacteriën en schimmels.
Storten
Afhankelijk van de kwaliteit wordt zuiveringsslib op regionale stortplaatsen of op speciale slibdeponiën gestort.
Verbranden
Hierbij wordt zuiveringsslib, afhankelijk van de kwaliteit, samen met huishoudelijk afval verbrand of wordt het in speciale slibverbrandingsinstallaties verwerkt.
Cementindustrie
Hierbij wordt zuiveringsslib als vulmiddel voor cement gebruikt door het in een cementoven mee te stoken.
Elektriciteitscentrale
Zuiveringsslib dat gebruikt wordt om als secundaire brandstof mee te stoken in een elektriciteitscentrale.
Overige bestemmingen
Te noemen zijn: toepassing in bouwmaterialen en wegenverharding, afvoer naar installaties waar bepaalde componenten worden teruggewonnen.