Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Perioden Regio's Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Totaal installaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Mechanische installaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Oxidatiebedden (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Aeratietanks (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Oxidatietanks (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Oxidatiesloten (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Carrousels (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Discontinue systemen (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Parallelle installaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Tweetrapsinstallaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Compactinstallaties (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Membraanbioreactors (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Nereda korrelslib reactor (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Hybride Nereda - actief slib systeem (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Totaal capaciteit vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Mechanische installaties (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Oxidatiebedden (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Aeratietanks (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Oxidatietanks (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Oxidatiesloten (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Carrousels (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Discontinue systemen (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Parallelle installaties (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Tweetrapsinstallaties (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Compactinstallaties (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Membraanbioreactors (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Nereda korrelslib reactor (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Hybride Nereda - actief slib systeem (1 000 v.e.) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Volume afvalwater (1 000 m3) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Biochemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Koper (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Chroom (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Zink (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Lood (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Cadmium (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Nikkel (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Kwik (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Arseen (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Volume afvalwater (1 000 m3) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Biochemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Koper (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Chroom (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Zink (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Lood (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Cadmium (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Nikkel (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Kwik (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Arseen (kg) Zuiveringsslib Nat slib naar bestemming Totaal nat slib (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Totaal droge stof (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Landbouw (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Natte oxidatie (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Composteren (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Storten (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Verbranden (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Cementindustrie (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Elektriciteitscentrale (1 000 kg) Zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Overige bestemmingen (1 000 kg)
2018 Nederland 323 0 2 58 67 47 119 2 12 15 1 0 . . 29.942 0 108 10.260 5.074 1.131 9.821 49 1.076 2.332 91 0 . . 1.773.436 26.406 1.016.606 426.326 94.116 13.307 138.509 17.029 438.978 36.314 405 20.818 210 6.659 1.773.436 1.909 69.057 7.415 14.006 1.676 8.432 2.463 66.133 1.883 132 7.946 54 3.011 1.250.205 303.618 0 0 0 31.908 197.799 6.009 67.174 728
2019 Nederland 317 0 2 59 59 46 117 1 11 13 1 0 6 2 29.784 0 108 10.165 4.881 1.152 9.747 40 1.054 1.512 91 0 672 363 1.904.102 26.818 1.039.372 427.966 94.209 13.555 . . . . . . . . 1.904.102 2.019 73.296 7.765 14.391 1.767 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2020 Nederland 315 0 2 58 56 44 118 1 10 14 1 0 9 2 29.713 0 108 10.152 4.615 1.133 9.884 40 956 1.598 91 0 774 363 1.938.476 27.031 1.056.480 428.585 93.686 13.297 133.000 14.130 433.742 28.269 435 17.391 194 6.449 1.938.476 1.986 72.302 7.512 14.320 1.644 9.156 1.862 68.981 1.244 82 7.143 26 2.603 1.263.335 308.360 0 0 0 1.480 250.382 13.614 30.765 12.119
2018 Eems 16 0 0 7 3 0 4 0 0 2 0 0 . . 1.134 0 0 366 102 0 270 0 0 396 0 0 . . 68.615 864 34.297 15.103 2.853 389 6.864 641 12.603 1.387 14 383 12 207 68.615 85 3.344 425 496 50 525 95 1.210 49 4 108 3 104 45.253 11.172 0 0 0 0 0 0 11.172 0
2019 Eems 16 0 0 7 3 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1.134 0 0 366 102 0 270 0 0 56 0 0 0 340 75.107 877 34.519 14.855 2.954 406 . . . . . . . . 75.107 94 3.701 454 535 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2020 Eems 16 0 0 7 3 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1.134 0 0 366 102 0 270 0 0 56 0 0 0 340 78.835 959 38.332 14.910 3.129 440 6.775 482 15.832 914 11 429 12 188 78.835 121 4.683 475 713 62 461 58 1.557 35 2 164 3 64 48.346 11.574 0 0 0 0 11.574 0 0 0
2018 Rijn-Noord 38 0 1 0 5 4 24 1 1 1 1 0 . . 1.565 0 54 0 222 45 1.054 40 17 41 91 0 . . 89.276 1.177 45.090 18.435 4.234 638 5.450 732 18.247 1.318 17 667 10 336 89.276 99 3.927 332 502 89 304 93 2.890 62 7 231 3 164 66.485 14.288 0 0 0 0 14.288 0 0 0
2019 Rijn-Noord 38 0 1 0 5 4 24 1 1 1 1 0 0 0 1.565 0 54 0 222 45 1.054 40 17 41 91 0 0 0 101.744 1.173 44.506 18.157 4.310 621 . . . . . . . . 101.744 102 4.127 334 490 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2020 Rijn-Noord 38 0 1 0 5 4 24 1 1 1 1 0 0 0 1.521 0 54 0 178 45 1.054 40 17 41 91 0 0 0 105.753 1.243 47.463 19.412 4.543 639 5.599 888 18.260 1.356 19 580 10 322 105.753 100 4.013 313 494 81 377 83 3.007 64 7 199 3 158 71.852 15.285 0 0 0 0 15.285 0 0 0
2018 Rijn-Oost 73 0 0 12 19 11 23 0 3 5 0 0 . . 6.863 0 0 1.465 1.924 262 2.814 0 212 186 0 0 . . 341.893 6.133 243.688 90.839 20.154 2.868 22.933 3.054 99.723 5.777 89 3.280 43 1.143 341.893 355 12.937 963 2.485 301 1.208 429 13.648 329 29 1.207 10 414 251.093 60.938 0 0 0 23.241 5.464 0 32.233 0
2019 Rijn-Oost 73 0 0 13 15 13 22 0 2 5 0 0 2 1 6.885 0 0 1.545 1.874 314 2.683 0 190 186 0 0 72 23 359.539 6.179 245.781 93.963 20.535 3.013 . . . . . . . . 359.539 378 13.685 1.049 2.586 327 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2020 Rijn-Oost 73 0 0 13 14 13 23 0 2 5 0 0 2 1 6.849 0 0 1.509 1.742 314 2.814 0 190 186 0 0 72 23 365.571 6.114 239.818 97.276 21.032 2.974 26.145 2.790 104.541 6.002 90 3.171 39 1.214 365.571 381 13.503 1.079 2.773 299 1.849 332 16.472 242 9 1.167 2 429 281.660 62.425 0 0 0 1.480 33.037 0 21.077 6.830
2018 Rijn-West 120 0 1 17 26 13 50 0 7 6 0 0 . . 13.016 0 54 4.710 2.022 171 3.953 0 760 1.346 0 0 . . 788.501 11.495 433.835 191.226 42.808 5.821 62.216 5.470 168.978 16.378 187 6.535 93 3.258 788.501 845 29.834 3.382 6.564 805 3.851 898 24.238 932 64 2.628 28 1.508 548.947 133.530 0 0 0 6.690 102.343 0 23.769 728
2019 Rijn-West 118 0 1 17 25 13 49 0 7 5 0 0 1 0 12.876 0 54 4.593 1.990 171 4.010 0 760 866 0 0 432 0 859.488 11.759 448.805 191.796 42.740 5.835 . . . . . . . . 859.488 881 31.108 3.317 6.584 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2020 Rijn-West 116 0 1 17 24 11 49 0 6 6 0 0 2 0 12.860 0 54 4.602 1.963 153 4.016 0 662 952 0 0 459 0 868.245 11.879 462.761 189.110 41.499 5.684 57.983 5.674 169.235 13.717 160 6.423 88 3.110 868.245 826 29.325 2.995 6.282 733 3.549 733 23.990 567 42 2.782 14 1.289 573.616 140.822 0 0 0 0 125.846 0 9.688 5.288
2018 Maas 55 0 0 15 6 17 16 0 0 1 0 0 . . 6.053 0 0 2.786 581 637 1.686 0 0 363 0 0 . . 398.762 5.739 222.227 93.924 20.311 3.061 34.968 5.948 124.304 10.289 83 8.864 40 1.255 398.762 415 15.004 1.818 3.186 312 2.160 792 21.550 457 22 3.387 8 587 280.099 71.152 0 0 0 672 64.471 6.009 0 0
2019 Maas 52 0 0 15 4 14 16 0 0 1 0 0 2 0 6.021 0 0 2.742 491 606 1.686 0 0 363 0 0 132 0 420.740 5.737 224.086 92.064 19.692 3.085 . . . . . . . . 420.740 451 16.554 2.130 3.370 354 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2020 Maas 52 0 0 14 3 14 16 0 0 1 0 0 4 0 6.046 0 0 2.756 427 606 1.686 0 0 363 0 0 207 0 430.317 5.699 224.044 89.885 19.474 2.976 31.454 3.643 108.624 5.360 129 5.885 37 1.121 430.317 443 16.415 2.151 3.244 342 2.580 563 21.335 302 18 2.500 2 438 232.913 66.010 0 0 0 0 52.396 13.614 0 0
2018 Schelde 21 0 0 7 8 2 2 1 1 0 0 0 . . 1.312 0 0 934 223 16 43 10 86 0 0 0 . . 86.388 998 37.470 16.798 3.757 530 6.079 1.185 15.123 1.164 15 1.089 12 460 86.388 110 4.013 496 773 120 385 156 2.597 54 6 386 2 234 58.329 12.539 0 0 0 1.305 11.233 0 0 0
2019 Schelde 20 0 0 7 7 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1.302 0 0 919 202 16 43 0 86 0 0 0 36 0 87.485 1.093 41.674 17.131 3.978 595 . . . . . . . . 87.485 112 4.121 481 826 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2020 Schelde 20 0 0 7 7 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1.302 0 0 919 202 16 43 0 86 0 0 0 36 0 89.756 1.136 44.064 17.991 4.009 583 5.044 654 17.250 921 26 904 9 493 89.756 115 4.363 499 814 127 340 93 2.620 34 5 332 1 225 54.946 12.243 0 0 0 0 12.243 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. De tabel geeft, per provincie en per stroomgebieddistrict (Rijn, Maas, Eems en Schelde), de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten en concentraties van organische stoffen, nutriënten en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten en zware metalen. Ingaande 2017 worden deze gegevens alleen voor de even jaren gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beide in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2021 verschijnen in maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Zuiveringsinstallatie: installatie voor het verwijderen van verontreinigingen uit afvalwater.

Overzicht van aantallen en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze installaties zuiveren vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven die lozen op het riool. Alle installaties worden beheerd door de regionale waterkwaliteitsbeheerders: zuiveringschappen en waterschappen.
Aantal per type
Aantallen rioolwaterzuiveringsinstallaties, met een onderverdeling naar type zuivering.
Totaal installaties
Het totale aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland.
Mechanische installaties
Eenvoudige installatie waarin gesuspendeerde stoffen uit het afvalwater worden verwijderd door middel van bezinking.
Oxidatiebedden
Reeds lang bestaande techniek waarbij het afvalwater wordt uitgesproeid over een laag van poreuze stenen waarop zich een bacteriehoudende laag bevindt (biofilm). De bacteriën breken de organische verontreinigingen in het afvalwater af.
Aeratietanks
Het voorbezonken afvalwater stroomt door een bassin waarin zich een hoeveelheid actief slib (bacteriemassa) bevindt. Tevens wordt intensief belucht. Met behulp van de aangevoerde zuurstof worden de organische verontreinigingen in het afvalwater afgebroken door het actief slib. Kenmerkend voor aeratietanks is de korte verblijftijd van het afvalwater en de hoge slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatietanks
Actief slibinstallatie die volgens hetzelfde principe werkt als een aeratietank, echter met een veel lagere slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa). Hierdoor is de slibproductie lager dan die van een aeratietank en is het vrijkomend slib vergaand gemineraliseerd oftewel minder rotbaar.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatiesloten
Een oxidatiesloot is een actief slib installatie waarbij het afvalwater meerdere malen door een zogenaamd beluchtingscircuit wordt geleid. Ter plekke van de beluchters wordt het water homogeen gemengd en voortgestuwd waardoor min of meer propstroom optreedt. De verblijftijd van het afvalwater is circa 2 tot 3 dagen. De slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa) is derhalve zeer laag.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Carrousels
Een carrousel is een actief slib installatie die werkt volgens de principes van de oxidatiesloot maar dan moderner en groter. Kenmerkend is de grotere waterdiepte (tussen de 2 en de 4 m).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Discontinue systemen
Oxidatietanks en oxidatiesloten (actief slib installaties) waarbij het afvalwater niet continu de installatie instroomt, maar batchgewijs wordt ingelaten.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Parallelle installaties
Installatie waarbij verschillende zuiveringssystemen (zogenaamde 'straten') naast elkaar worden gebruikt. Er kunnen diverse combinaties voorkomen, die als gelijkwaardig worden beschouwd.
Tweetrapsinstallaties
Installaties waarin twee systemen in serie zijn geplaatst. Bijvoorbeeld een oxidatiebed gevolgd door een aeratietank. Het afvalwater doorloopt beide zuiveringstrappen.
Compactinstallaties
Een actief slib installatie met vier segmenten. Het afvalwater wordt niet-bezonken ingevoerd in het beluchtingssegment , waarna in de centrale beluchtingsruimte het slib wordt afgescheiden. In de herbeluchtingsruimte wordt een deel van het slib geconditioneerd en teruggevoerd naar de beluchtingsruimte. Het andere deel van het slib (het surplusslib) wordt gestabiliseerd in de slibmineralisatieruimte en vervolgens afgevoerd.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Membraanbioreactors
Membraanbioreactor is een type zuivering waarbij de scheiding van slib bacteriemassa en het gezuiverde afvalwater plaats vindt met behulp van membraanfiltratie.
Nereda korrelslib reactor
In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven. In de periode 2011 tot en met 2018 zijn al 4 Nereda systemen in bedrijf genomen. Deze zijn in deze tabel tot 2019 gerekend bij de oxidatietanks en/of discontnue systemen.
Hybride Nereda - actief slib systeem
Installatie bestaande uit een naast elkaar werkende Nereda korrelslibreactor en een actief slib installatie.

In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater in compacte bassins gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven.In de periode 2013 tot en met 2018 zijn al twee hybride Nereda - actiefslib systemen in bedrijf genomen. Deze zijn tot 2019 in deze tabel gerekend bij de parallele installaties.
Capaciteit vervuilingseenheden per type
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De capaciteit in vervuilingseenheid (v.e.) wordt berekend als: 1 vervuilingseenheid = 150 g TZV (Totaal Zuurstofverbruik) per dag.
De vervuilingseenheid wordt ook gebruikt als basis voor de berekening van de verontreinigingsheffing die door huishoudens en bedrijven moet worden betaald.
Deze eenheid wordt ingaande 2010 gehanteerd. Voor eerdere jaren zijn deze gegevens derhalve niet bekend.
Totaal capaciteit vervuilingseenheden
Vervuilingseenheden
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Mechanische installaties
Eenvoudige installatie waarin gesuspendeerde stoffen uit het afvalwater worden verwijderd door middel van bezinking.
Oxidatiebedden
Reeds lang bestaande techniek waarbij het afvalwater wordt uitgesproeid over een laag van poreuze stenen waarop zich een bacteriehoudende laag bevindt (biofilm). De bacteriën breken de organische verontreinigingen in het afvalwater af.
Aeratietanks
Het voorbezonken afvalwater stroomt door een bassin waarin zich een hoeveelheid actief slib (bacteriemassa) bevindt. Tevens wordt intensief belucht. Met behulp van de aangevoerde zuurstof worden de organische verontreinigingen in het afvalwater afgebroken door het actief slib. Kenmerkend voor aeratietanks is de korte verblijftijd van het afvalwater en de hoge slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatietanks
Actief slibinstallatie die volgens hetzelfde principe werkt als een aeratietank, echter met een veel lagere slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa). Hierdoor is de slibproductie lager dan die van een aeratietank en is het vrijkomend slib vergaand gemineraliseerd oftewel minder rotbaar.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Oxidatiesloten
Een oxidatiesloot is een actief slib installatie waarbij het afvalwater meerdere malen door een zogenaamd beluchtingscircuit wordt geleid. Ter plekke van de beluchters wordt het water homogeen gemengd en voortgestuwd waardoor min of meer propstroom optreedt. De verblijftijd van het afvalwater is circa 2 tot 3 dagen. De slibbelasting (=de hoeveelheid verontreiniging aangevoerd per hoeveelheid bacteriemassa) is derhalve zeer laag.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Carrousels
Een carrousel is een actief slib installatie die werkt volgens de principes van de oxidatiesloot maar dan moderner en groter. Kenmerkend is de grotere waterdiepte (tussen de 2 en de 4 m).

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Discontinue systemen
Oxidatietanks en oxidatiesloten (actief slib installaties) waarbij het afvalwater niet continu de installatie instroomt, maar batchgewijs wordt ingelaten.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Parallelle installaties
Installatie waarbij verschillende zuiveringssystemen (zogenaamde 'straten') naast elkaar worden gebruikt. Er kunnen diverse combinaties voorkomen, die als gelijkwaardig worden beschouwd.
Tweetrapsinstallaties
Installaties waarin twee systemen in serie zijn geplaatst. Bijvoorbeeld een oxidatiebed gevolgd door een aeratietank. Het afvalwater doorloopt beide zuiveringstrappen.
Compactinstallaties
Een actief slib installatie met vier segmenten. Het afvalwater wordt niet-bezonken ingevoerd in het beluchtingssegment , waarna in de centrale beluchtingsruimte het slib wordt afgescheiden. In de herbeluchtingsruimte wordt een deel van het slib geconditioneerd en teruggevoerd naar de beluchtingsruimte. Het andere deel van het slib (het surplusslib) wordt gestabiliseerd in de slibmineralisatieruimte en vervolgens afgevoerd.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.
Membraanbioreactors
Membraanbioreactor is een type zuivering waarbij de scheiding van slib bacteriemassa en het gezuiverde afvalwater plaats vindt met behulp van membraanfiltratie.
Nereda korrelslib reactor
In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven. In de periode 2011 tot en met 2018 zijn al 4 Nereda systemen in bedrijf genomen. Deze zijn in deze tabel tot 2019 gerekend bij de oxidatietanks en/of discontnue systemen.
Hybride Nereda - actief slib systeem
Installatie bestaande uit een naast elkaar werkende Nereda korrelslibreactor en een actief slib installatie.

In een Nereda korrelslibreactor wordt het afvalwater in compacte bassins gezuiverd door micro-organismen in geconcentreerde, natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hoge biologische activiteit en maken het erg eenvoudig het slib en het gezuiverde water te scheiden.

Bij actief slib installaties wordt het afvalwater gezuiverd in bassins met zwevend vlokvormig slib. Het vlokvormige slib bestaat uit bacteriën en beestjes die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken.

Ingaande 2019 wordt dit type installatie apart in Statline weergegeven.In de periode 2013 tot en met 2018 zijn al twee hybride Nereda - actiefslib systemen in bedrijf genomen. Deze zijn tot 2019 in deze tabel gerekend bij de parallele installaties.
Aanvoer van afvalwater (influent)
Gegevens over de hoeveelheden en concentraties (gehaltes) van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Hoeveelheden
Volume afvalwater
De aangevoerde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Vervuilingseenheden
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Biochemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen biologisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Chroom
Zink
Lood
Cadmium
Nikkel
Kwik
Arseen
Afvoer van afvalwater (effluent)
Gegevens over de hoeveelheden en concentraties (gehaltes) verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Hoeveelheden
Volume afvalwater
De geloosde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Vervuilingseenheden
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Biochemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen biologisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Chroom
Zink
Lood
Cadmium
Nikkel
Kwik
Arseen
Zuiveringsslib
Zuiveringsslib: restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater.

Zuiveringsslib bestaat uit gesuspendeerde bezinkbare bestanddelen en door groei overbodig geworden actief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, inclusief het zich daarin bevindende water (zie Totaal nat slib), en als droge stof.
Nat slib naar bestemming
De hoeveelheid afgevoerd nat zuiveringsslib (inclusief het zich daarin bevindende water), per bestemming (methode van verwerking).
Totaal nat slib
Totaal afgevoerd.
Droge stof naar bestemming
Afgevoerd zuiveringsslib, uitgedrukt in gewichtshoeveelheid droge stof, per bestemming (methode van verwerking). De droge stof (afgekort d.s.) is de droogrest van zuiveringsslib na verdamping van het water bij circa 105 graden Celsius.
Totaal droge stof
Landbouw
Toepassing als meststof of bodemverbeteraar in de landbouw. Vanwege strenge regelgeving is dit met ingang van 1995 niet meer mogelijk.
Natte oxidatie
Natte oxidatie van het slib in een zogenaamde VerTech installatie: in een diepe schacht wordt het slib onder hoge druk geoxideerd.
Composteren
Hierbij wordt zuiveringsslib met compost en houtsnippers vermengd en onder bepaalde omstandigheden belucht, waardoor in een biologisch proces organische stoffen in het zuiveringsslib worden afgebroken door bacteriën en schimmels.
Storten
Afhankelijk van de kwaliteit wordt zuiveringsslib op regionale stortplaatsen of op speciale slibdeponiën gestort.
Verbranden
Hierbij wordt zuiveringsslib, afhankelijk van de kwaliteit, samen met huishoudelijk afval verbrand of wordt het in speciale slibverbrandingsinstallaties verwerkt.
Cementindustrie
Hierbij wordt zuiveringsslib als vulmiddel voor cement gebruikt door het in een cementoven mee te stoken.
Elektriciteitscentrale
Zuiveringsslib dat gebruikt wordt om als secundaire brandstof mee te stoken in een elektriciteitscentrale.
Overige bestemmingen
Te noemen zijn: toepassing in bouwmaterialen en wegenverharding, afvoer naar installaties waar bepaalde componenten worden teruggewonnen.