Verzorgingshuizen; kerncijfers en indexcijfers, 1965 - 2005

Verzorgingshuizen; kerncijfers en indexcijfers, 1965 - 2005

Perioden Verzorgingshuizen Totaal instellingen (absoluut) Verzorgingshuizen Totaal vestigingen (absoluut) Verzorgingshuizen Indexcijfers (1985=100) Capaciteit Totaal capaciteit (absoluut) Capaciteit Indexcijfers (1985=100) Bewoners Totaal bewoners (absoluut) Bewoners Indexcijfers (1985=100) Fte's (incl. oproepkrachten) Totaal fte's (incl. oproepkrachten) (absoluut) Fte's (incl. oproepkrachten) Indexcijfers (1985=100)
1965 . 1.528 97 78.188 53 73.344 53 20.737 39
1966 . 1.782 113 93.112 63 84.899 62 25.011 48
1967 . 1.852 118 99.995 67 91.713 67 27.239 52
1968 . 1.863 118 103.928 70 95.429 69 28.226 54
1969 . 1.878 119 108.543 73 100.350 73 30.187 57
1970 . 1.880 119 117.901 79 108.875 79 32.781 62
1971 . 1.865 118 124.588 84 115.083 84 34.985 66
1972 . 1.858 118 134.652 91 124.533 91 38.905 74
1973 . 1.801 114 138.277 93 129.132 94 40.547 77
1974 . 1.730 110 139.020 93 129.987 95 42.880 81
1975 . 1.709 109 144.383 97 134.680 98 45.277 86
1976 . 1.662 106 146.281 98 136.086 99 46.385 88
1977 . 1.633 104 145.997 98 136.297 99 47.074 89
1978 . 1.574 100 144.323 97 134.638 98 46.972 89
1979 . 1.554 99 143.869 97 134.076 97 49.402 94
1980 . 1.547 98 144.798 97 135.242 98 47.778 91
1981 . 1.510 96 143.782 97 133.715 97 50.772 96
1982 . 1.506 96 144.428 97 134.701 98 51.752 98
1983 . 1.499 95 144.624 97 134.733 98 52.183 99
1984 . 1.489 95 143.697 97 133.804 97 51.779 98
1985 . 1.575 100 148.738 100 137.527 100 52.649 100
1986 . 1.567 99 147.773 99 136.440 99 53.004 101
1987 . 1.539 98 146.170 98 134.777 98 53.348 101
1988 . 1.526 97 144.250 97 132.977 97 53.279 101
1989 . 1.519 96 142.424 96 131.089 95 53.457 102
1990 . 1.514 96 140.140 94 130.020 95 53.858 102
1991 . 1.506 96 138.252 93 128.477 93 53.955 102
1992 . 1.498 95 136.472 92 126.929 92 54.980 104
1993 . 1.476 94 134.489 90 124.087 90 54.343 103
1994 . 1.446 92 131.464 88 121.064 88 53.233 101
1995 . 1.425 90 127.838 86 117.491 85 53.053 101
1996 . 1.404 89 123.042 83 113.033 82 52.491 100
1997 . 1.394 89 117.309 79 111.719 81 54.395 103
1998 . 1.380 88 114.250 77 107.806 78 55.472 105
1999 . 1.366 87 112.441 76 107.065 78 55.977 106
2000 . 1.352 86 110.669 74 104.113 76 56.463 107
2001 . 1.346 85 109.885 74 102.920 75 57.979 110
2002 . 1.342 85 108.933 73 102.088 74 63.636 121
2003 574 . . 108.163 73 100.799 73 66.243 126
2004 588 . . 106.975 72 100.213 73 67.640 128
2005 538 . . 105.375 71 98.673 72 66.795 127
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Verzorgingshuizen, capaciteit, bewoners en formatieplaatsen
(absoluut en indexcijfer 1985=100).
1965 - 2005.
Gewijzigd op 18 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Verzorgingshuizen
Een instelling waarin aan tenminste vijf personen van 65 jaar of ouder
duurzaam verblijf en verzorging wordt verschaft op subsidiabele
intramurale verzorgingsplaatsen.
Totaal instellingen
Rechtspersoon met een toelating voor het verlenen van intramurale
verzorgingshuiszorg aan ouderen.
Totaal vestigingen
Als gevolg van de overgang vanaf 2003 op een populatieregister met
instellingen in de plaats van vestigingen zijn er geen gegevens meer
beschikbaar over aantal vestigingen.
Indexcijfers
Capaciteit
Intramurale plaatsen + ziekenbedden.
Totaal capaciteit
Indexcijfers
Bewoners
Aantal bewoners per 31 december welke duurzaam verblijf en verzorging
ontvangen.
Totaal bewoners
Indexcijfers
Fte's (incl. oproepkrachten)
Personeel in loondienst, uitgedrukt in fte's (inclusief oproepkrachten).
Totaal fte's (incl. oproepkrachten)
Indexcijfers